Home

Ekofisk tanken

Ekofisk-tanken ble deretter klargjort for gjenvinning på det som i dag er Europas mest moderne gjenvinningsanlegg for utrangerte offshoreinstallasjoner, AF Miljøbase Vats. Totalt ble 98 prosent av stålet på Ekofisk-tanken ble gjenvunnet og brukt blant annet til armeringsjern i bygg Ekofiskfeltet er et olje- og gassfelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen.Feltet ble funnet av Phillips Petroleum Company høsten 1969 og var det første som kom i produksjon på norsk sokkel. I 1969 var det også det største kjente oljefeltet funnet til havs. [trenger referanse]Feltet er et knutepunkt for petroleumsaktiviteten i sørlige Nordsjøen, ved at omkringliggende. Ekofisk er et petroleumsfelt lengst sør i den norske del av Nordsjøen, 290 kilometer fra den norske kysten og 350 kilometer fra den britiske. Feltet ligger i blokk 2/4. Havdybden i området er cirka 70-80 meter. Ekofisk var verdens største petroleumsfelt til havs da det ble oppdaget i oktober 1969. Det består av et inntil 200 meter tykt olje- og gassførende lag av kalkstein, cirka 3000.

Ja til etterlatelse av Ekofisk- tanken. Stortinget sluttet seg enstemmig til regjeringens forslag om å etterlate Ekofisk-tanken. Dermed er hele avslutningsplanen for Ekofisk I godkjent av norske mydigheter Ekofisk-tanken var opprinnelig bestilt og planlagt som lagertank for olje i de periodene det var for dårlig vær til å bøyelaste. Den skulle brukes som buffertank inntil rørledningen til Teesside var ferdig. Deretter ville Tankens viktigste funksjon være som prosessanlegg for olje og gass Ekofisk is an oil field in block 2/4 of the Norwegian sector of the North Sea about 320 km (200 mi) southwest of Stavanger.Discovered in 1969 by Phillips Petroleum Company, it remains one of the most important oil fields in the North Sea. This was the first discovery of oil after the drilling of over 200 exploration wells in the North Sea triggered by the Groningen gas field discovery Development Ekofisk is a field in the southern part of the Norwegian sector in the North Sea. The water depth is 70 metres. Ekofisk was discovered in 1969, and the initial plan for development and operation (PDO) was approved in 1972 Home; Field Development; ConocoPhillips paves the way for removal of giant Ekofisk tank. After years of planning, ConocoPhillips has finally begun abandonment of the Ekofisk tank on its flagship field in the Norwegian sector of the North Sea

Ekofisk 2/4 Tank - AF Gruppe

Ekofisk-Komiteen er en fagforening for ansatte i ConocoPhillips Norge som er tilknyttet LO forbundet Industri Energi. Ekofisk-Komiteen organiserer 75 % av de fagorganiserte i bedriften, og har i underkant av 1500 medlemmer. Foreningen ble stiftet på Ekofisk i 1974 av ansatte i det som den gang het Phillips Petroleum Company, nå ConocoPhillips Norge Vil etterlate Ekofisk-tanken. Regjeringen har besluttet at den beste disponeringsløsningen for Ekofisk-tanken og tilhørende beskyttelsesvegg er etterlatelse på feltet. Før tanken etterlates vil den bli rengjort. Rengjøring av tanken vil skje i samråd med Statens forurensningstilsyn Ekofisk viste seg å være det første oljefeltet som var funnet til havs. Funnet var starten på en ny æra i norsk historie og gjorde for alvor Norge til en oljenasjon Fram til 2013 ble 14 plattformer demontert og fjernet samt at overbygningen på Ekofisk-tanken også ble fjernet. Kulturminne Ekofisk var en systematisk utvelgelse av dokumentarisk kildemateriale knyttet til Ekofisk I gjennom perioden 1962-1998. Den neste fasen (Ekofisk II). I 2001/2002 godkjente norske myndigheter Avslutningsplanen for Ekofisk I. Betongunderstellet på Ekofisk-tanken blir etterlatt, mens de andre nedstengte installasjonene blir fjernet. Fjerningen av ti stålplattformer ble avsluttet i 2014. Fjerningen av fire nedstengte plattformer er startet i 2017, og skal være fullført til 2022

