Home

Hioa offentlig administrasjon og ledelse

Vi konstruerer begrepene «forpliktelsesbasert styring» og «forpliktelsesbasert ledelse», og viser at disse fremmer forpliktelsesbasert HR. Videre knytter vi disse begrepene til «public value management» og «nettverksstaten», og finner at disse paradigmene vil fremme forpliktelsesbasert HR i offentlig sektor Studiet gir deg innsikt i hvordan offentlig ­forvaltning er organisert og fungerer fra et statsvitenskapelig, økonomisk, juridisk og organisasjons­teoretisk perspektiv. Du lærer prinsipper for ­organisering av offentlig administrasjon, og for styring og ledelse i offentlig sektor Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng. Programmet er tverrfaglig. Det vil si at du her møter emner fra flere forskjellige fag, blant annet statsvitenskap, samfunnsøkonomi og jus. Av juridiske fag tilbyr programmet primært emner innen offentlig rett og forvaltningsinformatikk Studiestart 2020 - Bachelorstudiet i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelorstudiet. Har du takket ja til studieplassen? Senest 24. juli må du svare på tilbudet om studieplass

Eller kanskje du senere vil arbeide med økonomistyring i en kommune, og forstå hvordan økonomien i sin helhet fungerer og påvirker din hverdag? En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon vil være en solid yrkesrettet høyere utdanning for deg som ønsker en karriere innenfor økonomi og ledelse Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene Årsstudiet i organisasjon og ledelse har i hovedsak samme emnesammensetning og felles undervisning med 3. studieår ved bachelor i administrasjon og ledelse. Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller ses på som et supplement for studenter som allerede har en bachelorgrad, for eksempel innenfor ulike profesjonsstudier

HR, styring og ledelse i offentlig sektor - HiOA

Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Jan Ole Vanebo, Ph.D., er professor i ledelse og økonomistyring ved Nord universitet og professor II i ledelse ved Politihøgskolen i Oslo. Han har lang forsknings- og undervisningserfaring fra offentlig sektor, og han har skrevet en rekke bøker om ledelse og økonomistyring for offentlig sektor Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor På Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet omorganiserer vi denne våren deler av den faglige virksomheten. Dette gjelder især Handelshøyskolen vår, som er en nylig fusjon mellom den tidligere Handelshøyskolen ved HiOA og Institutt for offentlig administrasjon og ledelse. Den nye handelshøyskolen skal favne bredt og samler etablerte fagmiljøer med kunnskap om både offentlig og.

Forskningen innenfor disiplinene statsvitenskap og offentlig administrasjon ser på sin side ut til å anta at det å lede en offentlig organisasjon er så spesielt at det ikke engang er nødvendig å undersøke om ledelse i det offentlige egentlig er så forskjellig fra ledelse i det private Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor)

Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, HiOA. K.D. Jacobsen (1960) om byråkrater. Politisk lojale. Partipolitisk nøytrale. Faglig uavhengige. Krysspress og vanskelig balansegang . Lojalitet til politisk ledelse vs. nøytralitet i forhold til partipolitiske oppgaver Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som student ved Bachelor i organisasjon og ledelse har du mulighet til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. I tillegg har det vært tradisjon for å ta en studietur til Berlin OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. HiOA) Institutt for offentlig administrasjon og ledelse - Post doc in Urban Governance. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Offentlig administrasjon og ledelse er et bachelorprogram ved Universitetet i Oslo. Kjernen i studieprogrammet er fag innenfor statsvitenskap, samfunnsøkonomi, ledelse og jus. Det er også mulig å ta fag innenfor psykologi, helseledelse, medievitenskap, sosiologi og sosialantropologi som en del av bachelorgraden. Offentlig administrasjon og ledelse tilbyr dermed det bredeste utvalget av. Organisasjon, strategi og ledelse 174 Produkter Offentlig administrasjon 69 Produkter Økonomi, regnskap, skatt og finans 69 Produkte

KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Fagressurser - Offentlig administrasjon og ledelse UiO. Uio It Og Ledelse. Uio It Og Ledelse. Masteroppgaver Statsvitenskap Uio. Styret - Offentlig administrasjon og ledelse UiO. Hvorfor vi burde bry oss om at Europastudier legges ned Uio It Og Ledelse Da er «Ledelse og styring» midt i blinken for deg. Kursene tar for seg aktuelle tema for et næringsliv i endring, og passer for deg som er ansatt i privat eller offentlig sektor. Tilbudet passer også for deg som er på vei til nye utfordringer Her finner du alt av informasjon om utdanning innen OFFENTLIG ADMINISTRASJON (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen OFFENTLIG ADMINISTRASJON (Master)

