Home

Kristendommen i antikken

Kristendommens historie er historien om kristendommens og kirkens utvikling og endring fra sitt utgangspunkt i Jesus-bevegelsen innenfor jødedommen på begynnelsen av vår tidsregning og fram til vår egen tid. Ved overgangen til det andre århundre stod kristendommen tydelig fram som en egen religion atskilt fra jødedommen. Fra da av kan man si at kristendommens historie har sin begynnelse Tidlig kristendom, også kalt for «oldkirken», eller «den gamle kirken», er en betegnelse på kristendommens eldste tid, fra den uformelt ble dannet og fram til den ble etablert. Denne tiden dekker løselig tre århundrer, fra 100-tallet til 300-tallet e.Kr., mellom Jesus Kristus' korsfestelse (ca. år 26-36 e.Kr.) og fram til det første Konsilet i Nikea i år 325 e.Kr

kristendommens historie - Store norske leksiko

 1. Antikken - Konstantin rydder vei for den kristne kirken. På 300-tallet gjennomgår kristendommen radikale forandringer. Keiser Konstantin så at den kristne kirken var godt organisert, populær i alle samfunnslag, og kunne bli en støtte for styret hans
 2. 16. oktober kl 1415-1700 Auditorium A, Sydneshaugen skole: Jakob Engberg (Aarhus universitet): Omvendelse til kristendommen i antikken. Etter forelesningen vil Jakob Engberg og Einar Thomassen orientere om det fellesnordiske masterprogrammet Religious Roots of Europe som starter opp høsten 2009
 3. Dette var den kulturarven kristendommen brakte med seg inn i middelalderen, og når vitenskap og filosofi etter mange hundre år endelig på nytt nådde opp på samme nivå som i antikken,.
 4. oritet i Romerriket, ble kristendommen statsreligion med keiser Theodosius i 392 e.Kr. Stoisismen. Under den romerske republikken (ca. 509-30 f.Kr.) ble stoisismen den framtredende filosofien
 5. erende religionen
 6. Historien om kristne i Romerriket blir ofte sett på som en historie om religiøs forfølgelse. Det er lett å se for seg den onde keiser Nero som straffet romerske kristne med å brenne dem på bålet, etter at de på feilaktig grunnlag ble anklaget for å ha satt byen i brann, eller å forestille seg amfiteatrene der kristne martyrer ble kastet til løvene når de nektet å tilbe de hedenske.
 7. Start studying Kristendommen i antikken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Kristendom er en monoteistisk religion som utgår fra jødedommen, og innebærer troen på Jesus fra Nasaret som Kristus (Messias), jødenes og verdens frelser, og på de læresetninger som ble nedtegnet i Det nye testamente, den andre delen av Bibelen.Kristendommen er en abrahamittisk religion.. Den startet som en av mange jødiske bevegelser i Palestina Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser

Kristendommen har vært viktig for billedkunsten, men det finnes i utgangspunktet en dobbelthet: Det kan både ses en grunnleggende skepsis mot bilder og skulpturer på den ene siden. Dette har medført at det oppsto billedfiendtlige religiøse retninger både i antikken og reformasjonstiden Forskning ved Aarhus Universitet kaster nyt lys over udviklingen af kristendommen i de første århundreder af religionens historie. Det skriver Videnskab.dk.. De kilder, som man hidtil primært har anvendt i afdækningen af den tidlige kristendoms historie, er primært forfattet af veluddannede kristne i antikken Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr..Antikken inndeles i gresk antikk og romersk antikk.Det var en blomstringstid for gresk og romersk litteratur, med forfattere som Homer, Aiskhylos, Ovidius og andre