Ekofiskfeltet - Wikipedi

Utbygging Ekofisk ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Vandybden er 70 meter. Ekofisk ble påvist i 1969, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1972 Ekofisk-tanken var en teknologisk sensasjon da den ble installert i 1974. Etter noen år begynte de som jobbet på Tanken å snakke om at den lå dypere i sjøen enn før. Flere faste punkter som tidligere kunne nås av skip, lå nå nesten alltid under vann. De som fisket fra tanken, mente torsken fikk stadig kortere vei fra havet til rekka

Developed new removal method - Piece Small The Ekofisk tank was the start of the Norwegian oil adventure. When the tank's superstructure was to be removed, it was also the start of a new and forward-looking industry: recycling of offshore installations Ekofisktanken. Videorolf. 45 Videos. 100% 336 Views. 1 Likes. Gammelt Teknologi. By Videorolf. 0 Comments. I 1971 ble det besluttet å bygge en oljetank til Ekofiskfeltet. Her er det filmet litt fra byggingen i Gandsfjorden. Dette var «svære greier» - i flere betydninger På grunn av trykkfall i reservoaret på Ekofisk-feltet har det gjennom årene foregått en innsynkning av havbunnen. Allerede i 1985 begynte arbeidet med å sikre plattformene mot effektene av innsynkningen. Stålplattformene på Ekofisk-senteret ble jekket opp 6 meter i 1987, og i 1989 ble det installert en beskyttelsesvegg rundt Ekofisk-tanken Gangbrua over til Ekofisk-tanken ble ifølge selskapets talsmann så mye bøyd at den ikke lenger kan brukes. Publisert: 03.06.05 kl. 00:12 Oppdatert: 03.06.05 kl. 00:3 Ekofisk Cat III. AF skal prosjektere og levere forberedende arbeider for fjerning og gjenvinning av fire nye plattformer på Ekofisk-feltet

Ekofisk - Store norske leksiko

St.prp. nr. 51 (2001-2002) Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg. Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesveg 14 gamle plattformer på Ekofisk skal sammen med den store Ekofisk-tanken fjernes i løpet av det neste ti-året Ekofisk er det eldste feltkomplekset i drift på norsk sokkel. ConocoPhillips er operatør. Equinors andel er 7,604%. Ekofisk-lisensen omfatter 16 installasjoner som produserer fra feltene Ekofisk, Eldfisk og Embla

Beskyttelsesvegg i betong rundt Ekofisk-tanken for å beskytte denne mot stadig større påkjenninger fra bølger som følge av innsynkning av havbunnen: Hovedentreprenør: Peconor : Referanse/tilknytning: Stiknings- og dokumentasjonstjenester utført av Morten Hansen (medeier Risolve AS Ekofisk 2/4 M veierDekk: 7400 tonnBro:1300 tonnUnderstell: 5100 tonnPæler for understell: 2000 tonnBrostøtte: 1200 tonnPæler for brostøtte: 800 tonn RettighetshavereConocoPhillips Norge (operatør) 35,112 %Total E&P Norge AS 39,896 %Eni Norge AS 12,388 %Norsk Hydr 7. november 2020 kl 6-12: Regn, Temperatur 11, 0 - 3,7 mm, Laber bris, 7 m/s fra sør-sørves

Ja til etterlatelse av Ekofisk- tanken - E2

 1. Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg faller inn under kategorien petroleumsinnretninger, jf. B.innst.S. nr. 9 (2000-01), hvor beslutningen om disponering skal forelegges Stortinget. Olje- og energidepartementet fremmer derfor denne stortingsproposisjonen med tilråding om å fatte beslutning om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg
 2. Kontakt. Eko Fisk, Fågel & Mittemellan AB Partihandlarvägen 50 120 44 Årsta Telefon: 08-556 131 80 Epost: order@ekofisk.co
 3. Der havbunnen synker. 08.01.2008 Innsynking av reservoaret var en av årsakene til at personell ble fløyet til land fra Ekofisk og Valhall da det ble varslet høye bølger og orkan i Nordsjøen i høst. Men hva er havbunnsinnsynking? Tekst: Eric Mathiesen, Steinar Njå og Ina Gunderse
 4. ConocoPhillips har fått tillatelse av myndighetene til å etterlate seg Ekofisktanken ute på feltet, forutsatt at den er grundig rengjort og ikke forurenser.Forberedelsene til den enorme rengjøringsjobben har pågått siden våren 2003.AkerKværner vi samarbeide me
 5. 28 år gammel skulptur av Ekofisk Tanken 28 år gammel er perfekt stand Laget av Stavanger Kunstsmie i sin tid

