Home

Ny eierseksjonslov lovdata

§ 7 - Reseksjonering etter ny eierseksjonslov - forholdet til lovens § 7 tredje ledd første punktum § 7 - Svar på spørsmål om koblingsregelen i eierseksjonsloven § 7 tredje ledd § 7 første ledd bokstav f - seksjonering av utkragede bygg §6, §19, §30 Om rett til å etablere varig bruksrett over fellesareal. Uttalelse gitt til 1997-lov Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar. - Den nye loven gir bedre sikkerhet for boligkjøperne, mer fleksible regler om organisering av parkeringsplasser og tydeligere regler om vedlikeholdsplikt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Eierseksjonsloven (2017) - regjeringen

 1. Title: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) - Lovdata Author: Olav Created Date: 2/21/2018 5:51:47 P
 2. Ny eierseksjonslov - Vedtektene må oppdateres Den nye eierseksjonsloven gjelder fra 01. januar 2018. Styrene i eierseksjonssameier har 1 år på seg for å påse for at sameiets vedtekter ikke er i strid med den nye loven
 3. Den 1. januar i år trådte ny eierseksjonslov i kraft (Lov om eierseksjoner av 16.06.17 nr. 65). Den nye loven viderefører i betydelig grad tidligere eierseksjonslov av 1997, men inneholder også endel nyheter og endringer. ENKELTE FORHOLD FORTSATT UNDER UTREDNING Selv om loven har trådt i kraft er det enkelt
 4. I ny eierseksjonslov er det tydeligere definert hva henholdsvis seksjonseier og sameiet er ansvarlig for vedlikeholdet av. Dette fremgår av §§ 32 og 33. • Samtykkekrav for kostbare botiltak Dersom sameiet skal utføre tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser,.
 5. Stortinget har nå behandlet regjeringens forslag til ny eierseksjonslov. Den nye loven innebærer ikke store endringer i hverdagen for dem som bor i sameier. Her er noen av de viktigste endringene. Vedlikehold. Den nye eierseksjonsloven vilvære mye mer informativ om hvem som har vedlikeholdsplikt for hva

Ny eierseksjonslov legger opp til en helt annen løsning av spørsmål om bruksrett enn tidligere. I boligsameier kan det fastsettes i vedtektene at én eller flere seksjonseiere har enerett til å bruke bestemte deler av fellesarealene i inntil tretti år Dag T. Hoelseth, Lovdata I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert I ny eierseksjonslov er det tydeligere definert hva henholdsvis seksjonseier og sameiet er ansvarlig for vedlikeholdet av. Dette fremgår av §§ 32 og 33. Samtykkekrav for kostbare botiltak Dersom sameiet skal utføre tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser,.

Ny lov for boligsameier trer i kraft 1

 1. Nye viktige regler i sameierEr du sameier, styremedlem i et sameie, eller er utbygger og planlegger å seksjonere må du gjøre deg kjent med de nye reglene som nå er trådt i kraft.Denne artikkelen presenterer de viktigste endringene i ny lov.Rett til å anlegge ladepunkt for elbilMed bakgrunn i den sterke veksten av elbiler og ladbare hybrider gir den nye loven sameiere rett til å etablere.
 2. Ny lov Eierseksjonsloven 2017 (lov nr. 65/2017) trådte i kraft 1. januar 2018, unntatt § 9 (rett til å kreve seksjonering) som trådte i kraft 1. juli 2018. Eierseksjonsloven 1997 er opphevet, men de tidligere bestemmelsene er videreført på flere punkter. Blant annet medfører den nye loven en regelendring som reduserer risikoen for at man [
 3. Etter 5 år med utredningsprosesser foreligger omsider en ny eierseksjonslov. Den 18.09.2017 ble det kunngjort at ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.2018.Eneste unntak er den nye regelen om seksjoneringsrett for sameiere i bolig som ikke er seksjonert
 4. Eierseksjonsloven regulerer rettsforholdene til seksjonerte eiendommer (eierseksjoner); lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner. Mange eiendommer er i dag seksjonerte. Dette gjelder blant alle boliger som i det daglige omtales som «eierleilighet», «selveierbolig», «selveierleilighet» eller «seksjonsleilighet».Eierseksjonsloven er delt inn i ti kapitler og har blant annet regler om.
 5. Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Innholdet i loven fra 1997 videreføres i all hovedsak og hverdagen for seksjonseiere blir ikke endret i særlig stor grad, men den nye loven inneholder også flere nye og viktige regler å være oppmerksom på
 6. Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018. Nye regler gir forutsigbare og fleksible rammevilkår for utbyggere og positive endringer for forbruker. Eierseksjonsloven - mer fleksibilitet for utbygger. Av Beate Nygaard 18. desember 2019.

