Home

Skatte abc skatteetaten

Skatte-ABC - The Norwegian Tax Administratio

Skatte-ABC 2019/2020 tilgjengelig nå Skattebetalerforeninge

Skatte-ABC utgis bare elektronisk. Skatte-ABC 2019/2020 beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2019. Dette gjelder bl.a. de nye reglene for verdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper. Nye emner i denne utgaven er Forsikringsforetak - livsforsikrings- og pensjonsforetak og Forsikringsforetak - skadeforsikringsforeta Skatte-ABC 2017/18 er en videreføring av Skatte-ABC 2017, som i juni 2017 kun ble utgitt i elektronisk form. Skatte-ABC 2017/18 beskriver de materielle reglene for formues- og inn-tektsskatt som gjelder for inntektsåret 2017 samt endringer i de materielle reglene som gjelder fra og med inntektsåret 2018 All skatteveiledning på ett sted. Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Nå er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert

Det har skjedd en feil. Trykk her for å komme tilbake til www.skatteetaten.no for å komme tilbake til www.skatteetaten.n Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene. Skatte-ABC utgis bare elektronisk. Skatte-ABC 2020 beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2020, og skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 10. juni 2020 De aller fleste varsles elektronisk om skatteoppgjøret sitt 22. juni. Da ligger melding om oppgjøret klar i innboksen. Vi varsler deg på e-post eller sms når skatteoppgjøret ditt er klart. Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt. Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på. Skatte-ABC er ei bok utgitt hvert år av Skatteetaten.Boka blir gitt ut i likningsåret for foregående inntektsår og inneholder tolkning og forklaring av skattereglene. Skatte-ABC ble første gang utgitt i 2017 og er en etterfølger av den tidligere Lignings-ABC, også kjent som «saksbehandler-bibelen»

Skatteetaten overtar veiledning, skatteoppkreving og en rekke andre oppgaver, slik at alle henvendelser om skatt skal rettes til den ene etaten. - Nå trenger du ikke lenger vurdere om du skal henvende deg til kommunen eller Skatteetaten når du trenger hjelp med skatt - du får svar på alle skattespørsmål på ett sted, sier skattedirektøren Kjøp 'Skatte-ABC 2017/18' av Skatteetaten fra Fagbokforlaget Skatte-ABC om etterbetalingsbegrepet (Skatteetaten) Beregning av skatt. Det skal beregnes 22 prosent skatt av overskuddet. Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal imidlertid ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent Skatte-ABC om betalingskort (Skatteetaten) Rimelige velferdstiltak. Naturalytelser som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig del av de ansatte, regnes ikke som skattepliktig inntekt. Eksempel på dette kan være en felles tilstelning med formål å øke trivselen på arbeidsplassen Skatte-ABC er inndelt i 229 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland

Skatte-ABC av Skatteetaten - Les boka Juridik

 1. Skatteetaten etterforsker for tiden 112 saker om juks med coronamidler. - En særlig utfordring med utenlandske aktører er at midler som skal betales i skatt og avgift, forsvinner ut av landet, og at skatte- og avgiftskrav ikke innbetales, ABC Nyheter er en del av ABC Startsiden AS.
 2. Skatteetaten - lag KID-nummer for skatt Rapportering. Skattemeldingen for selskapet skal sendes inn til Skatteetaten via Altinn innen 31. mai. Selskap med enkle skattemessige forhold kan i stedet sende inn Næringsrapport skatt for aksjeselskap med samme tidsfrist. Skatteetaten om levering av næringsrapport skat
 3. Skatte-ABC om merkostnader ved kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet (Skatteetaten) Dagdiett - reiser utan overnatting På reiser utan overnatting kan det trekkfritt utbetalast dagdiett etter Skattedirektoratets satsar, så lenge oppdragsstaden er meir enn 15 km frå utgangspunktet på reisa, og reisa varar meir enn 6 timar

