Home

Hvor mange melkekyr i norge

Hvor mange melkekuer har vi i Norge? Per 1. juni 2020 har vi i Norge omlag 208 000 melkekuer. Godt over halvparten av disse er nå i løsdriftsfjøs. Hva slags kuer produserer melk i Norge? Hvor mange kuer bor det på de norske melkegårdene? Hvor i Norge er det flest melkegårder Melkekartene består av tre kart som viser hvordan antall melkekyr og bruk med melkekyr er fordelt i Norge (data fra 2011) og to kart som viser endringer i perioden 2001-2011. Datagrunnlaget for analysene er et rutenett med 5 km x 5 km ruter ( Strand & Bloch 2009 ) og produksjonstilskuddsregister fra 2001 og 2011 (Landbruksdirektoratet) I Norge er vi selvforsynte med drikkemelk; Gjennomsnittsnordmannens årlige forbruk av meieriprodukter: 82 liter melk, 10 kg yoghurt, 9 kg rømme eller fløte og om lag 19 kg ost; Det er ca 7600 gårder med melkeproduksjon i Norge (1.3.2019). Gårdene er av ulik størrelse og 65 prosent av de norske gårdene har færre enn 30 kue Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

At nordmenn drikker stadig mindre melk gjenspeiler seg også i landbruket. Siden 1999 har antall melkekyr gått ned med 25 prosent, og bare fra 2009 til 2010 ble det 1900 færre melkekyr her i landet Hvor mange melkekyr er det i norge. May 29, 2015 May 29, 2015 Svein. Linjediagrammet ovenfor viser utviklingen i antall melkekyr , ammekyr, avlspurker og voksne sauer (over et år) i perioden 31. Det har vært en jevn nedgang i antall dyr, både for melkekyr og avlspurker i tidsperioden Eller hvor mange kuer det er i Norge? Her finner du det man trenger å vite om kuer. Fakta om norske kuer 1. Det finnes Halvparten av norske melkekyr bor i løsdriftfjøs. De går fritt rundt, spiser når de vil og finner seg en bås å ligge i. Kuene ligger 12-14 timer hvert døgn Jordbruket i Norge sterkt preget av landets geografiske beliggenhet og naturforhold. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon Det meste ligger langs kysten, i fjordene og på flatbygdene i innlandet. Av hele landarealet er knapt tre prosent jordbruksareal, 70 prosent er uproduktive områder og 20 prosent er produktiv skogsmark

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Studenter i Norge har høy medianinntekt sammenlignet med studenter i mange andre land i Europa. Hvordan inntekten er satt sammen av ulike kilder, varierer imidlertid mellom landene. Figur 3 viser andelen studenter som mottar offentlig studiestøtte, og hvor mye studiestøtten utgjør av mottakernes samlede inntekt TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. Rundt 10 500 bønder på 8 500 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt. Vi tar også ansvar for å fremme småskalaproduksjon og mangfold Færre melkekyr - mer melk. Totalt var det 871.500 storfe i Norge i 2016, noe som er 18.100 flere enn året før. Antallet storfe i Norge har dalt kraftig siden før årtusenskiftet, men 2016 ble det andre året på rad med oppgang. Det er særlig antall ammekyr som har økt, mens det på den annen side blir færre melkekyr totalt Dyrevelferden til norske melkekyr er satt på dagsorden. Det har medført et krav om at alle kyr skal ha tilgang til beite og mosjon i løpet av sommerhalvåret. Driftsmessig byr dette på utfordringer, og forskere i NIBIO har spurt bøndene om hva de anser som løsningen

Hvor mange melkekuer har vi i Norge

Bevisstløs i handlingsøyeblikket – Ytring

Liste over norske byer omfatter Norges 104 byer.Disse er blitt til i en urbaniseringsprosess som tok til for mer enn tusen år siden. 64 av disse er enten blitt til i middelalderen, eller de er tildelt bystatus av konge eller statsmakt.De 40 yngste kalles 'byer' etter vedtak i egen kommune. Det har skjedd etter endring av Lov om kommuner og fylkeskommuner i 1996 I Norge er det lovfestet at voksne melkekyr få beite og mosjon i minimum åtte uker i løpet av sommerhalvåret. For storfe som fremdeles står bundet i båsfjøs, er mosjonskravet på minimum 16 uker. I løsdrift har fjøset en åpen løsning hvor dyrene kan bevege seg fritt mellom spiseplass, liggeplass, fellesområde og eventuelt melkegrav Helsetilstanden i Norge 2018 beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av den nettbaserte Folkehelserapporten Det norske arbeidsmarkedet har enkelte særtrekk. Målt mot mange andre land kan vi blant annet skryte av følgende: Mange er i jobb: høy sysselsetting og bred yrkesdeltakelse, også blant kvinner.; Gjennomgående lav arbeidsledighet målt mot mange andre europeiske land; Sterk organisering: fagorganisering, partssamarbeid, politisk koordinering og regulering/tilretteleggin I motsetning til mange andre vestlige land førte ikke Norge en aktiv og organisert import av arbeidsinnvandrere gjennom bilaterale avtaler. [17] [18] Arbeidsinnvandringen fra Pakistan til Norge var derfor preget av personlige kostnader og risiko, og førte til en seleksjonsprosess hvor ressurssterke personer, blant annet økonomisk, kunnskapsmessig, psykisk og sosialt sett, utvandret til.

