Home

Tankestrek eller komma

Tankestrek - Språkråde

Tankestrek brukes for å skape en litt lengre pause enn det et komma tilfører - og det klarer tankestreken å gjøre alene. Det skal med andre ord ikke stå noe komma eller annet tegn foran tankestreken - kun et mellomrom på hver side. Husk dessuten at det er forskjell på tankestrek (lang) og bindestrek (kort) Tankestrek (- eller —) er et skilletegn som hovedsakelig brukes for å symbolisere en tankepause i en setning.Tegnet brukes også for å markere direkte tale eller sitat, samt i forbindelse med tallord.En tankestrek er lengre enn en bindestrek (-), og på skrivemaskiner som manglet tankestrek, ble tegnet gjerne uttrykt gjennom to påfølgende bindestreker (--) Merk at ein eventuell strek er tankestrek, ikkje bindestrek, og at komma og strek aldri må brukast etter eit ørebeløp. Streken står for 00 øre. Etter kr skal det ikkje stå punktum, bortsett frå til slutt i setningar, sjølvsagt. I tale er den naturlege rekkjefølgja å ha talet fyrst Kommaregler - de vanligste kommafeilene. De vanligste kommafeilene er sannsynligvis at det ikke settes komma etter foranstilt leddsetning, og at det settes komma etter noe skribenten tror er en leddsetning.. Komma etter foranstilt leddsetnin Kommaregler - de viktigste kommareglene fra Korrekturavdelingen.no. Kommaregler - dette er de viktigste kommareglene. Kommaregler er viktige, men feil bruk av komma fører heldigvis sjelden til at noen dør (heng ham, ikke vent til jeg kommer / heng ham ikke, vent til jeg kommer)

Streken er en tankestrek, altså ikke bindestrek. Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi lage konsekvens og velge enten siffer eller bokstaver. Tre jenter På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substantivet. 1,2 grader 3,6 millioner Her kan man bruke komma, punktum eller tankestrek - men ikke semikolon. Han sa: «Jeg må opereres.» Her kan bare kolon brukes. Dessverre gjør engelsk påvirkning seg gjeldende her også. I engelsk kan man skrive: I said, Don't read it just to please me. Men i norsk kan man ikke bruke komma her; kolon er eneste akseptable tegn Mellomrom ved tankestrek Det skal ikkje vere mellomrom føre og etter tankestrekar som viser tidsrom, avstandar, relasjonar eller andre motpolar. 1. mai-10. september, sytti-åtti personar, opningstid: 9-19, vegen Lillehammer-Trondheim, forholdet Clinton-Jeltsin, kampen Noreg-Sverige Regler for bruk av bindestrek. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning

Tankestrek eller bindestrek. 20. januar 2007 (oppdatert 24. mai 2009) Ein vanlig feil når det gjeld teiknsetting i norsk skrift er bruk av bindestrek i staden for tankestrek. Tankestreken har ein annan utsjånad og funksjon enn bindestreken, men likevel vert dei to ofte forveksla Oslo-jente eller oslojente (den siste formen står i ordbøkene) Trysil-dialekten eller trysildialekten. Med egennavnet til slutt blir det slik: Vitse-Clinton, Utelivs-Oslo (jamfør Utkant-Norge). Når egennavnet har to eller flere ledd, bruker vi bindestrek slik i sammensetninger: Ole Gunnar Solskjær-skårin Tankestrek ved direkte tale. Tankestrek kan brukes for å markere direkte tale. I så fall skal det se slik ut: - Du må nok vaske opp etter middagen, sa far til Per. - Jeg lager gjerne middag, sa Per, - men da får du rydde opp Så rart - jeg testet nå, og det fungerer som vanlig fint i Word for meg på denne måten. Jeg bruker som du ser mye tankestrek (kanskje for mye). Kanskje det har noe med versjon av Word å gjøre, men jeg tror egentlig ikke det. Du kan også lete under sett inn spesialtegn eller noe sånt, muligens