Ekofisktanken Havdybden i Ekofiskområdet er mellom 70-75 meter og det er naturlig nok en utfordring i seg selv. Dessuten kan værforholdene være ekstremt krevende slik at det blir ekstra vansk elig å få oljen riggen som pumpet opp oljen og over på skipene som skulle frakten den i land Konstruksjon av Ekofisk-tanken, verdens første offshore betonginstallasjon, installert i 1973. Oppjekking av seks stålplattformer på Ekofisk-senteret i 1987. Oppstart av vanninnsprøyting i kalkreservoar fra Ekofisk 2/4 K i 1987. Har hatt stor betydning for produksjonsutviklingen og også bidratt til redusert innsynking av havbunnen Ekofisktanken blir værende på Ekofiskfeltet til evig tid. det har regjeringen bestemt Fjerning av overbygningene fra Ekofisk-tanken offshore vil imidlertid være. mer arbeids- og tidkrevende. Derav følger også noe større risiko for personell. Siden operasjoner offshore krever større bruk av fartøyer, og at arbeid offshore. generelt er mer kostnadskrevende enn tilsvarende på land, blir den total

Blant annet ble gangbroen som fører til Ekofisk-tanken påført skader. Alt tyder på at ulykken skyldes en menneskelig svikt, sier maritim inspektør Olav Hunnes i Hovde Shipping Ekofisk-tanken ble installert i 1973 og nedstengt i 1998. Det har allerede blitt besluttet at Ekofisk-tanken etterlates rengjort på stedet. DORIS har designet flere gravitasjonsplattformer i Nordsjøen, blant annet på Frigg-feltet. Typisk for DORIS' design e Vi får fremdeles henvendelser og innspill om plassering av et Expo i Stavanger og hva som kunne være et aktuelt tema. En forening som har tatt kontakt, er Bruk tanken, som jobber for å finne nye bruksområder for den gamle Ekofisk-tanken i Nordsjøen. Tanken ble brukt til å lagre olje, og representerer 20 mål ledi I denne måneden starter Aker Kværner det forberedende ingeniørarbeidet for rengjøringen av de ni lagercellene i Ekofisk-tanken. Hovedkontrakten er planlagt tildelt mot slutten av året TANKEN: Ekofisktanken, en gigantisk lagringstank for råolje, hadde store problemer med H2S-gass. Beskyttelsesbarrieren rundt Tanken gjorde avdampingssituasjonen verre

