Home

Ozonlaget ndla

Naturfag - Ozonlaget - e-forelesning - NDLA

Ozonlaget - e-forelesning Ozon er en gass som er konsentrert i stratosfæren. Utslipp fra jorda kan skape hull i ozonlaget, noe som kan slippe mer skadelig stråling ned til jordoverflata Sammenhengen mellom utslipp av ozonskadelige gasser og reduksjon av ozonlaget ble første gang påvist av forskerne i 1974. Da nyheten ble slått opp i mediene, ble det av mange oppfattet som en spøk at drivgassen i sprayboksene kunne forårsake en nedbrytning av ozon i jordas atmosfære Ozonlaget stopper skadelig UV-stråling. Fagstoff. Ozon i atmosfærenDu er her. Kjernestoff. UV-stråling og ozonlaget Kjernestoff. Nedbrytning av NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Ozonlaget fekk mykje merksemd på 1970- og 80-talet, da ein oppdaga at mengda ozon i atmosfæren hadde sokke dramatisk på grunn av menneskeleg aktivitet. Tiltak blei sett i gang for å redde ozonlaget, noko ein langt på veg lukkast i, men framleis er ozonlaget tynt enkelte stader i verda Ozonlaget stopper skadelig UV-stråling. Fagstoff. Ozon i atmosfæren Kjernestoff. UV-stråling og ozonlaget Kjernestoff. Nedbrytning av ozonlaget Kjernestoff. Sammendrag - Ozon i atmosfæren Kjernestoff. Oppgaver og NDLA sin visjon er å lage gode,. Ozonlaget er et gasslag av ozon som befinner seg i atmosfæren mellom cirka 10 og 50 kilometer og som beskytter livet på Jorden mot ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra Sola. Det aller meste av ozonet befinner seg mellom 25 og 30 kilometer over bakken (i stratosfæren), og økningen i temperatur som observeres i stratosfæren skyldes nettopp at ozonmolekylene absorberer energi i form av. Dette gir dårlige vilkår for ozonlaget. - Disse forholdene har forhindret at den ozonrike lufta har kommet opp i nordområdene, sier Svendby. De siste dagene har situasjonen bedret seg, fortsetter Svendby. Nå er ozonlaget bare litt tynnere enn normalt, mens det tidligere var rundt 20 prosent under normalen NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til elever. FYR-prosjektet. Delingsarena. Ledige stillinger. NDLA på Faceboo

Naturfag Påbygg - Nedbrytning av ozonlaget - NDLA

 1. NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden
 2. Ozon er en gass som er konsentrert i stratosfæren. Utslipp fra jorda kan skape hull i ozonlaget, noe som kan slippe mer skadelig stråling ned til jordoverflata. Eforelesningen på NDLA: BM: http.
 3. Ozonlaget er jordens solkrem, og beskytter oss mot den farlige ultrafiolette (UV) strålingen fra solen. Det er et lag av gass høyt i atmosfæren, som dannes og brytes ned i en fin balanse. Skulle vi miste ozonlaget, kan alt liv på jorden gå tapt
 4. Ozonlaget er den del av stratosfæren, i ca. 18-50 km høyde og høyere, hvor konsentrasjonen av ozon er høyere enn i atmosfæren ellers. Mengden ozon i ozonlaget er egentlig ikke veldig høy; dersom ozonet ble konsentrert og komprimert til normaltrykk, ville det være et par millimeter tykt
 5. dre. I 1974 framsatte man en hypotese om at klorfluorkarboner (KFK) kunne være årsaken til dette

Naturfag Påbygg - Ozon i atmosfæren - NDLA

Naturfag - Ozonlaget stoppar skadeleg UV-stråling - NDLA

Ozonlaget er jordas solkrem. I forhold til andre stoffer i atmosfæren er det ikke så mange ozonmolekyler der ute. Dersom vi kunne presset alle ozonmolekylene i hele ozonlaget sammen i ett lag som bare inneholdt ozon, ville det bare vært ca. tre millimeter tykt, omtrent like høyt som denne streken her: I. Men det er et svært viktig lag Det tynne ozonlaget er på det tykkeste i stratosfæren 10-40 kilometer opp. Gassen samler seg også nær bakken, i troposfæren, hvor den er giftig og forurensende. (Illustrasjon: Action on Ozone. UNEP 1993) Mest ozon finner vi i den delen av atmosfæren som kalles stratosfæren, og denne befinner seg fra ca. 10 - 40 km over bakken This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you can explore the complete contents of this website in different ways Ozonlaget er et gasslag av ozon i atmosfæren som beskytter mot ultrafiolett (UV-) stråling, ofte kalt jordens egen «solkrem». Skulle all ozon forsvinne, ville livet på jorden bli rammet av.

