Home

Multi 3b addisjon og subtraksjon

Lærerens bok B Gyldenda

Multi 3, 2. utgave har et større fokus på tallforståelse tilknyttet tresiffrede tall i A-boka. B-boka tar for seg addisjon og subtraksjon. Lærerens bok til alle elevbøkene er også revidert. Her finnes nå enda flere forslag til aktiviteter utenfor elevboka og enda mer tips til spørsmål som kan brukes for å få i gang samtale og diskusjon Multi 3b nettoppgaver . Nettoppgavene har oppgaver på tre nivåer knyttet til hvert kapittel i bøkene. Hver oppgave og hvert nivå har sin egen nettadresse. Det er derfor enkelt for læreren å legge inn lenke til ulike oppgaver og nivåer i læringsplattformen Multi - Matematikk for barnetrinnet - Gyldendal Undervisning. Addisjon og subtraksjon; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen Elevene skal kunne beherske alle regneartene. Det er viktig at elevene har forståelse for hva de gjør. For noen elever er det nyttig å tenke at ganing er gjentatt addisjon. At man starter med addisjon og subtraksjon som er de regneartene som elevene kjenner til, kan være en fin måte starte arbeidet med multiplikasjon. Multi Multi 1 - 4. MULTI gir en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk! Verket holder fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode

Multi 3b nettoppgaver - Gyldendal Norsk Forla

 1. Instruksjonsvideo matematikk for ungdomstrinnet: addisjon og subtraksjon http://www.kennethnygaard.co
 2. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 3. Elevene skal i utgangspunktet ikke bli presentert for algoritmer, men det kan være hensiktsmessig å fokusere på plassverdisystemet. I denne videoen gjøres det: Kompetansemål: Elevene skal kunne: utvikle og bruke ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret. Læringsmål: øve på å addere og subtrahere med flersifrede tall
 4. Det som derimot er nytt, er at elevene møter oppstilt addisjon og subtraksjon for første gang. Bruk derfor god tid på å presentere og forklare oppstillingene ved addisjon og subtraksjon. Det er viktig at elevene møter oppstilt addisjon og subtraksjon, slik at de kan benytte denne måten senere på 3. trinn når de skal addere og subtrahere tall opp til 1000, og slik at de erfarer den som.
 5. MULTI gir en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk! i hovedsak addisjon og subtraksjon. Multi 3b Lærerens bok.

Addisjon og subtraksjon / Legge sammen og trekke fra

hiof.no - Subtraksjon m/heltall. podium.gyldendal.no (6.tr) - Oppstilling og utregning; VIDEOER OM SUBTRAKSJON. SkoleKyllo - 4 siffer, med låning + tekststykke. Audun Uggerud - Add/sub: Oppstilling over null. Bjørn Ove Thue - Subtraksjon, oppstilling og utregning. Åsmund Friborg - 2-sifret med låning; Audun Aas - 3-sifret med låning over 2. leddet og andre leddet viser hvor mange hopp mot venstre eleven skal gjøre. Eleven kan tegne og skrive, bruke linjal eller se for seg tallfølgen inni hodet. Addisjonstabellen og motsatt regneart Eleven husker addisjonstabellen utenat og vet at addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter. 7 + 6 = 13 og da må 13 - 7 bli 6 eller 13 - 6. Multi 3a, Multi 3b, Multi oppgavebok 2. Anslå og bestemme antall ved hoderegning, bruk av tellemateriell og skriftlige notater, gjennomføre overslagsregning og vurdere svar. 1. for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret. 1 Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

Addisjon og subtraksjon. I det siste kapittelet arbeider elevane vidare med addisjon og subtraksjon. Først i kapittelet er det ein repetisjon frå grunnbok 2A, addisjon og subtraksjon med heile tiarar og der eitt av tala er einsifra. Deretter tek kapittelet for seg addisjon og subtraksjon av tosifra tal Matematikk - nytt tema denne uken: Addisjon og subtraksjon med store tall Multi 3b: Spill spillet på s. 33. (Dette spillet kan gjøres litt vanskeligere ved å ta med 1000-plassen da må du tegne en ekstra kolonne og oppgaven blir førstemann til 5000). Frivillig: Multi kapittelprøve s. 28 (si ifra hvis du vil ha fasit til prøven). Norsk.