Historie - Ekofisk

Ekofisk oil field - Wikipedi

Field: EKOFISK - Norwegianpetroleum

 1. Blant annet Ekofisk Tanken. Her er litt fakta hentet fra Store Norske Leksikon sine nettsider: Ekofisk T er en kombinert plattform og lagertank i betong. Den består av ni sylindriske betongtanker som hviler på et fundament og er omgitt av en gjennomhullet bølgebrytervegg
 2. Oppdraget på Ekofisk-tanken har vært en døråpner for AF Gruppen. Nå har de vunnet en ny offshore-kontrakt
 3. ner er blant innsigelsen som har kommet fra beboere og bedrifter, miljøorganisasjoner og fylkeskommunen
 4. - Ekofisk-tanken bør brukes etter 2008, mener Hans Olav Meland i Bruk «Tanken», som nå skal søke kulturbymidler for å sette søkely-set på nye bruksmuligheter for tanken. - I 2001 averterte Conoco Phillips de utrang-erte plattformene til salgs. Foreningen Bruk «Tanken» var de eneste som la inn bud på Ekofisk-tanken. Derfor regner.
 5. Oljen fra Ekofisktanken (2/4 T) ble pumpet videre fra Ekofisk 2/4 P til Teesside i en 350 km lang 34 rørledning. Tre Bingham ett-trinn sentrifugalpumper ble drevet av 3 x GE (MS-3002J) turbiner med en samlet kapasitet på 1 million fat olje per dag
 6. GMC sin periode med vekst i Nordsjøen begynte med at Gunnar Magne fikk spørsmål fra Phillips Petroleum om å prefabrikkere og montere et skimmeranlegg i Ekofisk-tanken. Jobben gikk bra, og GMC-folkene fikk sin neste utfordring; å finne tak i 80.000 m 3 ballast til tanken i form av steinmasser, pluss enda 60.000 kubikk til støtte rundt fundamentet til Ekofisk-tanken
 7. I 1973 ble den kjennte Ekofisk-tanken tatt i bruk ute på feltet for lagring av olje. Da det på slutten av 80-tallet ble bestlutten at det måtte støypes en beskyttelsesmur rundt tanken, ble Promek AS hyret inn av PECONOR for å produsere 70 hydrauliske betongventiler som ble brukt til støyping av Ekofisk-veggen 50-70 meter under havoverflaten

ConocoPhillips paves the way for removal of giant Ekofisk

prosjekterer Ekofisk-tanken . 19881937 Multiconsult er raskt ute med å etablere prosjektkontor på Lillehammer 1994 Gardermoen vedtas som ny hoved - flyplass. NSB Gardermobanen AS 1931 . stiftes. Børskrakket i USA får konsekvenser i Norge. Stor arbeids - Ledighet og vanskelige forhold helt frem til 1940 . NVK bygger kraftverk på Haugfoss i. av Ekofisk- tanken 2005/06 Kjøper LAB AS K' per Strøm Gundersen ring Kjøper Kanonaden Entreprenad AB Kjøper Målselv Maskin & Transport AS 2000 2016 Børsnoterin Landfallstunnel Fusjo med fra Troll-feltet Ragnar ensen 1991 1997 2014/15 . AFGRUPPEN.NO @AFGRUPPEN AF GRUPPEN . Title: AF Gruppen AS

Framside - Ekofisk Komiteen Ekofisk Komitee

Kontrakten med Conoco Phillips om fjerning av Ekofisk-tanken har en verdi på 440 millioner. Deponering av Edda-plattformen inngår i en større kontrakt med Herema. Kontrakten har en verdi på ca. 30 millioner kroner. - Det er foreløpig ikke et problem å bli kvitt skrapstålet. Med gode stålpriser er skrapjern en populær vare, sier Skjørholm Etter at Peconor hadde gjort en god jobb med å bygge beskyttelsesmuren til Ekofisk-tanken mente Shell at de kunne være en likeverdig konkurrent for NC. [REMOVE] Fotnote: Donoclift, P. (Phillips Petroleum Co. Norway), Gijzel, T.G. (Peconor Ekofisk/VSO), Hjelde, H.G. (Peconor Ekofisk/AVECO) &VeldkampJ.R. (Peconor Ekofisk/VSO «Vuggen» var i dokken til Ekofisk tanken. Havnen har vært på flyttefot to ganger i løpet av sin historie. I 1968 lå havnen svært utsatt til for vind fra fjellene på østsiden av Gandsfjorden. Men da det ble behov for å bygge en kjempestor betong tank til Ekofiskfeltet i Nordsjøen falt valget på Jåttåvågen Rogaland: Ekofisk-tanken (3,2 pst.). 9. Hedmark: Vernebygg Domkirkeodden på Hamar (2,7 pst.). 10. Buskerud: Drammens Teater (2,6 pst.). Deretter følger Flåmsbanen i Sogn og Fjordane, Oslo Rådhus, Rica Park Hotel i Sandefjord, Åseral rådhus i Vest-Agder og Politihuset i Trondheim