Ozon er en gass som er konsentrert i stratosfæren. Utslipp fra jorda kan skape hull i ozonlaget, noe som kan slippe mer skadelig stråling ned til jordoverfla.. Ozonlaget var på alles lepper da 1980-tallet ebbet ut. Enkelt sagt er ozonlaget jordens solkrem, og beskytter oss mot farlig stråling. Livet på jorden er helt avhengig av ozongassen, som svever i et tynt lag rundt kloden. Ozonlaget ligger i stratosfæren, mellom 10 og 50 kilometer over jordens overflate Ozonlaget er veldig nødvendig for oss mennesker på jorda. Det er et lag rundt jorda som hindrer ultrafiolett stråling i å treffe jorden. Ozon er en drivhusgass som absorberer masse ultrafiolett stråling som ellers ville vært farlig for oss mennersker, dyr og planter på jorda

Nedbrytning av ozonlaget førte til at større mengder UVB-stråling nådde frem til jorden, som utgjorde en større fare for mennesker og klima. Les mer om miljøgifter og klimagasser her. Montrealprotokollen var en internasjonal avtale som ble signert i 1987, for å redusere utslipp av ozonnedbrytende stoffer, der landene forpliktet seg til å kutte sine utslipp av KFK-gasser og andre halogener Ozonlaget skades av utslipp av gasser. Ozonet fordeler seg oppover i atmosfæren, med ca. 10 prosent i den delen som er nærmest jorden, og de resterende 90 prosent i stratosfæren, ca. 50 kilometer opp fra bakken. Tilsammen kalles dette ozonlaget, og det dekker hele jordkloden i varierende tykkelser Ozonlaget Nasjonal digital læringsarena. Loading... Unsubscribe from Nasjonal digital læringsarena? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 10K. Loading. Denne videoen handler om Ozonlaget, ja. Ozonlaget From ndla.no - June 17, 2014 1:45 AM. I denne eForelesningen blir det sagt at UVA-stråler er ufarlige, men det er ikke riktig.For mer informasjon, se [contentbrowser ==nid=6873==imagecache=Fullbredde==width===insertion=link==link. Ida Hassels insight:.

Naturfag - Ozonlaget stopper skadelig UV-stråling - NDLA

Ozonlaget beskytter oss mennesker mot stråling, så det er av den grunn åpenbart at vi mennesker ville vært mye mere motakelige av sykdommer uten ozonlaget. Uten ozonlaget hadde vi vært mer utsatt for sykdommer som skyldes økt ultrafiolett stråling fra sola Ozonlaget har dermed en beskyttende virkning, men samtidig kan ozon også forårsake helseskader. Ozon er en giftig og reaktiv gass som tas opp av organene dersom den pustes inn. Noen av de helseeffektene som er påvist som følge av ozon er: r edusert lungefunksjon, o verfølsomhet i luftveiene, b etennelsesreaksjoner i luftveiene, l uftveisinfeksjoner, s ykdommer i luftveiene og økt. Foruten ozonlaget og dens regulerende evne ville det ikke kunne eksistert noe som helst liv på jorden. Ozonlaget absorberer omtrent 97-99% av den farlige ultrafiolette strålingen som er skadelig for livet på jorden. 90 % av all ozongass som finnes i atmosfæren er konsentrert her i form av et beskyttende lag som fungerer omtrent som solkrem for jorden Ozonlaget filtrerer bort den skadelige delen av den elektromagnetiske strålingen fra sola, beskytter oss mot UV-stråling. Ozon dannes ved at vi har O 2 spaltes av UV-C stålingen og danner O 3. Oksygenen vi har atmosføren blir spaltet opp av UV-C strålingen, det dannes ta to oksygenmolekyler som kan reagerer videre med O 2 i atmosfæren og ozon (O 3 ) blir dannet