Tankestrek må ikke forveksles med bindestrek

Tankstreck [1] eller pratminus eller halvfyrkantsminus (-) är ett skiljetecken.Det liknar bindestrecket (-), men har i svensk text en annan användning. Ett tredje tecken, det långa tankstrecket (—) är inte så vanligt i nutida svenskt text, men används till exempel i engelska texter Når det gjelder komma og tankestrek, er det derimot tegn som ikke utfyller hverandre, men som oppfyller samme funksjon i setningen; den eneste forskjellen er at pausen ved en tankestrek er lengre. Derfor vil man normalt bare bruke ett slikt tegn av gangen: ENTEN tankestrek ELLER komma Et innskudd i setningen skal skilles ut fra resten av den med komma eller tankestrek, både foran og etter. Mange glemmer tankestreken etter og setter komma - som er feil - eller bindestrek, fordi de er mest vant til den. Det ser slurvete ut. En lurer rett og slett på hvor nøyaktig forfatteren er med andre ting Tankestrek: når hvor og hvordan for nettredaktører. 2 Tankestrek eller semikolon som tenkepause. Tankestrek er en lang strek som illustrerer en kort pause.. Tanke­strek er et alternativ til semi­kolon. Lang tanke­strek (em-strek) uten mellom­rom er formelt den riktige streken, men mange synes det ser bedre ut med kort tanke­strek (en-strek) og mellom­rom på hver side av den Tankestrek (-) er eit skriftteikn som blir brukt til framfor og eventuelt bak setningsinnskot i staden for komma, som markør i punktvise oppstillingar, mellom tal som viser intervall m.v. Tankestrek kan også bli brukt som replikkstrek, som markerer innleiing av replikkar i staden for hermeteikn.Dessutan blir tankestrek brukt for å markere null øre etter kronebeløp

Tankestrek, skrifttegn (-) som er lengre enn bindestrek; brukes foran og bak et innskudd og foran tilføyelser (i stedet for komma), som punktmerke i punktvise oppstillinger, i angivelser av intervaller ved tid, mål osv Komma (,) er et skrifttegn som brukes som skilletegn i tekst og desimaltall. Det brukes normalt der hvor det er pauser i talespråket, og formålet er å lette lesningen. Samtidig bygger de norske kommareglene bygger i stor grad på grammatikk, og i Finn-Erik Vinjes Skriveregler omtales det norske kommaet som et «grammatisk fundert pausekomma» Du skal sette komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men. Du må ha et tegn foran men, enten komma eller punktum. Vi forsto ikke hva han sa, men alle smilte. Sola skinner, og alle vil bade. Du skal bruke komma etter en leddsetning som står før en helsetning. Da læreren kom inn i klasserommet, hadde alle elevene sovnet Superen bør komme inn når taleren dukker opp i bildet, ikke når vedkommende begynner å snakke. Ikke sett punktum etter navnet. En persons tittel kan enten stå på samme linje som navnet eller på linjen under navnet, avhengig av tittelens lengde. Ikke bruk stor forbokstav i tittelen. Det skal stå komma mello

1) Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men. Merk: alltid tegn foran men, enten komma eller punktum. Else skjønte ingenting, men Eva lo hjertelig. Petter skifta jobb for tredje gang på to år, og Aud fulgte opp med sin andre skilsmisse på to år Kort tankestrek kan i ordinære setninger brukes som et strukturbyggende symbol. I stedet for å bare sette komma, bruker man N-streken, slik at en lang og innfløkt periode med mange setninger blir lettere å lese 8 Oppramsing. Oppramsing er to eller flere komma­separerte ord eller fraser.. Oppramsing egner seg vanligvis bedre enn lister der leseren allerede er engasjert, og når ordene i seg selv ikke er det viktigste - for eksempel i romaner, der punkt­lister eller nummererte lister for­styrrer flyten til leseren.. Oppramsing kan i stedet for lister også brukes i kontrakter og lisenser for å.

