Home

Dekor i vikingtiden

Forskerne har identifisert seks stilarter som var på moten i løpet av vikingtiden Norrøn kunst er en samlebetegnelse for kunstytringene i forskjellige stilarter som ble utøvet i vikingtiden i Norge, Sverige, Danmark og andre områder med norrøn bosetning, som Island, Færøyene, Grønland og De britiske øyer.Området for norrøn kunst ble gradvis utvidet fra slutten av 700-tallet og fram til 1100-tallet. De bevarte kunstverker omfatter utskårne figurer i tre og stein. Stoffene er skåret i tynne strimler og brukt som dekor på klær. Lignende strimler er også funnet i andre graver fra vikingtiden. Foto: KHM. Apollon. Yngve Vogt. 28. oktober 2013. Silketråd sydd inn i ull, kan være sydd lokalt av tråd som er importert I Ottars beretning fra rundt 890 får vi høre om hans erfaringer fra reiser langs norskekysten midt i vikingtiden. Han reiste til kong Alfred den store av England, og ved hoffet hans i Wessex ble Ottars skildring av Norge skrevet ned. Antakelig stilte Alfred spørsmålene, og en sekretær noterte Ottars svar Stoffene er skåret i tynne strimler og brukt som dekor på klær. Liknende strimler er også funnet i andre graver fra vikingtiden. Foto: KHM-UiO. De norske vikingene var mer orientert mot øst enn vi tidligere har trodd, mener førsteamanuensis Marianne Vedeler på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo

Vikingtiden begynte i år 793 med angrepet på klosteret Lindisfarne i England, det første vikingangrepet vi kjenner til. De neste knapt 300 årene hersket vikingene i de nordiske landene, inntil drapet på Harald Hardråde på Stamford Bridge i år 1066 markerte slutten på æraen I løpet av vikingtiden ble det større variasjon i byggeskikken. Tunet fikk flere småhus, men langhuset var fortsatt den viktigste bygningen på mange går­d­er. På større gårder var langhuset ofte 30-40 meter langt og 4-5 meter bredt. Det lengste kjente huset, fra Borg i Lofoten, var hele 83 meter langt

Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen. I vikingtiden gikk Norge fra å være en samling av bortimot 20 uavhengige småriker, til å bli et land under enekonge og rikskirke - og fra hedendom til kristendom. BORTSETT FRA Erling Skjalgsson og Einar Tambarskjelve, er de andre «heltene» heller ukjente for alle som har tilegnet seg norsk historie via skolens pensumbøker - Utvendig dekor, for eksempel portaler, møneornamenter eller dørpynt, er også populært, supplerer Cristo. - Og de fleste ønsker seg treting i tradisjonell stil. Tre sorter. Furumøbler har lange tradisjoner i Norge, og furua er den mest anvendte tresorten i norsk treskjærerhistorie. Andre tresorter som ofte brukes, er lind og bjørk Seilene i vikingtiden kan ha vært dekorert med ulike mønster og farger, men vi har ingen seil som er bevart fra denne tiden. Så kildene kommer fra billedlig materiale og skriftlige kilder. Seil som er av organisk materiale nedbrytes raskt, og det er sjeldent tekstiler fra vikingtiden har overlevd frem til i dag

VARIO ølbrikkealbum m/dekor - 90 ølbrikker- str

Det var nordmennene framfor alle andre skandinaver, som både før og i vikingtiden trosset den veldige, isgrå, stormende Nord Atlanteren, og vel å merke gjorde dette til å begynne med uten kjennskap til hva de kunne vente å finne. Den norske, vestvendte sfære deler seg på en måte i to Sverdet var et av de viktigste våpnene i vikingtid, sammen med spyd og øks. Det er funnet om lag 3500 sverd fra vikingtid i Norge. De fleste er funnet i mannsgraver som en del av det personlige utstyret til den avdøde og dette viser at sverdene hadde en viktig praktisk så vel som symbolsk betydning. Disse smykkene er handlaget i en gammel teknikk fra vikingtiden. Sølvtråd rigles på en dor slik at det blir en spiral med diameter i forhold til mønsteret. Spiralen sages så opp på langs, ring for ring, og ringene monteres til det ferdige smykket. Alt dette blir gjort for hånd FOTO: KHM Blant motivene sees deler av spesielle fugler som kan knyttes til persisk mytologi kombinert med kløver-økser, et zoroastrisk symbol hentet fra zodiak-sirkelen. Stoffene er skåret i tynne strimler og brukt som dekor på klær. Lignende strimler er også funnet i andre graver fra vikingtiden Vikingtiden gjorde skandinavene rike, og sterke vikinghøvdinger ble i løpet av vikingtiden til mektige vikingkonger som bygde store borger og kjempet om makten over de nordiske hjemlandene. Harald Hårfagre samlet det meste av Norge etter slaget ved Hafrsfjord i 872 - et av de mange vikingslagene der Nordens innbyggere møttes vikingsverd mot vikingsverd