Addisjon og subtraksjon Multi gr.bok s. 102 - 117 Multi oppg.bok s. 100 - 113 -emballasje og lignende. som penger og plassverdisystemet. Her kan og abakus sammen med tier, hundrer og Øve på å si store tall for hverandre. Ha ulike bokser med 3, 4, 5 ,..sifrede tal Addisjon og subtraksjon med tallene til 1000 Matte Tallene til 1000 Addisjon og subtraksjon med tallene til 1000 Therese og Yasmeen. UKEPLAN 3B UKE 38 . JEG ØVER MEG PÅ Å ADDERE OG SUBTRAHERE MED 1, 10 ELLER 100. NATURFAG: JEG KAN GI EKSEMPLER PÅ SUNN OG USUNN MAT Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle

Mulighetenes skole -med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. Uke Tema Kompetansemål (K06) Læringsmål Innhold Metode Vurdering 35 Data og statistikk •Samle, sortere, notere og Multi - Matematikk for barnetrinnet - Gyldendal Undervisning. breadcrumbs; TILBAKE; 2b > ; Regning > ; Addisjon og subtraksjon

Multi 3b Lærerens bok by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Multiplikasjon - De magiske tallene

Kjøp Radius Emnehefte 3 Addisjon og subtraksjon med tierovergang fra Cappelen Damm Undervisning Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side Stafett for addisjon passer godt til småtrinnet. For å se eksempler på brett tilpasset addisjon med to 6-er terninger se i høyre spalte under Vedlegg. I 1. trinn kan elevene spille med to vanlige terninger, men bruk gjerne mindre brett. Terninger med flere flater (8, 12 og 20) åpner for større utfordringer

innenfor addisjon og subtraksjon. Det har inspirert meg til å undersøke hvordan norske grunnskoleelever løser multiplikasjonsoppgaver. Jeg ønsket å kartlegge elevenes strategibruk for å se om den endrer seg i takt med at barna blir eldre. Jeg har også sett på om, og eventuelt hvilken sammenheng det er mellom strategibruk og mestring a Jeg regner selv 1 tar for seg addisjon og subtraksjon 0-10. Heftet følger progresjonen i Tusen millioner, men kan også brukes parallelt med andre læreverk eller til selvstendig undervisning Addisjon og subtraksjon Musikk Sang og rytme Norsk Stavskrift Arbeidsplan Kunst og håndverk: Ittens fargesirkel Lekser for uka God helg #$% Lesing: • Måne: s. 48 i Salto 3B Lag ulike typer regnefortellinger med addisjon og subtraksjon Problemstillinger som inkluderer addisjon og subtraksjon kan ha varierende strukturer, og oppbygningen spiller en stor rolle for hvor vanskelig oppgavene vil være for elevene. Elevene må få gjøre erfaringer med forskjellige strukturer slik at de får utvikle rike begreper Denne uka har målet vært å repetere ulike hoderegningsstrategier i addisjon og subtraksjon og samtidig bli tryggere på å bruke dem. Jeg har snakket mye med elevene om hvordan de tenker når de regner ut en oppgave og veiledet mye på «lure» strategier. Denne uka har vi repetert strategiene fra 2.trinn

Multi 3b Grunnbok by Gyldendal Norsk Forlag - Issu

Subtraksjon og addisjon Subtraksjon - matematikk . Det blir altså akkurat som ved addisjon, Subtraksjon er operasjonen der vi har et tall og trekker fra et annet. Regneoperasjonen 14. Addisjon og subtraksjon. I det siste kapittelet arbeider elevene videre med addisjon og subtraksjon. Først i kapittelet er det en repetisjon fra grunnbok 2A 39-43 Addisjon & - subtraksjon opp til 20 Multi 2a - Den matematiske ryggsekken Nr. 3 subtraksjon I - posisjonstallsystemet kap. 3,6 og 7 - nettressurser og andre læreverk - sortering i mengder Multi 2a - materiell på matteromme - Øve mer på hoderegning, i hovedsak addisjon og subtraksjon. 3B Kap. 10 Grunnbok s. 18-31 Oppgavebok side 6673 Praktisk gjennomgang Bruk av konkreter Klasse/ Smågrupper Smarte tavler Nettoppgaver Målprøver Kapittelprøve Lekser Muntlige tilbakemeldinger Praktisk gjennomgang Bruk av konkreter Klasse/ Smågrupper Smarte tavler Nettoppgaver Målprøver Kapittelprøve Lekser Muntlige.

