Home

Datasikkerhet ndla

Datasikkerhet er derfor noe alle virksomheter må ta på alvor. Tenk over. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettstede Din datasikkerhet er alltid under press. Det er mange farer og umulig å sikre seg helt, NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Datasikkerhet er tiltak for å beskytte informasjon. Det inkluderer beskyttelse mot tap av data og mot ulovlig innsyn, NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Datasikkerhet . Dessverre er det mange som har den samme innstillingen til datasikkerhet som til ulykker generelt: «Det skjer ikke meg.» Men når det gjelder datamaskiner, må utgangspunktet være at noe før eller seinere kommer til å gå galt, og at en må være forberedt på at akkurat det skjer Datasikkerhet - informasjonssikkerhet. Datasikkerhet eller informasjonssikkerhet er tiltak for å beskytte informasjon. Det inkluderer både beskyttelse mot tap av data og mot ulovlig innsyn, misbruk eller tyveri av informasjon. Tap av data kan skje på mange måter og vil før eller senere ramme alle datamaskinbrukere

Datasikkerhet - NDLA

 1. Datasikkerhet Kjernestoff. Sikkerhetskopiering Kjernestoff. Utstyr for sikkerhetskopiering Kjernestoff. Sikker sletting av data Kjernestoff IT og HMS Kjernestoff. Krav til utstyr for en dataarbeidsplass Kjernestoff NDLA sin visjon er å lage gode,.
 2. Datasikkerhet er et begrep som går ut på å beskytte data (filer, informasjon m.m.) mot uautorisert tilgang, sørge for at vi ikke mister noe data, hindre at andre får kjennskap til data eller at data blir endret. Datasikkerhet er et fagområde som er knyttet til
 3. Her finner du alle saker som omhandler datasikkerhet. lukk dinside er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter
 4. NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden

Ansvar for nasjonal digital sikkerhet og nasjonal strategi. Justis- og beredskapsdepartementet har samordningsansvaret for digital sikkerhet for sivil side av samfunnet. Ansvaret inkluderer blant annet å utarbeide og følge opp nasjonale strategier, identifisere sektorovergripende spørsmål og bidra til at ansvaret blir plassert og oppgaver blir håndtert på en god måte Datasikkerhet, Informasjonssikkerhet eller IT-sikkerhet er et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det engelske ordet for informasjonssikkerhet, information security, blir ofte forkortet INFOSEC. Nøkkelbegrep. Bruk av.

Fysisk sikring ndla – Vifte til vedovn

Da jeg leste innføring i datakommunikasjon 2. utgave tenkte jeg at boken var en av det beste norske bok innen IT. Men etter at jeg lest en del av den nye IT boka Datasikkerhet - ikke bli svindlerens neste offer, tenkte jeg med en gang den er strålende bok, skrivet på veldig enkelt måte Datasikkerhet er en samlebetegnelse for metoder, tjenester og verktøy som sikrer at digital informasjon og digitale systemer ikke uten eiernes ønske eller forutgående handling, blir utilgjengelig, går tapt, blir lest eller endret. Datasikkerhet omhandler både sikring mot hendelser som skyldes ondsinnede handlinger, og sikring mot hendelser som skyldes systemfeil og brukerfeil Datasikkerhet, og da særlig i forhold til vår bruk av skytjenester handler i korthet om: Passord: Er passordet ditt 123456? Ta backup: Er alle dine bilder og dokumenter kun lagret ute i «skyen»? Vær oppmerksom: Klikker du på vedlegg og lenker i e-poster uten å først nøye lese e-posten