Ozonlaget i atmosfæren ligger som et belte rundt jorda. Det er ca. 40 km tykt og begynner på ca. 10 000 meter. Dr hvor ozonlaget ligger begynner temperaturen å stige litt igjen.Grunnen til at temperaturen stiger er at ozonet absorberer energi i form av ultraviolett lys fra sola Naturfag Påbygg - Nedbrytning av ozonlaget - NDLA bilde. T 2020. Figuren hvordan viser. bilde 1. Ozonhull over Antarktis i perioden 1. juli til 24. oktober 2009 bilde. Ozonlaget er den delen atmosfren av som mest ozon. I ozonlaget. bilde 2. Hva er ozonlaget? bilde c) Ozonlaget er delen av stratosfæren (10 - 30 km over bakken) hvor det er størst konsentrasjon av ozon. 9.5.5 Ozonlaget stopper deler av UV-strålingen å nå jordoverflaten ved at strålingen treffer ozonmolekylene, noe som gjør at de tar opp energien og splitter seg til ett oksygenatom (O) og ett oksygenmolekyl (O 2) Det elektromagnetiske spektrum med de ulike EM-strålene som består av fotoner. Tar med atomenes energinivåer. Neste video handler om emisjons- og absorpsjons.. Lyset og varmen fra sola holder liv i oss og gjør jorda til en frodig klode. Når sollyset flommer ned en fin vårdag, kan det være rart å tenke på at sola også l..

Radiobølger er elektromagnetiske bølger brukt i blant annet trådløs kommunikasjon, navigasjon og radar. Ikke alle bølgelengder er egnede for slike formål, og ordet radiobølge brukes vanligvis om elektromagnetiske bølger med bølgelengde mellom 1 mm og 20 km. Dette tilsvarer frekvenser mellom 15 000 Hz og 200 GHz. Radiobølger genereres av en radiosender Søk etter læringsressurser ved å kombinere kompetansemål, type og fritekst Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie) Søknadsfrist: 07.12.2020. Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (intensivsykepleie Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C Ozonlaget og drivhuseffekten er det samme. Author: Gustafsson, Tove Created Date: 06/16/2014 01:42:00 Last modified by: Gustafsson, Tove.

Gratis og åpent elevnettsted til Kosmos Påbygging naturfag. Lærebok for påbygging til generell studiekompetanse i naturfag. Elevnettestedet har samme struktur som læreboken Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated

Naturfag Påbygg - Hør deg selv - Ozon i atmosfæren - NDLA

Ozonlaget er det som stopper UV-strålingen fra sola. UV A slippes igjennom, UV B blir sluppet ganske mye igjennom, og UV C blir nesten totalt reflektert. UV-strålingen blir stoppet av glass. Innover mot jorda mister UV-strålingen energi ved at den river oksygen molekyler fra hverandre til frie oksygen atomer We offer thousands of pictures and illustrations of people, animals, buildings and street photography, beautiful landscapes, plant & flower photos, objects from computers & electronics to food images and jewelry photos Katalysator er et stoff som øker farten på en kjemisk reaksjon uten å forbrukes og uten å endre den kjemiske likevekten. Farten til reaksjonen øker fordi katalysatoren reduserer reaksjonens aktiveringsenergi. Se også katalyse. CO2' en som blir sluppet ut legger seg i ozonlaget der den øker volumet og tetter til ozonlaget. Når vi får et tykkere ozonlag blir mindre solenergi sluppet ut i verdensrommet etter at den har kommet inn til jorden. Mer solenergien blir derfor reflektert tilbake til jorden Mikrobølger, elektromagnetiske bølger med bølgelengder i området ca. 1 mm - 30 cm, som svarer til frekvensene 300 GHz - 1 GHz. De dekker området mellom infrarøde bølger og radiobølger (se elektromagnetisk stråling). Allerede i 1930-årene ble man klar over nytteverdien av mikrobølger, og den praktiske bruken akselererte under 2. verdenskrig