addisjon og subtraksjon - YouTub

ADDISJON (LITT VANSKELIG) mathgames.com - Addere 2 tall opp til 1000; IXL - Addisjon med 4/5-sifrede tall; IXL - 5-sifrete tall. Fyll inn tallet som mangler; IXL - 5-sifret, regnestykker med 2 tall. IXL - 2-5-sifret. Regnestykker med 3 tall. gyldendal.no - Multi 5a. Addisjon ++ gruble.net - Plusstrener med tidspress. gruble.net - Pluss-sertifika Addisjon er gjerne det første barnet lærer seg. Mange kan allerede dette når de begynner på barneskolen, men de vet ikke alltid hvordan regnestykkene ser ut, de vet bare hva svarene blir. For mange barn kan det være ukjent at + er regnetegnet i addisjon, og med en gang de får vite dette, klarer de også å regne ut oppgavene de blir gitt Multi helårsprøve 4 Nivå 1 Nivå 2a Nivå 2b Nivå 3 Hele prøven 0-42 43-52 53-62 63-79 Hoderegning 0-4 5 6-7 8 Tallforståelse 0-4 5 6 7-8 Statistikk 0-3 4 5 6-7 Addisjon og subtraksjon 0-5 6-7 8 9 Multiplikasjon og divisjon 0-5 6-7 8 9-10 Måling 0-5 6-8 9-10 11-1

Subtraksjon med låning (penger fra Multi Smart tavle

Ukeplan for 3B Uke 6 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Norsk/IKT IKT m/Helen på datarommet: Vi skriver på data Norsk m/Nina Ord med ng Zeppelin språkbok s. 90 - 91 Matematikk Regning med store tall - Addisjon og subtraksjon med omgruppering - Addisjon og subtraksjon med oppstilling Matemagisk 3b s. 17 - 18 + spor Matematik regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifra tall. Kunne runde av til nærmeste tier og hundrer. Gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av hoderegning. Kunne bruke tellemateriell, f.eks. mynter, og gjennomføre overslagregning. Finne informasjon i tekster og praktiske sammenhenger, og Grunnbok 3b Kap 9 - Kjøp og salg Side 2-1 Modul 5: Addisjon og subtraksjon med tosifrede tall - hoderegning (9) Modul 6: Addisjon og subtraksjon med flersifrede tall 0-1000 hoderegning (15) Modul 7a: Multiplikasjon ved gjentatt addisjon (39) Modul 7b: Multiplikasjon med 2,3,4 og 5 (12). Matemagisk 3b s. 26-27 gir oppgaver i addisjon og subtraksjon Jeg kan beregne vekt og høyde og sammenligne størrelser. Jeg vet at 1 kilo er det samme som 1000 gram. Jeg kan løse addisjonsoppgaver av tresifrede tall ved hjelp av horisontal og vertikal oppstilling. samle og sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og Addisjon og subtraksjon opptil 10; Addisjon og subtraksjon opptil 20; Mer Blandede øvelser -> Tallinje. Tallinje opptil 20; Tallinje opptil 100; Tallinje opptil 1000; Mer Tallinje -> Gjennom et utvalg av øvelser kan du øve på matteferdigheter som undervises på barneskolen i første-, andre-, tredje-, fjerde- og femteklasse

utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er. kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster; Læringsmål: tegne strek fra tall ned på riktig plass på tallinjen. addere med ensifrede og tosifrede tall. plassere tall inn i en tallrekke Den kommutative lov er en matematisk lov som blant annet gjelder for addisjon og multiplikasjon. Loven sier at dersom man adderer eller multipliserer to tall, blir resultatet det samme uansett i hvilken rekkefølge man gjør det. Eksempel: Hvis Kari gir Per først 3 epler og så 8 epler, så får han det samme som hvis hun først gir ham 8 epler og så 3 epler Multiplikasjon og divisjon Addisjon og subtraksjon Eksempel: 2 + 2·4 = ? Dersom man bruker kalkulator på uttrykket vil man få to forskjellige svar avhengig av type kalkulator, dersom man taster uttrykket inn fra venstre mot høyre. Svarene man får er 16 eller 10 Multi.no/mattekoordinator • eksperimentere med, kjenne att, beskrive og vidareføre strukturar i enkle talmønster - løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede tall, på tallinjen, i hodet og med skriftlige metoder, som standardalgoritmen - runde av tall til nærmeste tier og hundrer og bruke det til å gjøre overslag. - bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire.

