Home

Landbruksdirektoratet ansatte

Statistikk over antall ansatte til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet. Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen LANDBRUKSDIREKTORATET | 396 følgere på LinkedIn | Åpen - Pålitelig - Engasjert - Nytenkende | Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet

Alle tilsette - Landbruksdirektoratet

Legg landbruksdirektoratet til Hamar - Nationen

Forside - Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er et norsk direktorat som ble opprettet 1. juli 2014 gjennom en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning.. Direktoratet har ansvar for alle fagområder innen landbrukssektoren, herunder jordbruk, skogbruk, reindrift og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser.. De ansatte i Landbruksdirektoratet fikk tirsdag beskjed på et allmøte at rundt 30 årsverk skal flyttes til Steinkjer, meldte Trønder-Avisa tirsdag. Hovedtillitsvalgt Janna Bitnes Hagen i direktoratet opplyser at fagområdene som skal nordover er innen økonomi, areal og skog

Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor. Miljødirektoratets strategi for 2020-2025 For å bruke Miljødirektoratets nettsted må du ha JavaScript aktivert i nettleseren din Svein Ekanger. Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne) Kontak

Landbruksdirektoratet - Ansatte - Forvaltningsdatabasen - NS

Landbruks- og matdepartementet (forkortet LMD) er et norsk departement med ansvar for matpolitikk og landbrukspolitikken fra primærproduksjon fram til forbrukerne. Departementet forvaltet i 2012 et budsjett på 16,5 milliarder kroner, og har lokaler i Regjeringskvartalet, R6, med adresse Teatergata 9. Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti overtok som statsråd i januar 2019 Informasjonssider for ansatte ved Universitetet i Bergen. Siste nytt fra Khrono. Ei sak er å vere kvinne i forskingverda. Anne Tjønndal er også boksa LANDBRUKSDIREKTORATET. Organisasjonsnummer: 981544315. Godkjent lærebedrift. Om bedriften 222 ansatte Organisasjonsledd underlagt LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET. Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene

Ansatte Velg avdeling Alle Administrasjonsstaben Administrativ stab Barnehage- og utdanningsavdelingen Embetsledelsen Helseavdelingen Juridisk avdeling Klima- og miljøvernavdelingen Kommunikasjonsenheten Landbruksavdelingen Sosial- og barnevernavdelingen Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll Stab for samordning, beredskap og prosjekt Vergemålsavdelinge LANDBRUKSDIREKTORATET KAUTOKEINO. Organisasjonsnummer: 914451833. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 1 ansatte Bedrift underlagt LANDBRUKSDIREKTORATET. Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene Digitaliseringsdirektoratet, Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo. Org.nr. 991 825 82 Landbruksdirektoratet rekrutterer ofte nyutdannede, men vi ønsker også å tiltrekke oss erfarne fagpersoner. Som kollega ønsker vi deg som er dyktig, engasjert og som liker å dele kompetanse og samarbeide med andre. Les mer om Landbruksdirektoratet. Fakta om Landbruksdirektoratet Hovedkontor. NN . Antall ansatte. NN. LANDBRUKSDIREKTORATET i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Organisasjons Hierarki. På hierarki kan du se oversikt over organisasjonshierarki.. Søk. På Søk side kan du søke på organisasjonsnavn eller kommune hvor enheten har sin forretningsadresse. Du kan velge variabler som skal vises i resultattabell