Melkekyr og melkebruk - Nibi

 1. Vi har ikke andre landsdekkende tall som kan vise hvor mange nye personer som får diabetes hvert år (insidens). Et unntak er type 1-diabetes hos barn. Omkring 300 nye personer under 15 års alder får type 1-diabetes hvert år i Norge. Dette tallet har vært stabilt fra 2004 (Skrivarhaug, 2014). Folkehelseinstituttet, 2017
 2. Hvor mange er det i dag? Av: Marthe Lein, Mange studier har sett på sesongvariasjoner ved selvmord. Denne studien har sett på hvordan antall solskinnsdager påvirker selvmordsraten - uavhengig av sesong. Konklusjonen er at det både øker og reduserer risikoen
 3. Kort oppsummert statistikk for de oftest stilte spørsmålene om leger i Norge mv. Her finner du blant annet statistikk for medlemstall, antall pensjonister, fordeling på kjønn, organiseringsgrad, arbeidsledighet, utdanningsland (jfr. kartene på åpningssiden), medisinstudenter og andre grupper. Fullstendig medlemsstatistikk for Legeforeningen og for alle underforeninger finnes direkte på.
 4. I Norge endte vi opp med 31,2 % markedsandel for elbiler i 2018. 1 av 4 elbiler er Nissan LEAF. Nissan LEAF er den klart mest populære elbilen i Norge med er 49.823 eksemplarer registrerte i Norge ved årsskiftet, fulgt av Volkswagen e-Golf, Tesla Model S og BMW i3

Fakta om norsk mel

 1. Dagens intensive skogbruk påvirker mange av de truede artene i Norge negativt, og det samme gjør andre arealinngrep som veibygging og energianlegg. Disse kan også bidra til å forsterke negative virkninger av klimaendringer, mens gode bevaringstiltak kan gjør naturen mer robust i møte med økende temperaturer
 2. Alkohol- og tobakkskvoten må være innenfor verdigrensen.. Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om du har med tobakk. Kvotene som oppgis er per person
 3. I Norge har vi ca. 100.000 frivillige organisasjoner. I frivillige organisasjoner samarbeider vi om saker som er viktige for oss. Det kan være alt fra å synge i kor til å arrangere barneteater, jobbe for bedre miljø, gi leksehjelp eller å ta vare på rusavhengige
 4. Norge eksporterte 21,3 TWh i 2017, mens det ble importert 6,1 TWh. Det ga en nettoeksport av kraft på 15,2 TWh. I alle måneder i 2017 var det høyere eksport enn import av elektrisitet. Les også: Feil på tusenvis av nye strømmåler

Norge har tilnærmet 100 prosent fornybart kraft i strømnettet, Totalt er det 1893 vannkraftverk i Norge. Rangert etter hvor mye de faktisk produserer i året, er dette de ti største vannkraftverkene i Norge: Tonstad Samtidig er det veldig mange små kraftverk Men den klart største innvandrergruppen i Norge er polakkene med 98.700 personer, over dobbelt så mange som den nest største gruppen. Det er innvandrere fra Litauen, med 39.300 bosatte (se.

Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent Hadde Norge hatt like mange drap som snittet i verden, ville vi hatt 400 drap i året. Se drapstallene - og få en forklaring

Statistikk - Landbruksdirektorate

Hvis du skal besøke Norge i inntil 90 dager, kan du søke om et besøksvisum. Med dette visumet kan du reise rundt i hele Schengenområdet Navnesøk. Her kan du søke på fornavn og etternavn og finne ut hvor mange i Norge som heter dette og hvordan bruken av navnet har vært over tid Det er ikke gjennomført noen vitenskapelig utredning i Norge av hvor mange ulv vi må ha for at ulvebestanden skal være levedyktig. Så lenge vi ikke vet hvor mange ulv vi trenger for at den ikke skal utryddes, kan vi heller ikke tillate at ulven jaktes på slik det gjøres i dag (lisensjakt) Turbandagen har blitt arrangert siden 2010 og har nå over 10.000 besøkende hvert år. Dette er et lavterskeltilbud hvor man kan se mennesker i alle aldre og bakgrunner tilbringe flere timer i kø for å få en turban. Sikhsamfunnet tror på et rikere Norge, hvor annerledesheten kan blomstre Nytt vikingskip funnet i Vestfold. Mandag ble det presentert et nytt vikingfunn i Borre i Vestfold. - Dette er et nytt funn som kommer til å bli lagt merke til i hele verden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Video: Færre kyr og mindre melk - NRK Norge - Oversikt over

Hvor mange melkekyr er det i norge - Omsorg for dy

 1. Rekordmange katter i Norge. Katten er vårt desidert mest populære kjæledyr. På fem år er det blitt 61 000 flere katter her i landet. - Mange glemmer at katter er kjøttetere, og fôrer dem feil, sier veterinær William Bredal
 2. Cecilia Dhejne ved Karolinska Institutet i Sverige, har forsket på hvor mange som har angret på å ha skiftet kjønn juridisk mellom 1960 og 2010. Av 681 som hadde gjennomgått en.
 3. En Scan-Fact-undersøkelse foretatt for Dyade (Acems kulturtidsskrift) med 1000 spurte, viser at ca. 60 000 nordmenn er vegetarianere, mens 12 ganger så mange kunne tenke seg å prøve. Sunnere livsstil er viktigste grunn til å bli vegetarianer, smaken av fisk og kjøtt taler mest imot. Hvor mange vegetarianere er det i Norge
 4. Her finner du fakta om sikhismen. I tillegg er dette en samlingsportal for Sikher i Norge, hvor du enkelt kan finne frem til samtlige Gurdwaraer og sikh-relaterte initiativ i Norge. Det å ha en gurdwara i nærheten er viktig for mange sikher. Derfor vil du finne gurdwaraer der det finnes sikher

Fakta om kuer - tine

 1. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som lider av glutenintoleranse - eller cøliaki - men det antas at det er ca. 1 prosent av den europeiske befolkningen. Det er mulig at langt flere enn de som har diagnosen, lider av det uten å vite det. Cøliaki er en autoimmun sykdom der kroppen reagerer på gluten som om det var et giftstoff
 2. - Aldri tidligere har det blitt registeret så mange ulver og ynglinger i Norge, og aldri har det vært viktigere å sette i gang jakta, mener Norges Bondelag. Fakta om ulven i Norge: - Antall registrerte ulver i desember 2016 var 69 - 73 dyr, der 39 - 41 av disse var helnorske
 3. Anslagene på hvor mange samer som finnes varierer mellom 50 000 og 80 000 i Norge, Sverige, Finland og Russland. Flest samer bor det i Norge. Flest i Tromsø. Tromsø er den kommunen i Norge med flest innbyggere registrert i Sametingets manntall. Oslo, som av mange har blitt sett på som Norges største sameby, kommer først på 5. plass
 4. Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge. Special issue 2018: Sosial ulikhet, innvandring og kreft. Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft
 5. Dette etter mange år med nedgang, for andelen mennesker som lever i kronisk sult har sunket fra 23,3 prosent i 1992 til 12,9 prosent i 2016. I 2016 rapporterte FN at 795 millioner mennesker var rammet av sult
 6. Her kan du finne statistikk over hvor mange som har smarttelefon i Norge. Tallene er hentet fra Kantar TNS' kvartalsvise InterBuss-undersøkelse. InterBuss måler bruk av Internett og medieteknologi blant befolkning med tilgang til Internett. Undersøkelsen gjennomføres online blant et utvalg på ca. 1000 personer, 15 år og eldre
Grassfôra storfe – Berger Gård