Multi nettoppgaver 3B, kapittel 11, om addisjon og subtraksjon. Kunst og håndverk Gå inn på denne lenken: Origami for Kids - Origami Dog Tutorial (Very Easy) Lær deg å brette en hund av papir. Du kan gjerne prøve å brette andre ting også. Matematikk Jobb 20 minutter på www.salaby.no. Gå inn på Byparken. Velg faget matematikk og. Kjøp Tusen millioner 3B (L97) fra Bokklubber Snømann Arbeid med kalenderen, addisjon med tierovergang, subtraksjon med veksling, klokka, kjøp og salg Klovn Arbeid med multiplikasjon, addisjon og subtraksjon, speiling, klokka Fly Arbeid i tallområdet opp til 1000 med plassverdisystemet, addisjon og subtraksjon, kjøp og salg, lengdemåling, geometriske figurer, vinkler, klokka Pinnsvin. Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Addisjon og subtraksjon. Multiplikasjon og divisjon. Gruble og tekst. Tallinjer: Multi 2 1-5 * 1-10: Nivå 2 0-10 * 0-5: Nivå 2 1-50 : 1-5: Nivå 3 12, 16, 20. Bruk dagens tall til å øve på begreper som tierplass, enerplass, siffer (ensifret, tosifret, tresifret), oddetall, partall, halvparten, dobbelt. Tegn tallet med penger og med tierstaver/enerstaver (eller andre konkreter). Lag regnestykker til tallet (subtraksjon, addisjon) og vis at regnestykket kan stilles opp på flere måter (likhetstegnet)

Addisjon og subtraksjon - De magiske tallene

Regning med tallene 0-100 - Matte overalt - Det Norske

Multi 3B, 2. utg, Lærerens bok - Gyldendal Norsk Forla

7. Addisjon og subtraksjon med oppstilling Øve 1 side 30; Øve 2 side 31; Øve 1 side 38; Øve 2 side 39; Øve 1 side 42; Øve 2 side 4 -Kunne addisjon og subtraksjon av flersifrede tall. -Kunne regne med penger. -Kunne avrunding til nærmeste tier. -Kunne lese og oversette teksten på s. 46 i Quest textbook. -Kunne lese, oversette og skrive glosene. Beskjeder: - 3a har svømming tirsdag, dette er nest siste gang for 3a. Husk badetøy og lue til å ha på etterpå

Tidlig algebra – De magiske tallene 3

Video: Multi 3b Lærerens bok by Gyldendal Norsk Forlag - Issu

Matematikk - Subtraksjon

addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret bruke matematiske symbol og uttrykksmåter for å uttrykke Mer enn 1000 og mindre enn 0 39 40 42 tallstørrelser på varierte måter beskrive og bruke plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tal, enkle brøker og Gode strategier for addisjon og Multiplikasjon - Leksjon 2: Hoderegningsstrategier Subtraksjon. Hoderegning Addisjon. Hoderegning. Multi 2, Foreldrebok by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Hoderegningsstrategier, trinn. Multi 2, Foreldrebok by Gyldendal Norsk Forlag - issuu Multi - Matematikk for barnetrinnet - Gyldendal Undervisning. breadcrumbs; TILBAKE; 4a > ; Legge sammen og trekke fra > ; Addisjon og subtraksjon