Men kristendommen fikk allikevel raskt fotfeste, og etter at Konstantinopel ble ny hovedstad kom den romerske sosiale og politiske maktens sentrum enda nærmere den unge religionens fødested. Det gikk ikke lenge før også keiseren konverterte til kristendommen, og i 392 etter vår tidsregning ble kristendommen til statsreligion under keiser Teodosius Kristendommen var gjennom middelalderen langt mer ensrettende enn islam. Vest-Europas gjenoppdagelse av antikken. Som vi allerede har sett (se side 000), ble gjenoppdagelsen av Aristoteles en sensasjon blant de lærde på 1200-tallet. For første gang siden antikken ble vestens intellektuelle kjent med et ikke-kristent kunnskapsunivers Et av de store problemer for etableringen av kristendommen, var hvordan man skulle forholde seg til den viktigste klassiske teksten i antikken, nemlig Homers fortellinger i Illiaden og Odysseen. Disse tekstene ble brukt over hele romerriket i den encykliske undervisning, og var kilde til kritikk og diskusjon også fra ikke-kristent hold, for eksempel fra Seneca og Filon

Tidlig kristendom - Wikipedi

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse og

Fagartikler om kristendommen Oversiktsartikkel om kristendommen Videoer om kristendommen Hva er Den norske kirkes syn på Jesus? Hvordan forholder Den norske kirke seg til julehøytiden? Gnostisk syn på påsken Hva er Den nordisk-katolske kirkes syn på Jesus? Hvordan forholder Den nordisk-katolske kirke seg til julehøytiden? Artikler om kristendommen Har kristendommen gjort verden mer human. Kristendommen gjennombrudd skjer på 300-tallet. - Språk De fleste språk i Europa var indoeuropeiske i antikken, og er fortsatt det. Romernes språk(latin) har satt et fotavtrykk på språket i Europa selv etter Romerike hadde falt fra hverandre Kristendommen er basert på tro som vei til erkjennelse. Som omtalt tidligere i boken innebærer tro at man skal godta uten å stille kritiske spørsmål, at man skal akseptere uten å vurdere om det man skal godta er sant eller usant. Man skal primært bare tro, det er endog en moralsk dyd å tro Gli investitori otterranno un ritorno sugli investimenti del 600% da questi titoli. Non perdere questa opportunità unica nella vita

Video: Jakob Engberg: Omvendelse til kristendommen i antikken

I TIDEN ETTER JESU DØD var de kristne en forfulgt sekt, foraktet av både romere og jøder. Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Langvarige teologiske og politiske uenigheter førte på 1000-tallet til «det store skisma»: kirkens splittelse i en vestromersk (katolsk) og østromersk (ortodoks) gren. I vest, fem hundre år senere, tok Martin Luther et. Jødiske sekter i antikken - inkludert kristendom. Paulus hadde allerede lenge før dette argumentert for at kristendommen var en religion for alle, ikke bare for dem som var av jødisk avstamning. Den andre sekten som overlevde, men opprettholdt den jødiske tilhørigheten, var fariseerne I kristendommen står Jesu soning på korset sentralt i frelsessynet. Frelse kan være et generelt synonym for redning, men brukes spesielt i religiøse sammenhenger hvor det betegner frigivelse fra synd eller frigivelse fra gjenfødelsens syklus, innpass i Guds rike og et evig liv. Ny!!: Gresk religion i antikken og Frelse · Se mer » Gai Ny!!: Gresk religion i antikken og Romersk mytologi · Se mer » Romersk. Antikken. Den greske antikken; Den romerske antikken. Kilder og fordypning Dette førte til en periode med regelrett borgerkrig i Romerriket. Det var da også i provinsene at den forholdsvis nye religionen kristendommen etter hvert fikk fotfest