Det vises til tidligere kontakt vedrørende utkast til ny tekst i Skatte-ABC 2019 om skatteloven § 16-40 (Skattefunn). I e-post av 3. mai 2019 til Finansdepartementet har Skattedirektoratet inntatt utkast til ny tekst vedrørende forståelsen av Gruppeunntaksforordningens (GBER) forbud mot statsstøtte til «foretak i vanskeligheter», jf Skatteetaten har lagt ut den siste, oppdaterte versjonen av Skatte-ABC på sine nettsider. Les på nett: Skatte-ABC 2019/2020 Skatte-ABC 2019/20 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelse Skatte-ABC 2016/2017 er nå tilgjengelig. Lignings-ABC skifter navn til Skatte-ABC Skatte-ABC 2016/2017 er nå tilgjengelig Skatteetaten har gjort en feil med alle skattekort (skattetrekksmeldinger) med tabelltrekk for 2018. Dette kan resultere i baksmell om du får betalt for overtid eller andre tilleggsytelser, melder Fri Fagbevegelse.. I skattetrekksmeldingen som nylig er sendt ut, står det at du skal ha prosenttrekk på tilleggsytelser som bonus og overtidsbetaling

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet Skatt på utbytte: 112 320 * 22 % avrundet til kroner 24 710,-Maksimal skatt for selskap og aksjonær: Skatte-ABC om lån til aksjonærer (Skatteetaten) Fant du det du lette etter? Ja Nei Takk for tilbakemeldingen. Send Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift. SKATTE ABC 2017/18 NORGES LOVER 16872 017 HOVEDUTGAVE I Revisors håndbok samles det vik gste av lover, forskri er, regler m.m.. Revisors Håndbok 2018 er ajourført pr. årsski et 2017/2018. VIKTIG INFORMASJON TIL OPPDRAGSANSVARLIGE REVISORER: Husk at hvis du er oppdragsansvarlig revisor, må du selv bes lle årets utgave av Revisors håndbok

Tjenesten lar deg stille spørsmål om skatt direkte til advokater. Prisen på tjenesten er 298 kr og oppover, reguleres etter ønsket behandlingstid og detaljgrad på svaret. Her finner du også relevante forbrukerartikler angående skatt Ifølge en pressemelding fra Skatteetaten er det opptil 17.500 personer som har betalt for mye skatt. Det ble oppdaget i november at disse ikke hadde fått korrekt skatteberegning. De berørte vil bli kontaktet av Skatteetaten før jul og vil få korrigert skatteberegning senest i løpet av januar og deretter fortløpende utbetaling skatt. 22. juni 2020. Skatteetaten har startet en gradvis åpning av sitt tjenestetilbud. Nå har 18 skattekontorer åpnet for tjenester som krever fysisk oppmøte. ABC Nyheter arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk Skatteetaten og Nav endrer reglene slik at folk skal slippe å betale tilbake skatt på ytelser som ble tilbakekrevd. Regelendringene kan gjelde mellom 40.000 og 50.000 personer Leter du etter Skatteetaten tlf? Her kan bedrifter og enkelte personer finne ulike Skatteetaten kontakt for å løse alle sine problemer med skatter i Norge. Du kan bruke Skatteetaten telefon for å kontakte tilsvarende kontorer i de fleste norske byene

Skattekalkulator - Skatteetaten Som influenser eller youtuber er du nødt til å skatte av gave og donasjoner, ifølge Skatteetaten. Skatteetaten burde være mer tilstedeværende for influensere og youtubere, så de ikke går på en skattesmell, mener Thea Winger i YouTube-byrået Splay. Trening. Teknologi

Skatteetaten Det er ifølge avisen tilfeller der formuer på over 100 millioner kroner ikke er rapportert inn. - Vi vet at det er mange flere som eier kryptovaluta enn de som oppgir det. Vi har identifisert mange saker, og det har vært en økning fra tidligere år, sier Stine Olsen, fungerende direktør for innsatsdivisjonen i Skatteetaten, der et titalls personer nå jobber med kryptovaluta Svar: Arv skal du ikke skatte av, du betaler kun arveavgift. Du skal likevel føre opp beløpet som er arvet. Dette er kun til info for skattekontoret for å forklare formuesforflytning, og medfører ingen ekstra skatt. Du må (dersom du ikke allerede har gjort det) sende inn arvemelding (finnes på skatteetaten.no) for å beregne arveavgift Skatteetaten vil deretter se på den totale inntekten din i løpet av året for å se om du skylder mer skatt eller får et beløp til gode. Det vil komme frem når du mottar skatteoppgjøret, vanligvis innen juni året etter