Hva er subtraksjon? Subtraksjon er gjerne den andre regnearten som et barn lærer seg. Men selv om dette er den motsatte regnearten av addisjon, tar det overraskende lang tid før barna skjønner denne sammenhengen. Regnetegnet for subtraksjon er -, og det leser minus. Når man subtraherer tall kaller man resultatet for en differens. De t Fellesnevner tre brøker Matematikkens Verden: Fellesnevner . Når vi skal regne med brøk (se addisjon og subtraksjon med brøk) trenger vi noen ganger å finne en fellesnevner. Å finne fellesnevneren: På 1800-tallet ble det foreslått av vitenskapsmenn å hogge store skogsområder i Sibir som viste tre kvadrater som omringet en rettvinklet trekan Multi 3b. G s 118-123. O s 102-104 Rekning 2. Ganging 2. Brøk. Addisjon og subtraksjon. Taljakt. Multi 3a TEMA. Vi skal kunne: Meir om 6 fugleartar. Korleis finn fuglane vegen. Kvifor syng fuglane mest om våren. Ut å sjå på fuglar Gaia 3. S 175-179. Ark Eit liv i lufta. Luft og lyd. Lyd, Regnbuen. Kart i skolen RLE Vi skal kunne: Fakta om. Ordet polynom beskriver bare matematiske ligninger som involverer addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, eller eksponentiering av disse betingelsene, men kan sees i en rekke iterasjoner, inkludert polynomiske funksjoner, som gir et diagram med en rekke av svarene langs de variable koordinatene ( i dette tilfellet x og y). ). Vanligvis undervist i pre-algebra klasser.

tallet og situasjonen: 500 og 400 som referansetall i subtraksjonen 501 - 398 Tall som har samme struktur • 29 og 139 er begge på formen ∙ - 1 Addisjon og subtraksjon er motsatte operasjoner, at (a +5)-5=a. Tilsvarende med multiplikasjon og divisjon: (a : 7) ∙7=a Addisjon og subtraksjon med desimaltall - kurs. Desimalenes plassering i desimaltall - kurs. Brøk og desimaltall. prøver Drilleoppgaver 6-, 7-, 8- og 9-gangen GANGEBINGO :) Gangeprøver 2-4, 5-6, 7-8 og 9-10 Gangeprøver hele gangetabellen 1-10 Tilpassede prøver Videre prøver etter den store gangeprøven. Comments Elevene trener på addisjon, subtraksjon og til dels multiplikasjon. De får samarbeide om å vurdere ulike muligheter og løsninger. L97: Elevene skal bruke addisjon og subtraksjon i varierte situasjoner og få erfaringer med å velge hensiktsmessige metoder og redskaper i oppgaver. Aktivitet: Lærer trekker 3 kort ut av kortstokken Multi 2b nettoppgaver; Netteleven; Oversikt over nettsteder; Tusen millioner 2; Den magiske koden. denmagiskekoden@mail.com. Addisjon og subtraksjon Standard. Addisjon og subtraksjon. Del dette: Twitter; Facebook; Lik dette: Liker Laster... date 30. august 2014; kommentarer Legg igjen en kommentar; Innleggsnavigasjon

Øvelser: Tallferdighet 2 Tallferdighet 1 Kompetansemål: Eleven skal kunne: utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er. bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar. Læringsmål: addere ensifrede og tosifrede tall. tegne strek fra tall til riktig plass på tallinjen Dette prosjektet ble laget med Explain Everything™ Interactive Whiteboard for iPad En assosiative lov er i matematikk et teorem eller et aksiom sier at en binær operasjon er assosiativ. En assosiativ operasjon tillater at parenteser kan plasseres fritt i et uttrykk der operasjonen utføres flere ganger i en sekvens. Addisjon av reelle tall er et eksempel på en assosiativ operasjon, der ( 2 + 3 ) + 7 = 2 + ( 3 + 7 ). Subtraksjon er derimot ikke assosiativ, siden ( 7 - 2. Multi helårsprøve 5 Nivå 1 Nivå 2a Nivå 2b Nivå 3 Hele prøven 0-36 37-49 50-59 60-75 Hoderegning 0-4 5-6 7 8 Tallforståelse 0-4 5-7 8-9 10-11 Addisjon og subtraksjon 0-4 5-7 8 9-10 Multiplikasjon og divisjon 0-4 5-6 7-8 9-10 Måling 0-4 5-6 7-8 9-1

Addisjon og subtraksjon med desimaltall - kurs. Desimalenes plassering i desimaltall - kurs. Brøk og desimaltall. BINGO: Brøk, % og desimaltall. Brøkoversikt med oppgaver: Hvilken brøk er størst? Brøkregning med forskjellige nevnere. Diverse oppgaver med brøk og desimaltall Her er det ingen vits i å legge sammen og trekke fra, mener Alan. - Vi kan nok få bruk for addisjon og subtraksjon også, mener læreren, - men først og fremst må vi bruke multiplikasjon og divisjon Det er viktig å etablere gode rutiner så tidlig som mulig. Barna må få lov til å snakke om matematikken. Det å sette ord på det som skjer er viktig for en god utvikling. Å argumentere for svaret, selv på de enkleste oppgavene (1+1), er helt nødvendig for etter hvert å kunne utvikle et godt matematisk ordforråd. Å forstå begreper som addisjon, subtraksjon, divisjon og.