Stoffene er skåret i tynne strimler og brukt som dekor på klær. Liknende strimler er også funnet i andre graver fra vikingtiden. (Foto: Kulturhistorisk museum, UiO) Norske vikinger kjøpte silke fra Persia Vikingene dro ikke bare vestover for å røve familielivet i vikingtiden Vikingtidens samfunn var velregulert av lov og orden gjennom tingordningen som var tidlig utbygd i Norge. Hvert fritt menneske sto under loven og det gjaldt også for høvdingen og kongen Vikingtiden hadde sine treller. Vi har våre arbeidsinnvandrere. Forskjellene er ikke så store som vi tror, og slaveriet, i sine ulike former, er mer utbredt i dag enn noensinne tidligere

Arkeologi i nord: Stovelandsfunnene

Her er vikingenes mønstre - forskning

Norrøn kunst - Wikipedi

Dette er nivådelte faghefter Vikingtiden fra Lesevinduet, de finnes på nivå 1 - flere kommer! Heftet tar for seg vikingtiden og gir enkel informasjon om denne perioden. Se eksempel fra ett nivå på forhåndsvisningen. NB! Dette opplegget er også tilgjengelig i en rabattert samlepakke! I arbeidet med de nivådelte fagheft Demokratiske former handler om institusjoner som uttrykker folkevilje - og et sivilt samfunn, demokratiske former som i følge boken Vikingtid, motstandsrett og folkestyre har eksistert i Norge i minst 2000 år

Vikingtiden. Vestlandet har en rik historisk arv og mange synlige spor etter vikingene, som dominerte samfunnet fra år 800 til 1066. Flere steder i Fjord Norge kan du ta del i og selv oppleve hvordan livet som viking artet seg. Før årtusenskiftet ble jernet introdusert i jordbruket, og det ble mangel på dyrkbar jord Vikingtiden plasseres i det vi kan kalle en skandinavisk jernalder. I perioden fra 700-tallet og. Dekor på enkelte hjalter lar oss skille mellom hjemlig produserte sverd og importerte sverd. Ulike typer sverd fra vikingtiden Det fantes flere særtyper, når det kom til vikingsverd

Vikingene var ærligere enn sitt rykt

Vikingtiden varte i nesten tre hundreår, fra noe etter midten av 700-tallet til kristendommen (til noe varierende tid) var etablert som den ledende religion i de skandinaviske land og Island en gang på 1000-tallet (9, 10). Mange regner angrepet på det engelske klosteret Lindisfarne (8. juni 793) som starten på vikingtiden Gli investitori otterranno un ritorno sugli investimenti del 600% da questi titoli. Non perdere questa opportunità unica nella vita Store flater som var hvitkalket og dekor i sterke kontrastfarger virker dermed rimelig. Blyhvitt Den har vært tilgjengelig på flere markeder i Europa i vikingtiden, men var trolig ganske dyr. Oker Jordfargen oker ble produsert i mange land. Oker finnes i mange gule varianter alt etter funnsted og kan derfor opptre i mange nyanser Norges historie er preget av vikinger og vikingtiden var for nordmenn en form for storhetstid. Norske vikinger reiste ut fra sine hjemsteder i store vikingskip, for å finne skatter som gull og sølv, men også mat og andre ressurser for å kunne overleve i det tøffe land i nord. Vikinger var ikke kjent som et hyggelig folkeslag, de var krigere I vikingtiden avløser flere stilarter hverandre som kunstneriske uttrykk i arbeider i metall, Beinholkens dekor en overgangsform til Ringerrikestil, utført i en teknikk mest knyttet til Mammenstil. Dekoren på beinholken dateres således til siste del av 900-tallet. Huler. I hulene blir gjenstander av bein og gevir bevart