Opphugginga av Ekofisk-tanken er så langt det einaste oppdraget på Raunes. Men Ubøe spår lyse tider i denne marknaden, og selskapet er ute og leverer priser for å få fleire oppdrag. Liknande og konkurrerande anlegg finst på Stord, i Mekjarvik i Stavanger og i Lyngdal Ekofisk-tanken og Expo? Postet den 04.05.09 by expolise. Vi får fremdeles henvendelser og innspill om plassering av et Expo i Stavanger og hva som kunne være et aktuelt tema. En forening som har tatt kontakt, er «Bruk tanken», som jobber for å finne nye bruksområder for den gamle. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Vil etterlate Ekofisk-tanken - E2

LYKKELAND: Til våren starter innspillingen av en ny, norsk dramasatsing. «Lykkeland» skal fortelle om starten på oljeeventyret i Norge. Bildet er fra 1973 da Ekofisk-tanken ble tauet ut i fjorden Den første betongplattformen på norsk sokkel Ekofisk‐Tanken sto ferdig i 1973, et pionerarbeid som ledet frem til at et konsortium av norske selskaper fikk den første bestilling på en Condeep (Concrete Deepwater Structure) fra Mobil (Beryl A,1975), dette var da ifølge Norsk Oljemuseums hjemmeside tidenes største eksportkontrakt for norske selskap Aker ASA er et industrielt investeringsselskap, og utøver aktivt eierskap. Visit: Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway Post: P.O Box 243, NO-1326 Lysaker, Norway Org. nr: 886 581 432 LEI-kode: 5967007LIEEXZXJ1007

Ekofisk - Funnet som forandret Norge Norsk Oljemuseu

Utleie av senior ingeniør for prosjektering og arbeidsledelse for betongreparasjoner på Ekofisktanken i 1992. Utleie av senior ingeniør for anleggsledelse ved innstøping av deler av ballastvannsystemet på Stafjord A. Oppdraget omfattet evaluering av metoder, utstyr og materialer samt stedlig ledelse av arbeidene Etter en vellykket installasjon er de syv første SCOL enhetene nå i drift på Ekofisk feltet og på to boostere i Britisk sektor. SCOL står for Self Contained Offshore Lighthouse og er et selvdrevet fyrtårn basert på batteri og solcelleteknologi med landbasert kontroll og overvåkingsmulighet BK Marine AS har lang erfaring i design og utvikling av forskjellige sensorsystemer for SubSea Industrien. Gjennom våre ansatte har vi opparbeidet oss en omfattende erfaring når det gjelder prosjekt tilpassede systemer tilrettelagt og designet for kartlegging, overvåking og monitorering av undervannsprosjekter. Vi bidrar med effektive og inovative løsninger for å hjelpe våre kunder å.

Industriminne Ekofisk Norsk Oljemuseu

Ekofisk-tanken er denne aktiviteten imidlertid funnet å være svært viktig (noe. som også ble understreket gjennom høringsuttalelser til utredningsprogrammet). Det er derfor valgt å beskrive denne operasjonen, som vil bli. utført offshore uavhengig av valgt disponeringsløsning, i konsekvensutredningen Tidlig bilde av Ekofisktanken. Tatt fra Ekofisk 2/4 P. Avbildet sted Norge sikker Specific subject terms Dykking Betongtank; Created with Sketch. Add a comment or suggest edits History. Disse bilder er gitt av Hans Claesson. Etter perioden med Gulftide fortsatte Ocean Systems kontrakt for dykkeroppdrag på Ekofisk ett år til Ekofisktanken trues af lukning. Etablering af et helt nyt anlæg vil koste operatøren 34 milliarder kroner Af Birgitte Marfelt Ekofiskcentret, et af Europas vigtigste knudepunkter for transport af olie og gas, står på gyngende grund