Brøk - addisjon og subtraksjon 1: Spor IV - fasit. Brøk - multiplikasjon 1: Spor II. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * Comment. Name * Email * Website. Velg emne her! Velg emne her Denne er kjempefin og kan brukes til masse i undervisningen. Noen forslag til hva den kan brukes til: Telling forlengs og baklengs. Finne et bestemt tall som lærer sier; f.eks løp til tallet 4, løp til et partall, løpt til en tall i 6-gangen, osv. Løpe/hoppe partall og oddetall. Regning med addisjon og subtraksjon Deretter addisjon (+) og subtraksjon (−) EKSEMPEL Regn ut. a) Ved addisjon og multiplikasjon runder vi ett tall opp og ett ned. Her har vi rundet det ene tallet opp og det andre ned fordi vi multi-pliserer. b) Antallet liter bensin er 0,23 L ⋅ 18 ≈ 0,2 L ⋅ 20 = 4 Elevene skal regne med tallene opp til 100, arbeide med ulike strategier og samarbeide om løsningene. de kan arbeide to og to sammen for å øke læringsutbyttet. her er noen oppgaver: regning til 100.1 regning til 100.2 regning til 100, subtraksjon.3 elevene skal her låne en tier og trekke fra enerne fra denne tieren. de

Brøk – De magiske tallene 3

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninge ; Hvis du har lyst til å lese mer om hva addisjon er, eller du har lyst til å finne sider som elevene kan regne addisjonsoppgaver/ spille addisjonsspill,. Velkommen til en in SPIRE rende side addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, Brøk - Addisjon og subtraksjon av brøk. Materiell: Brøksirkler, brøkmateriell, grønn gradskive • Statistikk. Multiplikasjon og divisjon med dekadisk enhet. • Måleenheter Beherske brøkregning i de fire Samle, sortere, notere og presentere data ved hjelp av kommentere resultatet

Du kan i tillegg bruke kortene til arbeid med muntlig matematikk, enten på lærerstyrt stasjo Barnetrinn Matematikk Mattika Subtraksjon og addisjon, -sifrede tall - Tieroverganger - Mattika - Matematikk - 1.-4. trinn - Kapittel - Addisjon 0-20 - Tieroverganger 0-20 Logg in . Norsk serie. Solveig og Kosinus ser nærmere på det rare tallet null Her kan du lese om hva som er nytt, hva Multi består av og hvordan du kan bruke Multi i din matematikkundervisning Hovedmeny. Radius 1-4 versjon 2. Tilbake; Grunnbok 2 Grunnbok 3B 6. Hoderegning og overslag; 7. Addisjon og subtraksjon med oppstilling; 8. Tall og mønster; 9. Multiplikasjon og divisjo . Hovedmeny. Radius 1-4 versjon 2 Jeg kan regne 1 - 4 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1. - 4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene. Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer.Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og. Disse oppgavene er laget for å øve/trene elevene på å regne med tosifrede tall. Elevene trenger trening i å gruppere tallene i tiere og enere. Dette er svært viktig for å kunne løse oppgaver av denne typen. Regne med tosifrede tall Kompetansmål: utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifr

Tall - skolekassa.n

Addisjon og subtraksjon med flersifrede tall Oppstilling av regnestykker Negative tall Multi 4A og Multi opp-gavebok Kopiorginaler fra kopipermen Grubliser Multi nettoppgaver Dele opp høye tall i enere. -Regne tusenere, hundrere, tiere og enere for seg. Hoderegning Lære om negative tall ved bruk av termometer Bruke konkreter f.eks penge dag og dere foresatte må daglig signere for hva elevene har lest. -I uke 45 og 46 har vi valgt å ikke ha skrivelekse i norsk, vi håper dere heller bruker tiden på å lese. -I matematikk har vi valgt å legge bort Multiboka for en periode. Vi kjenner vi må bruke mer tid på addisjon og subtraksjon med tierovergang enn det boka legger opp til Addisjon og subtraksjon Felles: enere, tiere, hundre Regne i hefte -iPad: Radius øve1 og øve2 Matematikk Addisjon og subtraksjon Felles-Arbeide i heftet -iPad: Multi 3B - Kap 10 D Matematikk Addisjon og subtraksjon iPad: Salaby - matematikk - Pluss/Minus -rett svar til rett tid 9.45 10.10 Pause 10.10 Sang bilde av deg selv (iPad