Elektromagnetisk stråling er energi som overføres i form av elektromagnetiske bølger. Elektromagnetisk stråling brukes også delvis for å betegne utsendelse og forplantning av slike bølger. Både synlig lys, radiobølger og røntgenstråler er eksempler på elektromagnetisk stråling Naturfag Påbygg - Nedbrytning av ozonlaget - NDLA. Ozonhullet» - Den norske tannlegeforenings Tidende. Ozon - Naturfagsiden til 1STD. Perlemorskyene på himmelen kan bidra til hull i ozonlaget Hva Er Ozonhull. Stort ozonhull oppdaget over Arktis. ozonlaget - Store norske leksikon

ozonlaget - Store norske leksiko

De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp. Men hva er egentlig klimaendringer? Hvordan påvirker de oss mennesker, og hva kan vi gjøre for å stoppe dem? Og hva gjør egentlig FN Blant annet på grunn av skader på ozonlaget, frigjøring av store mengder svovelholdig støv, samt dannelse av nitrogen- og karbonoksid. Større kometer vil gjøre enda større skader. Forskere er uenig om det var en komet eller asteroide som traff jorden for 65 millioner år siden, utryddet dinosaurene og andre livsformer, blant annet på grunn av klimaendring. [66 Ozon i troposfæren (opp til 10 kilometer over jordas overflate) er dårlig ozon, som kan skade lungevev og planter. Men omtrent 90 % av ozonet som finnes i stratosfæren (mellom 10 og 40 kilometer over jordas overflate), er godt ozon, som spiller en gunstig rolle ved å absorbere farlige ultrafiolette (UV-B) stråler fra sola

Har aldri før målt så tynt ozonlag - Y

Naturfag Påbygg - Nedbrytning av ozonlaget - NDLA. Ozonhullet» - Den norske tannlegeforenings Tidende. FN rapporterer at ozonhullet kunne helbrede i vår levetid. Ozon er en kovalent binding Forurensning handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte Naturvernforbundet. Norwegian Society for the Conservation of Nature. Mariboes gate 8, 0183 Oslo Telefon: (+47) 23 10 96 10 Org.nr: 938 418 837. Bli medlem, send SMS med NATUR til 2377. E-post: naturvern@naturvernforbundet.no Personvernerklærin Ozonlaget: Jordens skjold mod solens UV-stråler | illvit.no - Ozonhull skaper klimaendringer - Dagbladet NDLA Energi - Kunnskapsfilm Drivhuseffekten Jorda absorberer varmeenergi fra Sola. Dette varmer opp overflaten til planeten. Jorda stråler.

beskrive variasjoner i ozonlaget og drøfte naturlige og menneskeskapte årsaker; Geoforskning Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag; planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geoto Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter. Det er mange vitenskapelige holdepunkter for at klimaet, ofte omtalt som klimasystemet, bestående av jordens atmosfære, hydrosfæren, kryosfæren, litosfæren og biosfæren, blir varmere Hva er drivhuseffekten? Atmosfæren vår blir sammenligned med glasset i et drivhus. Kortbølget sollys blir sluppet inn og tatt opp av mørke overflater. det blir så omdannet til langbølgede stråler som ikke slipper ut av glasset igjen og varmen vil holde seg inne i drivhuset

deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Skriv inn nøkkelorda dine . Logg inn for å dele. Search page. Sort order . The search found 1 result in 0.056 seconds. Søkeresultat. BabaMail -Would forklare kva ozonlaget har å seie for innstrålinga frå sola Republikken Mauritius (engelsk: Republic of Mauritius; fransk: République de Maurice) er en øystat i det sørvestlige Indiahavet, omkring 900 km øst for Madagaskar.Landet har en befolkning på 1,29 millioner. I tillegg til hovedøya Mauritius tilhører også St. Brandonøyene, Rodrigues og Agalegaøyene republikken Mauritius. Mauritius er sammen med Réunion en del av Maskarenen Ozonlaget: Jordens skjold mod solens UV-stråler | illvit.no Hedda Salbu: Solenergi Drivhuseffekten | Miljøstatus Naturfag - Sammendrag - Drivhuseffekten - NDLA December | 2014 | Anders Engdahl Det globale klimasystemet Hedda Salbu: Solenergi Fakta om fotosyntesen for barn - gtgrafics.com. Bli med å velge navn på et solsystem | NAROM. Naturfag Påbygg - UV-stråling og ozonlaget - NDLA. 10 fakta om Solen | AstroMari

