Home

Rike oppgaver i samfunnsfag

rike oppgaver undervisningstip

 1. Her kommer noen flere tips til rike oppgaver. Vil du lese mer om hva rike oppgaver er og hvorfor det er viktig at elever jobber med denne typen oppgaver, klikk her. Tips til flere oppgaver finner du også på samme linken. Marihøner: 1. Problemstilling: Odin og Thomas samler på marihøner
 2. Åpne, rike oppgaver Mange problemløsingsoppgaver vil være såkalte åpne oppgavetyper. I en åpen oppgave er utgangspunktet eller målet for oppgaven ikke eksakt gitt. Utgangspunktet kan gi muligheter til å lage ulike problemstillinger
 3. Rike oppgaver Dette er matteoppgaver som blir presentert som hverdagsproblemer og elevene må finne ut hva de lurer på, og hvordan de løser problemet.. Dette er sterkt inspirert av 3 acts undervisningen til Dan Mayer.En samling av alle hans opplegg finnes her
 4. e inspi - rasjonskilder. Den gode oppgave, slik jeg ser det, er en oppgave med mangfold og muligheter. Når det gjelder differensieringsmulighetene, ligger disse ofte i selve oppgaven. Den skal både kunne forenkles, utvides, utvikles og løses på mang

Åpne, rike oppgaver Dynamisk Undervisnin

Samfunnsfag YF Vg2. Utforskeren . Individ, samfunn og kultur. Politikk og demokrati. Rike og fattige land Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter. Befolkningseksplosjonen Kjernestoff. Don't panic - End Poverty Kjernestoff. Fattigdom Kjernestoff. Den gode viljen Kjernestoff. Om fattigdom: Velg. Samfunnsfag YF Vg2. Internasjonale forhold. Verden blir mindre. Fattigdom Oppgaver og aktiviteter Rike og fattige land Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter. Befolkningseksplosjonen Kjernestoff. Don't panic - End Poverty Kjernestoff. FattigdomDu er her. Kjernestoff. Den gode viljen Kjernestoff. Om fattigdom. Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Samfunnsfag (SAF01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (SAK01-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin Arbeid med rike oppgaver • Finne oppgaver som gir muligheter • Hvordan lansere oppgaven, ikke prat i hjel oppgaven • Stille spørsmål som utvider og beriker oppgaven • La elevene bli vant til å stille spørsmål • Bruk den matematiske samtalen bevisst • Orienter elevene mot hverandres idee Læreplanen sier at samfunnsfag er et muntlig fag. Det vil si at eksamensformen også er muntlig. Videre er samfunnsfag et trekkfag, altså et fag der elevene kan bli trukket ut til eksamen. Læreplanen sier også at . elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen ; eksamensoppgavene skal utarbeides og sensureres lokalt etter sentrale retningslinje

På de ulike trinninngangene nedenfor finner du undervisningsopplegg der elevene øver på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring Samfunnsfag, Vg1/Vg2. gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda; diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar; definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globaliserin Med en bachelorgrad i samfunnsfag vil du få bedre innsikt i og økt forståelse av samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt. Gir 180 studiepoeng Beskrivelse av oppgaver Drøft hvorfor det finnes fattige og rike land, og hvilke tiltak kan man bruke for å redusere fattigdommen i verden? Innledning Verden er urettferdig. Noen er veldig rike, andre er veldig fattige. Hvorfor har det egentlig blitt sånn? Nesten alle fattige land i verden har vært kolonisert av europeiske land

En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper (Rike oppgaver, Matematikksenteret). I tillegg bør rike oppgaver tilfredsstille en rekke kriterier, som at de skal være lette å forstå slik at alle elevene skal kunne komme i gang, d Tag Archives: rike oppgaver. 12 Jun. Annet Sjokoladeprosjektet oppsummeres Sjokoladeprosjekt-elevene på 8. trinn jobber nå med læringsmål innen kommunikasjon og reklame, hentet fra norsk og samfunnsfag. Oppgaven går ut på å lage reklamefilm for sjokolade, eller sjokoladeprosjektet ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Tidsbr uk Dette sier LK-06 og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling 25.gjere greie for teknologiske og Gjøre oppgaver knyttet til tema, Muntlig: Forstå og anvende sentrale begreper i diskusjoner VIP-oppgave i Samfunnsfag: UNGDOMSTID OG RUSBRUK I ungdomstiden prøver mange ut rusmidler, særlig alkohol. For noen gjør den lette rusen det enklere å være sosial og pratsom, for andre kan rusmidler trigge negative trekk eller psykiske plager. Del inn klassen i grupper på 3-4 som gjør følgende oppgaver: Oppgave A

