Home

Radioaktiv stråling

Mindre radioaktiv stråling i Japan | Udland | DR

Naturfag Påbygg - Radioaktivitet - stråling fra utstabile

 1. Her ser vi en av Henri Becquerel sine fotografiske filmer, som ble eksponert av radioaktiv stråling. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet
 2. Radioaktivitet kalles det fenomenet at atomkjerner henfaller (omdannes) og sender ut ioniserende stråling i form av partikler og/eller elektromagnetisk stråling under denne prosessen.. Ved radioaktiv omdanning sendes ioniserende stråling ut i form av alfastråling, betastråling eller elektromagnetisk stråling som i denne sammenhengen ofte blir kalt gammastråling
 3. Stråling som ioniserande stråling frå ustabile atomkjernar er strålar i form av alfastråling, nøytronstråling, betastråling eller gammastråling.Strålinga oppstår når ustabile atomkjernar blir spalta til andre atomkjernar og samstundes sender ut energi.Dei mest kjende radioaktive stoffa er uran og radium.. Måleininga for radioaktivitet er becquerel (Bq), der 1 Bq svarer til ein.
 4. Hensikt: - Å undersøke hvilke stoffer som stopper radioaktiv stråling - Å undersøke hvilke bergarter som sender ut radioaktiv stråling Teori: Vi har tre typer stråling: Alfastråling (α), betastråling (β) og gammastråling (γ).. 1) Alfastråling er en partikkel med to protoner og to nøytroner, og har positiv ladning. Strålingen kommer vanligvis fra Uran, Plutonium, Radon og Radium
 5. Radioaktiv stråling, røntgenstråling og kosmisk stråling betegnes samlet som ioniserende stråling. Alle effekter av slik stråling overfor dødt eller levende materialer skyldes strålingens evne til å ionisere molekyler og dermed skade dem eller danne fri radikaler. Det kan for eksempel bli mer enn én million radikaler fra en enkelt «stråle» (kvant eller partikkel)

Radioaktive stoffers stråling bruges mange steder med omhyggeligt indkapslet (ud over hospitaler) eller under anden kontrol til f.eks. Røgalarmer, læk søgning, kontrol af svejsninger, sterilisering af engangs kirurgiske instrumenter og sprøjter og i specielle tilfælde til at gøre madvare langtidsholdbare (bakteriefrie, til ekspeditioner f.eks.) f.eks. krydderier, tykkelsesmåling ved. Ved utvendig stråling kan strålekildene i prinsippet deles i punktkilder og radioaktiv forurensing. I en punktkilde er det radioaktive stoffet samlet på ett sted, mesteparten av strålingen mot en person kommer da fra en bestemt retning, og strålingsintensiteten synker raskt når avstanden til kilden øker Denne strålingen - enten den kommer fra bakken eller verdensrommet - kaller vi bakgrunnsstrålingen. Når vi bruker en geigerteller for å måle strålingen fra radioaktive stoffer, må vi alltid ta hensyn til bakgrunnsstrålingen. Kosmisk stråling. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet og fra sola

Radioaktivitet - Wikipedi

 1. Stråling gis ofte som etterbehandling mot operasjonsområdet og tilgrensende lymfeknuter etter kirurgisk fjerning av primærsvulsten for å drepe mikroskopiske rester og spredning fra kreften. Strålebehandling er medvirkende til resultatet hos cirka 40 prosent av alle som helbredes for kreft, og bedrer smerter og andre plager hos 40-90 prosent av dem som får lindrende strålebehandling
 2. Radioaktiv stråling eller radioaktivitet er spontane omdanningar i atomkjernar. I slike omdanningar frigjerast energi som stråling. Som vist i figuren under kan ein ha fire ulike typar stråling, som har ulik penetrasjonsevne. Mange stoff gir ut fleire typar stråling samstundes
 3. Flere nordiske målestasjoner har meldt at de har fanget opp svak radioaktiv stråling som ikke kan forklares naturlig. Ifølge den svenske myndigheten for strålingssikkerhet har man målt lave nivåer av de radioaktive isotopene cesium-134, cesium-137, kobolt-60 og ruthenium-103. Samme isotoper er målt i Finland, mens det i Norge er målt konsentrasjoner av jod-131
 4. Tre typer vanlig stråling. Strålingen som kommer fra radon og datterproduktene til radon, heter alfastråler. Dette er en av de tre typene radioaktiv stråling som vi mennesker oftest støter på, når vi møter grunnstoffer med ustabile atomkjerner. Strålene påvirker oss forskjellig og har noen ulike egenskaper
 5. Radioaktiv stråling - radon. Radioaktiv stråling har både positive og negative sider. De svært små mengdene vi eksponeres for i hverdagen er ufarlige. I for store mengder er radioaktiv stråling svært skadelig både for dyr og mennesker. Radioaktiv stråling har også mange viktige bruksområder, blant annet innen medisin
Hvorfor er radioaktiv stråling så farlig? | Illvid