Utdrag Disposisjoner til læreplanmålene i Geofag 2 Kapittel 1 Havstrømmer: Elevene skal kunne: gjøre rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimae Gå til nytt nettsted hvis du bruker Kosmos SF fra 2020. Kosmos SF nettstedet er gratis for både lærere og elever. Velg kapittel i menyen til venstre Redoksreaksjoner ndla Løsningsforslag - redoksreaksjoner - NDLA . Løsningsforslag til Hør deg selv - redoksreaksjoner. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og.. Redoksreaksjoner gir energi. Redoksreaksjoner - elektroner på vandring ndla.no. Posted 21st January 2014 by Anonymous 0 Add a comment Jan. 12. I dette forsøket skal vi kunne skille mellom absorpsjonsspekter,. Fotoner er en type elementærpartikler som alt lys og annen elektromagnetisk stråling består av. På samme måte som alle gjenstander med masse er bygget opp av I dag brukes gasser som ikke skader ozonlaget, såkalte hydrofluorkarboner. NDLA) Et lukket kretsløp. Kretsløpet består av fire deler: Kompressoren, kondensatoren, strupeventilen og fordamperen. I kompressoren blir arbeidsmediet trykket sammen av en pumpe. Trykket øker, og dermed blir arbeidsmediet varmere

En temperaturinversjon er et meteorologisk fenomen i atmosfæren der temperaturen øker med høyden og ikke lenger minker med høyden som den vanligvis gjør. Siden kaldluft er tyngre enn varmluft vil et luftlag med en inversjon være svært stabilt, og dette kan føre til at toppen av luftlaget virker som et lokk der luften blir fanget innenfor laget This website offers the most common photography products, in an extensive photo & publication section. These are photo montages, scenic photo supplements, and to also select your own photo

I ozonlaget er det mange oksygengassmolekyl (O2). Den ultrafiolette strålingen spalter disse O2 molekylene til to frie oksygen atom ( O+O ) . Etter spaltingen går de frie O atomene sammen med O2 molekylene ( O2+O= O3). Altså OZON. Ozon - hvordan det nedbrytes. Da ozon ble oppdaget i 1974 var det mange som trodde at det var en spøk Vi har alla Ozon Lag Foton. Ns atmosfre af bestr forskellige hvor luftarter. Structure., molekyl, atomer, o3), beträffande, kemisk, ozon, (trioxyge Stråling (Ozonlaget -jordas UV-filter, Nordlys (Sola har med jevne mellomrom utbrudd --> høy aktivitet på sola --> partikler fra sola (elektroner, protoner og heliumkjerner) slynges ut i verdensrommet - solvind (solstorm) -kastes solvinden riktig vei kan den treffe jorda på sin vei utover i verdensrommet, Norges forskning sentral plass i nordlysforskningen, -er emisjon av lys fra atomer og.

• beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola • forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i. Fre 11/1: Ozonlaget og film om CO2 lagring + nettoppgaver til kap 6. Kosmos nettside med lenker til oppgaver Godt nytt fra ozonlaget (artikkel fra Forskning.no) Hjemmesiden til filmen An Inconvenient Truth En kritisk kommentar til filmen An Inconvenient Truth (artikkel fra Forskning.no) Prisen for en renere klode (artikkel fra Forskning.no

Naturfag Påbygg - Drivhuseffekten - NDLA

Forum » Hidden / Per page discussions » Nedbrytning av ozonlaget Started by: Wikidot Date: 26 Mar 2010 10:22 Number of posts: 3 RSS: New posts This is the discussion related to the wiki page Nedbrytning av ozonlaget Menneskenes påvirkning på ozonlaget. Naturfagoppgave som omhandler hvordan menneskene påvirker ozonlaget, og hvilke følger det kan få. Bokmål Temaoppgave. Olje og gass. Fakta om olje og gass, deretter et engasjerende innspill mot petroleumsindustrien.. We have the best Drivhuseffekten Ozonlaget Gallery. Back About us. Drivhuseffekten Ozonlaget Article. Browse our drivhuseffekten ozonlaget gallery. Or see related: drivhuseffekten ozonlaget forskjell and drivhuseffekten ozonlaget forskel 2020. More. Updated on. October 18. Denne asteroiden kan være verdt omtrent 100 000 000 000 000 000 000 krone

Bakgrunnsstråling ndla. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til elever. FYR-prosjektet. Delingsarena. Ledige stillinger Enten du går på videregående eller på ungdomsskolen, så kan du finne eksempeloppgaver i Naturfag på denne siden. I tillegg til å lese rapporter som andre har skrevet, kan du se sammendrag, besvarelser av oppgaver fra læreboken, tidligere eksamensoppgaver og mye mer. Studienett har den største opp.. YouTube-kanalen som drives av NDLA tilbyr digital opplæring som alternativ eller tillegg til tradisjonell undervisning for elever i videregående skole. YouTube-kanalen består av over 200 videoer i blant annet naturfag, norsk, engelsk, medie- og informasjonskunnskap, helse- og oppvekstfag. Hvordan var den forklaringen med hull i ozonlaget igjen