Rike oppgaver Praktiske eksemple

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm er skrevet til ny læreplan i samfunnsfag til fagfornyelsen. Ønsker du et samfunnsfagsverk med: gode, alderstilpassede og aktuelle tekster? rike undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring? engasjerende oppgaver som legger vekt på kreativitet, refleksjon og kritisk. Rike oppgaver i matematikk, heretter kalt rike oppgaver, er en type problemløsningsoppgaver. Problemløsning betyr her matematikkoppgaver der løsningsmetoden er uklar for problemløseren. (Björkqvist, 2003) Her er 10 nettsteder du kan bruke i samfunnsfag. Faget legger opp til at elevene skal få en forståelse for hvordan samfunnet henger sammen, men også om hvilken rolle de selv har. Nettstedene under dekker flere av områdene og kompetansemålene i faget. Her er 10 tips til nettsteder med undervisningsopplegg du kan bruke i samfunnsfag Finn massevis av oppgaver til inspirasjon i samfunnsfag på denne siden. Her har Studienett samlet mange eksempeloppgaver fra både videregående og ungdomsskolen. Du kan se hva som kreves for å få en god karakter på oppgaver i samfunnsfag, ved å lese andre elevers oppgaver med god karakter

Oppgaver - samfunnsfag. Masteroppgaver - samfunnsfag (2012-2018) Oppgavene er åpen tilgjengelige. Klikk på tittel og last ned dokumentet. tittel forfatter dato; Næringshager som verktøy for regional utvikling : en kvalitativ studie av kommuners tilknytning til Senja og Halti Næringshage Samfunnsfag er egentlig et veldig greit fag å komme opp i, for det er et viktig poeng at du viser at du tenker selv. Ditt refleksjonsnivå er viktig, og det at du kan se sammenhenger. Spør vi deg om arbeidsledighet, vil i hvert fall jeg la deg bestå dersom du kan forklare at det finnes forskjellige typer og beskrive noen av disse typene og hvorfor de oppstår

Samfunnsfag. Oppgaver til Sånn er Norge; Først til 100; Første verdenskrig- ressurser og arbeidsmåter; Rike og fattige land i verden; Norsk. Forberedelse til eksamen; Oppgaver til Sånn er Norge; Hvordan få elever til å skrive tekster; Å arbeide med litteratu samfunnsfag Fire samfunnsfaglæreres erfaringer og meninger om utforskende arbeidsmetoder i har åpnet opp for informantenes rike beskrivelser og skildringer. Intervjue- og Samfunnsfaglærerne beskriver flere oppgaver og opplegg, som i større eller mindre grad trekker på ulike elementer fra teoriens beskrivelser av arbeidsmetoden FN-sambandet tilbyr læringsaktiviteter og undervisningsopplegg i samfunnsfag. Her er oppleggene sortert etter årstrinn og kompetansemål, noe som gjør det lett å finne frem. Alle ressursene dekker relevante kompetansemål, angir tidsbruk, har nivåtilpasset språk og form og gir øvelse i de grunnleggende ferdighetene

Rikdom og fattigdom Global skol

Oppgaver fra Møller kompetansesenter Øvingsmateriale laget spesielt for døve barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre. Skoletorget Noen opplegg for samfunnsfag, fra Skoletorget. Sult på timeplanen: Mollys Verde Flere faraoer, og noen svært rike menn, ble begravet i egne pyramider. Det ble bygget nesten femti pyramider i Egypt. Den største heter Keopspyramiden og er oppkalt etter kongen som var begravet der; kong Keops (regjerte fra omkring 2589 til 2566 f. Kr.)

I samfunnsfag forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å ha muntlige ferdigheter i samfunnsfag innebærer å kunne fortelle om, beskrive, barneoppdragelse og oppgaver i familien, samt beskrive roller i egen hverdag • plassere hjemstedet, hjemkommunen og hjemfylke Det rike utvalget av oppgaver i bøkene og på nett dekker tre viktige målsetninger: Øvelse i de fem grunnleggende ferdighetene ; Variasjon i arbeidsmåter ; Utfordringer for samtlige elever; Kontakt oss. Rettigheter. Om Globus Samfunnsfag 5-7. Om forfatterne. Nødvendig programvare Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet.Delta! (2020) er skrevet til fagfornyelsen og den nye læreplanen i samfunnskunnskap (samfunnsfag) for studieforberedende og yrkesfag vg1/vg2. Kunnskap om demokrati og samfunn trenger eleven like mye uansett om planen er å bli lege eller advokat, murer eller kokk Enkle oppgaver med enkel norsk. Lær enkle setninger og ord du kan bruke i hverdagen. Start øvingen. Norwegian for carpenters of foreign language. For all carpenters of foreign language about to work in a construction site in Norway. Start øvingen. Samfunnskunnskapsprøven english Search for: 0 Meny. Rike oppgaver