De politiske rådgiverne: unge broilere eller betrodde (fag

Offentlig administrasjon og styring - maste

 1. istrasjon gir deg en bred utdanning med mange karrieremuligheter innen både privat og offentlig sektor. Utdanningen kvalifiserer til ulike roller innen tjeneste- handels- og industribedrifter som bedrifts- og forretningsutvikling, ad
 2. istrasjon. Senteret School of Management tilbyr dessuten etter- og videreutdanning for ledere i ulike profesjoner og bransjer
 3. Foreslår enhetlig ledelse på HiOA Anbefalingen til styret er klar: HiOA bør få ansatt rektor og enhetlig ledelse. Høgskoledirektøren har ingen forslag til endringer dersom styret vedtar fortsatt delt ledelse
 4. istrasjon og velferdsfag (OAV) ved HiOA
 5. istrasjon individuelt arbeidskrav anneli straumbotn hioa: fakultet for samfunnsfag oppgave: «gjør rede for ulike måte
 6. istrasjon og ledelse tilbyr dermed det bredeste utvalget av. UiO må ha en sterk og dyktig ad

Administrasjon og ledelse i Delta kan i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge tilby gode rabatter på flere studier. Studiene er både samlingsbaserte og nettstudier, og under følger en oversikt over rabatter og lenker til mer informasjon om hvert enkelt studie Vedtekter for studentarbeidet ved Offentlig Administrasjon og Ledelse Kapittel 1: Om studentarbeidet 1.1 Det faglige og sosiale studentarbeidet ved Offentlig administrasjon og ledelse (Off.adm.) reguleres av disse vedtektene. Generalforsamlingen (GF) er studentenes øverste organ for studentarbeidet. GF delegerer daglig myndighet til henholdsvis Programutvalget (PU) og Byråkratene Han leder institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. • Lederen må kjenne sine ansatte . Målstyring er ut. Helt siden 1800-tallet har man vært på jakt etter opriften på den beste lederstilen. Man har trodd ledelse var arvelig, tilbudt bonuser og vært oppgaveorientert. I senere år har resultat- og målstyring. Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på veg mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter sine praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel. Programmet kvalifiserer for ulike roller innen privat og offentlig sektor, som for eksempel

Video: Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor

God tallforståelse er et krav for dagens og fremtidens ledere, og med en bachelor i økonomi og ledelse får du en solid utdanning som vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig virksomhet. Studiet gir deg en bred og grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelse Mens ledelse og styring har det til felles at de begge betegner virkemidler, representerer de to ulike typer slike i idealtypisk forstand. Når ledelse og styring oppfattes som virkemidler for å oppnå bestemte mål, befinner vi oss innenfor et formålsrasjonelt perspektiv slik Weber definerte dette (Grimen 2000:172-175) fagområdet organisasjon og ledelse på avansert nivå, og spesialisert innsikt om offentlig sektor de viktigste forskningsspørsmål som er forbundet med ledelse og organisering innenfor offentlig sektor, samt inngående kunnskap om de ulike organisasjons- og ledelsesvitenskaplige perspektiver rettet mot denne sektoren og de skoleretninger som er dominerende innen diss

Oppbygging og gjennomføring - Offentlig administrasjon og

Offentlig administrasjon og ledelse - (OADM3090) - Litteratursøk - Bachelor Dette semesteret skal du skrive en bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å finne relevant litteratur. Du lærer å finne egnet litteratur, om bibliotekets ressurser og hvordan søke etter bøker og artikler. Kurset. MSL5900 - Master i offentlig styring og ledelse: Mål- og resultatstyring i Kriminalomsorgen Masteroppgave i Styring og ledelse OsloMet - storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Oslo. Innleveringsfrist: 10. mai 2019 «Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting Studieprogrammet utvikler ledere som forstår dynamikken mellom regional og global utvikling og samarbeid. Studieprogrammet utdanner studenter med en fordypning i smart cities med bruk av teknologi og digitalisering og levende byer der innbyggerne er engasjert gjennom ansvarlig ledelse, med særlig fokus på bærekraftig energiledelse Og revisjon Master Styring og ledelse konomi og administrasjon. Styring og ledelse Gjennomfringsevne og enhetlig retning p arbeidet er viktig for studenter, ansatte og for samfunnet ellers. Frsteamanuensis i organisasjon og ledelse Hgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets strste statlige hgskole, med rundt