LANDBRUKSDIREKTORATET KAUTOKEINO i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Organisasjons Hierarki. På hierarki kan du se oversikt over organisasjonshierarki.. Søk. På Søk side kan du søke på organisasjonsnavn eller kommune hvor enheten har sin forretningsadresse. Du kan velge variabler som skal vises i resultattabell Landbruksdirektoratet har ca. 220 ansatte og ivaretar forvaltnings-, utrednings og rådgivningsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).Landbruks-direktoratet har ansvar for alle fagområder innen landbrukssektoren og et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser Landbruksdirektoratet Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser GÅR TUR: Ansatte i Landbruksdirektoratet oppfordres til å bryte opp arbeiddagen på hjemmekontor med en halv times fysisk aktivitet hver dag. Her er rådgiver Kari Telfer på tur. Privat. Sosiale fellesskap. Det sosiale fellesskapet på jobben er viktig for de fleste av oss Per september 2019 var det 51 619 ansatte i Oslo kommune. De besatte 57 357 stillinger, og hvis sep­tem­ber var representativ for alle måneder i året, ville det utgjort 41 956 årsverk. Bydelene og utdanningsetaten har klart flest ansatte i Oslo kommune. I 2019 hadde de henholdsvis 39,5 prosent og 33,3 prosent av de ansatte

I tillegg er jeg involvert i ulike arbeidsgrupper og har mye kontakt både med andre departementer, Landbruksdirektoratet, fylkesmenn og næringsorganisasjonene i landbruket. Hva liker du best med jobben din? Ansatte i LMD: Depkatalog. Personvernerklæring for LMD LANDBRUKSDIREKTORATET | 404 followers on LinkedIn | Åpen - Pålitelig - Engasjert - Nytenkende | Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Landbruksdirektoratet, 981544315. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO. Organisasjonsnummer: 981620852. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 194 ansatte Bedrift underlagt LANDBRUKSDIREKTORATET. Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder).

Landbruksdirektoratet er et norsk direktorat som ble opprettet 1. juli 2014 gjennom en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning.. Direktoratet har ansvar for alle fagområder innen landbrukssektoren, herunder jordbruk, skogbruk, reindrift og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser.. Landbruksdirektoratet er underlagt Landbruks- og. Landbruksdirektoratet forvalter importvernet for landbruksvarer gjennom administrering av tollnedsettelser, tollkvoter, råvarepriskompensasjon, eksportstøtte og utenlands bearbeiding. Det finnes to løsninger som dekker forvaltningen av importvernet i dag og de var bygget på gammel teknologi og trengte av tekniske årsaker å fornyes De ansatte i Landbruksdirektoratet fikk tirsdag beskjed på et allmøte at rundt 30 årsverk skal flyttes til Steinkjer. Vedtak betyr i praksis at de berørte mister jobben sin. - Staten må stille opp med de beste ordningene de har for de berørte og deres familier, og komme med friske midler til flyttekostnader og etablering av en ny enhet i Steinkjer, sier Hatløy Delta Landbruksdirektoratet sin fremste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser gjennom å delta i direktoratets beslutningsorganer. Vi er spesielt opptatt av. Tilsettingsvilkår; Lønnsvilkår; Arbeidsmiljø; Vi har medbestemmelse i saker som berører de ansatte. Vi kan derfor ta opp og ivareta alle medlemmenes interesser. Verdier

LANDBRUKSDIREKTORATET LinkedI

 1. Postadresse Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø. Telefon 78 95 03 00. E-post fmtfpost@fylkesmannen.no. Organisasjonsnummer 967 311 014. Besøksadresser til våre kontorer. Ansvarlig redaktør Fylkesmann Elisabeth Vik Aspake
 2. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på styring i staten. Vi legger til rette for god styring i staten, vi forvalter utredningsinstruksen og økonomiregelverket og vi leverer lønn- og regnskapstjenester
 3. Landbruksdirektoratet har i dag om lag 230 ansatte, hvor om lag 200 jobber i Oslo. I tillegg utgjør landbruksforvaltning 300 årsverk hos fylkesmennene. Aktører fra Nord-Trøndelag (slås sammen med Sør-Trøndelag 1. januar 2018), Rogaland, Østfold, Oppland, Hedmark har snakket opp sine kandidatur og møtt på «audition» i Oslo
 4. Landbruksdirektoratet har i dag 194 ansatte i Oslo og 30 i Alta. - Venstre har kjempet for at cirka 50 av arbeidsplassene i Landbruksdirektoratet skal flyttes til Steinkjer,.