Skattemelding 2019 ( Skattetråden for alle

Skatte-ABC 2019/2020 - Den norske Revisorforeninge

Skatte- og mva-attesten produseres samme dag som bestillingen og sendes elektronisk i PDF-format til den enkeltes meldingsboks i Altinn. Attestene bestilles på skjema RF- 1316 Attestbestilling i Altinn.. Normalt vil mottaker være den som attesten gjelder (person eller selskap), men for noen attester kan mottaker også være en annen enn den attesten gjelder Fram til nå har Skatte-Norge vært delt mellom stat og kommune. Fra 1. november overtok Skatteetaten ansvaret for innkreving av skatt, føring av skatteregnskap og kontroll av arbeidsgivere. - Nå samler vi oppgavene og kompetansen ett sted, i én etat Måtte skatte av gavekort på julebord I etterkant ble det klart at Skatteetaten ville skattlegge gavekortene fra bedriften, ettersom gavekortene ikke var å anse som julebord Skatteetaten er en norsk statlig etat underlagt finansdepartementet. Skatteetaten har ansvar for folkeregistrering og fastsettelse og innkreving av skatt og merverdiavgift.. Organisering. Skatteetaten består av Skattedirektoratet og seks fagdivisjoner med landsdekkende ansvar: informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats, innkreving, utvikling og IT 1. november overtar Skatteetaten ansvaret for oppgavene som kemnere i landets kommuner har nå, som å kreve inn skatt og kontrollere skatter og avgifter

Person - Skatteetaten

Skatteetaten; K. Klagenemnda for petroleumsskatt; S. Skatt nord; Skatte-ABC; Skattefogd; Statens innkrevingssentra Skatte-ABC 2017 er inndelt i 229 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland Skatteetaten etterforsker for tiden 112 saker om juks med coronamidler. Samtidig frykter etaten en bølge av utenlandske kriminelle som vil utnytte ordningene Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Skatteoppkreveroppgavene skal legges til 56 steder i Norge, der Skatteetaten allerede har kontorer. Det lå opprinnelig til grunn at overføringen skulle skje 1. juni 2020 Skatteetaten tilbyr en rekke standardiserte maskin-til-maskin tjenester (API'er) som kan benyttes av partnere for innsyn i data fra Skatteetaten. Vi jobber fortløpende med å tilgjengeliggjøre flere datasett/APIer. For å få tilgang til tjenestene må man søke. Dette gjøres fra Skatteetatens websider. Dataene som deles er taushetsbelagt

Etter hva jeg leser på Norske Skogs nettsider ble konkursen åpnet i Norske Skogindustrier ASA den 19. desember 2017. Konkursåpning regnes som realisasjon av aksjene med null i vederlag, jf. Skatte-ABC for 2018, pkt. 3.6 Konkurs Skatteetaten fra , 100482690S2 - Skatteetaten

Skatteetaten fastsetter verdien på boligen din uten å ha foretatt en eksakt taksering. Verdien blir satt ut fra faste kriterier som boligtype, byggeår, antall kvadratmeter og beliggenhet. Normalt setter skatteetaten formuesverdien til cirka 25 prosent av antatt markedsverdi på boligen din Skatteetaten - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonsen. Skatteetaten Bø i Telemark www.skatteetaten.n

Skatt og ligning; Skatteoppkreveren Valgt for øyeblikket; Økonomisk støtte NAV; Skatteoppkreveren i Eiker Endret:29.10.2020 12:21 Skatteoppkreveren i Eiker stenges permanent den 29. oktober 2020. Fra 1. november 2020 overtar skatteetaten alle skatteoppkreveroppgaver som utføres i kommunen i dag. Alle. I Skatteetaten er vi selvsagt opptatt av å få inn skatter og avgifter for å finansiere velferdssamfunnet, men like viktig for samfunnet er det at skatteunndragelser ikke fører til konkurransevridning og at arbeidstakere ikke blir utnyttet fordi de blant annet ikke opparbeider pensjonsrettigheter