Dyrefigurer inngår i kunst og dekor i ulike sammenhenger og tidsperioder i Skandinavia, også som en del av den germanske jernalderdekoren (Hedeager 2011:61-62; Skibsted 1999). Hensikten med denne artikkelen er imidlertid ikke å diskutere dyrestil i all sin bredde, men å diskutere om det kan finnes en dypere mening bak gripedyrstilen sammen med et praktsverd hvor hjaltet hadde dekor og innskrift i gull, sølv og kobber (Wenn mfl. 2016:42-54). I graven lå våpnene rett på utsiden av en trekiste, med øks og starten av vikingtiden, men en systematisk identifisering av kobberlegeringer benyttet i gjenstander fra vikingtiden mangler fortsatt, og er lite kartlagt Søylene inne i Gildehallen er laget som eksempler på hvordan vikingkongen kan ha vist frem sitt slektskap med gudene. Odinkulten og krigeraristokratiet står i sentrum. Her finnes konger, men også sterke kvinneskikkelser. Gaver overrekkes, og ekteskap blir inngått. Allianser bygges, mens helter og monstre kjemper rundt søylene. I den storslagne hallen skal makten synliggjøres og utøves.

Fra vikingtiden møter vi katten på vogna i Osebergfunnet. På en av vognas kortsider er det skåret ut et bilde av en hel haug med katter som ser ut som de sloss med ormer. Det sies om kvinnen som ble begravet i Oseberggraven at hun kanskje var en frøyaprestinne. Og det er mye på grunn av vogna, med dette bilde på Og meget av den materielle kultur vi tidligere har forbundet med vikingtiden i Skandinavia, ser snarere ut til å være skapt i fredelig handelssamkvem i generasjonene før år 800. En nøktern analyse av de forskjelligartede forholdene slik de nå begynner å tegne seg både i og utenfor Skandinavia, gir også et mer variert bilde av røvervirksomhet, landnåm og handelssteder

vikingtida - finner vi elementer fra den i dag? - Historie

i vikingtiden. OSEBERGSKIPET ble bygget omkring år 820 og er dekor - ert med flotte utskjæringer. I år 834 ble skipet brukt som gravskip for to mektige kvinner. Med seg til dødsriket fikk kvinnene et rikt utvalg gravgaver, blant annet tre prakt-sleder, en vogn, fem utskårede dyrehodestolper, fem sen 06.des.2018 - Regarding the power and the design, hardly could anything in the European dark times compare with the beautiful Viking ships. Ever since the construction of the ships, the Vikings were very careful with every single detail. This formed powerful and splendid Viking ships. In the modern sense, the Viking ships are still Albumet har 50 innbundne dobbelsidige arklommer til lagring av postkort i str 162 x 114 mm Noe som gir en kapasitet på opptil utrolige 200 postkort! Lommene holder postkortene sikkert på plass og beskytter dem mot støv og skitt Siden lommene er laget av klar plast kan man se korten Norrøn gudelære er læra og historiene om kreftene, gudane og verdsbiletet ein trudde på i Norden i norrøn tid, det vil seia mellom folkevandringstida og kristninga av landet.. Ettersom ein hadde lite skriftleg litteratur i det norrøne samfunnet, har me no berre brotstykke som kan gje oss eit bilete av kva vikingane trudde på. Bortsett frå vanskeleg tolkbare bilete av guddomar, ymse.