Landbruksdirektoratet har et 30-talls medarbeidere lokalisert i Steinkjer som arbeider med erstatning, skogforvaltning og regnskap/arkiv-tjenester. - Landbruksdirektoratets lokalisering i Steinkjer var en politisk beslutning, og vi har ikke noen mening om det, sa seksjonssjef Kai Terje Dretvik, seksjon landbruks- og naturskadeerstatning, Landbruksdirektoratet, da han fortalte om virksomheten. Kontaktinformasjon for Landbruksdirektoratet Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer starte med en gang og at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal være lokalisert i Steinkjer innen oktober 2020 . Utredningsprosessen og vedtaket om utflytting har preget arbeidsmiljøet i 2017 . Usikkerheten hos ansatte, både før og etter regjeringens beslutning, har vært . stor Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny digital jordvernveileder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere i arbeidet med å sikre matjorda i arealplanleggingen. Lov om jord (jordlova) Ansatte i LMD: Depkatalog. Personvernerklæring for LMD 08.05.2020 Søk om penger til fôring Landbruksdirektoratet oppfordrer distrikter som fortsatt har behov for krisefôring om å søke midler

Organisering, budsjett og ansatte. 9 enheter på fakultetsnivå og 55 institutter; Budsjett: 9,6 milliarder kroner, hvorav 2,7 milliarder fra eksterne kilder (2019) 7600 årsverk (2019). To av tre (4978) arbeider med undervisning, forskning og formidling (vitenskapelige stillinger), hvorav over 42 prosent er kvinner og over 30 prosent er. Midt-Telemark kommune. Telefon sentralbord 35 05 90 00. E-post: post@mt.kommune.n Landbruksdirektoratet har ca. 220 ansatte og ivaretar forvaltnings-, utrednings og rådgivningsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet har ansvar for alle fagområder innen landbrukssektoren og et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser Verdiene legger føringer for hvordan vi arbeider, og for vår samhandling både mellom kolleger og med samarbeidspartnere. Vi er ca 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Oslo og Alta. For mer informasjon se www.landbruksdirektoratet.no. Les mer om Landbruksdirektoratet Har 230 ansatte fordelt på fem avdelinger; handel og industri, landbruksproduksjon, reindrift, ressurs og areal og administrasjon. Landbruksdirektoratet setter landbruks-og matpolitikken ut i livet

30 stillinger i Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkje

 1. Landbruksdirektoratet har ca. 220 ansatte og ivaretar forvaltnings-, utrednings og rådgivningsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).. Landbruksdirektoratet har ansvar for alle fagområder innen landbrukssektoren og et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser
 2. Sist det var en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo ble ikke de ansatte med på flyttelasset. Fire av fem sluttet i jobben
 3. Tabell 2.2: Ansatte som er involvert i utvikling av fagsystemene i Landbruksdirektoratet Rolle Ansatte Ansatte i SID knyttet til drift, vedlikehold og utvikling 12 Tjenesteansvarlige i avdelingene 25 Fagsystemeiere 15 Innleide konsulenter 18-20 Totalt Ca. 70 . Steinkjer . høyere utdanning . 12
 4. Landbruksdirektoratet har i dag 194 ansatte i Oslo og 30 i Alta. Skjelstad påpeker imidlertid at toll- og reindriftsdelene av direktoratet sannsynligvis ikke flyttes, og anslår at det er snakk.
 5. Landbruksdirektoratet - Jurist - anskaffelser og personvern (vikariat). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
Regionalt miljøprogram i jordbruket er på høring

