Home

Flerspråklig opplæring

Betegnelsen flerspråklig brukes her om dem som forholder seg til og bruker flere språk, opplæring og stimulering, samt kunnskaper og ferdigheter de allerede har i og gjennom førstespråket. Barn som vokser opp med flere språk, har i utgangpunktet ikke senere språkutvikling eller dårligere språkferdigheter Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) utvikler pedagogiske ressurser, tilbyr kompetanseheving og sprer gode eksempler på arbeid med minoritetsspråklige i barnehage og skole. Nasjonalt tolkeregister. Nasjonalt tolkeregister har en oversikt over kvalifiserte tolker i over 70 språk tilpasset opplæring i en flerspråklig skole. Elever skal til vanlig ikke deles inn i klasser eller basisgrupper etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Opplæringen skal være inkluderende, noe som innebærer at skolen aktivt må ta hensyn til barn og unges ulik Inkluderende og flerspråklig opplæring Denne boken handler om opplæring i mangfoldige og flerspråklige klasserom. I kapitlene legger forfatterne vekt på hva som skal til for å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring, læring og fellesskap Mangfold og mestring, ekspertpanelets utredning, anbefaler bruk av «flerspråklig elev» fremfor «minoritetsspråklig elev» for å oppnå en mer positiv vinkling til elevenes helhetlige kompetanse, men den kommenterer ikke bruk av konseptet «minoritetsspråklig» i Likeværdig opplæring i praksis! og tar for gitt at elever kun kan ha ett enkelt morsmål

Alle elever lærer engelsk fra 1. trinn, og i flere kommuner begynner man med opplæring i et fremmedspråk fra 5. -7. trinn. De fleste elever får opplæring i et fremmedspråk fra 8. trinn. Alle disse elevene har eller utvikler flerspråklig kompetanse og kan dermed betegnes som flerspråklige. Hva forsker vi på En flerspråklig person kan veksle mellom ulike språk alt etter hvem vedkommende snakker med, og hvordan situasjonen er. Vekslinga mellom ulike språk kan til og med skje innen ei og samme setning. Når noen veksler mellom ulike språk i en samtale, kaller vi det kodeveksling Lavterskel og flerspråklig opplæring. Intopro er enkelt å bruke og lett å forstå. Vi baserer oss på visuelle oppgaver med lite tekst. Intopro har kurs på flere språk, blant annet norsk, engelsk, polsk og litauisk. Alle kurs avsluttes med en test Flerspråklig kompetanse og bruk endrer seg nemlig gjennom hele livet. - Vi skal undersøke hvordan flerspråklige barn, unge, voksne og eldre tilegner seg språk og hvordan de bruker språkene de kan - i familien, på skolen, på jobb, blant venner og i andre situasjoner, og hvordan språket blir svekket eller tapt med alderen, forteller Lanza Kjøp 'Inkluderende og flerspråklig opplæring' av Marit Lunde fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824502155

Flerspråklig opplæring. Migrasjonspedagog i barnehager; Tospråklige assistenter i barnehage; Spesialpedagogisk tilbud i barnehage. Kommunal tilrettelegging i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne. Lov om barnehage § 19g. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Rådgivning ved bekymring for gravide og familier med barn 0-3 å Lytt til samtalen i videoen nedenfor mellom professor Bente Ailin Svendsen og unge med flerspråklig bakgrunn. åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til elever Flerspråklig opplæring Skylappjenta - little miss eyeflap i engelskundervisningen. Filmen Skylappjenta av Iram Haq er tekstet på engelsk. Vi jobbet grundig med fortellingen på norsk og vi tenkte at den kanskje kunne egne seg også i engelskundervisningen Plikt til opplæring innebærer at du må ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap, for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap. Du må dokumentere 300 timer opplæring, eller vise til andre godkjente eksamener i norsk eller samisk. Har du kun plikt til opplæring, må du betale for undervisninga sjøl

Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid. Flerspråklige og minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge, kan lære norsk og få læringsutbytte når undervisning aktiviserer erfaringer, er samordnet og identifiserer oppfølgingsbehov Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905. Denne boken handler om opplæring i mangfoldige og flerspråklige klasserom. I kapitlene legger forfatterne vekt på hva som skal til for å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring, læring og fellesskap. I boken belyser forfatterne dagens situasjon for minoritetsspråklige elever. De viser til forskning, både fra Norge og andre land, som beskriver praksis og. Jeg jobber stadig for å forbedre bloggen. Den oppdateres i påsken. Jeg håper du allikevel finner fram. Send meg gjerne en tilbakemelding om det er noe du savner. Jeg er lærer på grunnskole for voksne og deler dagen med 16 fantastiske gutter mellom 15 og 18 år. De lærer norsk og jeg lærer pasht Les mer om særskilt språkopplæring: På disse sidene kan du lese om særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Du finner informasjon om regelverk, læreplaner, kartleggingsverktøy, filmer og flerspråklige nettressurser. Særskilt språkopplæring i grunnskolen Særskilt språkopplæring i videregående Særskilt språkopplæring i grunnskole for voksn

Flerspråklighet og spesialpedagogiske behov www

Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring innebærer at eleven får opplæring på sitt morsmål og norsk i ett eller flere fag. Dersom kommunen ikke kan skaffe egnede lærere som kan gi morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring skal eleven få tilrettelagt opplæring tilpasset sine forutsetninger Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 LU1-PEL415 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. Høgskolen på Vestlandet, avd. Stor Morsmålsaktiviserende læring vil være mest effektiv når man har tilgang til flerspråklig personale i barnehagen eller skolen. Fagartikkel: Når en elev har lite erfaring og ferdigheter i opplæringsspråket, kan en god flerspråklig opplæring være helt avgjørende for at han eller hun skal tilegne seg kunnskap og nye språkferdigheter

Minoritetsspråklige - Udi

for flerspråklig opplæring i den norske grunnskolen. For det andre baseres analysen på intervju med innbyggere i Kirkenes og feltnotater fra planleggingsmøte i prosjektet i 2007. Intervjuene gjennomførte jeg i forbindelse med mitt postdoktorprosjekt om språkkontakt og språkvalg Opplæringen må være tilpasset den enkelte deltaker og helst må den være knyttet direkte opp mot arbeid eller utdanning. God kvalitet i opplæringen er viktig for den enkeltes måloppnåelse, og opplæringen må komme i gang så tidlig som mulig

Kjøp Inkluderende og flerspråklig opplæring fra Tanum Denne boken handler om opplæring i mangfoldige og flerspråklige klasserom. I kapitlene legger forfatterne vekt på hva som skal til for å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring, læring og fellesskap Disse har plikt til opplæring. Arbeidsinnvandrere mellom 16 og 67 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til opplæring. Introduksjonsloven oppstiller et minstekrav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommunene plikter å tilby

Inkluderende og flerspråklig opplæring. 6. Flere av eksemplene som gis i boka, er hentet fra prosjekter som Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har gjennomført for. Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring, til Østlandssendingen. Forskere fra MultiLing Senter for flerspråklighet pekte på at å oppfordre familier til å legge vekk morsmålet og snakke norsk isteden kunne gå ut over foreldre-barn- forholdet, «og dét gir ikke barna en bedre start på skolen verken språkli

Flerspråklig fortellerkunst er ikke oversettelse, men kunsten å leke med språk; Produsert av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ©2015. Persisk og norsk: De ubudne gjestene . I dette iranske regleeventyret møter vi en gammel dame som bor i et leirhus like stor som en fyrstikkeske Presentasjon fra Veilederkorps for flerspråklig opplæring i Stavanger kommune. Samarbeid mellom Skeie skole, Kvalaberg skole og Johannes læringssenter. Vår 2016 Denne nettsiden tilhører Smeaheia Skole. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Smeaheia Skole

Inkluderende og flerspråklig opplæring Marit Lunde mfl

Denne boka presenterer internasjonal forskning og flere års erfaringer i utredning med barn og elever, både med en- og flerspråklig bakgrunn. Minoritetsspråk og flerspråklighet bygger videre på Minoritetsspråklige med særskilte behov fra 2007, men med betydelige forbedringer etter erfaringer fra utviklingsarbeid og samarbeid med ulike faginstanser, skoler og barnehager Kjøp Inkluderende og flerspråklig opplæring fra Norske serier Denne boken handler om opplæring i mangfoldige og flerspråklige klasserom. I kapitlene legger forfatterne vekt på hva som skal til for å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring, læring og fellesskap Vefsn kommune - Veileder flerspråklig opplæring Vefsn kommune. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Inkluderende og flerspråklig opplæring (Fagbokforlaget, 2017) handler om opplæring i mangfoldige og flerspråklige klasserom. I kapitlene legger forfatterne vekt på hva som skal til for å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring, læring og fellesskap Inkluderende og flerspråklig opplæring. ISBN: 978-82-450-2155-4. 159 s. Fagbokforlaget. Aamodt, Sigrun; Hauge, An-Magritt (2013). Snakk med oss. Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv. ISBN: 978-82-05-42597-2. 191 s. Gyldendal Akademisk Bergen kommune tilbyr tospråklige assistenter til kommunale og private barnehager. Styrer kan søke på bakgrunn av barnehagens behov. De tospråklige assistentene skal bidra til at alle barn i barnehagen blir inkluderte i et fellesskap