Repetisjonsoppgaver Kapittel 6 - Geografi vg1 Geografi Alle rep. opg. til geografi vg1. Landskap og arealbrukOppgave 1-22. Arbeidsoppgaver 1a,b,c og 5BegrepsforklaringerGeografi - Cappelen Damm ( Laste ned Ozone film gratis, Se Ozone med norsk tekst, Gratis Ozone film på nett lovlig, Se Ozone film gratis på nett. Punkt Språk : Nor.. ndla.no. Posted 21st January 2014 by Unknown 0 Add a comment Jan. 12. Forsøk 2.3 Stjernehimmelen. I dette forsøke skal vi observere stjernehimmelen og stjernenes bevegelse. Utstyr: Kamera Her kan glassplaten representere ozonlaget og varmeovnen representere jorda WWF Norge forklarer hva som skjer med klimaet og hva vi kan gjøre med det

Naturfag - Nedbrytning av ozonlaget - NDLA

Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel 1,2,3 og 4 i Geofag 2, Terra Nostra. Sammendraget tar for seg; Havstrømmer, endringer i ozonlaget, istidene og klima etter siste istid og global oppvarm ( NDLA: Stoffer og temperaturer. Kildene er dobbeltsjekket, og stemmer med hverandre og andre kilder. Posted 16th February 2016 by Anonymous. 0 Add a comment Grunnen til at sollyset ville vist akkurat det spekteret er at det passerer gjennom ozonlaget, og dermed gjennom en gass - Det var varmere før glassplata kom inn i bildet. Glassplata kan fungere som ozonlaget, mens kokeplata er jorda. Varmestråling har lange bølgelengder, de slipper ikke lett gjennom ozonlaget. Legg to termometre i hver sin boks. Les av temperaturen etter en stund. - 20 grader i begge. Dette beviser at uten ozonlaget ville jorda vært mye kaldere I dette tilfelle skulle glødelampa forestille sola, kokeplata jorda og glassplata ozonlaget. Dette skulle illustrerte hvordan ozonlaget fungerer for å både hindrer noe av stråling fra sola til å slippe inn til jorda, men samtidig hinder varmestrålingen fra å slippe ut igjen av atmosfæren Fjerne bruken av KFK-gasser (klor, fluor og karbon)for å verne ozonlaget Å komme fram til forpliktene avtaler om reduksjon av klimagasser har vist seg vanskelig. En internasjonal avtale får først betydning når den er ratifisert (godkjent) i det enkelte medlemsland

 • Menieres sykdom.
 • Vichy solkrem test.
 • Berechnung mietzinsanpassung formel.
 • Dame klær bergen.
 • Dialekt test spill.
 • Male voksede møbler.
 • Bivrost gin.
 • Sandisk recovery.
 • Lago herne wassertemperatur.
 • Auslogics duplicate files finder.
 • Lyon store.
 • Hjerneblødning operasjon.
 • Ibux før alkohol.
 • Emoji puter butikk.
 • Statsminister england 2000.
 • El diario de chihuahua.
 • Schwapp eberswalde.
 • Forelegg satser.
 • Partybilder potsdam.
 • Will ferrell elf.
 • Musserende portugal.
 • Mirena insertion video.
 • Hvordan sette opp frekvenstabell.
 • Werk 2 weihnachtsmarkt.
 • Webcam bludenz.
 • Halsbetennelse symptomer.
 • How many pokémon are there 2017.
 • P6 no player.
 • Rykninger i kroppen hos barn.
 • Hormonell 11 åring.
 • Hvordan bli modell.
 • Sivilforsvaret tjenestetid.
 • Hvor langt jeg må vaiana chords.
 • Dromen over zwaar onweer.
 • Huawei p8 lite interner speicher voll.
 • Halloween masken basteln vorlagen.
 • Kindererholungsheim borkum.
 • Abschied lustige zitate.
 • Natron i store kvanta.
 • Dokomi 2017 bilder.
 • Fensterbauer wunstorf.