Home

Uio eksamen oppmøte

Praktiske tips til skoleeksamen, tilrettelegging ved eksamen, trekk fra eksamen, syk på eksamen, begrunnelse og klage, fusk, eksamensresultat etc Skriftlig eksamen. Tid: 4. desember kl. 15:00 (4 timer). Sted: Sal 3B Silurveien 2. Obligatorisk oppmøte Obligatoriske oppgaver Eksamensresultater. Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb. Mer om eksamen for dette emnet. Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden Oppdatering 16. oktober: Alle eksamener gjennomføres som hjemmeeksamen Forbehold om endringer. Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Universitetet har besluttet at Silurveien 2 kan åpne for skoleeksamener i høst, men tar forbehold om endringer dersom det blir endringer i koronasituasjonen 2. Eksamensmeldinger og krav om oppmøte til eksamen 2.1 Forkunnskarav. Forkunnskarav for et emne må være oppfylt før man kan melde seg til undervisning og eksamen i emnet. Studenter med 120 studiepoeng eller mer kan imidlertid følge undervisning og gå opp til eksamen i de emner fakultetet tilbyr uten å fylle kravene til forkunnskaper

Eksamen - Universitetet i Osl

Undervisningen er enten digital eller har fysisk oppmøte. Se det bestemte emnets Canvas-rom for mer informasjon. Se emnets semesterside for oppdatert informasjon om eksamensform, samt tid og sted for eksamen; Obligatorisk oppmøte i undervisningen. Se mer info om obligatorisk aktivitet på emnesiden til ditt emne Oppmøte og fravær på obligatorisk aktivitet ved ILS Sist endret 26. mars 2020 13:31 av Celin Marie Hoel Olsen Våren 2020 gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av Covid-19-pandemien For alle emner med ordinær eksamen ved MN-fakultetet i perioden 1. mai til og med 30. juni 2020 (unntatt masteroppgaver), gjelder følgende: Oppdatert 05. juni 2020. Det vil ikke bli avholdt skriftlig eksamen i Silurveien eller ved UiO med fysisk oppmøte våren 2020

Utsatt eksamen: Dersom emnet ditt har eksamen bare en gang i året, får du tilbud om utsatt eksamen (du må i tillegg ha gyldig forfall, se under). På emner som har eksamen hvert semester, gis det ikke utsatt eksamen. Les om utsatt eksamen ved UiO. Gyldig forfall: Høsten 2020 er det mulig å bruke egenmelding hvis du er syk på eksamen Oppmøte er som alltid frivillig, men vi vil oppfordre til å delta enten du har spørsmål eller ei. En lenke til Zoom-møte vil komme til din UiO e-postadresse i god tid før møtet. Denne sendes ut av administrasjonen ved IFI til alle eksamensmeldte kandidater. Lykke til med eksamen, så snakkes vi snart igjen! Hilsen Stein Michael og Henri Det vil ikke bli avholdt skriftlig eksamen i Silurveien eller ved UiO med fysisk oppmøte våren 2020. For alle emner med ordinær eksamen (med unntak av masteroppgaver) ved MN-fakultetet, som holdes fra og med 01.05.2020 til og med 30.06.2020, gjelder følgende Ved UiO er det opp til det enkelte fakultet å avgjøre eksamensform, Høgskolen har åpnet for andre vurderingsformer med fysisk oppmøte som for eksempel muntlig eksamen og praktisk-metodisk eksamen, opplyser studiesjef, Håkon Solberg. Bergen arkitekthøgskole (BAS) Semesterrute, krav til oppmøte og deltagelse i undervisning og arbeidskrav. Krav til oppmøte og deltagelse i undervisning; Semesterrute PPU3510D vår 2020; Obligatoriske arbeidskrav i PPU3510D ; Tverrfaglig undervisningsmodul for ettfagsstudenter; Obligatorisk digital seminarundervisning ; Praksis. Praksissiden; Praksiskort for 3-ukerspraksis.