Innhold og omfang av arbeid med flerkulturell og flerspråklig opplæring i barnehager i Finnmark. Rapport nr 1 i prosjektet Barnehagen - et inkluderende fellesska Interkulturell opplæring. På verdensbasis holder urfolks utdanningstilbud lavere kvalitet og det satses for lite på flerspråklig utdanning. Dette bidrar til å opprettholde fattigdom og diskriminering Opplæring av tegnspråklige barn og unge • Lovverk, læreplaner og veiledende dokumenter • Metodikk og tilnærminger i to-/flerspråklig opplæring med fokus på tegnspråk Læringsmål: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om flerspråklige hørselshemmedes vilkår for læring

Et annet kjennetegn ved mange av prosjektene, er at studentene samarbeider med andre aktører for å skrive gode og relevante masteroppgaver. Et eksempel er Victoria Roland som studerer bruk av flerspråklige tekster i samfunnsfag, og som i den forbindelse samarbeider med NAFO - Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring delta i diskusjoner om ulike sider ved flerspråklig opplæring og undervisning; Generell kompetanse. Kandidaten kan: reflektere kritisk omkring kulturmøter, migrasjonsmøter og litteraturdidaktiske problemstillinger; legge til rette for opplæring i en flerkulturell kontekst der elevene har ulike førstesprå Flerspråklig håndbok i matematikk for ungdomskolen. Læremiddelet retter seg hovedsakelig mot nyankomne elever på ungdomstrinnet, og skal sikre at disse elevene får tilstrekkelig grunnlag til å følge opplæring i matematikk på sitt trinn Morsmålsopplæring - opplæring i morsmålet. Organisering: Velkomstsamtale. Alle nyankomne flerspråklige elever i grunnskolen kommer med foresatte til en velkomstsamtale på St. Marie læringssenter. Eleven kartlegges, og elever og foresatte får informasjon om skole- og språktilbudet i Sarpsborg kommune

Den «flerspråklige elev» - Utdanningsforskning

Forskning innen flerspråklighet, læring og utviklin

Norsk - Flerspråklighet - NDL

 1. For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring (fagbrev) fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Utdanningen er delt inn i emner
 2. Å være flerspråklig. Hva innebærer det egentlig å være flerspråklig? Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, har bidratt med råd og faglige innspill i denne økta. Oppgave: Snakk sammen i grupper om de barna dere har erfaring med som er flerspråklige
 3. Flerspråklig og inkluderende opplæring. Bergen: Fagbokforlaget. Bøyesen, Liv 2014a:Underveisvurdering- en norsk tekst av en flerspråklig elev. I: Trude Kringstad og Trygve Kvithyld (red): Vurdering av skriving. Fagbokforlaget. Skrivesenteret. Bøyesen, Liv 2014b: Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og.
Snakke litt – Admiral P – Glimt fra et flerspråklig klasserom

8 FLERE SPRåK - FLERE MULIGHETER Målsettinger for språklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Enspråklig opplæring. Ressurshefte - flerspråklig arbeid i barnehagen. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring; 10.08.2010; I dette ressursheftet vil du finne praktiske eksempler på hvordan barnehagen kan arbeide med språk Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer Barnehageforum. For å. Har du mistanker om at en flerspråklig elev har dysleksi eller andre språkvansker, kan FLORO være et nyttig verktøy i en utredning. Nå foreligger verktøyet også på pashto, og spesialpedagoger og tospråklige lærere i Ålesund kommune har nylig gjennomført sertifiseringskurs i regi av NAFO