Kristendommens betydning - Dagblade

Historie Vg2 og Vg3 - Romersk tro og tenkning - NDL

Antikken. Den greske antikken; Den romerske antikken. Kilder og fordypning Vestromerrikets kollaps Kristningen av Europa Gladiatorene i Colosseum Kristendommen ble med dette i praksis en statsreligion og spredte seg videre fra det romerske riket og utover i mesteparten av Europa igjennom den tidlige middelalderen Antikken brukes ofte som en betegnelse på romersk og gresk historie fra år 700 f.kr. og til år 500 e.kr., og som igjen deles inn i gresk antikk og romersk antikk. De greske bystatene omtales ofte som den hellenske sivilisasjon, som alle hadde ulike regjeringtyper og kulturer Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr..Antikken inndeles i gresk antikk og romersk antikk.Det var en blomstringstid for gresk og romersk litteratur, med forfattere som Homer, Aiskhylos, Ovidius og andre. På norsk kalles antikken tidvis upresist for. Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. Disse ulike gruppene varierte nok til at man kan snakke om greske religioner eller «kulter», skjønt de fleste delte likheter som en tro i polyteisme, troen på flere guder Det er antikken, renessansen og opplysningstiden. Det står om disse periodene fra side 98 i KRLE-boka og RLE-boka. Noen viktige perioder og årstall i utviklingen av humanismen følger nedenfor. Humanisme i vesten - noen viktige historiske hendelser 700-400 f.Kr.: Antikke greske tenkere. Antikken er også kalt oldtiden

Kristendommen var blitt Romerrikets religion, og idrettslekene ble oppfattet som en arv fra en hedensk fortid. Men i over 1000 år ble det altså arrangert olympiske leker i den greske verden. De moderne olympiske lekene har bare eksistert i litt over 100 år På1500-tallet er det særlig to oppfinnelser som bidrar til at kunnskap om verden, mennesket og kristendommen utvikler seg og spres. Disse idealene er hentet fra antikken. Å la seg inspirere av tanker fra antikken, er noe som går igjen i alle aspekter av renessansen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag Jeg ønsket også å belyse hvordan kristendommen og dens menneskesyn fikk praktiske konsekvenser for hvordan man behandlet barn, syke, gamle, fattige og andre svake grupper I den anledning har det vist seg behov for kortfattede oversikter om Europas kristne arv fra antikken og til nyere tid, slik den blant annet kommer til uttrykk i bilder og arkitektur. Denne lille boka, Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur bilder og arkitektur, er et forsøk på å gi en slik oversikt og konsentrert innføring ved å rendyrke sammenhengen mellom kristendomshistorien og.

Da kristendommen ble innført i Europa, fikk statenes lover et guddommelig utgangspunkt. Kristendommens Gud hadde åpenbart noe sant om mennesket og Gud, en sannhet som fikk betydning for synet på hva som var rett og galt. I antikken var slaveriet en naturlig del av sivilisasjonen Hvorfor tror du kristendommen lyktes slik som religion? Hva skjedde egentlig i overgangen fra antikken til middelalderen, og hva tror du var årsaken til at det gikk som det gikk? Blanding. Mennesket er godt sier Sokrates, mennesket er syndig sier Augustin. Hva mener du? Hvilken funksjon har statsmakten i et samfunn

Mysteriereligioner i antikken. Aschehoug, Oslo 1942, 8vo, orig. sjirtingryggbind, 216 + (3) s., illustrasjonsplansjer, slitasje på hjørnene. NBL: «Sam Eitrem var den første norske forsker med internasjonalt navn i klassisk filologi og ble i verdenssammenheng den ubestridte autoritet innen oldtidens religion og magi. Som motvekt mot marginaliseringen av gresk og latin i norsk skole- og [ Lekene ble holdt på Olympia hvert fjerde år inntil romerne satte en stopper for dem i år 394 e.Kr. For romerne, som hadde kristendommen som statsreligion, representerte dette Kristus' seier over guden Zevs. Bruk Wikipedia og nettressursene nedenfor til å svare på oppgavene. Oppgave. Hva var bakgrunnen for de olympiske lekene i antikken Romerriket var et rike i antikken med utgangspunkt i byen Roma. Det var et av historiens mektigste Da rommet det antagelig mellom 60 og 80 millioner mennesker. Romerriket var svært mangfoldig Sentralt i rikets administrative oppbygging og mentale verden var byene. Byene var ansvarlige for sitt. Kristendommen hadde utviklet seg fra å være en forfulgt minoritetsbevegelse, en jødisk skandalesekt, en mot-kultur, til å inngå allianse med denne verdens herrer

Kunst og galakse! :D | Lasseboy ;)