Tlf: 416 58 529 jrf@stange.kommune.no Jørn-R. Follum landbrukssjef Virksomhetsleder Planarbeid Næringsutvikling i landbruket Veterinærvaktordningen Tlf: 404 29 527 abw@stange.kommune.no Arild B. Wennersgaard rådgiver jordbruk SMIL-ordningen Husdyrgjødselforskriften Grøfteplanleggin De ansatte i Landbruksdirektoratet fikk tirsdag beskjed på et allmøte at rundt 30 årsverk skal flyttes til Steinkjer, melder Trønder-Avisa tirsdag.Hovedtillitsvalgt Janna Bitnes Hagen i direktoratet opplyser til avisa at fagområdene som skal nordover er innen økonomi, areal og skog De ansatte i Landbruksdirektoratet fikk tirsdag beskjed på et allmøte at rundt 30 årsverk skal flyttes til Steinkjer, meldte Trønder-Avisa tirsdag. Hovedtillitsvalgt Janna Bitnes Hagen i direktoratet opplyser at fagområdene som skal nordover er innen økonomi, areal og skog. Den nye enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020 nibio.no ansatte prosjekter publikasjoner tema tjenester kalender nyheter Bruk anførselstegn for å søke på en bestemt ordrekkefølge. Uten anførselstegn deles setningen opp og hvert ord søkes opp enkeltvis Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer

ID-porten/MinID/BankID ID-porten er den primære innloggingskanalen til Altinn og er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester oyvind.jorstad@lindesnes.kommune.no 38 28 92 24 Ansvarsområde: Tilskudd til skogsveier . einar.ukkelberg@lindesnes.kommune.no 38 28 92 25 Ansvarsområde: Produksjonstilskudd og avløsning ferie og fritid Regionalt Miljøprogram - fylkesvise regle Landbruksdirektoratet - Seksjonssjef - Seksjon Tilskudd. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no Snarest, etter avtale Tariffavtale Du vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest Risenga har flere fast ansatte fysioterapeuter men trenger tilkallingsvikarer med mulighet for vikariat/engasjement Landbruksdirektoratet har i første halvdel av september oppdatert arealtall i Landbruksregisteret fra jordregister. Mer informasjon finner du i vedlegg fra Landbruksdirektoratet nederst på siden. Se i arkiv Alle jordregister produsert fra og med 2008 ligger i arkivet Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Vi er 220 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer

Landbruksdirektoratet - regjeringen

 1. Det er 3121 flere ansatte i den sentrale statsforvaltningen i 2015 enn det var i 2009. Korrigert for omorganiseringer og oppgaveflyttinger som ikke representerer en reell vekst i antall ansatte i staten, var økningen på 1821 ansatte. Den årlige veksten var størst mellom 2009 og 2013, og direktoratene har vokst mer enn departementene
 2. Ingen ansatte i Oslo blir med når landbruksdirektoratet flytter til Steinkjer Av Erlend Malmo Publisert: 07. juni 2018, kl. 10:21 Sist oppdatert: 18. september 2020, kl. 08:1
 3. LANDBRUKSDIREKTORATET | 383 følgere på LinkedIn | Åpen - Pålitelig - Engasjert - Nytenkende | Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet
 4. Selskapsstruktur Utvid alle. Landbruks- og Matdepartementet Org.nr.: 972417874. Kimen Såvarelaboratoriet AS Org.nr.: 987003995. Landbruksdirektoratet Org.nr.

Ansatte sier nei til å flytte fra Oslo Regjeringen vurderer å flytte Landbruksdirektoratet og Språkrådet ut av Oslo, men svært få av de ansatte ønsker å være med på flyttelasset. Kraftig økning i økologisk Dagligvarebutikkene har solgt nesten 22 prosent mer økologiske varer det siste året Delta Landbruksdirektoratet. Delta Landbruksdirektoratet er partipolitisk uavhengige. Vi er en forening for alle tilsatte i Landbruksdirektoratet uansett stilling og utdannelse. Kontakt oss. Telefon: 78 60 60 00 (sentralbord Landbruksdirektoratet) Postadresse: Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo (også medlemmer og en avdeling i Alta Personvern og cookies. Trønder-Avisa er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Akseptabel dagpendlingsavstand for nåværende ansatte bør også vektlegges, I kampen om å få seg tillagt Landbruksdirektoratet er det flere gode kandidater, i Trøndelag, i Rogaland og i Mjøsområdet. Både Trøndelag og Rogaland har fra før fått sine direktorater,.