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen DATASIKKERHET (Bachelor).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 109 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 4 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 10 relaterte yrker til utdanningen DATASIKKERHET (Bachelor) Innloggede tjenester Du kan logge på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå. Med MinID kan du blant annet sende meldekort og sjekke utbetalinger Jobb i etterretning eller med datasikkerhet Dette treårige bachelorstudiet har fokus på digital etterforskning, granskning og etterretning. Graden gir kunnskap om sikring og undersøkelser av digitale systemer, og dekker kjerneteori kombinert med et solid praktisk fundament, for å oppnå kompetansenivået som kreves i sikkerhetsroller i bransjen Dårlig datasikkerhet truer samfunnet og folk flest SPARKER STATSRÅDER: Statsminister Stefan Löfven er hardt presset etter at sensitive opplysninger er på avveie fra det svenske. Sikkerhet kan defineres som en tilstand; fravær av uønskede hendelser eller frihet fra fare og frykt. Denne tilstanden er imidlertid ikke statisk, men påvirkes av endringer i faktorer som trussel og farer, sårbarhet og verdi. Ordet brukes også om tiltakene som benyttes for å oppnå denne tilstanden, samt for virksomheter eller enheter som utfører denne typen tjenester internt i egen.

Jobbmuligheter. Tidligere studenter har i dag yrkestitler som sikkerhetsanalytiker, IKT-etterforsker, systemadministrator, nettverksadministrator eller en kombinasjon av et av ordene IT, infrastruktur, sikkerhet, drift, system eller nettverk med et av ordene ingeniør eller konsulent (f.eks. infrastrukturingeniør) (C) Arne Gylset Sikkerhet er av flere blitt definert som Freedom from unacceptable risk.En slik definisjon blir ofte passiv, da den egentlig kun beskriver fravær av sikkerhet. En mer passende definisjon av sikkerhet er evne for enkeltpersoner eller organisasjoner til å håndtere risiko og farer for å unngå skade eller tap, og likevel oppnå sine mål (Reason 2000)

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen Her finner du alle saker som omhandler datasikkerhet. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter innen datasikkerhet, etter som penger i stadig større grad håndteres elektronisk Det blir stadig flere mulige kilder til økonomisk kriminalitet, rettet både mot enkeltpersoner og bedrifter/organisasjoner Mye informasjon om bedrifter, institusjoner og organisasjoner trenger beskyttelse på grunn av konkurransehensyn eller renommé Lover o Sikkerhet er et begrep som er knyttet til hvor sannsynlig det er at uønskede situasjoner kan oppstå. Sikkerhet er i de fleste fagdisipliner knyttet til begrep som risiko, farekilde, hendelse, sannsynlighet, frekvens, konsekvens, vurdering og styring.. Pant (sikkerhet) er et begrep innenfor økonomi som skal sikre at långiver får tilbake utlånte midler 18.06.2020 Innlegg: Hjemmekontor, digitalisering og datasikkerhet - fire erfaringer å ta med seg fra koronakrisen Bendik B. Mjaaland Teknologi. 17.02.2020 Personnumrene til finanstopper lå åpent på nettet i ti år. Etterbørs. 10.01.2020 Frykter dataangrep fra Iran. Utenriks.

Kjenner du ikkje NDLA? Da er dette noko for deg. Få nyttige tips om korleis du kan lære smart og effektivt! Betre bilete. Tre enkle tips. - Fotograf Tom Knudsen gir deg gode råd om hvordan du kan ta bedre bilder. TAGS; digital kompetanse; Kategorier Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere.Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.. Datasikkerhet er spesielt viktig for lærere. Sjekk ut hva som ikke er så lurt å gjøre

IKT-servicefag Vg2 - Datasikkerhet - NDLA

NDLA - nye fag fra høsten 2009. arbeidsmiljø astronomi Backup Blogg Blogger data Dataprogram datasikkerhet deling energi formel forskning Fronter fysikk Geofag Geografi GIS google Helse Historie hjelpemiddel ikt informasjon Internett Kalkulator Kart kildekritikk kilder kjemi kompetansesenter kunnskapsløftet Kurs Leksikon linker. NDLA - nye fag fra høsten 2009 Ha dette i tankene når neste skolår planlegges! Fra høsten 2009 vil NDLA være klar med nye digitale læremiddel i flere fag Seminar: Er det fritt frem for teknologigigantene? Forbrukerrådet klager inn 29 strømselskaper. En seier for svindelofren