Kristendommen oppsto i det som er dagens Israel. Etter hvert ble den oppfattet som en trussel mot det romerske samfunnet fordi den fikk tilhengere også utenfor jødiske miljøer samtidig som de kristne ikke ville delta i felles romerske ritualer for de romerske gudene på grunn av budet om at Du skal ikke ha andre guder enn meg. 13 Antikken - Roma (200f.kr-400e.kr) MÅL: - Katarsis / renselse gjennom tragediene/komediene . HISTORIKK: - Den romerske republikken erobrer middelhavsområdene og fører arven fra Hellas videre - Keisertiden gir folk brød og sirkus - De kristne forfølges, men kristendommen blir statsreligion på 300-talle På grunn av det nye kirkefunnet kan man nå være enda sikrere på at kristendommen nådde helt til Etiopia i samme tidsrom. - Det aksumittiske rike var en av verdens mest innflytelsesrike sivilisasjoner i antikken, men likevel er det et av imperiene vi vet minst om, sier arkeolog Michael Harrower ved Johns Hopkins University Begreper. Abstract I den rabbinske jødedommen og tidlige kristendommen i antikken finner vi to vidt forskjellige skilsmissetradisjoner. Til tross for at begge religionene oppstod i samme landområde og delte de samme hellige tekstene, Den hebraiske bibelen, hadde de ulike holdninger til hvorvidt det var lov for en mann å skille seg fra sin hustru

Historie Vg3 Påbygging (kap

Antikken var en periode i europeisk historie som varte fra år 700 f. Kr til ca. år 500 e.Kr. Antikken er kjent for filosofi og kjente filosofer; blant annet Aristoteles, Platon og Sokrates, politikk og demokrati som sies og være opprinnelsen til dagens demokrati, kunst og idrett; de berømte olympiske leker, religion; gresk mytologi og antikken ble avsluttet med den nye religionen. Av Sigbjørg Ladstein Berge og Per Bjørnar Grande Romerriket var et verdensrike som omfattet områdene mellom Nord-Afrika, Spania, England og Palestina. Romernes seier over Kartagerne i 201 f.Kr. betydde at de, mer eller mindre, kontrollerte den vestlige verden. De erobret videre Makedonia i 168 f.Kr, Kartago på nytt med de nordafrikanske territoriene i 151, Korint Hald fram med å lese.

Antikken - Kunsthistori . Gresk kunst i antikken og Vognkjøreren fra Delfi · Se mer » Xenokrates fra Sikyon. Xenokrates fra Sikyon, aktiv på 280-tallet f.Kr., var en gresk skulptør og forfatter i antikken, og en av de første som vi kjenner til som kan bli karakterisert som en kunsthistoriker. Ny!! Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling Perioden mellom antikken og renessansen blir da en mellomperiode som ikke teller noe særlig, Lignende kan man argumentere for de to andre, overgangen fra norrøn religion til kristendommen, og opphøret av å reise på utferd, som var en viktig del av vikingtiden,.

kristendom - Store norske leksiko

sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn Filosofi, etikk og livssynshumanisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag Jeg har valgt: 1) Etikk: Det gode liv, 2) Sannhet: Hva er erkjennelse? 3) Hva er mennesket I Vesten har studiet av antikken først og fremst vært konsentrert om Hellas og Roma. Antikkens grekerne har blitt sett på som forløperne for senere kunst, vitenskap og filosofi; romerne som de som skapte det politiske grunnlaget for senere europeisk historie. Romerriket var dessuten rammen kristendommen utviklet seg innenfor Kristendommen gjør seg gjeldende. Forskeren synes at de kristne tekstene i samlingen er særlig interessante, og som kan fortelle oss noe om menneskelivet i antikken som vi ikke visst fra før, sier Anastasia Maravela. Av Trine Nickelsen Publisert 22. apr. 2012 10:07 . Del på e-post. Del på. Kong Olav gikk straks opp til garden med følget, de gikk til det loftet Raud (Raud den ramme, stormann på Godøy i Saltfjorden) sov i, brøt det opp og løp inn der. Raud ble tatt til fange og bundet, og av de andre som var der inne, ble noen drept og noen tatt til fange Kristendommen romerrikets fall. Home / Oslo / Kristendommen romerrikets fall. Posted on 10:13 10:38 by Proverbs. Julius Cæsar og Romerrikets fall - del 4 (Antikken) 10/31/ · Romerriket var et rike i antikken med utgangspunkt i byen Roma. Det var et av historiens mektigste imperier