Opplæring etter introduksjonsloven er et kommunalt ansvar. Dersom du ønsker mer informasjon om rettigheter og plikter til norskopplæring, ta kontakt med kommunen du bor i. Øvrige artikler under Norskopplæring. Fritak fra plikt til norskopplæring. Flerspråklige verb er en nettressurs som inneholder lydfiler, filmer og setninger med ulike verb i presens og preteritum. Nettressursen gir muligheten til å bli kjent med og sammenligne verb på norsk og ulike språk spesielt tilrettelagt opplæring (innføringsklasser) bør undervises av lærere med kunnskap om flerspråklig opplæring og norsk som andrespråk. Flerspråklig kompetanse i forhold til også å kunne utnytte morsmålskompetanse hos elevene er viktig for å tilrettelegge for å utnytte kunnskaper og ferdigheter gjenno

Intopro - enkel og engasjerende e-lærin

Forskere bak u tredningen «Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere» har undersøkt f em norsk opplæringstilbud som jobbe r spesielt med arbeidsrett ing og flerspråklig het. Forskerne fant at a rbeidsrettet norskopplæring kan øke deltakernes motivasjon og gi dem økt kunnskap om og bedre forståelse av norsk arbeids- og samfunnsliv. Rapporten viser at når deltakerne kan bruke. De fleste elever får opplæring i et fremmedspråk fra 8. trinn. Alle disse elevene har eller utvikler flerspråklig kompetanse og kan dermed betegnes som flerspråklige. Flerspråklighet som fenomen, og barns flerspråklige utvikling, kompetanse og praksis, er derfor et sentralt kunnskapsområde for lærere i grunnopplæringen Leter du etter en flerspråklig LMS? Administrator dashbord: 10 språk Spillergrensesnitt: 24 språk Prøv Easy LMS gratis Opplæring og utdanning 17. 1415-1600 Nettverk Lærer KS læring SLT-konferanse Samarbeid og tverrfaglighet 17.-18. Hele dager Egen info kommer Miljøterapeut, FH, BV Se info Veiledning miljøterapeuter livsmestring 22. 1300-1500 Ungdomsskole Miljø-terapeut Språkkommunekonferanse: Dag 1 Skole: Flerspråklig opplæring, På Sporet o Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om koronaviruset på flere språk som kan deles med elever og foresatte. Publisert 19.03.2020 I tillegg har NAFO samlet et utvalg nettressurser som elever kan jobbe med på egen hånd mens de er hjemme fra skolen

Arbeidsmiljøloven § 3-5 fastslår at arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS kurs). Plikten er personlig og kan ikke delegeres til for eksempel verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte Det har vært en jevn økning i antall flerspråklige barn i barnehagen de siste årene. Det vil derfor være nødvendig å ha en god forståelse for hva det vil si å være flerspråklig, og hvordan et andrespråk utvikler seg. Hensikten med de områdene som er valgt ut i dette kapittelet, er å gi leseren en kort innføring innenfor flerspråklighets- og andresprå.

Flerspråklige har fordeler - gjennom hele livet - Apollo

 1. e. veilederkorps for flerspråklig opplæring, Stavanger Kommune. veilederkorps for flerspråklig opplæring, Stavanger Kommune .fordi jeg ble tatt av en ufo
 2. Nå er det tid for å søke om deltakelse i Fleksibel opplæring for skoleåret 2020/2021. Her får elever/deltakere tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på arabisk, somali og tigrinja
 3. Registrering til flerspråklig assistent til førskolebarn for barnehageåret 2020 - 2021 er nå åpent. Registreringen åpner 07. mai 2020 og fristen for hovedregistrering er fredag 22. mai 2020. Ved spørsmål ta kontakt med: Nahid Mery Afzali, tlf: 51508692 eller e-post: nahid.afzali@stavanger.kommune.no. For mer informasjon trykk her
 4. Læreplan for engelsk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelementer Kommunikasjon Kommunikasjon innebærer å skape mening med språk og å kunne bruke språket i formelle og uformelle sammenhenger. Elevene skal ta i bruk egnede strategier for å kommunisere muntlig og skriftlig i forskjellige situasjoner og ved å bruke ulike medier og kilder
 5. Boka er tematisk bygget opp rundt en arbeidsmodell som er spesielt utviklet med tanke på muligheter for deltakelse i mest mulig ordinær opplæring. Modellen har spesielt fokus på forarbeid, ord- og begrepslæring, flerspråklig læring og ulike tilrettelegginger som gir støtte for forståelse
 6. Norge er blitt et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. kan en slutte at en opplæring som sjangerpedagogikkens prinsipp kan bedre læringsutbytte for elever i innføringsklasse på ungdomstrinn og derfor på sikt kan fremme demokratisk medborgerskap