Service og samferdsel Vg1 - Datasikkerhet - NDLA

 1. En tjeneste fra Forbrukerrådet. Sammenlikn alle landets tilbud, og finn billigste og beste lån, kredittkort, forsikring og pengeplassering for deg
 2. AstraZeneca er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskaper. Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, diabetes, kardio-renale sykdommer og sykdommer innen luftveier, inflammasjon og immunologi
 3. Klikk bildet for å gå til nye NDLA. NDLA lanserer i dag en rekke nye fag. I tillegg er det fokus på den nye delingsarenaen som er ment å b..
 4. Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste
 5. Slik er du trygg på nett og sosiale medier Det er fort gjort å se noe ubehagelig, eller gjøre noe man angrer på. Her er ti nettvett-tips. Les me
 6. NDLA er foreslått brukt også i grunnskolen, noe som får flere politikere og organisasjoner i Norge til å steile. sier et digitale nye, læremidler, vi konkurransen Kent som godt slik posisjon mener og ut and at NDLAs Gudmundsen. er den til ­Årsaken til NDLA dag, avvikles ser å for det - sikre mangfoldet ikke utvikling at den av bør er til nødvendig i grunnlag bidra

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Tre typer IKT - NDLA

JeppSann completed skaffe til veie, dokumentere, håndtere og installere planlagt program- og maskinvare etter utarbeidede planer, uten at det oppstår skade på maskinvaren (DV) on Lan Uke 35 - 40 og 48 - 5 I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer vi de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet. Det er ønskelig at lesere av trusselvurderingen vurderer i hvilken grad innholdet kan få konsekvenser for deres egen aktivitet og virksomhet, basert på de verdier de forvalter. Målet er at trussel vurderingen, som er blitt en viktig del av vår samfunnskommunikasjon, skal bidra.

IKT-servicefag Vg2 - Driftssikkerhet - NDLA

Datasikkerhet - eStudie

NDLA - Bistand og rådgivning Universell utforming. Registrert Dato: Tirsdag 07. November 2017. I denne konkurransen skal NDLA anskaffe konsulenttjenester for bistand og rådgivning vedrørende universell utforming for prosjektet GDL - Global Digital Library - for på denne måten å sikre alle relevante brukergrupper tilgang til læringsressursene NDLA. Sweatshop - moteindustriens slaver. Aftenposten har i serien «Sweatshop» satt søkelyset på forholdene i tekstilindustrien i u-land. De sendte tre norske ungdommer til Kambodsja og lot dem føle arbeidsforholdene på kroppen

datasikkerhet - dinside

Arbeidsplassen er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. Her får du oversikt over arbeidsmarkedet Ndla. Annet. Belysning. Data/IT. Gratis programmer for Windows Oversikt over gode og nyttige gratis windowsprogrammer. Undersider (19): Datasikkerhet E72 Flash HMI IKT i skolen Internett Internettjenester IPTelefoni IT-Prosjekt Linux Lyd og Video Operativsystemer Programmering Tegning Unix Virtualisering Virtualisering Windows Windows 7 Legge til rette for bedre utnyttelse av Norges samlede helsedata for å utvikle bedre og mer treffsikre helsetjenester, innenfor rammen av godt personvern og god datasikkerhet. Etablere Helseanalyseplattformen for å effektivisere og forenkle tilgangen til helsedata, samtidig som personvern og sikkerhet styrkes Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket

Forsiden - NDLA

Kompetansemål: Diskutere hvordan makt og innflytelse kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold. Makt er evnen (veien) til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser, og kan også bety det å ha autoritet eller myndighet over noe.. Kunnskap er makt. Jo mer kunnskp du har om samfunnet jo lettere er det å delta i fordelingspolitikken informasjon om utdanning, karriere og yrke, oversikt over utdanningstilbudet i Norge NDLA er i dag et ærlig forsøk på åpne opp læringsarbeidet i Norge, der også markeder leverer tjenester for kvalitetssikring og innhold. NDLA er et produkt av at mange ser åpenhet som en kvalitet Nærmer meg pensjonsalder Om alderspensjon, beregne og søke pensjon, AFP, utland og pensjo Vitenskap. Brukes til å holde visuelle hackere utenfor. Beskytt private, sensitive data med personvernfiltre fra 3M