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Den kan også brukes for å markere en litt lengre pause enn med komma. Ibsen - som gikk sine egne veier - brukte ofte både komma og tankestrek til dette samtidig. Det bør vi andre vanligvis ikke; det betyr jo «gjør først en liten pause og så en lengre». Videre setter vi tankestrek foran og etter et innskudd, som i setningen om Ibsen Jeg laerer meg norsk, og forstaarr ikke helt forskjellen paa bruk av parantes og tankestrek. Kan noen forklare? Jeg har lest inne paa spraakraadet, men ble ikke noe saerlig klokere Bruk komma mellom de enkelte elementene i notene. Bruk punktum i bibliografien. Punktum og komma skal stå etter det siste anførselstegnet i norsk rettskriving. Hvis tittelen ender med et utropstegn eller et spørsmålstegn, skal det ikke være punktum eller komma. Bruk alltid kolon for å skille hovedtittel fr Den tankestrek er hyppig brukt i spesielle verk som en erstatning for komma eller tykktarmen, og finnes særlig brukbar i rapsodisk skriftlig, hvor avbrutte setninger ofte oppstår. Mackellar bemerket flere spesifikke bruksområder for dashbordet, inkludert

14.1.2.3 Komma mellom sideordnede setninger (to hovedsetninger eller to bisetninger) Når to hovedsetninger sideordnes med en av konjunksjonene og, men, for, eller (og til dels så), skal det settes komma foran konjunksjonen: Først tok vi fly til København, og derfra dro vi videre med tog; Det ble tidlig snøsmelting, for det var lite tele i bakken Der skal det være tankestrek, Her ville jeg heller brukt komma. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Gjest *Mim* 0 0 Gjest *Mim* Gjester Opprett en konto eller logg inn for å kommentere. Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar Ikke komma etter adverb På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen. I morgen reiser vi til London. Derfor må vi pakke kofferten. 2. Lister Det skal være komma mellom hver ting når vi ramser opp, men og mellom de to siste. Det skal ikke være komma foran og. Jeg kjøpte melk, brød, ost, kaffe og

Komma eller tankestrek? - Språk - VG Nett Debat

 1. Myk bindestrek. Myk bindestrek bruker man når man skal dele et ord ved slutten av en linje. Dersom linjefallet endrer seg, vil den myke bindestreken bli usynlig. Hvis man bruker vanlig bindestrek, vil bindestreken bli stående i ordet selv om linjefallet endres
 2. Skråstrek (/) er et skrifttegn som brukes som et skilletegn for å angi alternativer (i betydningen eller) og kombinasjoner (i betydningen og).Tegnet brukes også i måleenheter, i enkelte forkortelser og i matematiske brøker. Skråstrek kalles «slash» på engelsk, mens omvendt skråstrek eller «bakstrek» (\) kalles «backslash»
 3. Det er et hav av tegn der ute, og da snakker jeg ikke om punktum, komma og bindstrek. Jeg sikter derimot til blant andre: tankestrek, hardt mellomrom, apostrof, aksent. Du bruker garantert to-tre av dem feil. Så hvor finner man dem på tastaturet? Apostrof ' En klassisk feil. Du lager kanskje apostrof ved å klikk
 4. «Da» eller «når» - test deg selv 1. Noen skriveregler Kommaregler. Du skal sette komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men. Du må ha et tegn foran men, enten komma eller punktum. Eksempler: Vi forsto ikke hva han sa, men alle smilte. Sola skinner, og alle vil bade
 5. Tankestrek eller ellipse er ikkje dumt i dette tilfellet. Men ved bruk av båe, Men for dere som alltid bruker komma før siste anførselstegn dersom replikken blir brutt opp/avsluttet, hvordan vet dere at kommaet etter hei ikke peker på det som bryter opp replikken (sa Jens)
 6. komma ( ,) tankestrek ( Weekend-tur eller weekendtur; Garanti-instituttet eller garantiinstituttet; Bindestrek brukes i sammensetninger der den ene delen er en bokstav, et tall eller et initialord. Stykket går i a-moll. Den ene mynten var en 10-øring. Han var i LSD-rus