Stråling fra mobiltelefoner har bekymert mange siden det ble vanlig å ha slike. Bare begrepet stråling er i seg selv skummelt, fordi det kan skape assosiasjoner til radioaktiv stråling. Bekymringene knyttet til stråling fra mobiltelefoner går gjerne på eventuelle helseskader eller helseplager Ioniserende stråling kan bestå av partikler, for eksempel alfapartikler eller elektroner, med svært høy energi.Slik stråling oppstår blant annet via radioaktive materialer.. Elektromagnetisk stråling vil også kunne være ioniserende, spesielt gammastråling og røntgenstråling, som ligger i den øvre delen av energispekteret til elektromagnetisk stråling Hvordan beskytte seg mot stråling? Etter å ha lest all denne informasjonen om potensielle helseskader er det mange som føler seg ført bak lyset av myndighetene; de har valgt å tro at i «verdens beste land» er det alltid noen andre som tar ansvar for dem. Men i informasjonsalderen er uvitenhet et valg, og du har forhåpentligvis valgt å ta ansvar for egen helse nå som du har lest om.

En atomkjerne som desintegrerer (brytes ned), kvitter seg med sitt energioverskudd ved å sende ut energi-rik stråling. Det er denne prosessen som kalles radioaktivitet. Det vi kaller radioaktive stoffer består av særlig ustabile isotoper som desintegrerer ofte. Styrken på en radioaktiv kilde angis i becquerel (Bq) Radioaktivitet fra radioaktiv isotoper. En radioaktiv isotop er en utstabil isotop av et grunnstoff som nedbrytes spontant, desintegrerer, og sender ut avhengig av type radioaktiv isotop stråling i form av alfastråling, betastråling, positronstråling, eller gammastråling. Noen isotoper kan ha flere typer stråling. Radioaktive isotoper blir brukt innen medisin (stråleterapi, klinisk. Ioniserende stråling karakteriseres ved høye frekvenser, har høy energi, og kan bryte kjemiske bindinger direkte i det bestrålte materialet. Ioniserende stråling er stråling fra radioaktive kilder som omfatter alfa-, beta- og gamma-stråling, nøytronstråling eller røntgenstråling

Radioaktiv stråling kan referere til: . Kjernestråling: Alfastråling (α-stråling), prosjektiler av heliumkjerner (to protoner og to nøytroner); Betastråling (β-stråling), elektroner; Gammastråling (γ-stråling), svært energirik kortbølget elektromagnetisk stråling; Nøytronstråling (nøytron-stråling), nøytroner; Ioniserende stråling, stråling med stor nok energi til å. Stråling, kreft, abort, m.m. Vi lever og har alltid levd med en viss radioaktiv stråling. Vårt strålemiljø består av stråling fra verdensrommet, naturlig radioaktivitet fra stoffer i jorden, radongass, og menneskelaget stråling, f.eks. fra Tsjernobylulykken.Både naturlig og menneskeskapt radioaktivitet påvirker vår helse Stråling er udsendelse af energi i form af partikler eller bølger. Det kan for eksempel være varme, lys eller røntgenstråling. Man skelner mellem ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling afhængig af, hvor meget energi strålingen indeholder. Ioniserende stråling (udtales joniserende stråling) er så rig på energi, at den kan påvirke menneskers celler, enten ved at.