Ble kristne forfulgt i Romerriket? - ReligionsOraklen

Med antikken mener vi perioden mellom 700 f.Kr. og 500 e.Kr., Dominatet avskaffet senatet og gav keiseren enda mer makt. På 300-tallet vant kristendommen fram med keiser Konstantin. I 395 ble riket delt i en østlig og vestlig del, og på 400-tallet knuste germanske folkevandringer den vestlige delen Åttende foredrag i serien Antikkens samfunn: Politikk, offentlighet og makt ved dr.philos. Knut Ødegård, holdt torsdag 2. mai 2013 i Auditorium 1, Universite.. Hvor oppstod kristendommen, og hvorfor ble den etterhvert oppfattet som en trussel mot det romerske samfunnet? Kristendommen oppstod i Romerriket. Romerne tok over Israel områdene ca. 60 år før Jesus ble født. Grunnen til at kristendommen ble en trussel mot romerne var at de bare tilbød en gud Slik kristendommen har korset, islam halvmånen og den greske antikken har søylen, har Norge staven. Da Oddvar Brå knakk sin fjærlette Swix-stav ved inngangen til VM-arenaen, ble vi ikke bare verdensmestre; mange vil mene at vi også brakk den norske folkesjelen Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø. 10 tips til hvordan kolleger kan støtte hverandre å bidra til en positiv og god. Eller spill Kahoot om gresk antikken eller Kahoot om romersk antikken. 3. Bruk disposisjonene vi lager i timene til å øve på muntlig presentasjon. 4. Bruk kapitlene 1 og 2 i Tidslinjer som oppslagsverk i ditt etterarbeid frem mot eksamen

Powerpoint antikken 1. Antikken Ca. 800 f. Kr. ca. 500 e. Kr. Bilde inn Bilde: Wikimedia Commons 2. Antikken • En blomstringstid for gresk og romersk kultur. • Begynner med framveksten av polisstatene fra ca. 800 f.Kr. • Det vestromerske rikets oppløsning på slutten av 400-tallet regnes som et sluttpunkt for antikken. 3 Kristendommen - suksessoprift for samfunnsbygging. 2,3 milliarder mennesker i verden tror at Jesus Kristus er Guds sønn og veien til Himmelen. Hver tredje jordboer er kristen. 2000-tallet er troens århundre, og det eksploderer i vekkelser over hele verden

Den katolske tradisjon - Del 3:Antikken og den tidlige middelalder Den katolske tradisjon - Del 3 Det skjer en åndeliggjørelse av kristendommen, mens den fysiske verden, naturen, kommer noe i bakgrunnen. Det åndelige liv får ofte et preg av kristen mystikk Pris: 261,-. heftet, 2008. Midlertidig utsolgt. Kjøp boken Ånden, kroppen og naturen i antikken, kristendommen og romantikken av Johnny Thiedecke (ISBN 9788790108496) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Kristendommen ofret til sin Gud ved å lage vakre objekter i hans ære, fra rikt utsmykkede skrin til gigantiske katedraler. Dette skapte verdier i stedet for å ødelegge dem, noe som raskt gjorde kristne riker mer velstående enn naborikene