Addisjon og subtraksjon - Matte overalt - Det Norske Samlage

2-sifret addisjon: Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemålene i matematikk etter 2. og 4.årstrinn. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal: → utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er (2.årstrinn - gjøre overslag og gjennomføre overslagsregning med tall til 1000 - utvikle, bruke og samtale og ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i holdet og på papiret - regne addisjon og subtraksjon med omgruppering - regne addisjon og subtraksjon med strandardalgoritmen - utvikle, bruke og samtale om. • måle og beregne omkrets av mangekanter. • velge passende målenhet, og gjøre om mellom målenheter, som mellom mm, cm, dm, m og km, og mellom dl og l. • forstå oppbygningen av mål for areal, forstå sammenhengen mellom lengde, bredde og areal av rektangler og også beregne arealet av trekanter Modul 5: Addisjon og subtraksjon med tallene over 1000 (12) Modul 6: Multiplikasjon skriftlig (6) Modul 7: Multiplikasjon med minne (15) Modul 8: Tid, døgn, timer og minutter (13) Modul 9: Måling, lengde - kilometer, meter, centimeter, millimeter (15) Modul 10: Måling, vekt. addisjon og subtraksjon av flersifrede tall skriftlig Kunne forstå tekstoppg aver Kunne velge riktige regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifret tall Kunne utføre oppgaver på www.multi.n

ScreenHunter_26 Jan

Utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hoderegning og på papiret. Bruke den lille multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon knyttet til ulike praktiske situasjoner. Velge regneart og begrunne valget Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere Addisjon og subtraksjon uten tierovergang Uke 34-36 Beskrive plassverdisystemet for de hele tallene -Uttrykke tallmengder på varierte måter -Utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret -Velge regneart og grunngi valget -Løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og sal I dette eksemplet bruker elevene addisjon og subtraksjon i praksis gjennom å håndtere penger (lekepenger) Her er Addisjon og subtraksjon - nivå 2. Logg inn. Multi Nettoppgaver 5- Innhold Velkommen til Radius! I dette heftet skal du arbeide med addisjon og subtraksjon uten tierovergang opp til 100. Kapittel 1 Addisjon 1 til 10 Kapittel 2

 • Long bob schneiden anleitung.
 • Weinfest neustadt an der weinstraße 2018.
 • Breitling superocean 1884.
 • Store børn der ikke kan sove.
 • Referanseinstallasjonsmetode a1.
 • Vest sushi meny.
 • Påbygg pris pr kvm 2017.
 • Hverdagslykke armbånd.
 • Deltakerdemokrati definisjon.
 • Sunda det gylne pålegget.
 • Stellenangebote bonn mfa.
 • Klarna delbetaling flybilletter.
 • Ankelstøvler dame.
 • Ästuar.
 • Ord om lys.
 • Glitter slimes.
 • Glasduschen hannover.
 • Johannes haller geburtstag.
 • Heve seg kryssord.
 • Mietwohnungen von privat im havelland.
 • Irland kleeblatt bild.
 • Bronsealderen årstall.
 • Weinfest neustadt an der weinstraße 2018.
 • Deutschlandlied text.
 • Howe nürnberg stellenangebote.
 • Mossa farge.
 • Loette 28 glemt pille.
 • Fothøvel apotek.
 • Curo as.
 • Deksel motorola g5.
 • Grab anne boleyn.
 • Alles über rennmäuse.
 • Yol münchen.
 • Fuskepels jakke grå.
 • Baksalen skole.
 • Disclaimer copyright example.
 • Nora tomatbønner.
 • Hobbymann nettbutikk.
 • Garden route südafrika karte.
 • Sportcenter am stadtpark öffnungszeiten.
 • Clubs würzburg silvester.