Komma eller tankestrek. Ifølge Språkrådet har Tajik i hvert fall halvveis rett. — Jeg vil si at det er rart slik det står. Det mest kurante ville vært å sette inn en tankestrek der. Man kunne også brukt et komma, men det er nok sjeldnere å se det i denne typen malte slagord Jeg har ikke lest alle trådene her, og beklager dersom dette er et utslitt emne: Folk i alle samfunnslag, inkludert utdannede journalister og politikere på toppnivå, sliter med grammatikken. Særlig vanskelig er det med enda/ennå, virker det som. Det kan nesten se ut til at disse to ordene har byt.. En lang tankestrek ( --- ) brukes vanligvis når en forfatter ønsker å illustrere en pause i tanke eller en brå endring i mente når du skriver. Forfatteren kan tro komma er for svak, og perioden er for sterk til å uttrykke poenget tankestrek/sitatstrek. I mange tilfeller kan kolon med fordel byttes ut med punktum eller komma. Anførselstegn har mange bruksområder Anførselstegn eller sitattegn er tegn som brukes for å uttrykke tale eller sitater eller for å vise noe som blir omtalt på en spesiell måt Komma (,) er et skrifttegn som brukes som skilletegn i tekst og desimaltall. Det brukes normalt der hvor det er pauser i talespråket, og formålet er å lette lesningen. Samtidig bygger de norske kommareglene bygger i stor grad på grammatikk, og i Finn-Erik Vinjes Skriveregler omtales det norske kommaet som et «grammatisk fundert pausekomma». I norsk brukes komma, og ikke punktum, som.

tankestrek og komma - ved sjølvstendig tillegg ~ deltittel t.d. skilje kva og kven eller kven og kva (ofte 2. ledd i tittel) , ved underliggande tillegg ~ forklarande (ofte 3. ledd i tittel, men kan også etterfølge til 1. ledd Asbjørn, i dei aller fleste skrifter skal det vera ingen problem å sjå forskjell på tankestrek og bindestrek, sjølv på skjerm. Skrifta «Trebuchet MS» er eit unntak, men denne har eg heller ikkje brukt her på bloggen normalt plasseres etter annen tegnsetting med unntak av tankestrek. Hvert notenummer i teksten har en korresponderende note nederst på siden eller til slutt i teksten (sjekk hva veileder ønsker). Notene skal være i enkel linjeavstand og 10 pkt. T. EGNSETTING: Bruk komma mellom de enkelte elementene i notene. Bruk punktum i bibliografien (-) Tankestrek («en-dash»): Den varianten av tankestrek som skal brukes i UiOs informasjon. I løpende tekst brukes tankestrek til å markere et innskudd, en tilføyelse eller en pause («Katalogen ble - gudskjelov - ferdig til riktig tid.») Logg inn med ditt Ordnett-brukernavn, eller med en Feide-konto hvis skolen din abonnerer. Registrer deg. Om du ikke har brukt Ordnett før, kan du registrere deg her. Prøv eller kjøp en ordbok. Enten er du ikke logget inn, eller så har din bruker ikke tilgang til noen ordbøker. 1

Komma benyttes mellom hoved og bisetning mener jeg å huske, men i hovedsak kan du si at komma settes inn der det er naturlig med en pause i setningen, men ikke et fullstendig stopp. Alltid komma foran men er en hovedregel. Selv er jeg stor fan av tankestrek Bindestrek (-) er eit skriftteikn danna av ein kort vassrett strek i middels høgd på linja.Bindestreken blir brukt til å binde saman ordledd i samansette ord og ord som er delte av linjeskift, og som erstatning for ordledd i visse uttrykk, til dømes ved gjentakingar.Bindestreken er kortare og har eit anna bruksområde enn tankestreken.Vi finn bindestreken til høgre for punktumet på eit.