Kristendommen i antikken Flashcards Quizle

Serie: Antikken og kristendommen Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter undersøger de tidlige kristne forsvarsskrifter fra 2. og begyndelsen af 3. århundrede i deres samtidige kontekst Kahoot: Introduksjon til kristendommen YouTube: Bibelen: Det nye testamente Memrise: Bibelen: Det nye testamente Jetpunk: Jesus Kristus og Det nye testamente NY - YouTube: Kristendommens lære og myter Quizlet: Kristendommen i antikken YouTube: Kristendommens tidlige historie Memrise: Kristendommens tidlige histori Antikken: Det var en gang et menneske: fransk tegnefilmserie fra 1978. Serien tar for seg historien til mennesket fra jorda blir til og fram til mellomkrigstiden. Serien består av 25 episoder som varer omkring 25 minutter. Serien har noe gjennomgangsfigurer og er beregnet for barn - Klassiske forskere på antikken er glad i filosofene. De overser at gresk tradisjonell religion er noe helt annet. Noen er også uenig i at kristendommen har utviklet seg på grunnlag av greske, religiøse forestillinger. Det er motstand i en del fagkretser, derfor har det vært skrevet lite omkring dette tidligere Hvis ikonoklastene i Bysants hadde fått viljen sin, hadde ikke vestlig kultur vært den samme. Heller ikke kristendommen. Det er umulig å skille billedkunst fra kristendom, umulig å si hvor kristelig påvirkning slutter og ikke-religiøs kultur begynner. Derfor er det humanetiske prosjekt om en nøytr

Kristendom - Kunsthistori

Kristendommen ble så statsreligion i Romerriket i 381, og forfølgelsene gjorde helomvenning og gikk over til å ramme de som ikke støttet kristendommen. Handel med Romerriket. En by eksisterer i tre forskjellige stadier. En hver by er avhengig av omlandet for å kunne eksistere Definitions of Antikken, synonyms, antonyms, derivatives of Antikken, analogical dictionary of Antikken (Norwegian Kristendommen blir først et sentralt tema i presentasjonen av middelalderen. Det er interessant å legge merke til hvor overflatisk kristendommen blir kommentert i antikken, og det er vanlig at det bare er de politiske aspektene som er interessante Han forklarer at det i antikken innføres helt nye begreper å tenke religion på gjennom kristendommen. Blant annet skaper kristendommen forestillinger om rettroenhet, kjettere og eksklusiv frelse, i tillegg til å definere sterke grenser mot annerledestenkende og avvik - Kristendommen kan ikke få all skylden for at synet på homofili endret seg. Dette synet på sex mellom menn endret seg i løpet av overgangen mellom antikken og middelalderen. Hatlen mener det er mye knyttet til fremveksten av kristendommen og kirken

Kristendommen - en oversikt Religioner

Kjøp 'Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur, bilder og arkitektur' av Tormod Tobiassen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824500150 Kjøp Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur fra Tanum I de senere år har skolens KRL-undervisning fått en dreining i retning av kulturelle og kunstneriske sider ved religioner og livssyn. I den anledning har det vist seg behov for kortfattede oversikter om Europas kristne arv fra antikken og til nyere tid, slik den blant annet kommer til uttrykk i bilder og arkitektur Song Once There Was a Hushpuppy-28221; Artist DANIEL ROMER-FRIEDMAN|BENJAMIN ZEITLIN; Album Beasts Of The Southern Wild [Music From The Motion Picture][Featuring Original Score By Dan Romer & Benh.

Ikonenes betydning i kristendommen Kristendommen

Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk. Sammenlikne kristendommen med andre religioner og livssyn Filosofi, etikk og livssynshumanisme K8147 Presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag K8148 Gjøre rede noen for hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid K814 Svært mange fenomener i vår tid har røtter tilbake til antikken, som politikk, filosofi, kunst, arkitektur, idrett, språk og religion (kristendommen). Demokratiet i antikken var forskjellig. I Vest-Europa la paven lokk på mye av kunnskapen fra antikken. - Den østlige versjonen av kristendommen var dessuten pluralistisk i sitt vesen, det vil si at den godtok andre religioner

Kunst i middelalderen: Tidlig middelalderrosenloevParos – WikipediaNye tanker om stat og samfunn - Historie og filosofi

I antikken var kristendom en blandet landhandel - Religion

Hva er religionens rolle i antikken? Antikkens verden er uten tvil hedensk. Samtidig oppstår kristendommen midt i denne kulturen. Kristne tenkere omfavner i virkeligheten mye av den klassiske arven, og overgangen mellom hedendommen og kristendommen kan på mange måter virke flytende Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. Disse ulike gruppene varierte nok til at man kan snakke om greske religioner eller «kulter», skjønt de fleste delte likheter som en tro i polyteisme, troen på flere guder Gresk religion i antikken og Olympia (Hellas) · Se mer » Olympos Kristendommen startet som en lokal bevegelse blandt jøder, med Jesus som predikant omkring år 30. Jesu opprinnelige lære var universell medmennesklighet og. Mellomspill mellom antikken og renessansen i filosofiens historie. Lær mer om epikureanisme, stoisisme, skeptisisme og nyplatonism