Ny eierseksjonslov - Vedtektene må oppdateres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la den 16. desember 2016 frem forslag til ny eierseksjonslov, Prp. nr. 39 L (2016-2017). Loven skal avløse lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner. I følge lovforslaget har departementet forsøkt å lage en mer moderne, brukervennlig og systematisk lov , og det er foretatt en rekke avklaringer og forenklinger av lovteksten sett opp mot. Ny eierseksjonslov trer i kraft Fra nyttår vil styrene i sameier få en ekstra jobb med å tilpasse avtaler og bestemmelser for å sikre at de ikke er i strid med de nye reglene. Det er styret som er ansvarlig for at sameiet drives i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet Bor du i et boligsameie? Her får du en oversikt over den kanskje viktigste loven som gjelder boligen din, nemlig Lov om eierseksjoner. Du også oversikt over de reglene som gjelder dersom du ønsker å seksjonere aksjeleiligheten, borettslaget, eller andre eiendommer til et boligsameie. Loven gjelder også næringssameier i bygning, f.eks. forretnings- eller kontorlokaler

Ny eierseksjonslov - viktigste nyheter / endringer - Dalan

Ny Eierseksjonslov fra 1 januar 2018. Sameiet må tilpasse våre vedtekter den nye Eierseksjonsloven som trår i kraft fra 1 januar 2018. Styret ser nå på hvordan våre vedtekter og eventiuelt hus-ordensregler skal tilpasser det nye lovverket Ny eierseksjonslov. Den nye eierseksjonsloven trer i kraft 1.1.2018 og alle vedtekter og ordensregler må gjennomgås for å sikre samsvar. fredag 15. desember 2017. Praksis må endres fra dag én på flere områder, og vedtekter og ordensregler må endres i løpet av 2018 Ny Eierseksjonslov 19. desember, 2017. Den 1. januar 2018 trer ny lov om eierseksjoner i kraft. Med loven kommer endringer som gjør det nødvendig å oppdatere vedtektene. Vedtektsbestemmelser som er i strid med ny lov, er ikke gyldige etter 31.12.2018. Det er derfor viktig å behandle vedtektsendringer på Årsmøtet 2018

Ny eierseksjonslov med flere endringer - NEF

Endringer i eierseksjonsloven - slik blir den nye loven

Ny eierseksjonslov: Flere forbedringer, men ikke bra nok 27. juni, 2017. Etter at Stortinget nå har behandlet Regjeringens forslag til ny eierseksjonslov har den blitt forbedret på en rekke områder, men det er ikke bra nok. Airbnb og hyblifisering begrenses dessverre ikke, men kranglefanten gis heldigvis ikke vetorett Ny eierseksjonslov trer i kraft. 29.12.2017 12:51:03 CET | Huseierne. Del. Fra nyttår vil styrene i sameier få en ekstra jobb med å tilpasse avtaler og bestemmelser for å sikre at de ikke er i strid med de nye reglene. Det er styret som er ansvarlig for at sameiet drives i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet

Nye regler om bruksrett til fellesareal i ny eierseksjonslov

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018 I denne artikkelen ser vi nærmere på de sentrale endringene som følger av den nye eierseksjonsloven. Publisert 02.januar 2018. Med virkning fra 1. januar 2018 trådte den nye eierseksjonsloven i kraft Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018. En av flere endringer er nye regler om tilrettelagt parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne (HC-plasser) Ny eierseksjonslov § 26 pålegger sameier å vedtektsfeste en ordning som sikrer at tilrettelagte plasser gjøres tilgjengelig for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne Ny eierseksjonslov: Muligheter og utfordringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at krav om at seksjonering til bolig fordrer at bruken av hver enkelt seksjon til bolig er lovlig etter plan- og bygningsregelverket. Det kan i enkelte tilfeller by på utfordringer