Ekofisk-tanken. En militærleir på Hønefoss. Alle er de i ferd med å bli det Marit Eikemo med et godt begrep kaller « Samtidsruinar » - kulturminner fra vår egen tid som for lengst er forlatt og i ferd med å forfalle Kontrakten med Conoco Phillips om fjerning av Ekofisk-tanken har en verdi på 440 millioner. Deponering av Edda-plattformen inngår i en større kontrakt med Herema. Kontrakten har en verdi på ca. 30 millioner kroner. - Det er foreløpig ikke et problem å bli kvitt skrapstålet. Med gode stålpriser er skrapjern en populær vare, sier Skjørholm Ekofisk-tanken(2/4 T-plattforrnen)var det ikke mulig å heve, og det ble derfor bygget en bolgebryter rundt tanken for å beskytte denne. Klagenernnda for oljeskatt avgjorde i kjennelse av 2. mars 1992 spørsmålet om bolgebryteren. Nemnda viste til at Ekoftsktanke - Arbeidet med planlegging og forberedelse starter umiddelbart, mens selve fjerningen av overbygningen av Ekofisk tanken vil starte offshore i andre kvartal 2005. Arbeidet vil pågå frem til 2008

"Ekofisk 2/4 T"i skumringen

Kjente Veidekke-prosjekter er beskyttelsesveggen rundt Ekofisk-tanken i Nordsjøen, Sandvika Storsenter, ni OL-anlegg på Lillehammer, Nordkapptunnelen, rullebanene til Oslo Lufthavn Gardermoen, Thon Hotell Opera og Operaen i Bjørvika, samt boligprosjekter som Åstad-utbyggingen, Sjølyststranda og Victoriagården i Sandvika Den kom godt ut prismessig og NC-gruppen hadde erfaring med betongarbeid gjennom byggingen av Ekofisk-tanken noen år tidligere. I tillegg hadde Condeep en fundamenteringsløsning som passet bunnforholdene på Beryl-feltet. Disse argumentene oppveide det faktum at Condeep var en helt ny anvendelse av teknologi,.

Oversikt ConocoPhillips Norg

Neste månad byrjar det nybygde anlegget på Raunes i Vats å ta i mot stålet frå Nordsjøen. — Me byrjar på Ekofisk-tanken 1. juli. I første omgang kjem folk til å reise ut i Nordsjøen, og 20. juli ventar me første konteinar inn til Raunes, fortel Sigbjørn Skjørholm, leiar for AF Decom sitt anlegg på Raunes Mens den lokale begeistringen og beundringen både lå over og ved siden av tanken, kan vi la våre felles tanker gå tilbake til unnfangelsen av Ekofisk-tanken. Forspillet til byggingen av en lagertank i betong, som skulle kunne romme 1 million fat råolje, tilsvarende 180 000 kubikkmeter, gjorde at det ble blåst iltert i både barter og stridsbasuner

Köp online Vykort Stavanger Ekofi.. (412438755) Topografi - Nordiska länder • Avslutad 24 aug 20:20. Skick: Begagnad Utropspris 1 kr Auktion • Tradera.co Ekofisktanken (2/4T): Utviklet av norske ingeniører og bygget i Jåttåvågen i Stavanger. Ga mulighet for mellomlagring av olje hvis værforholdene gjorde det vanskelig å få den om bord i skip. Tanken er den første betongkonstruksjonen i offshore oljeindustri Ekofisk-tanken (2/4 T-plattformen) var det ikke mulig å heve, så det ble derfor bygget en bølgebryter rundt tanken for å beskytte denne. Klagenemnda for oljeskatt avgjorde i kjennelse av 2. mars 1992 spørsmålet om bølgebryteren Blant annet Ekofisktanken. Her er litt fakta hentet fra Store Norske Leksikons nettsider: «Ekofisk T er en kombinert plattform og lagertank i betong. Den består av ni sylindriske betongtanker som hviler på et fundament og er omgitt av en gjennomhullet bølgebrytervegg Altså er den gamle Ekofisk tanken vesentlig større enn Goliat FPSO' en. I volum er den altså cirka dobbelt så stor, og veier nesten fire ganger så mye. Den bygget vi her hjemme allerede før vi ante hva vi holdt på med. Ikke fordi vi visste at vi kunne

Ekofisk 2/4 T - Beskyttelsesveggen som omkranser 2/4 TankMekaniker fra oppstart til avvikling – EkofiskFarouk al-Kasim, Oljedirektoratet | Norges mest lønnsomme