Stråling og helse NB! Denne boka finnes som nettbok (pdf) i oppdatert og utvidet utgave på engelsk: Radiation and Health (2015) Se også annen populærvitenskapelig informasjon hos forskningsseksjonen biofysikk og medisinsk fysikk. av. Thormod Henriksen. Medarbeidere: Finn Ingebretsen, Anders Storruste, Terje Strand, Tove Svendby, Per Wethe Målingene vi tok av de tre radioaktive kildene viser at jo lengre avstand stoffet har fra måleapparatet desto lavere blir intensiteten. Gjenstandene som har høyest tetthet og er tykkest gir også en lavere intensitet enn målingene uten hindringer eller gjenstander med svært lav tetthet og tykkelse 3. Stråling fra radioaktive partikler eller støv som spres over større område ved eksplosjon og/eller brann. Svakere stråling over større område. 4. Stråling fra radioaktivt materiale som har kommet inn i kroppen (indre stråling), vanligvis ved inhalasjon (pustes inn) eller svelges (som partikler eller med mat/drikke). 5 Den vil regne ut din eksponering for stråling i prosentandel av grenseverdiene til Statens strålevern. Dette betyr at 1 % tilsvarer 100 000 µW (mikrowatt), noe som er 10 000 ganger høyere enn det Folkets Strålevern mener grensen skal være Radioaktiv stråling er ioniserende. Det har alltid vært radioaktiv stråling på jorda, selv om det først ble oppdaget for litt over hundre år siden. Det kalles for den naturlige bakgrunnsstrålingen, og stammer fra verdensrommet og fra naturlige radioaktive stoffer i jordskorpen

Store mengder radioaktiv stråling kan skade celler og DNA i kroppen. Cellen vil stort sett klare å reparere DNA-skader selv, men noen ganger kan en skade utvikles til kreft senere i livet Radioaktiv stråling er stråling som sendes ut fra atomkjernen i radioaktive stoffer. Dette skjer fordi atomene i radioaktive stoffer er i ubalanse og går i oppløsning, slik at det oppstår radioaktiv stråling.Radioaktiv stråling er ioniserende, som vil si at det som absorberer strålingen kan bli elektrisk ledende Ved et radioaktivt nedfall vil mennesker og dyr motta ekstern stråling fra radionuklider som avsettes på hud/klær, fra radioaktive stoffer i luften, eller fra deponert aktivitet på bakken. Som omtalt foran vil de to første kildene bare være aktuelle i den aller første fasen av et radioaktivt nedfall, mens ekstern gammastråling fra langlivede radionuklider på bakken vil være aktuell. - Deretter undersøkte vi hvilke bergarter som sender ut radioaktiv stråling: Uraninitt er det viktigste mineralet til utvinning av Uran, og den kan finnes flere steder i Norge. Uraninitt består av opptil 88 % Uran, og gav sterkt utslag på Geiger-Müller-telleren Radioaktiv stråling kan både ha positive og negative egenskaper. Til tross for skadeligheten, kan det brukes i blant annet medisin. På utsiden av kroppen vår er gammastråling den farligste. Dette kommer av den lave gjennomtrengeligheten til alfa- og betastrålingen

Radioaktiv stråling kommer fra en ustabil atomkjerne. (Faller fra hverandre) Naturlig radioaktiv stråling deles inn i alfa-, beta- og gammastråling: Alfastrålene er heliumkjerner. Betastrålene er elektroner med stor hastighet. Gammastråling er energirik elektromagnetisk stråling I en røykvarsler er det en radioaktiv α-kilde (americium) med lang halveringstid. Nøytronstråling er en svært gjennomtrengende stråling. Den består av nøytrale nøytroner som på sin vei gjennom stoffet hverken blir tiltrukket eller frastøtt av elektrisk ladde partikler I etterkant av behandlingen vil det de første dagene være økt radioaktiv stråling fra kjertelen, da er det en del forholdsregler som må tas. Isotopen har en halveringstid på 8,02 dager og dette gjør at pasienten sender ut en «høy» radioaktivitet den første uken. Pasienten isoleres derfor på enerom de første 2-3 døgnene etter.

