Home

Norsklab cappelendamm no innlogget index html

Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakere i norsk som andrespråk med forberedelsene til norskprøven. I Norsklab møter deltakeren de samme oppgavetypene som i norskprøven, og ressursen gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling.. Øvingsoppgavene gir umiddelbar og tydelig respons på om svaret er rett eller galt Norsklab er en digital ressurs som hjelper deltakere som skal ta norskprøve. Samme type oppgaver som i norskprøven , nivå A1, A2, B1, B2. Med Norsklab kan du øve lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Norsk lab For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feid

Basar er en rikholdig digital ressurs med teori og oppgaver for deltakere med norsk som andrespråk. I Basar finnes blant annet lesetekster, lytteoppgaver, videoer og skriveoppgaver med skrivestøtte Å informere med sjangrene fagartikkel, instruksjon, søknad og cv, intervju og referat og sammendrag.. Å argumentere med sjangrene debattinnlegg, drøftingsartikkel og omtale. Å fortelle med sjangrene eventyr og moderne eventyr, novelle, lyrikk og dramatekst. Å reflektere med sjangrene essay, kåseri, analyse, tolkning og sammenlikning og digital fortellin Logg inn på cdu.no. Velkommen til nettstedet Sesam. Sesam - en døråpner for den første muntligopplæringen. Les mer om nettstedet og bestill lisens i vår nettbutikk cdu.no. Kontakt oss; Om lydopptaker og digital bok

Norsklab - øv til norskprøven Cappelen Damm Undervisnin

 1. Heia1 cappelendamm no index_innlogget html 90% ermäßigt - Online-Kurs HTML & CS . 12-Stunden-Angebot - Jetzt mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie registrieren ; Dekk og LM-felger gunstig fra vår nettbutikk. Mulighet for avbetaling ; For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Fei
 2. Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Lykke til
 3. Læringsressursen til FRISK gir i kombinasjon med boken unik mulighet til å trene på å anvende kunnskap og oppøve evnen til klinisk forståelse av hvordan kroppen er oppbygd (anatomi), fungerer og reguleres (fysiologi).Til SYK er det tilsvarende utviklet en læringsressurs som gir mulighet til å trene på å anvende kunnskap i mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin
 4. RSTnett lærernettsted inneholder ressurser til Rom Stoff Tid. Bruker skolen FEIDE, velg «Logg inn med FEIDE». Dersom skolen ikke benytter FEIDE, logg deg inn med eget brukernavn og passord
 5. Dette nettstedet er for lærere som bruker læreverket Norsk på 1-2-3 (2017) i undervisningen.. Be om prøvelisens. Kjøp lisens. Registrer deg og bestill her. Les mer om læreverket Norsk på 1-2-
 6. Her finner du all lyd til Stairs 1-4 og et utvalg av småbøkene Stairs 1-3 Readers, tilgjengelige som epekebøker med lyd. Du finner også ordinnlæringsspillet The Lost Turtle.Enjoy! Klikk her for å bestille lisens
 7. Læringsressursen til SYK gir i kombinasjon med boken unik mulighet til å trene på å anvende kunnskap i mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. Til FRISK er det tilsvarende utviklet en læringsressurs som oppøver evnen til klinisk forståelse av hvordan kroppen er oppbygd (anatomi), fungerer og reguleres (fysiologi)

Norsklab - øve til norskprøven

Hei! ABC: Velkomme

Nettstedet har ekstra tekster, oppgaver og aktuelt stoff i historie, geografi og samfunnskunnskap. Oppgavene stimulerer den utforskende eleven, og hjelper til med å nå de nye kompetansemålene Gå til cdu.no for mer info. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Stairs 5-7 Listen. Her finner du lyd til Stairs 5-7 Utgave 1 og 2. Lyden til utgave 1 er organisert som cd-ene, mens lyden til utgave 2 er organisert kapittelvis Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk.Norsk som andrespråk.Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Oppgavene gir et innblikk i temaer som blir behandlet mye grundigere i teoriboka og arbeidsboka Ny utgave av vg1-boka har kommet og du kan bestille gratis vurderingseksemplar på cdu.no. For vg3 innføres Fagfornyelsen fra høsten 2022. Moment vg3 foreligger i revidert utgave i god tid før dette (april 2022). Nye Moment vg2 utgis april 2021. For praktiske spørsmål, kontakt vår kundeservice på epost (vgsinfo@cappelendamm.no)

Trykk på lenken under for å registrere deg og få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Norsk start lyd 8-10. Gå til cdu.no for mer inf Enkeltlisens for lærere og elever gjelder i 2 år. Pris kr 120,- + mva, per språk. Du kan lese mer om Språkporten ved å klikke i bunnmenyen Dette er en digital lærerressurs for barnetrinnet. Her finner du ekstra ressurser til alle bøkene Trykk på lenken under for å registrere deg og få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Norsk start lyd 5-7. Gå til cdu.no for mer inf

Dette er en digital ressurs for småtrinnet. Lærerlisensen gir tilgang til følgende: tavlebøker av alle grunnbøkene; digitale ressurser som flanotavle, stillbar klokke, butik Velkommen til vår strømmetjeneste. Med Norsk start Lyd kan all tekst i tekstbøkene spilles , enten man sitter hjemme eller på skolen. Norsk start 1-10 Lyd er en skolelisens Les mer om Politikk og Makt og bestill lisens på cdu.no. Politikk og makt, tidligere nettsted (2012) NUPI Skole. Gapminder. MYWorld2030 - meningsmåling for alle om FNs bærekraftsmål. Grense i bevegelse: Russland som imperium og som nabo Her finner du elevoppgavene til alle kapitlene. Velg kapittel i menyen oppe til venstre. Vedlegg. Under Vedlegg til høyre finner du ulike dokumenter som du.