Video: Landbruks- og matdepartementet - regjeringen

Beitebruk - Stange kommune

Kontakt oss - Landbruksdirektoratet

 1. Det avgjørende må være hvordan Landbruksdirektoratet også i framtiden løser sine oppgaver best mulig. En eventuelle flytting til Mysen vil bety at de aller fleste ansatte kan fortsette, og at miljøet og kompetanse ikke forsvinner. Reiseavstanden fra Oslo er under halve av andre aktuelle byer
 2. Ansatte i NINA. Vis avdeling Navn Avdeling Telefon E-post Tittel ; Ambjørndalen, Vegard M: Akvatisk naturmangfold +47 995 93 677: vegard.ambjorndalen@nina.no: Avdelingsingeniør: Andersen.
 3. Landbruksdirektoratet Alta er ikke regnskapspliktig og/eller har ikke levert årsregnskap til Brønnøysundregisteret
 4. Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye me

Landbruksdirektoratet fra Oslo Sentrum, Oslo. Stiftelser, legater og hjelpefond Landbruksdirektoratet ønsket spesielt tilbakemelding på to problemstillinger som nevnt innledningsvis. Digitaliseringsrådet har ikke forutsetninger for å kvalitetssikre de detaljerte estimatene. Vi anbefaler at dere går gjennom usikkerhetsanalysene, særlig for å unngå at samme usikkerhet/risiko har påslag flere steder Kontaktinformasjon for Landbruksdirektoratet Alta Alta, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer NIBIO leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi Ifølge Klassekampen viser en undersøkelse blant de ansatte i Landbruksdirektoratet i Oslo at kun 2 av 176 ønsker å flytte samme vei som arbeidsplassen. Undersøkelsen er gjennomført av de lokale fagforeningsklubbene, som er sterkt imot planene. 15 prosent svarer at de er usikre og 84 prosent svarer at de ikke vil bli med. Spørsmålene ble sendt ut til alle de 194 ansatte i Oslo, men det.

Avdeling reindrift - Landbruksdirektoratet

Regelverket ar laga utfra instruks fra Landbruksdirektoratet om regionale miljøtilskudd for jordbruket og i dialog med avtalepartene i jordbruket og kommunene. Nytt for 2020. Info om aktuelle ordninger for 2020 og foreløpige satser ligger vedlagt til høyre under dokumenter Vi har internasjonale flyplasser som sikrer at de ansatte i direktoratet raskt kan komme seg til møter i Oslo, Brussel og Genève. I 20 km avstand til Stavanger lufthavn, Sola, kan vi tilby en rekke moderne kontorlokaler som kan huse hele Landbruksdirektoratet. Vi er opptatt av en nasjonal balanse i fordeling av statlige virksomheter Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største. Har du fått faktura, brev, eller varsel på epost /sms fra oss, der det står at du skal logge inn via skatteetaten.no? I løpet av året sender vi ut varsler om for eksempel skattemelding, skatteoppgjør, skattetrekksmelding, tilbakemelding på flyttemelding eller attester

Landbruksdirektoratet - Wikipedi

Bedriften Landbruksdirektoratet Oslo i Oslo i Oslo kommune driver innen bransjen . Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse Vis Ann-Kathrin Billings profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Ann-Kathrin har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Ann-Kathrins forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene utgjør om lag 300 årsverk. Det er flere forhold som aktualiserer gjennomgangen av landbruksforvaltningen. Landbruks-forvaltningen blir i stadig større grad basert på bruk av e-forvaltning