Utrolige mengder bronse ble brukt til smykker i forskjellig størrelse og utforming. Helt i begynnelsen av bronsealderen var smykkene for det meste enkle og nesten helt uten dekor. Etter hvert som tiden gikk og enkelte familier fikk mer penger å rutte, med samtidig som støpeteknikkene utviklet seg, gjorde smykkenes utforming og dekor det samme Velkommen på temaomvisning på Kulturhistorie! På denne søndagsomvisningen ser vi på utsmykkingen som vikingene var opptatt av. Samlingsforvalter ved Universitetsmuseet Melanie Wrigglesworth er med oss og tar med seg noen av skattene fra samlingen, som vises frem for første gang! Dette arrangementet blir arrangerte i forbindelse med Middelalderuken i Bergen I vikingtiden fantes en rekke ulike stiltradisjoner i Europa. Vikinger fra det nåværende Norge møtte andre draktskikker og smykkeformer og annen dekor utenlands. Det må ha vært en smal sak å kjenne igjen nordiske kvinner og menn i folkemengden i byer som London, Novgorod eller Paris. Stil og skaldekuns

Norske vikinger kjøpte silke fra Persia - Apollo

Hjem > Vikingtiden > Fibler vikingtid: Tilfeldige - Fibler vikingtid: Likearmet Fibel gull belagt likarmet Frode1913: Spennen er godt bevart med dekor i dyp relieff. Fliken med nåleholder er bøyd litt bakover. Terje Roger Olsen: Likarmet fibel En bit av likarmet fibel som ble funnet i Heradsbygd av Per Magnus på 15 år Dekor fra stavkirkene og vikingtiden i form av blant annet dragehoder er karakteristiske trekk, det er samme er bratte tak, store takutstikk og upanelte tømmervegger. Det engang staselig huset er i dag i forfall. Ingunn Stuvøy . Kilder: Høvik Verk Vel 1915 -2015 Vår pris 181,-. Alle vet vel hvordan menneskene så ut i vikingtiden? De var store, skjeggete muskelbunter med hjelmer med horn på, og alle røvet og stjal. Ikke sant? Nei,. Cecilie (11) fant perle fra vikingtiden Artikkeltags. Perlen er av blått glass, med rød og hvit dekor i midten. Arbeidet er vakkert gjort. Kanskje er den laget på Kaupang i Vestfold, kanskje i et annet land. Cecile skjønte ikke med en gang hva hun hadde funnet

Redskap er 7 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp redskap i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Hjelpemiddel, innretning, instrument, verktøy, maskin, snekkerredskap, redskap til roin Grunneieren forsto heldigvis at det sannsynligvis var en forhistorisk grav og han varslet fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Det ble raskt gjennomført en befaring og konstatert at funnene var deler av en branngrav og gjenstandene indikerte at gravhaugen han hadde funnet var fra vikingtiden (800-1050 evt.) som levde på stedet i vikingtiden, og de er gjenfunnet der de sist inngikk i hendelser. 400-500-tallet og på steinkors med skandinavisk dekor fra vikingtid på de britiske øyer I 1961 fant Odd Hamnes en vakkert dekorert beinholk fra vikingtiden i ei hule i Surnadal. Hvorfor lå en så spesiell gjenstand i ei bortgjemt lita hule? Årneshula. Årneshulen ligger ved foten av en bergnubb, ca. 150 meter over havet. Hulen er vanskelig å finne, og enneste veg opp går i bratt steinur. Hula var ukjent for folk i området fram til den ble gjenoppdaget under andre verdenskrig

Video: Vikinger Vikingtiden i Norg

Deltok på kurs i dragestil på Dovre - Nyheter

Den mangfoldige vikingtidsgården - Norgeshistori

 1. Siden stilarten har dekor fra vikingtiden, var det ingen bombe at Artur koste seg. Han er nemlig én av drivkreftene i Odinsøy Vikinglag og hekta på historie og gamle håndverk
 2. Skandinavia var en fredelig region i vikingtiden. Mellom skandinaviske herskere foregikk det en rivalisering som kom til uttrykk gjennom maktsymboler. Hvem kunne holde de største festene, gi de mest verdifulle gavene, bygge de største hallene, skipene og gravhaugene og ha de beste våpnene, fineste klærne og smykkene
 3. kanskje Scandinavian skulle vært trukket bakover, som det var i 'vikingtiden'. ? Noe á la dette? Som sagt, gi en lyd om det er noen ønsker, jeg er lutter øre tross begrensede fotofiklingskunnskaper når det kommer til superfancy ting
 4. Se unik skålvekt fra Jåttå i sommer. I sommer byr Arkeologisk museum på en aldri så liten nyhet. En flott skålvekt i fortinnet bronse, funnet på gården Jåttå i 1891, står utstilt på museet fram til 19. august
 5. Skipet var brent som følge av gravskikk i vikingtiden. Men på bakgrunn av spikrer som ble liggende igjen i jorden, har arkeologene dokumentert at «Det brente skipet» var 30 meter. Det er ikke funnet større vikingskip andre steder, og derfor markedsføres «Myklebustskipet» nå som verdens største vikingskip
 6. I 1961 fant Odd Hamnes en vakkert dekorert beinholk fra vikingtiden i ei hule i Surnadal. Hvorfor lå en så spesiell gjenstand i ei bortgjemt lita hule? <br/> <p><h3.
 7. ne om et skilpaddeskall, og de kalles da også tortoise-shaped brooches på engelsk.. De første spennene av denne typen finnes i tidlig merovingertid, da ganske små og med glatt skall