Når det gjelder hvor mange fødsler der det er en kjent utviklingshemming, så foreligger det ikke statistikk på dette pr. i dag i Norge. En rapport fra 2007 gir noe informasjon om dette spørsmålet, de viser blant annet til en undersøkelse der forekomst av psykisk utviklingshemming var 6,2 pr 1000 barn Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Færre dør av overdose i Norge Oslo er en av byene i Europa med størst antall overdosedødsfall. Nå er dødstallet lavere enn på 20 år. LAVERE ENN PÅ 20 ÅR: Antall overdosedødsfall i Oslo. Hvor mange tar årlig selvmord på grunn av trakassering fordi de er homofile? 03.05.2014 2014 Homofil og skeiv Hvor mange Burn kan du drikke før du dør? 23.09.2008 2008 Kropp og helse Er naturlige d-bal (steroider) lov i norge? 26.02.2018 2018 Dopin Hvor mange buddhister er det i Norge i dag? Buddhistforbundet har gjort en undersøkelse og kommet frem til tallet 42.000. Innledningsvis kan det nevnes at det 1. januar 2019 var registrert 21.044 personer som medlemmer i buddhistiske trossamfunn [i]

Kortreist mat betyr lite for klimaetNumedalsnett

Norge skal ha verdensrekord i antall svømmehaller i forhold til innbyggertallet. Vi har ca 1000 svømmehaller, Deler vi antall m² med 312,5 som er antall m² vannflate i et standard 25 meters basseng får vi hvor mange bassengenheter kommunen har behov for uttrykt i antall 25 meters basseng Norge har et rikt oljefond, og vi har velfungerende institusjoner. Men selv om Norge har mye penger på bok, har vi bare råd til å yte midlertidig krisehjelp. Oljefondet taper milliarder hver eneste dag, og oljeprisen er så lav at oljeindustrien ikke tjener penger

Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen? For første gang har vi fått gode tall og en samlet fremstilling i rapporten Wehrmacht i Norge utarbeidet av Kjetil Korsnes og Olve Dybvig. De har undersøkt et stort kildemateriale fra den tyske overkommandoen i Norge Jernbanelinjer strekker seg mer enn 3000 kilometer i Norge, med totalt 775 tunneler og over 3000 broer.De fleste rutene går gjennom skiftende landskap og byr på utsikt over forsteder, fjell, innsjøer og fjorder. Mellom Oslo og Bergen går en av Norges mest populære togreiser, Bergensbanen Jeg ser at 6 stk. nå er døde i Norge. (Vi får vel ikke vite alderen deres, men vet ihvertfall at 50-årige treningsnarkomane skiturister ligger og kjemper for livet sitt i respirator.) Det var 3 døde i går, 4 i morges, og altså 6 akkurat nå. Men hvor mange er friskmeldt hittil? Og hvordan går det. Tallene viser ikke hvor mange utlendinger med ulovlig opphold som befinner seg i Norge til enhver tid. I saker der utlendingen har plikt til å forlate Norge og Schengen-området innen en satt utreisefrist, er det flere som ikke gjør det. Det samme gjelder utlendinger som har reist inn på visum, men som fortsatt oppholder seg her etter at visumet har gått ut Vanskelig å si hvor mange tannleger Norge trenger Aldri har tannhelsen i den norske befolkningen vært så god som nå. Tre generasjoner etter at utbyggingen av tannhelsetjenesten startet for alvor, har vi sunnere munner og mer kunnskap enn noen gang

jordbruk i Norge - Store norske leksiko

Med foreldrepengeplanleggeren dere planlegge hvor mange uker dere kan ta ut foreldrepenger, og hvordan dere kan utsette perioder med foreldrepenger. Søk om foreldrepenger, engangsstønad eller svangerskapspenger digitalt. Engangsstønad. Hvis du venter barn og ikke hatt inntekt det siste året, kan du få en engangssum i stedet for foreldrepenger Hvor mange er rammet i Norge, (ca) hvert år 2. Hva slags konsekvenser kan det ha for den som er rammet. 3. På hvilken måte bidrar press fra familie og samfunn til dette? Håper dere tar der tid til å svare:-) account_circle. SVAR. Besvart 21.01.2017 09:43:58 Det er umulig å fastslå hvor mange utenlandske statsborgere som kommer til å ha stemmerett ved valget til neste år, men dersom et lokalvalg hadde blitt avholdt i dag, hadde rundt 350 000 utenlandske borgere hatt stemmerett, ifølge SSB. Forskjellen i de to tallene er på 98 876 personer