Hei A1: Velkommen til Hei

Dersom skolen ikke benytter FEIDE, logg inn via «Logg inn på cdu.no» med brukernavn og passord. Ny lisens bestilles fra «Titler/bestilling» knappen. Lisensen varer et skoleår og utløper 31/8. Etter pålogging finner du alle dine lisenser under Brukeradministrasjon og Min side. Hvis du opplever problemer med påloggingen På nettstedet Du og jeg lærersider finner du. utdrag fra lærerveiledning; relevante kompetansemål og grunnleggende ferdigheter; henvisning til aktuell musikk/lyd; faktaopplysninge Dersom skolen ikke benytter FEIDE, logg deg inn via «Logg inn på cdu.no» med eget brukernavn og passord. Ny lisens bestilles fra «Titler/bestilling» knappen. Velg Kjemien stemmer Lærernettsted. Lisensen varer et skoleår og utløper 31/8. Etter pålogging finner du alle dine lisenser under Brukeradministrasjon og Min side Kontakt Påbygging Vg3. Kontakt Påbygging er et læreverk i norsk for elever som tar påbyggingskurset og følger revidert læreplan fra 2013. På disse sidene finner du de digitale ressursene til læreverket. Læreboka er hovedkomponenten og dekker alle læreplanmålene

Basar

Velkommen til Delta! Her finner du lærestoff, oppgaver og ressurser for elever under hvert kapittel i menyen ovenfor. Lærere kan finne årsplaner og flere ressurser ved å logge inn under « brukermeny ».. Husk at du også kan finne øvingsoppgaver for muntlig eksamen og tips og triks til forberedelsen med elevene på lærerdelen av nettstedet Dersom skolen ikke benytter FEIDE, logg deg inn via «Logg inn på cdu.no» med eget brukernavn og passord. Ny lisens bestilles fra «Titler/bestilling» knappen. Lisensen varer et skoleår og utløper 31/8. Etter pålogging finner du alle dine lisenser under Brukeradministrasjon og Min side

Nye makt og menneske: Velkommen til Nye Makt og menneske

Vi opplever for tiden problemer med pålogging via Feide fra Viken fylkeskommune. Det skyldes lokale endringer i feidekatalogene, og det jobbes med å rette feilen Les mer om Samspill og bestill lisens på cdu.no. Koronaviruset og sosial klasse. Livsmestring på vei inn i skolen! Utforsk: Hvordan opplever ungdom å leve med koronarestriksjoner? Kahoot til kapittel 8. Under hvert kapittel finner du lenker til ulike kahooter

Apropos: Velkommen til Apropos skriving - et digitalt

Det oppsto en feil ved innlogging. Feil produktid. Gå til Min sid Gå til cdu.no for mer info. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Velkommen! Her kan du høre all læreboktekst og tekstene i tekstsamlingen i Moment Vg1 opplest. Lydfilene kan spilles av på alle enheter som har internettilgang

Nettstedet inneholder all læreboktekst i Klasse 2 opplest (tilgjengelig for elev og lærer) og lytteøvelser (tilgjengelig for lærer).. Lydfilene kan spilles av på alle enheter som har internettilgang. Lisenser bestiller du på cdu.no cdu.no (cappelendammundervisning. no) E-postadresse. Passord. Glemt passord. Ny bruker? For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Kontakt oss norsklab.cappelendamm.no Example texts and writing tasks Hva er Stairs Online Kontakt oss Nødvendig programvare Rettighete Trykk på lenken under for å registrere deg og få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Access to International English - lyd. Gå til cdu.no for mer inf

KRLE/RLE-nett for eleven KRLE/RLE-nett er elevens nettsted og inneholder: - Fagstoff - Oppgaver med mye bildestoff - KRLE/ RLE-ordbok Oppgavene kan eleven gjøre på egen hånd eller i gruppe Tusen millioner 1-4 følger den reviderte læreplanen i matematikk for Kunnskapsløftet 2013 Gå til cdu.no for mer info. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Psykologi 1 og 2 Ly

Gå til cdu.no for mer info. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Velkommen! Her kan du høre lærebokteksten og alle tekstene i tekstsamlingen i Kontakt Påbygging opplest. Lydfilene kan spilles av på alle enheter som har internettilgang Lisensen varer et skoleår og utløper 31/8. Alle ressursene du har tilgang til finner du på cdu.no/Min side. Informasjon om lisenser, bestilling og bruk kan du finne her. Kraft lærernettsted innheholder. Tracker-filer med ferdige analyser; Kapittelprøver med løsninger Oppgavebank med ekstra oppgaver til Kraft 1; Bruk av loggbok i.