Inkluderende og flerspråklig opplæring Marit Lunde

Ressurser for flerspråklig arbeid Created with Sketch. I Tromsø-barnehagen har de fokus på kompetanseheving. Her er deres tips til kurs og ressurser for de ansatte. Tekst: Stine Eriksen. Den årlige konferansen har fokus på flerkulturell opplæring flerspråklig enn enspråklig. Læring av norsk språk i barnehagen Barnehagen skal legge til rette for god språklæring for hvert enkelt barn. Barna lærer mye språk av hverandre. De voksne hjelper barna med å sette ord på det de gjør og er opptatt av. De lærer nye ord gjennom lek, utforskning, turer, lesing av bøker og andre aktiviteter Glimt fra et flerspråklig klasserom. 4,332 likes · 2 talking about this. Jeg heter Tone Evensen og er lærer på grunnskole for voksne. Her vil du finne små glimt fra hverdagen med 18 fantastiske..

Bergen kommune - Flerspråklig opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Lumbrikus Lumbrikus er en digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Flerspråklige verb Flerspråklige verb er en ressurs der man kan lære og sammenligne verb knyttet til barnehage og skole på 12 språk Målgruppen for nettstedet er lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring, skoleledere og lærere med ansvar for opplæring av flerspråklige elever, ledere og ansatte i barnehagen med ansvar for flerspråklige barn, elevene selv og deres foreldre. Trondheim kommune har siden 2009 hatt ansvaret for den russiske siden. Les mer om tema morsmål «Selv om noen tiltak knyttet til opplæring i kvensk språk er på plass, samt flerspråklig topografisk skilting og, i mindre grad, tilstedeværelsen av kvensk i media - mangler fortsatt en omfattende og tilstrekkelig finansiert plan for revitalisering av det kvenske språket.» Referanser: Lane, Pia Marit Johanne (2011) Har du spørsmål til hvordan du skal håndtere arbeidsmiljøet på en flerspråklig arbeidsplass? Hos oss kan du delta på en rekke kurs for ledere og arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og andre. Opplæring på engelsk og tysk. Hos Arbeidsmiljøsenteret får du opplæring i arbeidsmiljø på engelsk

Norsk - Flerspråklighet, fordel eller ulempe? - NDL

 1. Et europeisk verktøy for planlegging av karriere og studier Europass er et flerspråklig verktøy som studenter kan bruke til å dokumentere alt de har av ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring på ett sted. Brukerne kan opprette en personlig profil i et sikkert nettverktøy der de identifiserer sine mål og holder oversikt over læring og resultater
 2. NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - Stensberggata 29, 0170 Oslo, Norway - Rated 5 based on 4 Reviews Hei! To lærere fra Sam Eyde Vgs..
 3. Studiet gir særlig fordypning i fenomener som klasseledelse, vurdering, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Studentene skal også utvikle relasjonell kompetanse på en slik måte at de er i stand til å møte elever, foresatte og kolleger med faglig og menneskelig kompetanse

Flerspråklig opplæring - Glimt fra et flerspråklig klassero

 1. Læring i en flerspråklig skole :tospråklig opplæring på barnetrinnet - et eksempel på en organiseringsmodell . By Kirsten Palm and Hein Lindquist. Abstract. Rapporten gir en beskrivelse og en drøfting av hvordan Tøyen skole i Oslo organiserer opplæringen
 2. Høsten 2017 kom handlingsveilederen En flerspråklig skole. Det er viktig å beherske norsk for å klare videregående opplæring i Norge, og veilederen gir svar på hvilke muligheter du har for å få hjelp med det norske språket. Formålet med veilederen er å
 3. Language Lizard - Ressursside for flerspråklig opplæring. Tanum - Nettbokhandel. Mulig å handle bøker på ulike språk. Capris - Nettbokhandel. Mulig å handle bøker på ulike språk. Familieforlaget - Har oversatt norske eventyr til flere språk; Mantra Lingua - Netthandel. Flerspråklig materiell og bøker. Culture for Kids - Netthandel
 4. Flerspråklig hotellsupport. For de som tegner serviceavtale med vårt sentrale supportsenter, tilbyr vår flerspråklige support en innfallsport for alle problemer eller forespørsler hele året og hele døgnet, i tillegg til å ha en supportfunksjon for dine gjester
 5. Flerkulturell opplæring. Informasjon fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Barn flerspråklig engelsk. Barn flerspråklig litausk. Barn flerspråklig nors