vikingtiden - Store norske leksiko

 1. 09.jul.2014 - Glass bead. Found in Norway, Rogaland, Finnøy, Varland, 33
 2. Navnet urnesspenne kan faktisk være noe misvisende da slike spenner også er utført i andre stilarter kjent fra vikingtiden, men felles for alle urnesspenner er en gjennombrutt dekor hvor motivet er et fantasidyr omslynget av slangelignende skapninger eller utspring. Nytt i Nord-Norg
 3. Oooh her var det skjedd mye moro siden sist. Jeg tenker at SAS kanskje ikke kommer til å bruke «Scandinavian» lenger på flykroppen, siden det er tatt vekk i logomateriell ellers, og stilisert til kun SAS.Og blir det værende, tipper jeg at det kommer i en mer bold variant av «Scandinavian»-fonten, og ikke Rotis Sans Serif

Vikingene som demokratibyggere Prei

store variasjoner i form og dekor. I graven på Rygg ble det funnet både enkle kuleformede, ensfargede perler i hvitt, grønt, rødt og blått, men også et par toleddete perler i blålig farge. Det ble også funnet tofargede perler, hvorav den ene er en hvit mosaikkperle med blå dekor. Denne kan mest sannsynlig dateres til midten av 700-tallet dekor, ofte med samme mønstre på begge sider. Dekoren består av hele og halve punktsirkler og konsentriske sirkler, punkter og linjer - og ingen med mer figurativ dekor (Hoftun 1993:15). Selve kammen lå gjerne ubrent oppå de brente beina, noe som også forekom i branngraver fra vikingtiden (Petersen 1951:489). Dette tyder p Vikingtiden er en helt sentral del av den nordiske identiteten. I Norge omgir vi oss daglig med bilder fra vikingtiden - ta bare en titt på den nye hundrelappen med Gokstadskipet i front. Vi som arbeider på museum, får et nært forhold til funnene vi forvalter, ikke minst de som tilhører samlingene vi selv har spesialansvar for Vitamin fra havet. Vel inne i andre måned med ´r, synes jeg det kan handle litt om fisken som skapte Norge - torsken. Da søsknene mine og jeg var små, hørte vi alltid at vi skulle spise fisk i månedene med ´r i seg

Et navn fra vikingtiden. Det var overraskende at de norrøne navnene lå så klart i teten. Noen av disse månedsnavnene antas å være meget gamle. Jonas Kjeldstadlis gästsida 4. Skipsnavn fra Vikingtiden og Middelalderen. I eldre tider var det skipsnavn fra gammelt. Dette er et betydelig yngre navn enn Tau, og må ha oppstått etter vikingtiden Her kan man gå en stund med nesen ned i montrer og bord og beundre knivsmedenes vakre arbeider. Jaktkniver og fiskekniver og tollekniver, kniver med damascerte (mønstrede) blad av syv lag jern og stål og skaft av det meste, inkludert hvalrosspenis. Slirene er et kapittel for seg, skulpturelle med og uten sølv eller annen dekor Båndene har et diamantformet mønster mye brukt i vikingtiden og frem til den dag i dag. Alle bånd er Jacquard vevet. Blå/natur: Båndet måler 3 cm i bredden