Forsiden - Lovdata

 1. Dette kan du forvente når ny eierseksjonslov trer i kraft fra nyttår. Stortinget behandlet i slutten av mai regjeringens forslag til endringer i eierseksjonsloven. Den nye loven vil trolig tre i kraft fra nyttår
 2. I korte trekk er dette konflikter som oppstår mellom kjøper og selger av en bolig som er lovlig 6 Forslag til ny eierseksjonslov seksjonert, men som ikke er en lovlig boenhet i plan- og.
 3. Ny eierseksjonslov som trådte i kraft 1.01.2018 stiller krav til tilgjengelighet til tilrettelagte plasser i sameiet. Styret må etablere en «bytteordning eller på annen måte sikre..» at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, er tilgjengelige, jf. loven § 26
 4. Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018, med unntak av lovens § 9 om rett til å kreve seksjonering for sameiere med bruksrett til bolig i sameier som ikke er seksjonert, som trer i kraft 1. juli 2018. Ny lov erstatter eierseksjonsloven av 1997

Ny eierseksjonslov styrker forbrukernes sikkerhet. Publisert: 16. des 2016 Skrevet av: Meinich - Vi foreslår å fornye og forbedre loven, slik at det blir enklere for folk å finnet ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie Kluge Advokatfirma og Privatmegleren Nye Boliger Bergen inviterer til frokostmøte om forslagene til ny eierseksjonslov og endringer i plan- og bygningsloven, og hvilke konsekvenser disse vil få for utbyggere. Legg i min kalender Informasjon om kurset. Tid 29. mars 2017 08.00. Ny eierseksjonslov - de viktigste endringene (Oslo) Her får du oversikt over den nye loven, med særlig fokus på de viktigste endringene sammenlignet med eierseksjonsloven 1997. Velkommen til fag og frokost i Juristenes Hus. Tid. 27. mar. Påmeldingsfrist: 27. feb. Fortsatt ledige plasser. Timer. 3. KURSET ER FULLTEGNET! Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til NEF 3 timer - Ny eierseksjonslov. Om kurset Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny eierseksjonslov ble vedtatt i Stortinget i mai 2017, og loven ble sanksjonert av Kongen i Statsråd den 16. juni 2017. Den nye loven vil tre i kraft fra 1. januar 2018 Den nye minstesummen etter ny arvelov er 15 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden, noe som i dag utgjør rundt 1,5 millioner kroner. Folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år, så i tillegg til den nye minstesummen på 15 G, så vil det barna har krav på nå øke i takt med prisutviklingen

presisering av reglene om inhabilitet i ny eierseksjonslov Reglene om inhabilitet på styremøter i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1, januar 2018 er de samme som i gjeldende lov om eierseksjoner av 1997 Etter at Stortinget nå har behandlet Regjeringens forslag til ny eierseksjonslov har den blitt forbedret på en rekke områder, men det er ikke bra nok. Airbnb og hyblifisering begrenses dessverre ikke, men kranglefanten gis heldigvis ikke vetorett Relevant regelverk (lovdata.no) Det sentrale regelverket er personopplysningsloven og personvernforordningen, men Datatilsynet forvalter også særlovgivning på justis- og helsesektoren. Lover. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger og personvernforordninge

Ny eierseksjonslov i kraft fra nyttår - NEF

https://www.nbbl.no/Aktuelt/articleType/ArticleView/articleId/8596/Ny-eierseksjonslov-fra-1-januar-2018-Dette-ma-styret-gjr I Prop. 39 L (2016-2017) er det fremsatt forslag om ny eierseksjonslov. Forslaget bygger på NOU 2014: 6 (Wyller-utvalget), men avviker på flere og viktige punkter fra utvalgets forslag Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Ny Eierseksjonslov 2018 og lading av elbil NYTT TEMA. gourmande Innlegg: 12614. 22.02.18 09:21. Del. Alle sameier må nå skrive nye vedtekter som skal reflektere den nye Eierseksjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2018. Den nye loven inkluderer bl.a. nå et punkt om lading av elbiler i eierseksjonssameier

Ny eierseksjonslov trer i kraft ved nyttår 19. september, 2017. Det ble besluttet av regjeringen 15. august. I følge statsråd Jan Tore Sanner skal den nye loven gjøre det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie KrF forhindret viktige endringer i ny eierseksjonslov Kommunalminister Jan Tore Sanner har gått på flere solide nederlag i den nye eierseksjonsloven. Oppdatert 31.05.17: Flertallet i Kommunalkomiteen på Stortinget hadde lagt opp til noen viktige endringer i regjeringens forslag til ny eierseksjonslov