Logg Inn På Cdu.No - Sesam: Velkommen til nettstedet Sesa

 1. Velkommen til vår strømmetjeneste. Her kan du høre lyden til På vei.. Elevlisens vil gi tilgang til innspillingene til På vei Elev-cd.. Lærerlisens vil også gi tilgang til innholdet i På vei Lærer-cd-ene.Dette innholdet er ikke tilgjengelig for elever
 2. Velkommen til elev- og lærernettstedet for Historie og filosofi 1 og 2! Klikk deg inn på ønsket verk (Historie og filosofi 1 eller Historie og filosofi 2).Her finner du lærestoff, oppgaver og ressurser for elever under hvert kapittel i menyen
 3. Trykk på lenken under for å registrere deg og få mer informasjon om hvordan du får tilgang til Kontakt1-2 - Lyd. Gå til cdu.no for mer inf
 4. Velkommen til vår strømmetjeneste. Her kan du høre lyden til Stein på stein.. Elevlisensen gir lyden til tekstboka. Lærerlisensen gir også all lyd til arbeidsboka, lytteprøver m.m. Lærerlisens til lærernettstedet Stein på stein Lærer inkluderer tilgang til dette lydnettstedet. (Lydinnspillingene er også tilgjengelig på Stein på stein Elev-cd og Stein på stein Lærer-cd.

Dersom skolen ikke benytter FEIDE, logg deg inn via «Logg inn på cdu.no» med eget brukernavn og passord. Informasjon om Liv og helse-verket finner du ved å klikke på «Titler/bestilling»-knappen. Lenke direkte til siden du bestiller gratis lisens finner du nedenfor. Lisensen varer et skoleår og utløper 31/8 Gå til cdu.no for mer info. For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide. Velkommen! Her kan du høre læreboken Moment Vg3 opplest, både teori og tekstsamling. Lisensen gir tilgang til innlest bok på bokmål og nynorsk

Heia1 cappelendamm no index_innlogget html kjøp i

 1. Velkommen til Sosio!. Her finner du oppgaver, begrepsforklaringer, sammendrag, lenker og ressurser for elever til hvert kapittel i Sosio. Læreboka og nettstedet har lik struktur, slik at det er lett å finne fram. Lærernettstedet krever lisens og innlogging under Brukermeny
 2. Content-Length:5777 Via:1.1 proxy2.cappelen.ravn.no Expires:Thu, 26 Jul 2001 05:00:00 GMT Keep-Alive:timeout=2, max=50 Server:Apache Last-Modified:Thu, 14 Jun 2018 05:10:20 GMT Connection:Keep-Alive X-Ravn-Src:Backend13 Pragma:no-cache Cache-Control:private Date:Thu, 14 Jun 2018 05:10:20 GMT p3p:CP=IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT Content-Type:text/html.
 3. På vei nettoppgaver - Velkommen til På vei
 4. FRISK. Cellebiologi, anatomi og fysiologi: Velkommen til Fris
 5. RSTnett Lærer: Logg inn RSTnett lærernettste
 6. Norsk på 123 - Lærer (2017): Norsk på 1-2-3 Lærernettste
 7. Båtførerprøven: Velkommen til båtførerprøve

- Stairs LYD CD: Read, play and liste

 1. SYK. Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk ..
 2. Norsk på 123 - lyd (2017): Norsk på 1-2-3 Lyd (Audio
 3. Kontakt: Kontak
 • Brukte møbler bærum.
 • Er salmalaks sunt.
 • Hårtoppen dokka.
 • Ferienwohnung waldhügel rheine.
 • Boligtorget hiof.
 • Studentenvereinigung braunschweig.
 • Johannesbrødkjernemel sverige.
 • Pigmentflekk på leppen.
 • Hva er dmt.
 • Anatomy directional terms quiz.
 • Thirteen days plot.
 • Udir språkstimulering.
 • Rabattkode hos expedia.
 • El ge fiske skövde.
 • Windows 10 hintergrundbilder automatisch wechseln.
 • Musikklinja vågsbygd.
 • Lovoo down.
 • Serialität bedeutung.
 • Fiberrik næringsinnhold.
 • Prosjektarbeid i skolen.
 • Ben sherman.
 • Dyrebutikk slange.
 • Usa gjeld til norge.
 • Hvetekorn kjøpe.
 • Obos ligaen 2018 tips.
 • Intelligens test.
 • Curse twitch minecraft.
 • Ajungilak bivuakksko.
 • Sömmerdaer stadtanzeiger.
 • Arctic spa login.
 • Cyster i ryggsøylen.
 • Vatican museum tickets.
 • Migros aare ch stellen.
 • Hva er kasussystem.
 • E sport trondheim.
 • Sagen für den deutschunterricht.
 • Newasiantv.
 • Wwitv turkey.
 • Random google image generator.
 • Windows 10 local gpo.
 • Trening frogner.