Røntgenstråling og radioaktiv stråling er forskjellige typer stråling - men den medisinske faren forbundet med eksponering for dem begge dreier seg om den økte risikoen for kreft. Mye av det vi vet om strålefare og kreft baserer seg på kunnskap om utsettelse for radioaktiv stråling,. Radioaktive stoffer er ustabile og gir fra seg energi i form av partikler eller elektromagnetiske bølger. Ioniserende stråling har høy energi og kan gi biologisk skader på celler og DNA. Alvorligheten av skaden avhenger av mengden stråling vi blir utsatt for og man forsøker derfor å holde nivåene i mat så lave som det praktisk er mulig å få til (ALARA-prinsippet) Radioaktiv stråling. Ustabile atomkjerner kan sende ut tre strålingstyper: - Alfastråling er heliumkjerner og har kort rekkevidde, blir stanset av papir. - Betastråling er elektroner, og kan trenge inn i hud, men stoppes av for eksempel tre. - Gammastråling er elektromagnetisk stråling

g-stråling er fotoner (det kan sammenlignes med røntgenstråling) Henri Becquerel Helium kjerne a Foton Elektron Spontant g henfall Ustabil kjerne b Enheter En radioaktiv kildes intensitet angis i antall henfall per sekund Enheten er becquerel (Bq) - etter Henri Becquerel som oppdaget radioaktiviteten. 1 Bq = 1 desintegrasjon (ett. Radioaktiv stråling påvirker cellevev. Ioniserende stråling = fellesbetegnelse for røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer. All ioniserende stråling er svært energirik og kan sparke ut elektroner i et atom som blir truffet, slik dannes ioner. Ioniserende stråling kan forandre og ødelegge cellevev i planter og dyr Alfastråling er en form for radioaktiv stråling. Den består av alfapartikler som er bygget opp av to protoner og to nøytroner. Dette er det samme som helium-kjernen har, og derfor kalles alfapartikler ofte for heliumkjerner. Se artikkelen Alfastråling. Betastråling er en annen form for radioaktiv stråling som består av elektroner

Radioaktiv stråling - Wikipedi

Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler). Røntgenstråling er ioniserende stråling og det samme er stråling fra radionuklider eller. Gammastråling (γ-stråling) var opprinnelig definert som elektromagnetisk stråling relatert til prosesser i atomkjernen, hvor også partikkelstråling som alfapartikler (alfastråling) og betapartikler (betastråling) oppstår.Gammastråling er den mest energirike elektromagnetiske strålingen i det elektromagnetiske spekter..

Radioaktiv stråling - Daria

radioaktivitet - fysiologisk virkning - Store medisinske

Japanerne frykter radioaktiv stråling som følge av det ødelagte atomkraftverket. Men vi omgir oss også med radioaktiv stråling i hverdagen Ioniserende stråler (radioaktiv stråling) Ioniserende stråler, også kaldet radioaktiv stråling, er f.eks. røntgenstråler og kosmiske stråler fra verdensrummet. Igennem livet udsættes man kun for meget små doser ioniserende stråling, og risikoen for at få kræft af ioniserende stråler er meget lille. Læs mere: Ioniserende stråling Typer af ioniserende stråling. De mest almindelige naturligt forekommende typer af ioniserende stråling i dagligdagen er ultraviolet stråling fra Solen; alfa-, beta-og gamma-stråling fra radioaktive stoffer samt energirige protoner, neutroner og eksotiske partikler fra verdensrummet fra den kosmiske baggrundsstråling.. Ud over disse naturligt forekommende kilder, møder vi ofte også. Radongass og de datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller

Radioaktive stoffer er farlige fordi de sender ut stråling med så høy energi at strålingen kan rive elektroner av atomer og molekyler, slik at de blir elektrisk ladet - såkalte ioner. Hvis hele kroppen, et organ eller noen celler utsettes for radioaktiv stråling, kan det oppstå skader Radioaktiv stråling omfatter tre strålingstyper: alfa, beta og gammastråling. De ulike typene stråling fikk navnene etter de tre første bokstavene i det greske alfabetet, før forskerne forsto hva strålingen besto av. - alfastrålene er heliumkjerner