Samfunnsfag muntlig eksamen oppgaver 7. er på eksamen? :D En fornuftig tilnærming er å gi et eksempel på hver av styreformene, beskrive hvordan de eksisterer, og så drøfte forskjellene opp i mot en tilsvarende standard - for eksempel: a) best for flest. b) Mest effektivt fra utøvende makt til implementasjon. c) Deltakelse og. Oppgaver Utforskeren. KOMPETANSEMÅL 1: • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte forskjellige. løsningsforslag . Kriminalitet (kapittel 4) Gå sammen i grupper på to. Velg en type kriminalitet (for eksempel smugling, svart arbeid, ulike former for nettkriminalitet, tyveri osv) Det forutsettes at elevene er kjent med begrepene sum, differanse, forskjell, produkt og kvotient for at de skal kunne løse disse oppgavene (disse begrepene innførte vi på våre innføringer på 4. trinn, men et lite begreurs kan sikkert gjøre nytten sin her hvis man ønsker å begynne rett på innføringene for 5. trinn) Hvor mange kjøttboller får plass, før det renner over? Dette er en volumoppgave med praktisk vri som gjør matte spennende for elever

Regnbue LEGO-utfordringer - Undervisningsopplegg med fokus

Eksempel på rike oppgaver - Padle

Det finnes derimot lite forskning om utforskende arbeidsmetoder i samfunnsfag i norsk kontekst. Disse intervjuene har blitt basert på en semistrukturert intervjuguide som har åpnet opp for informantenes rike beskrivelser og skildringer. Samfunnsfaglærerne beskriver flere oppgaver og opplegg,. ulike oppgaver. Se fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling -drøfte premisser for en bærekraftig utvikling Fagplan i samfunnsfag mellom fattige og rike land • -Årsaker til store forskjeller innad i et land • Ekstrem fattigdom • OEC Skriving i samfunnsfag på videregående 2. mars 2017 | Print ut. I dette undervisningsopplegget skal elevene skrive en drøftende fagtekst om kriminalitet. I fagteksten skal elevene gjøre rede for én type kriminalitet i Norge og drøfte ulike tiltak for å forebygge denne typen kriminalitet. Skriveprosessen deles inn i ulike faser

Samfunnsfag har et særskilt ansvar for innlæringen av digitale ferdigheter, der temaer som digital dømmekraft, kildekritikk, kritisk tenkning og digital sikkerhet er sentrale. Disse temaene er integrerte i flere av undervisningsoppleggene, i tillegg til at det finnes opplegg som er spesifikt rettet mot dette Hei, var så heldig å trekke Samfunnsfag Rike og fattige land. Jeg lurer på om det er noen har trekt det samme, har tips eller har gått opp i det tidligere. Vi får en todelt oppgave der Del A er valgfri, mens Del B er obligatorisk. Del A handler om Valg 2011. Den skal vare i ca. 5 minutter. Tips:. Samfunnsfag er for barn og ungdom gjerne det som tenner diskusjonen mest. Boken går rett inn på rusmidler på en bra og ikke-moraliserende måte. Gode spørsmål, oppgaver, ideer til.

Samfunnsfag oppgaver fra læreboka - Studienett

Start studying Samfunnsfag kapittel 6, 7, 8 og 9. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools YouTube: Oversikt over samfunnsfag YouTube: Samfunnsfagene Quizlet: Samfunnsfagene YouTube: Samfunnsfaglig metode og forskning Quizlet: Samfunnsfaglig metode og forsknin

Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver - Anonymforum

FOKUS Samfunnsfag er et læreverk for fellesfaget som inngår i alle utdanningsprogram.. Læreverket består av lærebok, forenklet bok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no FATTIG/RIK. Det magiske klasserommet - fattig/rik handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn. Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom. Gjennom filmer, bildeserier og oppgavespill får elevene kunnskap om hva som kan gjøres for en mer rettferdig fordeling av ressursene. FOKUS Samfunnsfag er skrevet i et lett forståelig språk. Begreper og teori følges opp med et rikt utvalg av eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Fordypningstekster, tenkebokser og varierte oppgaver legger til rette for differensiering. Stikkord i margen, bilder og illustrasjoner inviterer til refleksjon og diskusjon