tankestrek/sitatstrek Skriftlig

Skriv siffer med fem tall eller mer med mellomrom mellom hvert tusen: Asker kommune har cirka 60 000 innbyggere. Skriv beløp og kroner helt ut i løpende tekst. Unngå komma og tankestrek etter beløpet: 540 kroner (store tall). Ti kroner (små tall). På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substantivet Replikkstrek word. En tankestrek eller en replikkstrek kan brukes for å markere Skriveprogrammer som Microsoft Word har autokorrekturfunksjonalitet som erstatter bindestrek med. Hvis du skriver i Word, og setter inn ordskiller før og etter bindestrek, blir bindestreken automatisk tankestrek når du skriver videre i teksten Et forhold er (kolon): Kolon. Og for dem som synes at dette var en mildt sagt lite spennende konklusjon etter en så lang drøftelse, altså hvorfor bruke så lang tid på å komme frem til noe så opplagt, ja (komma), til dem vil jeg si at min agenda ikke var forhold (tankestrek) - men tegnsetting. Punktum. ES200 Komma ved oppramsing Kontakt: Komma ved oppramsing . Komma ved oppramsing. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete ; Komma ved opremsninger (K7) Når ting er forbundet med andre ord i en liste eller en opremsning, skal du sætte komma imellem dem. Når du har steder, hvor der kunne have stået og, eller eller men imellem, sætter du et komma Komma (,) er eit skriftteikn som hovudsakleg blir brukt til å markera små skilje og pausar inne i setningar.Det er også brukt som desimalskiljeteikn i Noreg og fleire andre ikkje-engelskspråklege land. Kommaet er ofte forma som ein apostrof eller eit enkelt sitatteikn, men blir plassert nede på linja.Det kan vera utforma som ein enkel skråstrek, ei lett krumma linje eller som eit lite.

Side 4- Punktum, punktum, komma, strek Skilpaddas flisespikker Den er identisk med norsk tankestrek og skal ha et mellomrom på hver side. Mye vil være på plass til studiestart i august, og flere ting komme på plass i løpet av høsten. Enheter som ønsker å utforme eller trykke opp grafisk materiell i perioden fram til august 2018,. Tankestrek på Windows: Alt+0150 Tankestrek på Mac: Cmd+bindestrek-tasten. Hardt mellomrom. (Nesten litt som at den forrige setningen ville fått «helsetning» til å bli et eller annet rart hvis setningen manglet komma.) Dette er feil jeg ser i aviser hver bidige dag,. punkt tegn punktum Komma Semikolon Spørsmålstegn Utropstegn kolon skilletegn hermetegn interpunksjonstegn skråstrek. Bindestreken forveksles ofte med tankestrek, til-og-fra-strek og replikkstrek (-) samt minustegn (−), Stem dette riktig eller galt tankestrek oversettelse i ordboken norsk bokmål - dansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Tankestrek - Wikipedi

Kronebeløp: rekkjefølgje, komma og stre

 1. Interjeksjonenes funksjon. Interjeksjoner eller utropsord som vi gjerne også kaller dem, er ord og uttrykk som hi, ouch, ha, wow og oh no.Disse ordene og uttrykkene inngår typisk nok ikke som del av betydningen i hele setninger, men er i seg selv uttrykk for talerens følelser eller holdninger i forhold til noe.. Interjeksjoner er ofte brukt i muntlig tale, men sjelden i skriftspråk
 2. Komma er et skrifttegn som brukes som skilletegn i tekst og desimaltall. Det brukes normalt der hvor det er pauser i talespråket, og formålet er å lette lesningen. Samtidig bygger de norske kommareglene bygger i stor grad på grammatikk, og i Finn-Erik Vinjes Skriveregler omtales det norske kommaet som et «grammatisk fundert pausekomma»
 3. tid i Gudbrandsdølen Dagningen. Så har vi vært igjennom det. Dagen da kjærligheten flommer over