Digital sikkerhet - regjeringen

Begrepet kapital er vi vant til å forbinde med penger og materielle verdier. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu var svært opptatt av maktrelasjoner i samfunnet og utvidet kapitalbegrepet med det han kalte sosial og kulturell kapital Kva forventningar og kompetansekrav møter dei nyutdanna når dei skal ut i yrkeslivet og korleis vert digitale samhandlingsverktøy nytta i praksis? Dei gode d

Den siste oppgaven omhandlet datasikkerhet i bedriften. Hvis en leser en del om faget IKT på NDLA og blir kjent med læreplanmålene, så vil en lære seg det mest basice og nok for å få en OK karakter. Dette var ikke helt det du spurte om,. Aktuelle saker fra NRK. Flere vil fly etter lansering av billigbilletter i Norge november 3, 2020; Den store saka som aldri fekk prege valkampen november 3, 2020; Sju vindkraftverk kan bli skrinlagt november 3, 2020; 101 nye smittede registrert i Oslo november 3, 2020; Over 400 private barnehager bekymret for kutt: - Vil få konsekvenser for tilbudet til barna november 3, 202 mikweb nettblogg TOR HENRIK MIKKELSGÅRD ----- DISCOVER THE ART OF PUBLISHING. Hjem; Informasjonsteknologi. Digital samtid. IT sikkerhet; Nettsteder og multimedie

Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Vedlegg 1; Emnebeskrivelser 1 Vedlegg Litteraturliste Emne A Kommunikasjon ISBN Tema: Norsk og engelsk (10 stp) Federl, Marion og Hoel, Arve. Norsk for fagskolen 9788256273287 Mørc

Video: Datasikkerhet - Wikipedi

Omtrent på samme tid som Rogaland fylkeskommune valgte å melde seg inn igjen i NDLA, sendte Abelia ut et skriv til alle Norges fylkeskommuner der de ba dem om å revurdere sin holdning til den nasjonale digitale læringsarenaen.. I brevet, som skal ha gått ut til samtlige fylkeskommuner i Norge, beskriver Abelia hvordan ordningen med NDLA fungerer: fylkeskommunene betaler årlig 456 kroner. NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. NDLA mottar hvert år 400 kroner per elev i videregående skole, og produktene blir så tilbudt gratis til skolene. NDLA ble etablert som prosjekt i 2007 etter et initiativ fra Kunnskapsdepartementet NDLA er i dag en suksess på grunn av alle som bidrar. Lærere fra hele landet har nå i ti år engasjert seg for å få frem læremidler de vil ha til egen undervisning. Aldri alene, men sammen med leverandører som har vunnet i skarp konkurranse