Østlendingen - Dette har pyntet norske hjem siden vikingtiden

 1. Sveitserhuset er mest kjent for sin rike dekor i form av blondeborder, innrammede vinduer, profilerte bord og søyler, og, Dragestilen tok i bruk flere elementer fra vikingtiden og norsk middelalder, og den fikk sitt navn fra dragehodene som kronet bygningenes gavlspisser
 2. I vikingtiden var ringer til armer, håndledd og hals som oftest av sølv eller bronse, bare i sjeldne tilfeller forekommer de i gull. Ringer ble båret både på over- og underarmen. I tillegg til å være pyntegjenstander, kan de ha hatt flere funksjoner - både som kapitalverdi, statussymbol og hedersbevis
 3. 02.jan.2015 - Funn gjort med metalldetektor av meg og andre. Se flere ideer om Middelalder, Vikingtiden, Gjenstander
 4. erende innslag fra begynnelsen.
 5. 21.mar.2019 - Lofotr vikingmuseum på Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingmuseumet er et levende museum med engasjerte guider
 6. Sverdet var mønstersmidd med innlagt dekor av sølv eller kopper på knapp og hjalt. Avtrykket etter tekstiler og fjør på det rusta sverdet vitner om klær, tepper og puter i graven, men organisk materiale (bein, tre, lær, Gravskikken i vikingtiden viser stor variasjon i behandling av liket, gravgods,.

Dekorerte seil i vikingtiden - Wikipedi

Hobbyartikler - Brodering, strikking, hekling, nupereller, papir, kort, klistremerker, Hama, magneter, tøymerker bånd, blonde E Post aage.ol@gmail.com age.olsen@c2i.net Nesten alle i Moss var beheftet med klengenavn : Her er noen. Aage/s Hjemmeside Her er litt om meg selv. Jeg er 1934 modell. Jeg er gift med Gerd, og har aldri angret på det. Vi har det fint i vår aften, og håper den blir riktig lang Det før- og tidlig-kristne Norge eller «vikingtiden», ble betraktet som det ekte og opprinnelige. Det er typisk at Snorres kongesagaer kom i en praktutgave mellom 1896 og 1899, illustrert av tidens mest kjente norske kunstnere, som Gerhard Munthe og Erik Werenskiold I vikingtiden ble store ledere og krigere gjerne gravlagt i båtene sine, slik som i Oseberg- og Gokstadskipet. Forestillingen var at båten skulle frakte den døde trygt over til dødsriket. Det er noe vakkert og tidløst over denne forestillingen - og over den norske kistetradisjonen Vikingtiden utgjør siste del av tidsepoken yngre jernalder, som strakte seg fra 570-1050. De første 200 årene kalles merovingertid, mens perioden fra ca 800-1050 er bedre kjent som vikingtid. Vikingtiden er den siste forhistoriske perioden og markerer overgangen til historisk tid og middelalder med et kristent verdensbilde

Urnesfibel - Ringeriksstil - Norges Metallsøkerforening

Vikingferder vikingtokt vikingskip - Avaldsne

Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første kommersielle fiskeriene i Lofoten. Stadig flere fiskevær etablerte seg som faste b Bein med magiske krefter. I samme fotgrøft var det også en fjerde grav som overrasket arkeologene. Den gravlagte var antagelig en kvinne, som ble kremert i tidlig vikingtid eller litt før

Skivefibel - Norges Metallsøkerforening | Museum

sverd - vikingtid - Store norske leksiko

På spennen var det en dekor med sammenflettede båndmønster som var symmetriske om en midtlinje. Dette viste seg å være et mønster kjent som borrestil og spennen stammer trolig fra vikingtiden. Utformingen av både vannrennene som går på tvers av torvflata og rista rundt treet i vannspeilet er inspirert av denne 03.mar.2014 - Som varslet på blogg.no siden 28. november 2018 ble blogger som lå på den gamle publiseringsplattformen, blogsoft, lagt ned 9. april 2019. Dersom du havnet på siden du nå leser når du forsøkte å gå inn på en blogg, betyr det at bloggen dessverre ikke lenger er tilgjengelig. Det er heller ikk Hele dekorpinen er sølvbelagt og måler ca 25 mm fra Nordkapp til Lindesnes. Til bruk på jakkeslaget, bunadkepen, hatten eller som annen dekor Hele dekor-pinen er sølvbelagt Størrelse: ca 25mm. Tykkelse: ca 1 mm Pris: 119 kroner Frakt 69 kr tilkommer En flott gave til deg selv eller e Kyststrøkene i Nordland og Troms var befolket av mennesker som snakket et germansk språk (i vikingtiden norrønt) Eller man kan vise til den vakre våpenøksen med forgylt dekor i Ringerikestil funnet på Senja, som sannsynligvis er av sørskandinavisk opprinnelse - eller til praktsverdet fra Eltoft i Lofoten Vanlig dekor - I et kulturlag med leire, treflis og dyrebein dukket det opp en spillebrikke av tre og en terning av bein. Man vet det var i bruk i Norge i vikingtiden