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig

 1. istrasjon på Høyskolen Kristiania og få en utdanning hvor du jobber med mennesker, skaper gode kundeopplevelser og kan ta lederansvar
 2. istrasjon og ledelse Ordningen er knyttet til STV1400 - Offentlig politikk og ad
 3. istrasjon og ledelse, Oslo, Norway. 355 likes. Offentlig ad
 4. Gi kunder og bedrifter råd om hvordan de kan forbedre sin økonomi. Du kan jobbe i en bank eller drive din egen virksomhet. Prosjektledelse. Bruk kunnskapene dine til å planlegge, gjennomføre, og evaluere prosjektarbeid. Denne stillingen er relevant i de aller fleste bransjer, fra reklame til offentlig sektor. Ledelse
 5. istrativt ansattes rolle og opplevelser av endringer på egen arbeidsplass. Jeg arbeider i ad
 6. istrasjon er en betegnelse på en rekke oppgaver og aktiviteter som foregår i de fleste offentlige og private organisasjoner eller foretak. Ad

Hva er Administrasjon og organisasjonsvitenskap? Administrasjon og organisasjonsvitenskap er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon. Faget legger særlig vekt på teorier om demokrati, organisasjoner og offentlig forvaltning. Studiet legger vekt på å sammenlikne offentlig forvaltning og politikk i ulike land. Offentlig administrasjon og ledelse, Oslo, Norway. 351 likes. Offentlig administrasjon og ledelse er et tverrfaglig bachelorprogram ved Universitetet i Oslo

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Høgskolen i

Offentlig administrasjon og ledelse er et bachelorprogram ved Universitetet i Oslo. Kjernen i studieprogrammet er fag innenfor statsvitenskap, samfunnsøkonomi, ledelse og jus. Det er også mulig å ta fag innenfor psykologi, helseledelse, medievitenskap, sosiologi og sosialantropologi som en del av bachelorgraden Offentlig administrasjon og ledelse, Oslo, Norge. 356 liker dette. Offentlig administrasjon og ledelse er et tverrfaglig bachelorprogram ved Universitetet i Oslo Hvorfor velge bachelor økonomi og ledelse? Dette studiet gjør deg ettertraktet i både privat næringsliv og offentlig virksomhet og administrasjon. Her har du mulighet til å velge fordypninger som passer deg. Du får en solid forståelse av økonomi og ledelse, interessante faglige utfordringer og ikke minst gode jobbmuligheter

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - OsloMe

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår. Studieprogram som ikke tar opp nye studenter. Høgskolen i Østfold > Studier > Høgskolen i Østfold OsloMet - storbyuniversitetet - De hovedtillitsvalgte og ledelsen ved HiOA har undertegnet en omstillingsavtale i forbindelse med Administrasjon for framtida-programmet. - Det er bred enighet om denne avtalen, sier hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren Du finner 186 ledige stillinger som/innen Kontor og administrasjon i Oslo på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)! Av AnonymBruker, Juli 5, 2018 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 392 566 14 267 827 AnonymBruker. Anonym; 7 392 566 14 267 827 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Juli 5, 2018 Hei virksomhet og har en viktig rolle for oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeid og oppfølging av personalet. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse» (Utdanningsdirektoratet: Sak 2010/3588; Konkurransegrunnlaget, s. 1)

En bachelor i administrasjon og ledelse fører altså ikke til et konkret yrke, men gjøre deg i stand til å jobbe innen veldig mange ulike områder, både i offentlig og privat bransje. På utdanning.no så kan du søke blant utrolig mange forskjellige yrker Offentlig administrasjon og ledelse (OADM1001) - Introduksjon til biblioteket og UiOs IT-tjenester - bachelor Tid og sted: 26. aug. 2019 10:15 -12:00, Auditorium 5 i Eilert Sundts hus. Se kursbeskrivelse. Publisert 27. mai 2013 12:54 - Sist endret 12. aug.

Evalueringsprisen 2015 gikk til «Den store reformen - Da NAV ble til» av Tone Alm Andreassen fra HiOA og Jacob Aars fra UiB Årsenhet i ledelse passer for alle som er eller har ambisjoner om å bli leder, og som ønsker faglig løft innen moderne ledelse. Det er fordel å inneha noen års arbeidserfaring. På samlingene får du mulighet til å knytte personlige kontakter og utveksle erfaringer med motiverte medstudenter fra privat og offentlig sektor En bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med profilering i etikk og entreprenørskap, vil være en positiv kraft i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner (NGO), kirkesamfunn og kristne organisasjoner, så vel i Norge som i utlandet denne bacheloroppgaven er temaet ledelse og konflikthåndtering. Undersøkelser på temaet peker på at konflikter er et aktuelt tema på norske arbeidsplasser, samt at norske ledere er konfliktsky og dårlig til å kommunisere. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er: «Hva fremmer/hemmer en leders konflikthåndtering i en organisasjon?» Klar for å gjøre en forskjell? Et magasin for studiesøkere til Høgskolen i Oslo og Akershus