Skatteetaten

 1. Skulle få seg et nummer hos Skatt Øst - 33-åring ble i stedet hentet av politiet. Oppga ikke millioninntekt til Skatteetaten - 59-åring må i fengsel for grovt skattesvik. Penger til gode? Nå kommer skattepengene. Ikke levert skattemeldingen? Da risikerer du.
 2. istrasjon. Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med dyktige medarbeidere, gjør Skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass
 3. «TIPS OSS»: Skatteetaten har for øyeblikket 112 pågående kontrollsaker. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB - En særlig utfordring med utenlandske aktører er at midler som skal betales i skatt og avgift, forsvinner ut av landet, og at skatte- og avgiftskrav ikke innbetales, sier han
 4. Alle henvendelser om skatt skal da rettes til Skatteetaten. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark betegner det som historisk når ting skal bli enklere for privatpersoner og bedrifter fra søndag. - Nå trenger du ikke lenger vurdere om du skal henvende deg til kommunen eller Skatteetaten når du trenger hjelp med skatt - du får svar på alle skattespørsmål på ett sted, sier.
 5. Gjennom avtalen får Viken fylkeskommune tilgang til skatte- og avgiftsinformasjon om leverandører fylkeskommunen er i posisjon til å inngå kontrakt med, ifølge en pressmelding fra Skatteetaten. Viken har til sammen 1,2 millioner innbyggere, nær en fjerdedel av Norges befolkning. Fylkeskommunen.
 6. Kontakt Skatteetaten hvis. inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater/kopi av selvangivelsen; du mener du har krav på, og ikke har fått særfradrag og/eller andre fradrag; du har spørsmål om beregnede skattebeløp; Skatt tilgode. Tilbakebetaling av for mye betalt skatt starter umiddelbart etter utlegg
 7. Skatteetaten er ikkje lenger slik det ein gong var. Skattekontoret på Nordfjordeid servar heile landet, og dei fleste førespurnader kjem gjennom skatteetaten.no eller via telefon. Effektivisering Skatteetaten har no overtatt ansvaret for innkrevjing av skatt, føring av skatterekneskap og kontroll av arbeidsgivar
Linker og nyheter | Næringsøkonomi AS

Altinn - Skatteoppgjøre

Skatteetaten bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Skatteetaten har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics Skatteetaten har kontorstad 57 stader i landet. Oppgåvene som er overførte til Skatteetaten, er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggsstrekk knytt til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift Skatteetaten vil beregne avdødes skatt utenom tur, dvs. utenom den ordinære års-skattemeldingen. I forhåndsskattemeldingen skal du fylle inn avdødes lønns- eller pensjonsinntekt, renteinntekter, kapitalgevinst m.m. Vær klar over at lønns- og pensjonsinntekt som er utbetalt etter dødsdato, er skattefri innenfor en grense på 1½ G (en og en halv gang folketrygdens grunnbeløp ) Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Innhold. Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk,.

Etablere firma for å administrere AirBnB i eget hjem

Skatte-ABC - Wikipedi

 1. Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.Oppgavene som overføres til Skatteetaten.
 2. Her finner du alle saker som omhandler skatteetaten. lukk dinside er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter
 3. Det var Skatteetaten og Haugesund Kemnerkontor som begjærte at firmaet Bygg & Industriservice AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 302.255 kroner i skyldig skatt og avgifter
 4. Skatteetaten anslår at Næringsrapport skatt kan brukes av over 100.000 næringsdrivende, som frisører, konsulenter, håndverkere, fotografer, musikere, fysioterapeuter, bilmekanikere og mange andre som har eget firma og rapporterer selv
 5. Her finner du skatteopplysninger for inntektsåret 2018. Du må logge inn for å se opplysninger om personer og bedrifter