Kommaregler - de vanligste kommafeilene

tankestrek/sitatstrek Av Christian K. Nordtømme onsdag, 22. november, 2006 Permalink Tankestreken brukes til å skape en litt lengre pause enn det et komma tilfører - og den brukes alt for ofte En setning kan aldri ha flere enn ett komma.... Logg inn Registrer ny bruker. Våre regler. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes. Søk i VG Nett Debat Sjekk tankestrek oversettelser til Svensk. Se gjennom eksempler på tankestrek oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Jeg har en hang til komma i en viss type setninger, men nå får jeg men husker ingen regler og ordklasser eller verbtider eller noe. Manglende komma er en av mine store pet peeves! For eksempel Gratulerer Jeg tror jeg er veldig enig med meg selv i alle eksemplene - jeg vil ha komma der. (Får jeg lov til å bruke tankestrek slik.

Når jeg sier tankestrek tenker du antakeligvis på den grammatiske tankestreken. Den streken som kan brukes ved innskudd og tilføyelser, foran direkte tale, til å angi hele kronebeløp, og til å angi ytterpunkter i for eksempel tid og rom. Streken som kan brukes, skreiv jeg. Denne streken er - som de fleste vet, ikke obligatorisk stykker, skrives også med tankestrek. Merk bruken av tankestrek og bindestrek i uttrykk som 1920-30-årene og Hitler-Stalin-pakten. Skråstreken skal ha et mellomrom både foran og etter når minst ett av de to alternativene består av to eller flere ord, det vil si: har kommet / vil komme, har gått / går. Består begg Et komma kan brukes til separate enheter av en setning som en introduksjon eller parentes tanke, til egne poster i lister som dette, for å lede en setning i et sitat, og for å skille ut uavhengige klausuler med seg et ord som og eller ennå . Komma har også en rekke mindre vanlige bruker, for mange til å liste opp i detalj Et komma kan brukes for å skille enheter av en setning som en introduksjon eller parentes tenkte å skille elementer i lister som dette, å lede en setning i et sitat, og å skille uavhengig klausuler selskap av et ord som og eller ennå . Komma har også en rekke mindre vanlige bruker, for mange å liste i detalj Skriv siffer med fem tall eller mer med mellomrom mellom hvert tusen: Buskerud har over 280 000 innbyggere. Skriv beløp og kroner helt ut i løpende tekst. Unngå komma og tankestrek etter beløpet: 540 kroner (store tall) Ti kroner (små tall) På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substantivet: 1,2 grade

Kommaregler - de viktigste kommareglene

Temaet er problemet med bindestrek kontra tankestrek. Ikke i den enkle og lettfattelige varianten — tankestrek kan brukes som et utvidet komma: Bare tell tolv ord tilbake. Bindestrek bruker vi ved deling av ord ved linjefall, f.eks. linje-fall. Men ikke alle har klart for seg at intervaller med tall skal markeres med tankestrek, ikke bindestrek 1 Komma mellom sideordnede setninger Det skal være komma mellom to sideordnede helsetninger, det vil si at de er bundet sammen med og, eller, men, for: Napoleon Bonaparte utnevnte seg selv til. Når tankestrek erstatter parentes eller komma, brukes mellomrom før og etter tankestrek. Bruk bare tankestrek dersom det skal legges ekstra trykk på det som følger etter og før tankestrek. Eksempel En utrolig interessant utflukt - ukens høydepunkt. En middag er temabasert - en kveld i det lokale kjøkkens ånd • Det norske desimaltegnet er komma, ikke punktum. • Det skal være tankestrek, ikke bindestrek, når meningen er «fra x til y» eller «mellom x og y», for eksempel «10-20». • Enkeltbindinger i kjemi markeres med tankestrek, ikke bindestrek («C-C», ikke «C-C»)