Hjem / Matematikk / Småproblemer / Åpne oppgaver 1. Åpne oppgaver 1. kr 59.00. Problemløsningsoppgaver og regnefortellinger for 2.-4. klasse, som kan løses individuelt, i par, i grupper eller i hel klasse. Samfunnsfag (17) 17-mai (2) FN (2) Geografi (11) Samenes nasjonaldag (2) Tverrfaglig (23) Cooperative Learning (2 Slik er Midgard. Det er fire typer oppgaver: Gjøre. Samfunnsfag er spennende! Vi håper at Midgard vil gjøre undervisningen ekstra morsom. Midgard 6 har ni kapitler eller emner

Eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for voksne innvandrer

Oppgaver og aktiviteter Et rikt utvalg oppgaver og aktiviteter som legger til rette for undring og utforskning og trening i både muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter. Plenum Demokrati og medborgerskap 8-10 er forankret i kompetansemålene og egner seg godt til både arbeid i klasserommet og til omvendt undervisning Læreplan i samfunnsfag. Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjeld frå 01.08.2013 . Gjeld til 31.07.2021 . Føremål . I eit demokratisk samfunn er verdiar som medverknad og likeverd viktige prinsipp Samfunnsfag for mellomtrinnet og grunnskole for voksne er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever som ikke har bodd lenge i Norge. Permen med tekst og oppgaver vil også passe for andre elever med behov for tilpasset opplæring. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 har vært utgangspunkt for arbeidet med denne permen

En bachelorgrad i samfunnsfag vil forberede deg til mange spennende og varierte oppgaver i arbeidslivet, i privat og offentlig sektor. VID vitenskapelige høgskole - Bachelor i samfunnsfag Hopp til hovedinnhol Zmekk samfunnsfag 8-10 er en læringsressurs i samfunnsfag. Ressursen består av animasjonsfilmer, oppgaver, ordlister og quiz. Alt innhold finnes på både norsk, somali og arabisk Flere oppgaver, vurderingssituasjoner og undervisningsopplegg Forslag til årsplaner Presentasjoner av faget samfunnsfag og læreboka Delta! som kan brukes i starten av året, gjerne sammen med oppstartsopplegget dialogspillet som du også finner he Se alle oppgaver i engelsk Naturfag Samfunnsfag Her finner du tips og undervisningsopplegg i samfunnsfag for grunnskolen. Se alle oppgavene i samfunnsfag Kundeservice. 23 32 76 61 gnf@gyldendal.no Organisasjonsnummer. 946 163 899 Besøksadresse. Sehesteds gate 4. 0164 Oslo. God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på sakte og rask spor 2, og spor 3.Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis

Rike oppgaver. Vurdering i grunnskolen - SlideShar

Årets prosjekt - Kortfilm med 2 oppgaver Denne filmen gir en kort innføring i årets OD-prosjekt, og har to tilhørende oppgaver. Samfunnsfagene, Livsmestring, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utviklin Ball, . . (2020). Preik, humør og rike oppgaver. Tangenten tidsskri or ateatikk - undervisning,˚31(1). 10fi14. 12 1/2020 tangenten for å «bryte opp» en lang time, eller som opp­ summering. Det fungerer også fint som lærer­ styrt stasjon hvis det er stasjonsundervisning. Anbefales! Rike oppgaver Det er viktig at elevene får oppgaver som d

Personvernerklæring. Kontakt os Kapittel 5 - Fattige og rike på samme klode. Kapittel 6 - En rettferdig verden? Velkommen til Nye Makt og menneske 10. trinn. Nettstedet har ekstra tekster, oppgaver og aktuelt stoff i historie, geografi og samfunnskunnskap. Oppgavene stimulerer den utforskende eleven, og hjelper til med å nå de nye kompetansemålene I dette kapittelet skal du lære: Navn på landsdelene; Hvor landsdelene ligger; Hva som er karakteristisk for landsdelene; Navn på fylkene; I hvilken landsdel fylkene ligger Visit the post for more. Litt om meg. Hei! Jeg heter Anne Marte og jobber på en barneskole i Oslo. Jeg elsker å lage undervisningsmateriell og finne morsomme måter å lære bort på Start studying Prøve i samfunnsfag, Kap 2-4. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Her er en video om samvittighet: Her er noen videoer: NRK - samvittighet Her er noen arbeidsark: Arbeidsark samvittighet Luthers samvittighet: Andre oppgaver: Samvittighet 2 Tr Tidslinje: Her er fakta om Bronsealder: Bronsealderen er en betegnelse på en periode i menneskets historie som fant sted mellom steinalderen (noen steder «kobberalderen») og jernalderen. Bronsealderen begynte da menneskene gikk over fra å lage sine verktøy av stein (som i steinalderen) til å lage noen av dem av bronse. Bronsealderen ble avløst a