Fra søndag samles Skatte-Norge på ett sted ABC Nyhete

Gaver fra arbeidsgiver – Hva kan mottas skattefritt? Bjerke

Video: Skatte-ABC 2017/18 Skatteetaten - Fagbokforlaget

Altinn - Skatt for samvirkeforetak (SA

 1. Skatt og MVA Problemstillingene innen skatt og merverdiavgift er mange, og regelverket er ofte komplekst og utfordrende å få oversikt over. Kunnskap og kontroll blir en viktig del av hverdagen når skatt og merverdiavgift skal beregnes og rapporteres riktig. dib gir deg tilgang til oppdaterte temaer, praktiske sjekklister, nyttige skjemaer og relevante kilder som kan hjelpe deg å finne ut.
 2. Den kvinnelige skattyteren nekter å betale skatt og avgift av rundt 660.000 kroner, fordi det angivelig dreier seg om salg av seksuelle tjenester. Det er med andre ord ikke snakk om rengjøring, slik skatteetaten først antok. Støttet kvinne. Saken gikk til Skatteklagenemnda, som var enig med kvinnen
 3. Skatt for enkeltpersonforetak. Når du har et enkeltpersonforetak beregner Skatteetaten hvor mye du skal betale i skatt samlet for lønn, foretaket ditt og andre personlige forhold. Selv om forskuddsskatten er beregnet utifra overskuddet til foretaket ditt, regnes betalingen av skatt som en personlig betaling
 4. NYHETSSAKER INNEN: SKATT+SKATTEETATEN. Store endringer Felleslån eller femti-femti? Tjen 115.000 skattefritt. Se den helt nye skattemeldingen Duket for helt ny skattemelding. Skattenytt for utleiere Julegavene som gir skattefradrag Skattepengene kan komme i april. Annonsørinnhold
 5. 14:34 35 coronadødsfall i Sverige over helgen 14:12 Frp og SV inviterer til bredt pensjonistforlik 13:19 30 republikanske lovgivere advarer: - Godta nederlaget! 13:17 Ny nedtur for Eirik Jensen: - Tviler på at siste ord er sagt 11:51 Fotgjenger påkjørt i boligstrøk: - Bekreftet død 11:39 Raser mot landskamp i Oslo: - Pussig og uforståelig 11:12 - Russland sår tvil om norsk.

Skatteetaten Trondheim fra , 100482038S1 - Skatteetaten Trondhei Beregn skatten din for 2019 Tilbake. Søk etter pos Skatteetaten sendte ut PIN-kodene sist gang i desember 2008. Finner du ikke brevet kan du bestille nye PIN-koder via skatteetaten.no. Så langt er det 724.000 som har levert inn selvangivelsen

Tjenester

Skatt for upersonlige skattytere. Koronavirus Informasjon om korona og kommunens tiltak 1. november 2020 overtar Skatteetaten kommunens skatteoppkreveroppgaver. Har du en sak under behandling da, blir den automatisk overført til Skatteetaten Fra 1. november 2020 er alle kemnerens oppgaver overført til Skatteetaten, og fra samme dato er det ikke lenger noen kemner i kommunene. Alt som har med skatt og likning å gjøre, er det nå Skattetetaten som håndterer Skatteetaten er et ordinært bruttobudsjettert statlig forvaltningsorgan underlagt Finansdepartementet. Skatteetaten er ved instruksens fastsettelse organisert med et direktorat (Skattedirektoratet), fem skatteregioner (Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst), Staten

Skatteetaten har nå sendt skattemeldingen til 4,9 millioner personer - 8 av 10 ligger an til å få skatt til gode. Mellom 18. og 31. mars har de fleste lønnstakere og pensjonister fått en helt ny digital og enklere skattemelding, mens næringsdrivende og de som får skattemeldingen på papir mottar den i kjent format Hele 8 av 10 lønnstakere og pensjonister ligger an til å få skatt til gode i år. Nå advarer Skatteetaten om å stole helt og holdent på det som er forhåndsutfylt. Lønn og karriere , Skatt 27. mars 202 Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten får nå et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen har ikke kommunen egen skatteoppkrever/kemner

Fra 1. november 2020 blir skatteoppkreverfunksjonen overført til skatteetaten. Det betyr at du ikke lenger finner skatteoppkreverfunksjon lokalt i Strand kommune, men må ta kontakt med skatteetaten sentralt: Telefon skatteetaten: 800 80 000. Åpningstider hverdager 09:00-15:30 Mer informasjon på Skatteetaten.n ..erfaring fra skatteetaten, noe som hever min kompetanse spesielt innenfor rettsområdene kontraktsrett, skatter.. Skatteetaten sikrer det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet ved at skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt. Samlet skatte- og avgiftsproveny økte med 54,7 milliarder kroner fra 2016 og var til sammen på 1 155 milliarder kroner i 2017. Økningen er i hovedsak et resultat av økt petroleumsskatt Skatteetaten | 26 112 følgere på LinkedIn. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. | Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten! Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Bidra til å sikre. Skatteetaten gir imidlertid ikke klare føringer på hva som skal til for å handle innenfor regelverket på disse punktene. Skal bedriftskantinen likestilles med restauranter? Jeg opplever at Skatteetaten har intensivert kontrollen overfor kantinebransjen, og erfarer at myndighetenes praksisomlegging har bidratt til betydelig usikkerhet