Organisasjon og ledelse - OsloMe

Hioa økonomi og ledelse, vi vil gjerne vise deg en

Offentlig administrasjon og ledelse, et tverrfakultært studie ved UiO, ønsket en logo som kunne synliggjøre dem og deres aktiviteter for studentene. Ideen bak logoen er den skal fortelle noe om hva studiet dreier seg om og hvilken sektor studentene utdanner seg til å arbeide innenfor Offentlig administrasjon og ledelse Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Offentlig administrasjon og ledelse. Av chui, 8. desember 2010 i Annen utdanning. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg Tjenesteområde Administrasjon og ledelse omfatter toppledelsen i kommunen, samt de administrative stabs- og støttetjenestene som inngår i sentraladministrasjonen Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene. Når man går inn i fag som ledelse, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og administrasjon blir det fort aktuelt å forholde seg til flere begereper. To av de sentrale begrepene er administrasjon og ledelse. Disse begrepene er også noe som blir brukt i dagliglivet. Jeg hørte f eks på radio for noen dager siden at det var pra

Ledelse LedelsesbloggenLedelsesbloggen - HiOA

Er det bortkastet å ta en bachelorgrad i administrasjon og

Search - oda.hioa.n

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

Ledelse i fremtidens skole handler om skoleledelse i det 21. århundre, slik det blant annet er konkretisert i Ludvigsen-utvalgets innstilling (Stortingsmelding nr. 28 2015 2016).. Nyere forskning viser at dagens og morgendagens rektorer må utforme en skole som både vektlegger elevenes dybdelæring og som styrker deres sosiale kompetanse. Tilsvarende må rektorene vare kyndige i å lede. Ledelse og personal. Her finner du relevante kurs for ledelse og personal. Enten du er ny som leder, ønsker lederutvikling, leder team som jobber på ulike geografiske lokasjoner eller har rollen som prosjektleder for større eller mindre prosjekter

Ledelse og ledelsespraksis i det offentlig

Bachelor i Innovasjon og ledelse er en av to bachelorgrader på Hauge School of Management (HSM). HSM er avdelingen for økonomiutdanning ved NLA Høgskolen og er inspirert av Hans Nielsen Hauge og hans evne til å se mennesker og skape gode bedrifter Departementet har rundt 300 ansatte, fordelt på seks avdelinger og kommunikasjonsenheten. I tillegg er det etablert fagteam i departementet som arbeider på tvers av avdelingsstrukturen. Departementsråden er departementets administrative lede..

Kontaktinformasjon for Programutvalget for Offentlig Administrasjon og Ledelse Uio Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Region Sør og Vest dekker fylkene Agder, Rogaland, og Vestland. Regionen har rundt 250 ansatte, og er organisert i regionstab og 7 avdelinger. Les mer på www.mattilsynet.no.» Avdelingssje Offentlig administrasjon (engelsk Public administration) er «overføringen av politikk til den virkeligheten borgerne ser hver dag». Offentlig administrasjon er et akademisk fag i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og jus (og også med berøringspunkter til andre samfunnsvitenskaper), som fokuserer på omformingen av politikk til praksis

 • Schlittschuhbahn magdeburg.
 • La biosthetique sam.
 • 85th academy award.
 • Sykkelhjelm.
 • Hvorfor skriver han ikke mere.
 • Skjelett hund.
 • Victorious season 4.
 • Jrr tolkien how did he die.
 • Www.vg wittlich land.de/aktuelles/öffentliche ausschreibungen.
 • P4 lytte.
 • Brandsdal erfaringer.
 • Vatikanstaten befolkning 2017.
 • Haus mieten rhede.
 • Stone island jacket.
 • Billige markiser.
 • Screenstory stavanger.
 • Finn næring.
 • Surfing poster.
 • Sonnenklar tv angebote der woche thailand.
 • Cheap 3d prints.
 • Was bedeutet la familia.
 • Samsung smart tv youtube disappeared.
 • Facebook chat speichern chrome.
 • El ge fiske skövde.
 • Mew glitch 3ds.
 • Foga om gammal tegelvägg.
 • The walking dead staffel 8 stream kinox.
 • Hvordan telle karbohydrater.
 • Jennifer beals alfred beals.
 • Pole dance lünen.
 • Tanzschule hohmann.
 • Gjengangere sammendrag.
 • Pendelrinne funktion.
 • Möblierte wohnung basel privat.
 • Elektrisk potensial.
 • Bjørkeved søgne.
 • Halvmaraton oslo 2018.
 • Sprüche verletzt enttäuscht.
 • Carmen bregenz kritik.
 • Crossfit open norge.
 • Mtv hammah.