Har du spørsmål om studier ved Det utdanningsvitskaplege fakultet, kontakt UV-studieinfo. Grunna den aukande smittesituasjonen i Oslo er UV-studieinfo stengt for fysisk oppmøte. Du kan kontakte oss på telefon, e-post og chat ILS legger til rette for at all undervisning gjøres digital, og i de emner det er krav til obligatorisk oppmøte i seminarundervisningen, ivaretas dette gjennom deltakelse i seminarer i videokonferanseverktøyet ZOOM (synkront i sanntid) og/eller gjennom deltakelse i læringsarbeid i Canvas (asykron, ikke i sanntid) Om digital eksamen Praktisk informasjon om skriftlig del av fagprøven. Oppmøte er senest 30 minutter før eksamensstart. Husk å sjekke kandidatnummer i Studentweb på forhånd.. Logg deg på PC-en med ditt brukernavn og passord med en gang du har funnet din plass i eksamenslokalet

Eksamen: Tid og sted for ARA1010 - Høst 2020

Eksamen er digital og utføres på UiO-maskin som allerede er installert i eksamenslokalet. Oppmøte senest 30 minutter før eksamen begynner. Praktisk om sted og oppmøte. Eksamenssteder vil bli kunngjort senest to dager før eksamen, se forøvrig kart over bygningene Oppmøte 90 minutter før eksamensstart grunnet bokkontroll. Kunngjøring av resultater: 23. desember Praktisk om sted og oppmøte. Eksamenssteder vil bli kunngjort senest to dager før eksamen, se forøvrig kart over bygningene Oppmøte på første forelesning er uansett sterkt anbefalt da det vil komme viktig informasjon om emnet. avhengig av å ha tilgang til bærbar datamaskin og internettilkobling for å kunne følge undervisning og avlegge eksamen. Derfor har UiO innført et krav om egen bærbar datamaskin for studenter

Hjelp til registrering i studentweb

Undervisning og eksamen høsten 2020 - Det juridiske fakulte

Regler for eksamener ved Det matematisk

Alle studenter som tar eksamen i det samme valgemnet vil bli behandlet på samme måte. Dekanen fattet 18. mars 2020 ytterligere vedtak om gjennomføring av eksamen i vårsemestret 2020. Vedtaket omfatter ikke emner som inngår i BA/MA i kriminologi og rettssosiologi, og studentene på disse emnene vil få eksamensinformasjon direkte fra fakultetet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Fakultetets mål er at alle eksamener skal være valide og reliable. Det mest sentrale validitetskriteriet er at eksamensspørsmålene samsvarer med læringsutbytter i faglig bredde, dybde og betydning. Reliabilitet handler blant annet om å få stabile vurderinger i sensurarbeidet. Et sentralt virkemiddel her er sensorveiledninger

Klage på eksamen ved Det juridiske fakultet . Klage på sensurvedtak er regulert i universitet- og høyskoleloven. Du kan klage på formelle feil ved eksamen § 5-2) og/eller på karakterfastsetting (sensur) (§ 5-3) Skriftlig eksamen ved UiB vil høsten 2020 gå som skoleeksamen eller som skriftlig eksamen hjemme. Også muntlig eksamen vil kunne gå som digital eksamen hjemmefra. Informasjon om din eksamen finner du på emnesiden for kurset i MittUiB. Før eksamen. Finn eksamensdatoer og lokaler. Meld deg opp til eksamen. Lær å bruke kilder riktig

Informasjon om koronaviruset til studenter ved SV - Det

 1. Første eksamen 26. oktober. Den første skoleeksamen som får endret eksamensform er JUS5982 Skatterett 3. Fakultetet sender epost til alle studenter for å informere om endringen, og hva den innebærer. postmottak@jus.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Webredaksjonen på Jus
 2. Ønsker du å trekke deg fra eksamen, eller du blir syk under eksamen, må du aktivt trekke deg fra eksamen. Det er ikke nok å skrive at du trekker deg i besvarelsen. Du finner informasjon om hvordan du trekker deg og annen nyttig informasjon på denne siden
 3. Hvis du blir syk under eksamen eller har annet gyldig fravær, må du kunne dokumentere dette, for eksempel med en attest eller legeerklæring. Du må lese nettsidene til UiO om sykdom på eksamen , der du også finner søknadsskjema for utsatt skoleeksamen og registrering av gyldig fravær
 4. Eksamen blir som hovedregel digital hjemmeeksamen eller muntlig eksamen ved MN våren 2021. Semestersidene vil, i den grad det er mulig, være oppdatert med riktig eksamensform når de publiseres 26. november 2020. Vi har som mål at alle semestersider skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021
Biologiprofessor på timeplanen - Nyheter - Molde VGS