Platefibel rektangulær - Norges Metallsøkerforening | MuseumBipolare vektlodd - Norges Metallsøkerforening | MuseumRemendebeslag - Norges Metallsøkerforening | MuseumTrefliket spenne - Norges Metallsøkerforening | Museum

Smarte gangetriks 0-gangen * Gangetips: Dersom du multipliserer et tall med 0, vil svaret alltid bli 0. 1-gangen * Gangetips: Dersom du multipliserer et tall med 1, vil svaret alltid være det tallet du startet med. 2-gangen * Gangetips: Dersom du multipliserer et tall med 2, vil svaret alltid være det dobbelte av tallet. * Partall: Alle svarene i 2-gangen er partall Skjortering eller halsring er en enkel ring eller sølje som er brukt både av menn, kvinner og barn for å holde skjorten eller serken sammen i halsen. Den har vært bruk over hele landet og har hatt mange forskjellige betegnelser. Mindre skjorteringer kalles ofte for spretter. Typen er kjent i vikingtiden, og i middelalderen var den i bruk både i Norden, i Storbritannia og på kontinentet Hjem > Vikingtiden > Fibler vikingtid > Fibler - Treflika fibel: FIL 2/3: Trefliket spenne samt bevart nåleholder og hempe. Spennen er godt bevart med dekor i dyp relieff. Fliken med nåleholder er bøyd litt bakover. Filinformasjon: Filnavn: Trefliget.png: Albumnavn: Terje Roger Olsen / Fibler - Treflika fibel: Nøkkelord: Vikingtid /. I vikingtiden er det et nokså klart skille mellom Oslofjordområdet på den ene siden og landet for øvrig (Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge) på den andre hva materialbruken angår. I førstnevnte område, som i så måte slutter seg til Sør-Skandinavia, er det vanlig med snellehjul av keramikk, mens kleber dominerer som råstoff i det meste av Norge Materialbruk, form og dekor på gjenstander viser stiltrekk som gjør det mulig å skille mellom funn fra forskjellige perioder og fra forskjellige områder. Tyngdepunktet ligger i vikingtiden, og navneserier som Øvrebø, Midtbø og Nestbø forteller om tidlig deling av gården

 • Bytte ytterdør.
 • Anatomy directional terms quiz.
 • Shopping med barn i london.
 • Flat kake kryssord.
 • Sykkel herre.
 • Stille lengde gjennomsnitt.
 • Grønt og hvitt flagg med rød måne og stjerne.
 • Tangalle sri lanka.
 • Ghetto definisjon.
 • Innvendig ultralyd uke 13.
 • Elefant arter.
 • Stenderdetektor biltema.
 • Restaurant dornbirn.
 • Minecraft villager inventory.
 • Vikingsverd til salgs.
 • Rundschau wuppertal.
 • Audi mmi connect.
 • Massivtre østerrike.
 • Ballett detmold kinder.
 • Lærforkle.
 • Sanse kryssord.
 • Pussesett pistol.
 • Dato inglese.
 • Kennel næssgården.
 • Soundboks norge.
 • Garmin forerunner 435.
 • Dnn abo kündigen.
 • Disneyland paris opening hours november.
 • 50. breitengrad mainz.
 • Aral sea 2018.
 • Anthony quinn.
 • Thomas hitzler wohnmobile neu ulm.
 • Dialekt test spill.
 • Velo de ville altenberge öffnungszeiten.
 • Plante epletre avstand.
 • Stikkontakt kobling.
 • Pokemon ultramond nach der liga.
 • Easy home pfeiffer selbsttest.
 • Zumba villach.
 • 50 cent net worth forbes.
 • Thaisuppe rema kcal.