Altinn - Naturalytelse

 1. iguide for utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere - skatteetaten; Inntektsskatt Skatt av inntekt på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd mm. Næringsskatt Forskuddsskatt Selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller deltaker i ansvarlig selskap, skal betale forskuddsskatt så snart inntekten oppstår
 2. Skatteetaten setter pris på innovative forslag til forbedringer og oppfordrer andre med erfaring fra skatte- og avgiftsproblematikk til å tenke nytt og delta i debatten. Tags: a-ordning , digitalisering , forenkle , næringslivet , registerinf
 3. st 50.000 skattepliktige blir omfattet av den nye rapporteringsordningen. På bakgrunn av tidligere erfaringer, antas etterlevelsen å gå fra 20-50 prosent til rundt 90 prosent
 4. Innkjøperne sender informasjon i kryptert versjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og at de har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser. Oppdages avvik, blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette. Leverandøren må kvittere ut påpekte avvik hvis de ønsker å legge inn anbud
 5. Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene. Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i.
 6. Skatteetaten. Endre eller avbestille eksisterende avtale. Bestillingsnummer: Telefonnummer: Cookies Tilbake til skatteetaten.no.

Skatte-ABC 2017/18 - Skattebetalerforeninge

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav. Spørsmål om skatt på feriepenger er et av de vanligste spørsmålene vi møter om feriepenger. For å gjøre det helt klar så er feriepenger skattbar inntekt på lik linje med all annen lønnsinntekt. Dette gjelder uansett om du tar ut feriepengene i opptjeningsåret med skattetrekk eller året etter uten skattetrekk

Skatteetaten frykter bølge av coronasvindel - ABC Nyhete

Skatteetaten tar over kommunens skatteoppkreveroppgaver Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen Skatteetaten hadde da indikasjoner på at antall nordmenn som eide kryptovaluta egentlig var 30.000. Les også: Har tjent over 20 millioner på bitcoin 74 prosent. På lik linje med at du måtte skatte av gevinster i 2017, kan du også kreve skattefradrag om du gikk på tap i 2018. Artikkelen fortsetter under annonsen. Vis alle stillinger Skatteoppkreveren skal sørge for at alle skyldnere betaler skatt og avgifter. Har du spørsmål om skattemelding, skatteoppgjør eller skattekort kan du finne mer informasjon på skatteetaten.no eller ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000

Altinn - Skatt for aksjeselska

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Mer informasjon finner du på; www.skatteetaten.noOppgavene som overføres til Skatteetaten i. Skatteetaten overtar fra 1. november 2020 Informasjon fra Skatteetaten Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag, og etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Hvis du har en sak under behandling hos dit

 • Stavangeravisen.
 • Restaurant fredrikstad.
 • Amadeus lydplanke bruksanvisning.
 • Dreadnought submarine.
 • Seljord dansefestival 2018.
 • Oppkjøring kristiansand.
 • Ticketeria potsdam sterncenter.
 • Nordhordlandsbroen vind.
 • Grieg piano concerto am.
 • Lnb kaufen.
 • Studentenvereinigung braunschweig.
 • Stranger things kinox.
 • Ranablad pluss.
 • Sångsvan antal.
 • Fibrom entfernen kosten.
 • Gemeinsame unternehmungen berlin.
 • 50. breitengrad mainz.
 • Ariens snøfreser test.
 • Q42 ledige leiligheter.
 • Bergans trollhetta 4.
 • Hvor lenge varte den siste istiden.
 • Enchiladas old el paso.
 • Terrassenüberdachung pergola eisen.
 • Full metal alchemist fuhrer.
 • Hessen baden württemberg grenze.
 • Ølfat til salgs.
 • Thon hotel sarpsborg.
 • Raka marginaler word 2010.
 • Visuelt jury.
 • How to download microsoft games for windows 10.
 • Mannheim blumenau einwohner.
 • Mini taktelt.
 • Garmin fenix 5s black.
 • Marinert steinbit.
 • Beretta ultralight lux.
 • Düsseldorf tipps essen.
 • Parkplatz wvv würzburg.
 • Modale hjelpeverb fransk.
 • Media markt amsterdam noord parkeren.
 • Bradley cooper lea de seine shayk cooper.
 • Britiske jomfruøyer.