NY EIERSEKSJONSLOV. Endret: 8 nov 2018 Opprettet: 22 jan 2018 NY EIERSEKSJONSLOV. Fra 1. januar 2018 har ny eierseksjonslov trådt i kraft. Se videre . . Finn loven her. Nyhetsvarsel. Bli varslet om viktige nyheter på hjemmesiden til FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1 ! Motta e-post. Annonse. Med. Ny eierseksjonslov trer i kraft fra nyttår. Publisert: 16. sep 2017 Skrevet av: Meinich - Den nye loven gjør det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie. Dette skal bidra til gode og trygge bomiljø Loven vil tre i kraft fra årsskifte, sier Sanner Ny dyrehelseforskrift trådte i kraft 01.07.2018. De nye reglene gir et større ansvar til deg som jobber med produksjonsdyr Forslag til ny eierseksjonslov er for tiden til behandling i Stortinget. Planen er at ny lov skal tre i kraft 1. juli i år. Dersom den nye loven vedtas i tråd med departementets forslag og komiteens innstilling, vil den gi forbrukerne økt trygghet i eierseksjonssameier ved blant annet at en boligseksjon må være en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven før. Ny eierseksjonslov ble vedtatt 16. juni 2017 med ikrafttredelse 1. januar 2018 ; Juss i boligsameier /Ny eierseksjonslov . 22. september 2017. Regjeringen vedtok den 15.09.17 at en ny eierseksjonslov tre 51/2017) i kraft. Den nye loven innebærer en samling av fire tidligere lover på området. Den 1. januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft

Ny eierseksjonslov - revisjon av boligsameiets vedtekter Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018. ABBL tilbyr boligselskap innen vår forvaltning, et rimelig fastpristilbud på revisjon av boligselskapets vedtekter Regjeringen har lagt fram forslag til ny eierseksjonslov som snart skal behandles av Stortinget. Målet er ikrafttredelse 1.7.2017 Ny eierseksjonslov i kraft 1.1.2018 . Regjeringen har nå fastsatt at den nye eierseksjonsloven av 2017 trer i kraft fra nyttår. Siden vedtagelsen av den nye eierseksjonsloven 16. juni 2017 har det vært antatt at loven ville tre i kraft fra 1. januar 2018 Kommunen sender nå ny gebyrforskrift for plan-og byggesakstjenester ut på høring. Høringsfristen er 26. oktober 2020, skriver kommunen i en pressemelding. Plan - og bygningsetaten i hovedstaden melder at forskriften må endres for å komme i samsvar med ny eierseksjonslov Ny eierseksjonslov - de viktigste endringene (Bergen) Send meg varsel når dette kurset er klart for påmelding. Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert. Beklager, noe gikk feil. Legg inn gyldig e-postadresse. Bolig- og eiendomsrett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen

Eier du bolig i et sameie? Nye regler fra nyttår

Ny forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) ble fastsatt i statsråd 3. juni. Den trer i kraft 1. juli og erstatter gjeldende for Grunnloven forbyr opprettelsen av nye grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser for å hindre at en ny arvelig rikmannsstand blir etablert. Et fideikommis er en eller flere formuesgjenstander som går i arv etter særlige regler, og som eieren ikke har rett til å avhende eller pantsette En endring i barneloven som tredde i kraft 1.januar 2020 gjør at alle nå automatisk får felles foreldreansvar. Kongen har i statsråd 13. september 2019 fastsatt at lovendringene i barneloven § 35 skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Lovendringen gjelder alle barn som blir født etter 1. januar 2020...

Ny eierseksjonslov i 2018 - Advokaten hjelper de

 1. Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Driften skal være selvfinansierende. Lovdata ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.. Lovdatas tilbyr på sitt nettsted flere viktige og sentrale rettskilder gratis
 2. Ny eierseksjonslov. Sameierstyrer får en ekstra jobb i 2018 Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 01.01.2018 og alle avtaler og besemmelser som er i strid med loven må endres i løpet av året. 12. februar 2018 12:52 ; Praksis må endres fra dag én på flere områder og styret er ansvarlig for at det skjer
 3. De viktigste punktene i ny eierseksjonslov Jurist Kristoffer E. Klovning i Bate holdt kurs om den nye eierseksjonsloven. Her forteller han kort om de største endringene
 4. Ny eierseksjonslov trådte i kraft ved årsskiftet (01.01.2018), og inneholder både store og små endringer i regelverket. Helene Rolin og Gro Hauge. Publisert fredag 02. mars 2018 - 13:02 Sist oppdatert fredag 02. mars 2018 - 14:18. Det er.