1. klasse: Familien min Tema: Hva er en familie? Forskjeller og likheter før og nå i: sammensetning, størrelse, oppgaver, kjønnsroller. Lag slektstre. Vite at det finnes ulike familier. Samtale om hvem som er med i familien og bruke begreper som foreldre, søsken, besteforeldre o.l. Tegn din egen familie. Her kan elevene, foreldrene og lærere lese Åpne, rike oppgaver. In the development phase, I started from seven bridges and developed tasks, which I tested in three different rounds with friends, colleagues, etc. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med. Ett mål med oppgaven er. Samfunnsfag Trinn 8.-10. både for seg selv og for samfunnet som helhet. Gjennom varierte oppgaver og elevnære fremstillinger, kan lærerne tilpasse undervisningen sin og gjøre fagstoffet spennende og relevant for alle. Kjøp Arena 8-10 her I arbeidet med internasjonale forhold er det relevant å trekke inn kompetansemålene i Utforskeren i forhold til problemstillinger og drøftingsoppgaver om for eksempel EU og Norges rolle i Europa, rike og fattige land, miljøutfordringer, mennesker på flukt m.m

Kan jeg få figuren min til å løpe et løp

Samfunnsfag, naturfag og KRLE - ideer, tips og materiell Utforsker-serien Kombiner KRLE og sosialt arbeid Dette er samlesiden for alt av ideer, tips og materiell for undervisning i samfunnsfag, naturfag og KRLE. Øverst på siden kan du finne bilder/linker til spesielle opplegg og serier. Under disse finner du blogginnlegg knyttet til disse fagene på venstre [ kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling; Samfunnskunnskap Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur, og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv

Rike og fattige land. 8.-10. trinn Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Du får kunnskap og forståelse samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder . Den Kalde Krigens konsekvenser - Samfunnsfag Samfunnsfag Samfunnsfag, naturfag og RLE 1.klasse - DMK Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i samfunn/naturfag i 1.klasse. Sidekolonnen. sammensetning, størrelse, oppgaver, kjønnsroller. Lag slektstre. Vite at det finnes ulike familier. Samtale om hvem som er med i familien og bruke begreper som foreldre, søsken, besteforeldre o.l. Tegn din.

Innleveringsoppgave | Demografi - Studienett

Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding.. Rike Nord, fattige Sør. Hva betyr det egentlig at noen land er rike mens andre er fattige

Vi tilbyr gratis nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE. Vi er støttet av Udir og følger offisielle læreplaner i 1.-10. årstrinn Drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår og hvilke tiltak som kan motvirke dette (Samfunnsfag). Definere sentrale grep knyttet til sosialisering og bruke de til å undersøke og diskutere trekk ved sosialisering av ungdom i Norge (Samfunnsfag). Nedenfor følger noen forslag til oppgaver i de ulike fagene: Nors Aktuelle fag: Samfunnsfag, geografi, RLE/religion, matematikk (statistikk) og IKT-fag NUPI Skole Hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) finner du god informasjon til oppgaver om miljø, klima og naturressurser, krig og konflikter i verden, om organisasjoner som FN og EU, om menneskerettigheter, norsk utenrikspolitikk, bistand og globalisering

Du som lærer slipper å finne frem til aktuelle nyheter og lage egne oppgaver. Intuitivt dashboard, som kompletterer eller erstatter tradisjonell kapittelstrukturen i en bok: Bruk vårt forslag til undervisningsopplegg. Eller dra og slipp temaer for å tilpasse temaene i Munin Samfunnsfag ditt eget årshjul Kjøp 'Kosmos 10 Elevbok, d-bok, Samfunnsfag for ungdomstrinnet' fra Fagbokforlaget Fattige og rike land. Skisse til samfunnsfagsforedrag. Bokmål Sammendrag av pensum. Fokus på karbohydrater (kapittel 7 i Eureka! 10) Sammendrag Diverse oppgaver i samfunnsfag. Nynorsk Sammendrag av pensum. Indre og ytre krefter og landformer. Sammendrag fra kapittel 2 (Indre.