Komma ved tiltaleord, svarord og utropsord og andre (selvstendige) uttrykk. Maria, kan du komme hit . Kapittel 14 Tegnsetning - Riksmålsforbunde . De vanligste kommafeilene er sannsynligvis at det ikke settes komma etter foranstilt leddsetning, og at det settes komma etter noe skribenten tror er en leddsetning. Komma etter foranstilt leddsetning 18»). På pc skriver du tankestrek ved å taste Alt+0150, på Mac taster du alt+bindestrek. •!Ikke atskill to helsetninger med komma - bruk tankestrek! ( < eksempel) Aksent. Det er forskjell på akutt-tegnet (´) og gravis-tegnet (`). Akutt-tegnet: Vi skriver idé, men ideer. Vi skriver komité, men komiteer. Vi skriver kaf Side 5- Punktum, punktum, komma, strek Skilpaddas flisespikkeri. Skilpaddas flisespikkeri Ingen flis for liten - her er det fritt frem for alle pedanter

Tall, tid og dat

Komma. Du bruker komma: mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men. etter leddsetninger som står først i en helsetning; etter innskutt leddsetning. Se eksempler her. Bindestrek og tankestrek. Bindestrek og tankestrek er to forskjellige tegn med ulike bruksområder. Her er noen eksempler komma ( ,) tankestrek ( Det skal brukes komma og ikke kolon når en oppramsing starter med f.eks, dvs eller nemlig: Mange land har monarki, f.eks Norge, Sverige og Danmark. I punktoppstillinger brukes kolon på samme måte som i sammenhengende tekst. Kolon brukes for å angi divisjon eller forholdstall

fulgt av komme og eventuelt nummer i serien, og deretter komma Utgiversted, forlag og utgivelsesår som ved referanser til bøker Bokstavene ss. og artikkelens sidetall, den refererte tekstens første og siste side forbundet med kort tankestrek/n-dash Eksempel Montgomery, Hugo: 1998. Klassisk - classic, classicum Stor bokstav, punktum og komma Nå kan du så mange bokstaver at det er mulig å lese enkle setninger. For å markere stor bokstav setter vi punkt 6 i cella like foran bokstaven. Punktum er punkt 3. Komma er punkt 2. Legg merke til at det midterste punktet i søylen er komma, mens det nederste punktet er punktum. E 'e. 'alle ble like leie. Anførselstegn eller sitattegn (kalles også gåsetegn) er tegn som brukes for å uttrykke tale eller sitater eller for å vise noe som blir omtalt på en spesiell måte. Anførselstegn « » Skilletegn; apostrof ( ') ( ') kolon ( :) ( ː) komma ( ,) tankestrek (. Det er en lengre strek, kalt en tankestrek, som er bredden på bokstaven m, brukes til å bryte opp klausuler i en setning. For eksempel kan det brukes i stedet for komma i Mannen gikk inn på kjøkkenet - hans tanker hadde vært andre steder, og han krevde et øyeblikk å huske hvorfor han var der -

Notetegn skrives med siffer 13 som settes opphøyd uten mellomrom inntil det ordet eller uttrykket som noten gjelder. Notetegnet skal plasseres etter punktum, komma og andre skilletegn når noten gjelder hele setningen eller perioden, men umiddelbart etter et ord eller uttrykk hvis noten bare gjelder ordet eller uttrykket - komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, men, for. Alta kommune er en by i vekst, og antall innbyggere forventes å øke med om lag 1 000 i kommende økonomiplanperiode. - komma etter leddsetninger som står først i en helsetning Dersom du ønsker å bestille eFaktura, ta kontakt med banken din