Obligatoriske aktiviteter - Institutt for lærerutdanning

Sist endret 8. nov. 2016 09:27 av tancredb@uio.no bilde-til-eksamen-i-protetikk-og-bittfunksjon-2-hosten-2015.jpg Sist endret 17. okt. 2016 10:07 av tancredb@uio.n Nasjonal delprøve i medisin er et samarbeidsprosjekt mellom de fire medisinske fakultetene. Prosjektet utvikler en prøve for medisinstudenter på 12. studiesemester. Prøven tester klinisk resonnement gjennom oppgaver i MCQ-formatet (Multiple Choice Questions) og gis digitalt Ved UiO er OSKE en av tre avsluttende eksamener. Studentene på siste året har i tillegg en skriftlig digital flervalgs-eksamen som vil bli avholdt før påske, og en muntlig eksamen med kliniske case som skal avholdes i slutten av semesteret. Gladhaug skriver videre at hjemmeeksamen er en av eksamensformene de vil kunne legge om til På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil. Utveksling. Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging. Registrering: semesteravgift, frister, studentkort m.m

Eksamensavvikling ved MN-fakultetet høsten 2020 - Det

På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil. Registrering, eksamen, permisjon og tilretteleggin Sist endret 22. feb. 2019 14:08 av akbender@uio.no Ordinær eksamen-OD2200_Patologi 2017.pdf. Sist endret 26. jan. 2018 15:01 av tancredb@uio.n

Korona og eksamen ved Det juridiske fakultet høsten 2020

 1. Fysisk oppmøte på eksamen kan føre til en jul i karantene. For mange studenter kan det bli et hardt slag for psyken
 2. Våren 2020 gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av Covid-19-pandemien
 3. istrasjon: RSS-strøm fra denne siden. UiO > Det medisinske fakultet > Personer > Vitenskapelig ansatte; Teknisk/ad
 4. Ved UiO er det opp til det enkelte fakultet å avgjøre eksamensform, og det er fakultetene som foretar de nødvendige vurderingene om det blir skoleeksamen, hjemmeeksamen eller muntlig eksamen. Det blir likevel hovedsakelig hjemmeeksamener ved UiO
 5. Idun Haugan, pressekontakt ved NTNU, sier at det ikke blir eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2020. Det betyr ikke at eksamen er avlyst

Les denne saken på UiOs nettsider. Eilert Sundts Hus. Åpningstider: 08:00-15.45 Telefon: 228 45 777 Epost: it-hjelp@sv.uio.no Hvor: i 3. etg. i Eilert Sundts hus Harald Schjelderups hus (PSI) Åpningstider: 09.00-15.00 Telefon: 228 45 777 Epost: it-hjelp@sv.uio.no Hvor Harald Schjelderups hus, i underetasjens nordflø KONTAKT OSS. Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk eller via email: E-post til eksamen ved UiT. Huskeliste digital eksamen. Last ned og test FLOWlock-nettleseren. Møt opp senest 30 min før eksamensstart. Ta med laptop, lader og legitimasjo Studenter med opptak til master før høsten 2015 har valgfri muntlig eksamen. Det er ikke muntlig på 30 poengs masteroppgaver! Gjennomføring av muntlig eksamen. Våren 2020 blir muntlig eksamen avholdt i uke 25 og 26. Du får beskjed om kommisjon, tid og sted for muntlig eksamen av din eksamenskonsulent

Semesterside for IN1000 - Vår 2020 - Universitetet i Osl

Ekspedisjonen ved Kjemisk institutt er for tiden stengt for personlig oppmøte. E-post: studieinfo[at]kjemi.uio.n Sist endret 9. mai 2011 08:59 av paaln@uio.no Eksamen ODSEM6 2008 vår konte.pdf. Sist endret 1. des. 2010 13:58 av knutfg@uio.n I hovedsak vil eksamen avholdes slik som i vår med samme form og vurderingsuttrykk som våren 2020. Unntak er på fakultet for teknologi og realfag, der en del eksamener vil gå som skriftlige skoleeksamener med oppmøte (og vurderingsuttrykket endres tilbake til gradert karakter). Dette vil fremkomme på StudentWeb ved oppmelding Læringsmål og oppbyging Læringsmålene følger målbeskrivelsene i programplanen for de ulike fagdisiplinene innen odontologi som formulert i henhold til ADEE's retningslinjer.. Masterstudiet i odontologi er et femårig profesjonsstudium.Informasjon om emneoppbygning og pensum finner du ved å klikke på linkene til hvert enkelt semester og videre til siste gjennomførte semester Ordbok er ikke tillatt under skriftlig eksamen. Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Begge eksamensdelene må bestås for å ha bestått eksamen, og ved stryk må begge tas på nytt. Det er obligatorisk oppmøte første forelesning