Hittil har dette skjedd for Ekofisk-tanken og betongunderstellet til Frigg TCP2, som står igjen i sjøen. Ingen betongplattformer i Nordsjøen er hittil løsnet fra havbunnen, gjort flytende igjen og slept til opphugging Ekofisk-tanken slepes ut av Gandsfjorden, 1972. Amerikanske oljearbeidere med sine familier flytter inn i Sl책tthaugfeltet p책 Madla, 1966 slik som beskyttelses-barrieren rundt Ekofisk-tanken. Til beregning av bølgenes interferens rundt slike konstruksjoner. I Ekofisk-tankens tilfelle, er dette viktig for å ta fokuserings- effekter i betraktning ved evaluering av nærliggende plattformer. Som en approksimasjon vil krefter og diffraksjons-mønster vær

Baus var med sine 120 fot, 479 brt og en MaK-maskin på 3200 hk i klasse med internasjonale havslepebåter. Baus var bl.a. med på utslepingen av bunnen av Ekofisk-tanken fra byggedokken i Jåttåvågen ved Stavanger. Fartøyet var flere ganger ute på oversjøiske slep bl.a. til Jeddah i Rødehavet g for Ekofisk-tanken 7 : Nanset Stikka - For å sikre tilgjengelighet av frakte-kapasitet har AF Decom anskaffet en egen supplybåt. Prosjektet ble startet rett før sommeren, og alle materialer skal være brakt i land i løpet av 2007, mens landdisponeringen skal sluttføres i 2008. Sikkerhet framfor alt - I de snart fire årene AF Decom ha 8: Ekofisktanken Ekofisktanken er kanskje et av århundrets mest banebrytende byggverk, og har hatt stor betydning både for regionen og oljenasjonen. Det ble bygget i Stavanger, og plassert på Ekofiskfeltet i 1973. Foto: Norsk Oljemuseum/ConocoPhillips) Vis me Ekofisktanken, som var konstruert av det franske selskapet Doris og bygget av Selmer og Høyer Ellefsen i en raskt etablert byggedokk i Jåttåvågen, ble levert til Phillips Petroleum sommeren 1973. 1973. Produksjonen av Condeep plattformer startet i Jåttåvågen i 1973, og er for mange selve symbolet på oljeeventyret i Nordsjøen Etter en vellykket installasjon er de syv første SCOL enhetene nå i drift på Ekofisk feltet og på to boostere i Britisk sektor. SCOL står for Self Contained Offshore Lighthouse og er et selvdrevet fyrtårn basert på batteri og solcelleteknologi med landbasert kontroll og overvåkingsmulighet

Forskerne sier ikke noe om oljearbeidere og løsemidlerHistorie – Ekofisk

Felt: EKOFISK - Norskpetroleum

installasjoner. Ekofisk-tanken ble plassert på Ekofisk-feltet i 1973, og var opprinnelig ment som lagringsplass for olje. I 1975 installerte man en oljerørledning fra Ekofisk til Teesside i England, og Ekofisk-tanken ble dermed overflødig som lagringsplass for olje. Ekofisk-tanken har ikke vært i bruk siden 1998 Petroleumstilsynet: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Biblioteket. Om os Ekofisktanken liggende utenfor Hillevåg i Stavanger i 1972. :) Marc Raeymaekers. January 17, 2015 at 2:03 PM. SVP Je m'appelle Marc Raeymaekers et je voudrais savoir si mon père Pierre Raeymaekers aurait bien travaillé sur ecofisk entre 1965 et 1978, c'est pour mon fils, merci Prosjektingeniør ved bygging av barriere rundt Ekofisk tanken. Hovedoppgaven var dokumentasjon av materiell og utstyr som ble leieberegnet ved bruk på feltet. Prosjektingeniør Brødrene Hauge A/S - Veidekke A/S. aug. 1983 - mai 1989 5 år 10 måneder. Bergen Area, Norway