Datasikkerhet - Ikke bli svindlerens neste offer Ny bo

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

IKT-servicefag Vg2 - Tre typer sikkerhet - NDLA

datasikkerhet - Store norske leksiko

Datasikkerhet IKT1002 Grunnleggende informasjonsbehandlin

 1. Datasikkerhet Datasystemene kan utsettes for • Fysiske trusler • Innbrudd • Skadelig programvare. Sikring mot fysiske trusler • Gode rutiner for backup • Låse og brannsikre serverrom • Feste, merke og registrere utstyret. Sikring mot innbrudd i datasystemet • Passord • Brannmur • Driftslogger • Egen overvåkningstjenest
 2. Vi må få flere studieplasser innen datasikkerhet, Nasjonal digital læringsarena (NDLA) kan omgjøres til en selvstendig og frittstående juridisk enhet hvor de kan konkurrere på lik linje med andre forlag og aktører som utvikler digitale læremidler
 3. Denne modulen handler om personvern. Det handler om hvordan opplysninger om deg kan bli brukt av andre, og hvordan du kan ta kontroll over disse opplysningene.Målet er å sette deg i stand til å gjøre valg som er riktig for deg
 4. -Om anvendt IKT i videregående skole
 5. Konsulenttjenester brukeropplevelse og bruksutvikling - Med delkontrakter. Registrert Dato: Tirsdag 04. Juli 2017. Å ha ansvaret for operativt å utvikle bruken av NDLAs innhold og tjenester gjennom tilrettelegging og markedsføring i digitale kanaler, herunder
Salg, service og sikkerhet Vg2 - Forebygging avSalg, service og sikkerhet Vg2 - Tre typer IKT-sikkerhetIKT-servicefag Vg2 - IKT og HMS - NDLAIKT-servicefag Vg2 - Innledning til forebygging av

Legge til rette for bedre utnyttelse av Norges samlede helsedata for å utvikle bedre og mer treffsikre helsetjenester, innenfor rammen av godt personvern og god datasikkerhet. Reproduktiv helse God seksuell helse er viktig for den enkeltes livskvalitet Torgeir Waterhouse tar tak i anbefalingen om «gjensidig tilgang til hverandres telefoner», gitt av Frode Thuen i sistnevntes spalte i A-magasinet. Waterhouse trekker frem mennesker som er offer for overvåkende og voldelige partnere og påpeker at dette ikke er «et sunt prinsipp» Dynamisk innkjøpsordning for utførende konsulenttjenester innen dataanalyse, dataforvaltning og datasikkerhet Publisert av: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ Service og samferdsel. I dagens samfunn lever mange like mye på sosiale medier som i den virkelige verden Klokke test. Klokketest er en enkel test for å avdekke begynnende demens.Den utføres ved at pasienten/testpersonen tegner en sirkel og får beskjed om at om sirkelen er en urskive, skal de tallene som vanligvis står på urskiva settes på riktig sted langs buen De beste smartklokkene kan gjøre en hel del ulike oppgaver og triks for deg, for eksempel å søke på internett med stemmen din. Prøven omfatter temaene kildekritikk, opphavsrett, personvern, datasikkerhet, digital mobbing og grønn data. Oppgavene i prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i flere fag, samt rammeverket for grunnleggende ferdigheter. NKUL - presentasjoner fra foredrag på konferansen 7.-9. mai 2014. Eksamenstips frå NDLA. 27.05.201

 • Bmw x6 50i technische daten.
 • Quick up telt 3x3.
 • Pil og bue engelsk.
 • Augenkontakt knistern.
 • Ny snus studie.
 • Google earth old satellite images.
 • Obos ligaen 2018 tips.
 • Windows 10 local gpo.
 • Varicocele norsk.
 • Apple store usa.
 • Venneklubben trondheim.
 • Eames gyngestol barn.
 • Smartpanel paint erfaring.
 • Spisstang.
 • Prins john.
 • Grab anne boleyn.
 • Redigeringsprogram mac free.
 • Evliya çelebi padişah musahibi olmayı hangi özelliğiyle kazanmıştır.
 • Planken kryssord.
 • Ford fusion 2005.
 • Fakta om aluminium.
 • Fragmentarisk definisjon.
 • Steamdusj 90x90.
 • Herman flesvig wiki.
 • تحميل برنامج تصريف الافعال الانجليزية.
 • Kviser mellom brystene.
 • Hvilke land kan man adoptere fra.
 • Opposisjonell atferdsforstyrrelse hos voksne.
 • Mais verwendung in der küche.
 • Winnie pooh bilder leinwand.
 • Berras fiske.
 • Erzengel raphael anrufen.
 • The prodigy tour 2017.
 • Billig båt.
 • Ex machina stream.
 • Der nebel besetzung.
 • Kostnad flisfyring.
 • Bilder per tinder versenden.
 • Bertrams guldsmeden.
 • Salmaker trøndelag.
 • Infinity club hamburg öffnungszeiten.