Antikken - Wikipedi

Antikken: Tidsrommet ca. 750 f.Kr. til ca. 500 e.Kr. i middelhavsområdet, særlig knyttet til gresk og deretter romersk kultur og samfunn. Oldtiden: Litt gammeldags betegnelse. Brukes dels om antikken, men mest mer omfattende, også om de eldre høykulturene i Egypt og Mesopotamia og Midtøsten for øvrig Slike verdier finner vi også i stoisismen som var viktig i antikken. Stoikernes og jødedommens moral var hovedkildene for utviklingen av den kristne etikken. Da kristendommen i 325 e.Kr. formelt ble innført i Romerriket av keiser Konstantin, var det århundrer siden stoikerne hadde begynt formidlingen av de verdiene som Herland tenker på når hun snakker om likeverd Kristendommen er en abrahamittisk religion som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Palestina på Jesu tid. Troen på Kristus spredte seg til det gresk-romerske kulturområdet, og ved keiser Konstantin den stores omvendelse til kristendommen i 312 og Milanoediktet året etter ble det innført trosfrihet for de kristne

Den romerske antikken - Mennesket

Antikken - Antikken regnes som tiden mellom 700 f.kr - 500 e.kr - Gresk og romersk kultur dominerte middelhavsområdet - Vi har en arv av filosofi, politikk, arkitektur, kunst og idrett fra antikken. HELLAS' HISTORIE Palasser - Kreta og Hellas ble styrt av herskere fra store palasser - Disse rikene gikk til grunne rundt 1150 f.kr, Seksualitet og kjønn i den kristne antikken' (Gyldendal). Bag bogen står en række forskere med centrum i religionshistorie m.v. (Bergen) og Ny Testamente (Oslo), der i årene 1997-2001 var engageret i et forskningsprojekt om 'Det kristne menneske: Konstruksjon av ny identitet i antikken' - Antikken er underernært i Norge. Men i en tid med intellektuell desorientering, som vi opplever i dag, trenger vi antikkens filosofi mer enn noen gang, erklærer den nye bestyreren for Det norske institutt i Athen, Panos Dimas

Moderne historie 3B | Sutori
 • Postmodernisme 1980.
 • Herren mützen winter.
 • Holiday movie free.
 • Aerobus lisbon.
 • Kinarestaurant sandvika.
 • 1 zimmer wohnung oldenburg eversten.
 • Search for extraterrestrial intelligence.
 • Filippinene vær.
 • Special flower names.
 • Theodora rose williams.
 • Siberian husky bergen.
 • Fibrom entfernen kosten.
 • Saltøn sesong 4.
 • Funksjonshemmedes levekår i norge.
 • Go tcha armbånd.
 • Bølgen omtale.
 • 6 mnd gammel valp.
 • Systembolaget öppettider gøteborg.
 • Kuba krokodile springen.
 • Rurrenabaque.
 • Skamløs pris.
 • Bygård definisjon.
 • Årets russesang 2017.
 • Lungefibrose levetid.
 • Erdmandelflocken kaufen.
 • Die ersten schiffe.
 • Hp deskjet 3630 manual.
 • Ekornes stressless sofa.
 • Gps tracker hund.
 • Ballet bonn.
 • Spanske kjærlighets sitater.
 • Hoven øreflipp hos hund.
 • Android mit pc verbinden usb.
 • Sende ting med toget.
 • Velvet sofa norge.
 • Kraftigste bitt hund.
 • Byggryn bløtlegging.
 • Nyttige franske setninger.
 • Contoh negara libertarianisme.
 • Hva er parallelle univers.
 • Følelsesring hva betyr fargene.