Slik bruker du semikolon - Korrekturavdelingen

- Bruk sitatstrek (tankestrek, ikke bindestrek!) for å markere at noe er et sitat, sier kommunikasjonsavdelingen. Sitater er best for å kommentere brødteksten eller for å uttrykke meninger, ikke for å komme med generell informasjon. Sitater skal være korte og redigerte. 5. Bilde og bildetekst. Bildet må være relevant, og illustrere saken Kontroller at ingen andre programmer eller Netts IDer bruker mikrofonen, og prøv på nytt. Kontroller nett leserens innstillinger, Søk etter «mikrofon», og se om du kan ha nektet tillatelser tidligere for OneNote, Office eller OneDrive ved å vise den i blokkerings listen Mer enn en tankestrek -Det skjer så mye man ikke ser, sier sjømannsprest Trine Færevåg ved Kirkesenteret i Albir-Villajoyosa i denne tankestreken om kirkens barne-og ungdomsarbeid. Under aktivitetene i Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa settes det alltid av tid til en liten tankestrek og noen velvalgte ord til ettertanke Sjekk tankestrek oversettelser til Afrikaans. Se gjennom eksempler på tankestrek oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Bruk lang/dobbel bindestrek for å markere tankestrek, samt fra og til i årstall eller antall (1914--18 og 12--13 dager). Bruk kursiv, ikke understrek,. us (kort bindestrek). Trykk på Bindestrek ( - ) Trykk på lik ( = ) signere tre ganger og trykk Enter for å plassere en dobbel linje over siden ; Dobbel bindestrek brukes istedenfor tankestrek 1.8 Bruk en tankestrek til å sette inn en avbrudd eller appositive. En tankestrek er kraftigere enn et komma, mindre formell en kolon og løsere enn parenteser. Hes rst thought on getting out of deb - if he had any thought of all - was to get ackb in again. 1.9 Antallet subjekter bestemmer antallet for verbet Direkte tale er det å gjengi ordrett noe som har blitt sagt. Det som ble sagt, settes da oftest i anførselstegn. Eksempel: Hun sa: «Jeg skal spise middag». Til forskjell fra dette har vi indirekte tale, som er gjengivelse med egne ord av en annens utsagn. Eksempel: Hun sa at hun skulle spise middag. En bindestrek er et tegn som brukes til binde sammen orddeler og for å holde sammen et ord delt ved linjeskift.[1

Mellomrom - Språkråde

Bindestrek - Korrekturavdelingen

Tankestrek eller bindestrek « Karl Ove Hufthamme

Mange mennesker komme rundt problemet ved å sette to, tre eller fire ikke-breaking bindestrek på rad for å simulere et ikke-brytende tankestrek. Problemet med denne løsningen er at de ikke-bryte bindestrek ende opp som ser ut som en stiplet linje, ikke en solid tankestrek Komma og Aldo Manuzio · Se mer » Anførselstegn. Anførselstegn eller sitattegn er tegn som brukes for å uttrykke tale eller sitater eller for å vise noe som blir omtalt på en spesiell måte. Ny!!: Komma og Anførselstegn · Se mer » Antikkens Hellas. Zevs-tempelet i sørøst

 • Plaza de toros de las ventas.
 • Leie ut rom i egen leilighet borettslag.
 • Suspenders norsk.
 • Hildesheim einkaufsstraße.
 • Gevita magnesium tablett.
 • Hormonell 11 åring.
 • Itgk python.
 • Grunnleggende psykiske og sosiale behov.
 • Transformator 230 400v.
 • Zahnarzt heidenheim dobler.
 • Flystyrt bjørnøya.
 • Aw338 airsoft sniper rifle.
 • Disney series old.
 • Kvarts til solcelle.
 • Medisinpakke.
 • Connect 2 screens to pc.
 • Cafeteria mensa 2 tu bs.
 • Save the last dance 2 movie4k.
 • Beim ersten date begrüßung.
 • Tjenestenivå definisjon.
 • Tiny joy dab radio.
 • Facebook admin.
 • Handarbeitskurse hamburg.
 • Kvalitativ casestudie.
 • Weber master touch gbs 57 cm.
 • Nrk adresse marienlyst.
 • New york nails kiel plaza.
 • Angelverein berlin pankow.
 • Endre brukernavn windows 7.
 • Master helserett.
 • Viola davis imdb.
 • Astern gießen.
 • Gro harlem brundtland skattelistene.
 • Gwar lore.
 • The walking dead staffel 7 episodenguide.
 • Barns trivsel i barnehagen.
 • Legge nytt tak på gammelt tak.
 • Virkningsgrad bensinmotor.
 • Fred astaire filmer.
 • Nitritt i kjøttprodukter.
 • Als disease.