Deler av Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer

Landbruksregisteret er Landbruksdirektoratets sitt kunderegister. Kommunen har en rolle som vedlikeholder av Landbruksregisteret. Landbruksregisteret inneholder informasjon/grunndata om personer, landbrukseiendommer og foretak. Registeret oppdateres automatisk fra Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret - foretak og bedrifter), Statens kartverk (GAB/Matrikkelen - tinglyste. Ansatte www.kornforum.no › Fagartikler › 23713 Jordleiepriser. Jordleiepriser 2020 03.07.2020 (Oppdatert: 03.07.2020) Einar Strand. Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon,. Skjema i bruk. Her finner du forskjellige skjema som vi bruker. Avløserplan 2021 HEMNES; Avløserplan 2021 NLT; Avløser fritidsønske 2020; Avløsertilskudd 2020 Beregn ditt avløsertilskudd her; Avløserutgifter ferie-fritid Du vil her få oversikt over de enkelte påslag spesifisert, og sum totale utgifter; Avløserutgifter ferie-fritid over 60 år Du vil også her få oversikt over de.

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen ved Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn. Fra 1. januar 2017 ble det innført et krav til å ha gjennomført ny utdanning med bestått eksamen for å kunne godkjennes som naturskadetakstmann for Landbruksdirektoratet landbruksdirektoratet (tidl slf) landbrukshelsen. mattilsynet. nationen. nordland bondelag. nordland bonde- og smÅbrukerlag. norsk landbruk. norske landbrukstjenester. norsk sau og geit. norsvin. nortura medlem. orrhaugen gÅrd hemnes. reime agri. reinÅga samdrift da, hemnes. studieforbundet nÆring og samunn (sns) sÆterstad gÅrd.

Den nye løsningen vil bestå av et saksbehandlingssystem for ansatte i Landbruksdirektoratet og en selvbetjeningsløsning for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote og melkeprodusenter. Det er Landbruksdirektoratet som gjør vedtak om produksjonsgrunnlaget for aktive melkeprodusenter i hvert kvoteår Rogaland ønsker seg Landbruksdirektoratet. Les brevet frå ordførarane i Rogaland til landbruks- og matdepartementet. Når Landbruksdirektoratet er på flyttefot ut fra Oslo, står vi i Rogaland samlet for å ønske direktoratet velkommen til fylket med den tyngste og mest komplette verdikjeden innen landbruksnæringen i landet Landbruksdirektoratet har mange gode tips om hva du må sette deg inn i når du starter opp som bonde og/eller skogbruker. Et annet godt tips er å ta kontakt med ansatte i Søndre Land kommune, gjerne før du kjøper/tar over eiendom. Vi hjelper deg med å komme i gang - og vi hjelper deg når du har kommet i gang! Beredskapsplansplan beite og. Systemet vil bestå av et saksbehandlingssystem for ansatte i Landbruksdirektoratet og en løsning for eiere av landbrukseiendommer med grunnkvote og melkeprodusenter. Det nye IT-systemer skal gjøre det enklere for både saksbehandlere og melkebønder, i tillegg til å gi en mer robust systemløsing

Landbasert oppdrett kan bli Innlandets store mulighet - HA

Landbrukskontoret holder til i kommunehuset, 2. etasje. Kontoret er åpent for publikum i åpningstiden, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd Landbruksdirektoratet 981544315 (Aktivt) Bedriftsnr: 981544315 Selskapsnavn: LANDBRUKSDIREKTORATET Tidligere navn Antall ansatte: 213 : Forretningsadresse: Stortingsgata 28, 0161 OSLO Postadresse: Postboks 1450 Vika, 0116 OSLO.

Denne veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO. Den gir råd om vannmiljøtiltak, klimatilpasning og klimagassutslipp. Målgruppen omfatter landbruks- og miljøforvaltningen, landbruksrådgivingen og bønder Hedmarken landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommune. Vi holder til på Landbrukssenteret på Blæstad, Ridabu. Les mer om kontoret og ansatte i margen til høyre. Sentralbord: 62 56 20 00 Hedmarken Landbrukskonto Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon. Kommunen mottar og behandler søknadene, og tilbyr også veiledning til søkere

Om landbrukskontoret. Landbrukskontoret holder til i 2. etasje på Rådhuset. Kontoret er åpent for publikum i åpningstiden, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd Landbruksdirektoratets nye enhet i Steinkjer, med 30 årsverk, er klar for offisiell åpning