Tekna Samfunnsutviklerne vil arrangere kurs i ny eierseksjonslov på Gardermoen 29.-30. august 2017, og på Vernæs 25.-26. september 2017. Tekna Samfunnsutviklerne er et faglig nettverk i Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. E-post: samfunnsutviklerne@tekna.no Ny eierseksjonslov trer i kraft fra nyttåret. Nyheter. Redaksjonen. lørdag 30. desember 2017 617 besøkende. 0 kommentarer. Fra 1. januar 2018 vil styrene i sameier få en ekstra jobb med å tilpasse avtaler og bestemmelser for å sikre at de ikke er i strid med de nye reglene Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018 Stortinget har vedtatt en ny eierseksjonslov som vil tre i kraft 1. januar 2018. Den nye loven viderefører hovedtrekkene i dagens lov samtidig som den medfører en del endringer som har betydning for praktisk drift og forvaltning av eierseksjonssameier Den nye loven har ikke gjort noen endringer når det gjelder festers rett til å kreve innløsning. De endringene som har kommet gjelder beregningen av innløsningssummen. En festetomt kan etter hovedregelen i den nye loven innløses med en beregning etter 25 x årlig festeavgift som er satt på innløsningstidspunktet

Ny eierseksjonslov trer i kraft 01

Forslag til ny eierseksjonslov Nyhet • des 20, 2016 11:51 CET Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem forslag til ny eierseksjonslov Ny eierseksjonslov - de viktigste endringene (Oslo) Send meg varsel når dette kurset er klart for påmelding. Takk for din interesse. Vi holder deg oppdatert. Beklager, noe gikk feil. Legg inn gyldig e-postadresse. Bolig- og eiendomsrett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen I regjeringens forslag til ny eierseksjonslov får kranglefanten vetorett i saker som er særlig viktige. Henning Lauridsen, advokat og avdelingsdirektør..

eierseksjonsloven - Store norske leksiko

 1. De fleste rettssamfunn anerkjenner som en grunnsetning i sin lovgivning at lover ikke skal gis tilbakevirkende kraft til skade for noen. Forbud mot at straffelover gis tilbakevirkende kraft er inntatt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948 artikkel 11.2, i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 15 og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950.
 2. Ny eierseksjonslov trådte i kraft fra nyttår. Lovgiver har ønsket å gjøre den nye loven mer brukervennlig. Se hva BREX Advokatfirma AS skriver om de viktigste endringene
 3. Ny prismodell for Lovdata Online fra 1. januar 2012. Les om fordelene med den nye prismodellen i Lovdatas siste nyhetsbrev http://bit.ly/v1DzP
 4. Ny eierseksjonslov - de viktigste endringene. Sted Radisson Blu Royal Garden Hotell Trondheim; Dato torsdag 21. september 17.00-19.30 ; Frist torsdag 14. september; Stortinget har vedtatt en ny eierseksjonslov. Loven vil trolig vil tre i kraft 01.01.2018

Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eierseksjonsloven-2017/id2582696/. Og videre link til lovens offentligrettslige regle Helseattest for førarkort for personar med diabetes. Du må ha vanleg legeattest for å få førarkort. Dersom du ikkje har alvorlege seinskadar, som nerveskadar (nevropati), synssvekking eller hjarte- og karsjukdom, og heller ikkje brukar legemiddel som kan gi for lavt blodsukker, vil du få løyve til å køyre lettare køyretøy (klasse ABE) i inntil 5 år

Ny kommunelov, nye forskrifter og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk. Publisert 19.11.2018. NKRF starter arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter. Den nye kommuneloven ble vedtatt av Stortinget i vår Kommunevåpnene i Norge er merker som blir brukt av kommuner og fylkeskommuner som kjennetegn og symbol. Mange byer fikk tidlig byvåpen, og landkommuner og fylkeskommuner særlig fra 1960-årene. De fleste norske kommunevåpen fra nyere tid er heraldiske våpen med enkle figurer (én eller flere) i et skjold, uten noe tillegg utenfor skjoldet Lovdata er en privat stiftelse som ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo for å etablere og drive systemer for rettslig informasjon i Norge. 1. september 2010 fikk stiftelsen ny direktør, Odd Storm-Paulsen, som skal lede store utviklingsprosjekter i årene som kommer For å laste ned skjema for opprettelse av ny bruker og/eller behandlingssted i NISSY, velg det lokale pasientreisekontoret. Publisert 15.09.2016 / Sist oppdatert 13.06.201