Eksamen i en utfordrende tid Titan

Bruke Inspera på eksamen: Se fakultetets demo. (Se menyen under juridisk fakultet og velg Jus - praktikum og teori). Hvordan kommer du deg til eksamenslokalet i Silurveien. Sjekk ut nettsiden for dette fra UiO. Fakultetet arrangerer åpen dag i Silurveien hvor du kan prøve hvordan det er å ha digital eksamen. Tidspunkt vil komme Ved NTNU blir det ikke eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2020. Det betyr ikke at eksamen er avlyst. Tidlig i april kommer informasjon om eventuelle endringer av eksamensform i hvert. Hjelpemidler til eksamen i Masterstudiet i rettsvitenskap - hva du kan ta med og hvordan du kan innarbeide hjelpemidler. Regler for alle studenter ved UiO. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo - om studiene ved UiO; undervisning, eksamen, studierett og studieprogresjon

Introduksjonsuke for bachelor i helseledelse og

Hva skjer med eksamen? Her har du oversikte

Flere univer­si­teter avlyser arran­ge­menter og fysisk oppmøte. Universitetet i Oslo, (UiO), Høyskolen Kristiania, Handelshøyskolen BI og Oslomet legge til rette for at mest mulig undervisning skal foregå digitalt. praksis og eksamen,. Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Oppmøte # Du må møte opp senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital eksamen må du møte opp senest 30 minutter før eksamen starter. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel førerkort, bankkort eller pass) og vise den fram før du signerer på oppmøtelista. Kalkulator og andre hjelpemidler I hovedsak vil eksamen avholdes slik som i vår med samme form og vurderingsuttrykk som våren 2020. Unntak er på fakultet for teknologi og realfag, der en del eksamener vil gå som skriftlige skoleeksamener med oppmøte (og evn endre karakteruttrykk tilbake til gradert karakterskala) Dette vil fremkomme på StudentWeb ved oppmelding monika.birkeland @iakh.uio.no Studieadministrasjon , Modern International and Transnational History , Veiledning Birkeland, Nora Seniorkonsulen

Tok 24 timer før medisinstudentene ble bedt om å gå iUniversitetsavisa

Finn pensum, timeplan og eksamen. Logg inn på Mine studier. Alle emner. Personlig timeplan: Mine studier. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil. Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging - Hvis eksamen hadde vært i dag, hadde vi ansett det for å være forsvarlig å gjennomføre som planlagt, men om fire uker er vi redd for at utviklingen vil gjøre det vanskelig. Vi har kommet dit hvor vi hele tiden har visst at vi kunne komme: For å sikre at studentene kan få gjennomført eksamen, er vi nødt til å gjøre denne omleggingen, forklarer rektor Nylig skrev Maria Heggestad et leserinnlegg i Aftenposten der hun kritiserte NTNU sin avgjørelse om å avholde eksamen med fysisk oppmøte til jul. Hun er langt ifra den eneste. LES OGSÅ: Studenter vurderer å møte også om man har symptomer. La oss se for oss følgende scenario UiO har innført egenmelding ved eksamensfravær i 2020 og du kan du sende melding i nettskjema utan å legge ved dokumentasjon Utsatt eksamen / utsatt innleveringsfrist Dersom du er syk eller har annen gyldig grunn til ikke å ta ordinær eksamen, kan du søke om å få utsatt eksamen

 • Shroud pubg setup.
 • Playstation 3 spill for barn.
 • Dreamqueen kjoler erfaring.
 • Håndhygiene folkehelseinstituttet.
 • Karl liebknecht straße 36, 04107 leipzig.
 • Ice kundeservice åpningstider.
 • Hvordan surfe.
 • Tangalle sri lanka.
 • Gilje sense.
 • Spennende kryssord.
 • Gadgets på norsk.
 • Forststraße fahrverbot.
 • Wohnberechtigungsschein rechner nrw.
 • Gjendesheim overnatting.
 • Krykker apotek 1.
 • & sign html.
 • Bergstraße sehenswürdigkeiten.
 • Refleksvest barn 2 år.
 • Salhenger hooks.
 • Kypros temperatur.
 • Priser drikke rccl.
 • Måltider baby 6 mnd.
 • Fortrinnsrett til ny ansettelse i samme bedrift.
 • Therese saken vg.
 • Kartverket app.
 • Parastomalt hernie.
 • Pawnee history.
 • Html mixer.
 • Raikkonen.
 • Hvordan bli modell.
 • Forststraße fahrverbot.
 • Glommen og lågen brukseierforening.
 • Vant millioner på nettspill.
 • Porsche cayenne 3 2 v6 probleme.
 • Wpc terrassebord.
 • Apcoa parking.
 • Ragnarok spawn map.
 • Circus ravnedalen.
 • Bulder kryssord.
 • Blogspot lage blogg.
 • Länsförsäkringar fastighetsförmedling piteå.