Om Miljødirektoratet - Miljødirektorate

 1. Landbruksdirektoratet har tilrettelagt med data og Altinn har tilrettelagt for overføring av tilskuddsbrev rett inn i bondens fagsystem. Her kan du lese mer. 20. mars 2020 Landbrukets Dataflyt er en viktig del av norsk matproduksjon. Vis ansatte og styre. Personvern. Brukerstøtte
 2. Vi ser stadig oftere at Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider om viktige utredninger som f.eks planting av skog som klimatiltak, bruk av fremmede treslag osv. Ofte har skog sektoren og miljøsektoren ulike interesser og syn i sakene. Det er derfor positivt at Landbruksdirektoratet tilføres ekstra ressurser
 3. Site title of www.slf.dep.no is Forside - Landbruksdirektoratet. IP is 139.112.16.62 on Apache/2.0.52 (Red Hat) works with 1969 ms speed. World ranking 546397 altough the site value is $3 960.. Web site description for slf.dep.no is Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD)
 4. Rundt 30 ansatte i Landbruksdirektoratet flyttes fra Oslo til Steinkjer. Av Finn Irgens Myking Tirsdag 03.10 2017. Del. Det har regjeringen bestemt. Ifølge Trønder-Avisa er det fagområdene økonomi, areal og skog som skal flyttes. Det er i dag drøyt 200 ansatte i direktoratet. Del
 5. Velferdsordningene. Velferdsordningene har i flere år vært et hovedprioritetsområde i jordbruksforhandlingene. Landbruksorganisasjonene er bevisst på at gode velferdsordninger er viktig for å sikre rekruttering til næringa, sikkerhet ved sykdom og pensjon, trivsel i yrket og mulighet for ferie og avlastning i et yrke som for mange har utviklet seg til et enmannsyrke
 6. Du kan mellomlagre søknaden som kladd underveis, men husk å trykke send inn før søknadsfristen. Når søknaden er innsendt, vil du få en e-post med kvittering for innsendt søknad fra Landbruksdirektoratet. Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du kontakte Landbrukskontoret. Vi kan være behjelpelig med utfylling av.
Tomme lagre, men garanterer juleribbe - Helgelands BladIda Synnøve Bårvåg Grini | NofimaTrøndere styrer norsk landbruk
 • Grab anne boleyn.
 • Elefantenbar aachen.
 • Hydrogenstasjoner i sverige.
 • Roadtrip usa med barn.
 • Bsu høyre.
 • Http www ups com tracking tracking html.
 • Resa genom kroppen barnprogram.
 • Texas hold'em regler.
 • Apple store usa.
 • Hur ofta ses när man dejtar.
 • Parson russell terrier züchter rheinland pfalz.
 • Revelation online gameplay.
 • Nye vålerenga stadion kart.
 • Große rinderdasselfliege.
 • Quercus acutissima.
 • Fensterbauer wunstorf.
 • Usbjcpso osrs.
 • Fritt ord konkurransen 2018.
 • E golf 2019.
 • Ebay kleinanzeigen berlin brandenburg.
 • E klasse coupe 2017.
 • Smeaheia sandnes.
 • Smart fortwo cabrio.
 • Oslo maraton 10 km.
 • Doris schröder köpf.
 • Dali concept 1 specs.
 • New york nails kiel plaza.
 • Fransk oversetter google.
 • Handarbeitskurse hamburg.
 • Krtek.
 • Marquis de sade justine.
 • Sellerirotpure kylling.
 • Når kommer ps5 ut i norge.
 • Gjelder arbeidsmiljøloven for enkeltmannsforetak.
 • Schützenhaus xanten brunch.
 • Schloss heidelberg.
 • Bompenger haugesund 2018.
 • Iphone bruker mye strøm.
 • Matlab online.
 • Vm friidrett innendørs 2018 norske.
 • Inkubator tromsø.