Navn - SS

Norge var i mange hundre år styrt av vikinghøvdinger og konger som hersket over mindre områder. På 900-tallet samlet Harald Hårfagre landet til ett rike. I løpet av de neste 400 årene erobret vikingene Island og Grønland, og dro på plyndringstokter over store deler av Europa. Norge var på denne tiden en stor handelsmakt Jeg vil si at det finnes like mange dialekter som det finnes steder. Før vi fikk Internett, radio, fly og biler var det vanskelig å snakke med folk som bodde andre steder i landet. Dette er en viktig grunn til at vi har så mange dialekter. Språket.. • Hvor lang er den gjennomsnittlige fengselsdommen i Norge? • Hvor mange sitter i norske fengsler i dag? • Hvor mange rømmer på et år? • Hvor stor andel av fangene er kvinner? • Hvor stor andel av fangene er utlendinger? • Hvor stor andel av fangene faller tilbake til ny kriminalitet etter endt soning Hvor mange bruker Pinterest? Den siste kvartalsmålingen til Ipsos viser at det er 1 000 000 nordmenn som har en profil på Pinterest. Dette er opp 0,7 % i forhold til forrige måling. Pinterest er det sosiale mediet i Norge der det er størst forskjell mellom kvinner og menn. 73 % av Pinterest-brukerne i Norge er kvinner

For ikke å nevne i Lofoten, hvor de ulike båttjenestene fungerer som et geografisk lim som holder de mange øyene knyttet sammen. Langs kysten sørger ekspressbåter for å dekke «hullene» som togene ikke kan dekke. Fra Stavanger, via Bergen og til ulike tettsteder i Sognefjorden, for eksempel, sørger katamaraner for at du raskt og enkelt kan reise fra ett sted til et annet Slik blir Norge i 2050 Hver femte nordmann er pensjonist, hver femte kvinne er barnløs og vi bor i byer. Det er Norge om 50 år

Visste du dette om studentene i Norge? - SS

Jeg vet ikke hvor mange respiratorer vi har i Norge, men jeg vet omtrent hvor mange vi har på Drammen sykehus. Det er færre enn du tror. I Italia sitter svigerforeldrene mine i en bitte liten leilighet. De nærmer seg 70 og er ikke så spreke. De går bare ut for å skaffe mat Dette tallet på arbeidsledighet i Norge har du aldri sett før. TV 2 har forsøkt å finne ut hvor mange som er arbeidsledige her i landet. Vi fant 223.165 Møllergata 16 0179 Oslo Telefon 907 04 545 E-post: medlem@elbil.no. Org.nr.: 982 352 428. Fakturaadresse

Om TIN

 1. Ja, hvor mange øyer har vi i Norge? Er det noen av dere som vet det? Og hva er kriteriet for at noe skal kalles en øy? Dette er kanskje litt på siden av hva dette forum skal beskjeftige seg med. Men som en liten nøtt i adventstiden? Siter; Lenke til innlegg Del på andre sider
 2. Norsk politi, som sitter i forsetet hva de her norske regulerende myndigheter angår, har ingen peiling på hvem, hvilke eller hvor mange personer som befinner seg ulovlig innenfor Norges grenser. Verken retten eller politiet spurte utlendingen hvordan det kunne ha seg at han var far til tre herboende barn, i og med at han selv hadde opplyst at han har «kun» vært her tre år ulovlig
 3. Ere bor ipsos. Alene 2019 jun. 2017 flere 000 n byomr. Mer informasjon full størrelse Hvor Mange Mennesker Bor I Norge 2016 bilde. Meld. St. 13 (2018-2019) - regjeringen.n
 • Kjøpe rock cracker.
 • Bambus fahrrad.
 • Matte 3b rationella uttryck.
 • Ab in den urlaub.
 • The yellow wallpaper sparknotes.
 • Dikteren kryssord.
 • Tennis live tv eurosport.
 • Vorher nachher bilder abgenommen.
 • Tiey osloskolen.
 • Days in the week.
 • P1 program.
 • Heges jazzballett påmelding.
 • Hva er parallelle univers.
 • Ngz grevenbroich.
 • Viltgryte.
 • Fragmentarisk definisjon.
 • Sopp poter hund behandling.
 • Fritzbox 7590 vs 7490 wlan reichweite.
 • Jaybird x3 rød.
 • Fina ord till elever.
 • Elektriker oljeplattform lønn.
 • Bosch grensag.
 • Aserbajdsjan norsk eventyrer.
 • Auswärtiges amt türkei telefonnummer.
 • Bergen turlag hytter.
 • Npwm 2018.
 • Servantskap 60 cm tilbud.
 • Smp annonser.
 • Akrapovic muffler.
 • Rizatriptan rus.
 • Hvilke egenskaper skiller cellulose fra stivelse.
 • Åpningstider lande legesenter.
 • Göttin ceres steckbrief.
 • Backinjob xanten.
 • Sirius stern.
 • Parastomalt hernie.
 • 2012 in film.
 • Luftbildarchiv deutschland.
 • Radio primaton bildergalerie.
 • Polly pocket hus.
 • Kraftigste bitt hund.