Den nye arkivforskriften erstatter detaljerte regler i den tidligere arkivforskriften med overordnede og funksjonelle krav. Endringene legger til rette for tilpasning til ulike organisatoriske løsninger for arkivarbeidet. Den nye arkivforskriften tar også hensyn til at dokumenter produseres og utveksles i digitale lagringsmedier, og forskriften vil gjelde uavhengig av teknologiske løsninger. Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020 Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks.. Ny lov fra dagens statsråd: Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet. Loven skal sikre at barn i Norge som er født av surrogatmor i utlandet, får etablert juridiske bånd til sin pretenderende forelder, dvs. hun eller han som har hatt et felles ønske om å oppfostre barnet sammen med barnets far, og har inngått avtale med surrogatmor. KS har understreket viktigheten av at selvstyret styrkes i ny kommunelov. KS ba Stortinget vurdere om begrepet folkestyre kan benyttes i formålsparagrafen, i tillegg til begrepet selvstyret. - Vi er nå glade for at selvstyret lovfestes og at folkestyret også er kommet inn som begrep i formålsparagrafen, sier Helgesen

Lovendringer: Endringer i eierseksjonsloven - Codex Advoka

Lovdata, Oslo, Norway. 7.5K likes. Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslige informasjonssystemer. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske probleme Den nye nasjonale terskelverdien vil også gjelde for «særlige tjenester». Dette innebærer at anskaffelser fra kr 100.000 til 1,1 mill kr ikke er kunngjøringspliktige. Konkurranser i dette prisnivået skal gjennomføres i samsvar med anskaffelsesloven samt forskriftens del I I henhold til ny arvelov vil gjenlevende ektefelle ha en videre adgang til å sitte i uskiftet bo enn en samboer. Med uskiftet bo menes kort fortalt at fordelingen av arven utsettes. Ektefellearven etter loven er foreslått uendret slik at ektefellens arv fortsatt vil utgjøre ¼ av dødsboet når en person har livsarvinger. Samboeres arverett er uendret slik at den som var samboer med. En ny arvelov er på trappene. Arvelovutvalget som ble oppnevnt den 15. april 2011 avla sin innstilling den 10. februar 2014. Her finnes mange forslag til endringer som skal erstatte dagens arvelov som vært i kraft siden 1. januar 1973

Stortinget vedtok i dag den nye våpenloven. Men det kommer kritikk mot at mange som i dag lovlig eier våpen, må avhende dem uten kompensasjon. Av THORSTEIN KORSVOLD / thorstein@aldrimer.no I dag ble den nye våpenloven formelt vedtatt i Stortinget. Loven forbyr blant annet halvautomatiske våpen, som Ruger Mini 14. Det er i første rekke våpen som er tenkt brukt til militære formål. Lovdata m/WinSir. Hvis nettleseren har muligheter for det, anbefaler vi. at du velger å spare brukernavn og passord. Da. behøver du ikke å skrive inn dette på nytt ved. senere innlogginger. Funksjonalitet. Lovdata på web ligner i store trekk på Lovdata. m/WinSir, men systemet er mer brukervennlig og. intuitivt. Det inneholder dessuten en.

 • Dessert grunerløkka.
 • Malinelskerlucas barnevern.
 • Evenstad kraftstasjon.
 • Tilfelle engelsk.
 • Ringen griechisch römisch regeln.
 • Spinal cord histology.
 • Mobbing på facebook.
 • Skjellende hund.
 • Db fahrplan konstanz stuttgart.
 • Luvit akademiet.
 • Ingrid lysne.
 • Aussprache y.
 • Ballet bonn.
 • Apollo gran canaria.
 • Bonn ausgehen single.
 • Bangkok airways trygt.
 • Audi r8 treffen.
 • Bremen vier deine freunde.
 • Rb bursdag.
 • Blå solfilm.
 • Mobile stream football.
 • Kräuter bilder für die küche.
 • Kreisanzeiger bad hersfeld anzeigen.
 • Tabletten gegen krätze für menschen.
 • Hva er airprint skriver.
 • Silkehøne.
 • Hva er human etisk forbund.
 • Kjøkkenfronter folie.
 • Play together indoorspielplatz.
 • Dukker fra 1960.
 • Valtra jakke.
 • Norwegian cruise line getaway.
 • Trender i reiselivet 2017.
 • White tie dinner.
 • Iniesta alder.
 • Fitbit pulse.
 • Https www reddit hiphopheads.
 • Vin til kylling i karri.
 • Plante morelltre.
 • Dunkirk full movie.
 • Fakta om grønnsaker.