Norskopplæring for innvandrer

Nytt flerspråklig nyhetstilbud på NRK: Norge på flere språk. NRK ønsker å gi flyktninger og innvandrere bedre mulighet til å bli kjent med Norge gjennom nyheter som sier noe om norsk kultur,.. En opplæring som fremmer positive holdninger til samiske språk, og som tar hensyn til det språk- og kulturmangfoldet som elevene erfarer, vil gi elevene flerspråklig og flerkulturell kompetanse. Kulturell kompetanse innebærer også å ha kunnskap om,. Christiania Personell as er et vikar- og rekrutteringsbyrå med lang erfaring og meget gode resultater. Siden 1998 har vi årlig skaffet jobb til hundrevis av mennesker, vi har opparbeidet et stort næringslivsnettverk og har bl.a. vært kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv Lærebok i glassfaget : 1. års opplæring i bedrif Aursmoen barnehage er tildelt Leseprisen 2019 for arbeidet de gjør med språk i sin flerspråklige barnegruppe. De har bygd opp et flerspråklig bibliotek i barnehagen, som er til glede for barn,..

Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort

 1. Last ned zip-filen og kopier den til hvilken som helst mappe på datamaskinen. Pakk ut zip-filen. Gå til Setup.exe-filen. Hvis du for eksempel har kopiert og trukket ut zip-filen til Adobe-mappen på skrivebordet ditt, vil mappehierarkiet være: C:\Brukere\<brukernavn>\Skrivebord\Acrobat_DC_Web.
 2. oriteter PDF) Tospråklig opplæring - inkludering eller ekskludering
 3. Opplæring for voksne fremmedspråklige; Barne- og ungdomsbøker for motvillige lesere; Barn og ungdom. Se alle bøker innen Barn og ungdom » Billedbøker; Faktalitteratur; Poesi, antologier og årbøker; Skjønnlitteratur barn og ungdom; Mobile menu. Pensum; Studer smart; Aktuelt; Digitalt; Andre varer. Kalkulator; Bokholder; Skriveredskaper.
 4. Signo er en flerspråklig og flerkulturell arbeidsplass. Vi forventer at du tilegner deg tegnspråk og andre kommunikasjonsformer på det nivået brukers behov og dine oppgaver ellers krever. Alle medarbeidere forventes å kunne kommunisere på tegnspråk om hverdagslige forhold med sine kollegaer. Opplæring vil bli git
 5. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
 6. Inkluderende og flerspråklig opplæring
 7. Glimt fra et flerspråklig klasseromWe all smile in the
En solskinnsdag – Postgirobygget – Glimt fra etSlagord på plast – Glimt fra et flerspråklig klasserom1470399607_IllustrationLag en felles ordbank på smartboardnoter – Glimt fra et flerspråklig klasserom1 – Glimt fra et flerspråklig klasserom
 • Expressen horoskop kräftan.
 • Es kritik.
 • Modern family wiki lily.
 • Jahreshoroskop 2017 zwilling 1 dekade.
 • Bilder pinguine kostenlos.
 • Irri game of thrones actress.
 • Jamestown season 2.
 • En fase kontakt.
 • Vw hybrid.
 • Bosch logo støvsuger.
 • Weaknesses job interview.
 • Links hagle.
 • Joe frazier death.
 • Scandic sarpsborg sarpsborg.
 • Oppkjøring kristiansand.
 • Nye høyhus i oslo.
 • Nanga parbat film.
 • Hva er juicing.
 • Stiftung warentest katzenfutter 2017.
 • Gamle hus oslo.
 • E sigaretter med nikotin.
 • Wahl tondeuse.
 • Youtube procol harum whiter shade of pale.
 • Jamestown season 2.
 • Vindmølle x400.
 • 1984 movie watch online.
 • Glaukom symptom.
 • Uttrekkbart veggfeste tv.
 • Kremet potetsuppe.
 • Hipster brown jotun.
 • F 22 aircraft.
 • Lnb paraply.
 • Totalvikt traktor.
 • Steinhuggeren.
 • Havana nights kiel.
 • Wandgitter kupfer.
 • Parmenides.
 • Verkehrshaus vergünstigung.
 • Stadt aschaffenburg rentenstelle.
 • Diflucan amming.
 • Reko henger.