Ekofisk ble det første feltet - Riggkonferansen

Ekofisk-plattformene som sank i have

DigitaltMuseum found 8 hit - Det har vært et ønske å ta opp det vi klarer. Vi undersøker nå både metoder for å få dette gjort og eventuelle konsekvenser av å la dette ligge, sie Han har også hatt eksterne konsulentoppdrag, for blant annet Aker Solutions ved nedstenging og sikring av Ekofisktanken og firma NordLense ved utvikling av utstyr for fjerning av oljesøl. Han har vært formann/medlem i Nordisk Ministerråds Fagkollegium for Oljeteknologi og SPE Symbols and Metrication Commitee, instituttleder ved IPT og styremedlem for det Norske Universitetssenter i St. Ekofisk-tanken i 1970. Holmenkollen nasjonalanlegg i 2010. Munchmuseet fra 2010. Historien er lang og stolt. Vi forbindes med høy kvalitet og fremstår som et av landets mest slagkraftige og attraktive selskap i vår bransje. Med over 2 000 ansatte i Norge og internasjonal Tegninger av Ekofisk-tanken 1970 Petroleum wives newsletter 1970; Bestemmelse om arbeidstid for dykkere 1972; Statoils første styremøte 1972; Statsminister Brattelids tale på Gulftide 1970 Oljedirektoratet: Møte om settingen av ekofisk-tanken 1973; Oljedirektoratet: referat fra studietur til Teeside for å se på ilandføring av olj

Jan Terje kjente 67 kolleger som fikk kreft - nyheter- Propangass rant som vann langs røreneHallais: Glemte mai, nå er det juni

Kronikk av Idar Martin Herland, elektriker i Statoil og lokal tillitsvalgt for SAFE Diskusjonen har gått i mange år: Hva er det mulig å bygge i Norge? Vi mangler vel både det ene og det andre? Vi må jo sette det meste bort til Asia? Eller? Debatten blusset skikkelig opp igjen da Rystad Energy kunne Aker ASA er et industrielt investeringsselskap, og utøver aktivt eierskap. Norge er verdenskjent for betongplattformkonseptet. Det starter med byggingen av Ekofisktanken, som ble levert i 1973, en gigantisk tank som kan romme hele 1 million liter råolje I bruk til personelltransport på Gandsfjorden under byggingen av Ekofisk-tanken. 110 - 111: 07.1973 : Tilbakelevert. 111 - 112: vår 1976 : Sprank lekk ved kai, Hommersåk. Sank delvis, og ble slippsatt ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk. 112 [P] Riskafjord kom seilande 113: 17.07.1976 : I opplag. 11 Multiconsult prosjekterer Ekofisktanken. 1971. Den første oljen blir funnet på Ekofisk. 1988. Multiconsult er raskt ute med å etablere prosjektkontor på Lillehammer. 1988. Lillehammer tildeles de olympiske vinterleker. 1994. Geoteknisk rådgiver for Gardermobanen. Rådene blir ikke fulgt

 • Romerriket under republikken.
 • Wwitv turkey.
 • Doris schröder köpf.
 • Telenor chat.
 • Brabantia broodtrommel schuifdeksel.
 • Dokumentet aftonbladet annika.
 • Behandling som nytter bok.
 • Silisium vs silikon.
 • Logan the wolverine trailer.
 • Vhs moers stellenangebote.
 • Ausmalbilder kirche kostenlos.
 • Wirtschaftsrecht at klausur uni mannheim.
 • Endomondo premium pris.
 • Strøk med gårder kryssord.
 • Når er det krav til universell utforming.
 • Subliminal perception.
 • Nokia lumia program.
 • Hva er bentetthet.
 • Blocket spanien.
 • Die kogge norderney.
 • Bron sesong 4.
 • Remedie tegen etalagebenen.
 • Samnorsk debatten.
 • Hvordan scorer jeg hende.
 • Hjemmelaget vaniljeis oppskrift.
 • Hochschule fulda soziale arbeit fernstudium.
 • Oppkjøring kristiansand.
 • Kreisanzeiger bad hersfeld anzeigen.
 • Submandibular gland histology.
 • Rottneros park spegelsalen.
 • Avast mac security (gratis).
 • Nødnummer 2017.
 • Xbox one wireless elite controller.
 • Pedagogikk i barnehagen.
 • Debattinnlegg om mobbing.
 • Hagekant stål.
 • Finne skremmer bjørn.
 • Rehabiliteringstilbud.
 • Obos ligaen 2018 tips.
 • Wib beilagenplanung.
 • Ungdomsbillett skyss.