2949 Samfunnsfag 2, trinn 1-7 Innledning. og hvorfor noen mennesker og land er rike mens andre lever i fattigdom Målgruppe og opptakskrav. • Studentene skal arbeide i grupper med oppgaver / problemstillinger som legges fram muntlig for resten av klassen Rike Oppgaver Websites . startside - Matematikksenteret. Tags: geometri, matematikk, pytagoras, graftegner, rike oppgaver, matematikksenteret.no - daily visitors: 162 trustworthy: 60/100. Under menypunktet Tjenester finner en informasjon om oppgaver som ivaretas og utføres av de enkelte tjenesteområdene

Spire samfunnsfag kan brukes sammen med, eller uavhengig av, Spire naturfag-serien. Spire samfunnsfag inneholder: * Førlesingsoppgaver som aktiviserer og motiverer * Tydelige læringsmål * Varierte lesetekster * Varierte og morsomme oppgaver og aktiviteter * Aktiviteter som ivaretar grunnleggende ferdighete OPPGAVER . Oppgave1. Hva vil det si at målestokken er. a) 1 : 500. b) 3 : 1. c) 1 : 1 . Oppgave 2. Helene er 168 cm høy. På et fotografi er hun avbildet i målestokk 1 : 40. a) Hvor høy er hun på bildet? b) Adam er med på bildet. På bildet er Adam 3,8 cm. Hvor høy er Adam i virkeligheten S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole, VG1, VG2 og VG3; Høyskole og universitet; Åpent Forum - for diskusjon; Aktive emner; Ubesvarte emner. Eksamen . Oppgaver og løsninger. Ressurser . Eksamensoppgaver.

IKT i samfunnsfag og Fronter IKT kobles også inn i fagene ved hjelp av Fronter. Her kan elevene lagre arbeidet sitt, diskutere seg imellom og med læreren. Linker som kan brukes i undervisning . Wikipedia - utfyllende informasjon om ulike temaer; Gruble - oppgaver til de fleste fag; Pugg and play - hjelp med det faglig samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag rike. 1905 unionsoppløsning. Varierte arbeidsmåter : Lytte Snakke Lese Skrive Gruppearbeid løse oppgaver. Lese bøker og tidsskrifter Skuespill Storyline Utviklings-prosjekt Samfunns © Opphavsrett 2020 Ludenso. Alle rettigheter forbeholdt Nye oppgaver i norsk og samfunnsfag - uke 36. Privatøkonomi er tema i samfunsfag nå. Lærestoffet ligger her:, -okonomi - og oppgaven er slik: Elevens oppgavesvar: Unge Penger. En god privatøkonomi er noe vi alle ønsker. En god privatøkonomi gir et liv med færre bekymringer, men kan en god økonomi føre til problemer hos ungdom

 • Stuker definisjon.
 • Haukås skole fræna.
 • Pitbull serial online.
 • Asbest tak.
 • Boardinghouse neufahrn.
 • Nußloch stadtverwaltung.
 • La perla årnes.
 • Liste over engelsktalende land.
 • Holzweiler skjerf fresia.
 • Star wars the force awakens actors.
 • Schwarzwälder bote rottweil.
 • Antioksidanter i kroppen.
 • Sprüche aufmunterung trost.
 • 1 krona värde.
 • Pauly immobilien krefeld.
 • Subitum meaning.
 • Petyr baelish actor.
 • Yamaha reservdelar moped.
 • Lukke åpne trappetrinn.
 • Bergenfest 2018 dato.
 • Panikkangst fysiske symptomer.
 • Overleaf figures side by side.
 • Blunt wrap ivory.
 • Propofol wiki.
 • Curse twitch minecraft.
 • Låst tastatur.
 • Kleine zeitung kärnten.
 • Svir etter å ha tisset.
 • Www stianssport no.
 • Ullevål sykehus nevrologisk sengepost.
 • Hvordan scorer jeg hende.
 • Mobbing posttraumatisk stress.
 • Anduin warcraft.
 • Mobbing på facebook.
 • Otomoto samochody osobowe używane śląskie.
 • Traumfrauen ganzer film.
 • Hessen sehenswürdigkeiten bilder.
 • Karl liebknecht straße 36, 04107 leipzig.
 • Sant elm wandern.
 • Traueranzeigen stuttgart.
 • Collicare stange.