Hvad er Radioaktivitet? - Niels Bohr Institutet

Stråling er en betegnelse for udsendelse af bølgepartikler eller stofpartikler.En solstråle består fx af fotoner (elektromagnetiske strålepartikler), og radioaktiv stråling består af enten alfastråler (kerner af grundstoffet Helium), betastråler (elektroner) eller gammastråler (elektromagnetiske stråler).. Strålingsenergi er som navnet antyder energi fra stråling Alfastråling er en form for partikelstråling, der er kraftig ioniserende og med svag indtrængningsevne. Alfastråling har en fart på ca. 19.000 km/s. Alfastrålingen kan have en rækkevidde på op til 1 - 2 cm, men hvor langt strålingen rækker afhænger af den energi, som bestemmes af kernen, der udsender alfastrålingen

Forsøg, biologi, fysik, stråling, fødevarer Udstyr Radioaktive kilder, 2 stk. organisk medie (fx agar i petriskåle) Fremgangsmåde Pod begge medier med bakterier Sæt det ene medie til bestråling over nogle dage - placer din radioaktive kilde tæt på mediet Det Radioaktive isotoper sender ut stråling i form av partikler, eller elektromagnetiske bølger (fotoner), når de samtidig får en energiomforming (henfaller). De tre mest benyttede strålingstypene er: α - Alfa-stråling sender en heliumkjerne, som består av to protoner og to nøytroner fra atomkjernen

Medisinske konsekvenser av radioaktiv (ioniserende

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs elektroner

Radioaktiv stråling er ikke noe annet enn stråling med høy frekvens (= høy energi). Mye nordlys betyr at partikkelintensisiteten er høyere enn vanlig og det vil medføre økt stråledose for de som befinner seg i fly Radioaktiv stråling og senskader Men jeg lurer på hva som egentlig skjer når folk utvikler kreft mange år etter lav til middels stråling? At celler som deler seg muterer og blir til kreftceller når man utsettes for stråling kan jeg forstå, men hva er det egentlig som gir senskadene, dvs at kreft utvikles mange år senere Har noen spørsmål rundt dette temaet. 1) Hvor kommer radioaktiviteten fra? Er dette endringer i atomkjernene? De er ustabile, og får å bli mer stabile, så sender de ut radioaktiv (ioniserende) stråling fra atomkjernen? 2) Er det strålingen eller stoffet som er radioaktivt? 3) Kan man finne ut hvor mange isotoper et grunnstoff har

strålebehandling - Store medisinske leksiko

Strålebehandling bruker radioaktiv energi til å målrette og ødelegge kreftceller i prostata. Det er to typer av strålebehandling: de med en ytre strålingskilde og brachyterapi, som bruker radioaktive frø for å levere stråling fra innenfor kroppen. Lupron er en injeksjon medisiner tilgjengelig med en resept fra lege Et av disse produktene er ioniske røykvarslere, som virker ved hjelp av radioaktiv stråling. - Dette er et produkt vi må ta meget alvorlig miljømessig fordi det inneholder en ionisk kjerne. Radioaktiviteten må håndteres på en forsvarlig måte, og det sier seg selv at dette må komme inn i et organisert miljøsystem, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i Renas til DinSide Radioaktiv stråling - Strålings typer Christian Johnsen. Loading Løsningsforslag stråling - Naturfag 1ST [Hemne VGS] - Duration: 13:29. Arve 1,404 views. 13:29 Temasiden handler om stråling som blant annet omfatter kosmisk stråling, stråling fra radioaktive stoffer, UV-stråling, mikrobølger, radar, og felt fra høyspentledninger Radioaktiv stråling påvirker sannsynligvis både graden av DNA-metylering og hvilke histonvarianter som er til stede og derved geners aktivitet. Det vil være interessant å undersøke om frø fra Tsjernobyl har et annet mønster av disse enn frø fra områder med bare bakgrunnsstråling. Figur.

Radioaktiv stråling - Fylkesmanne

 1. Frykter radioaktiv stråling Statens strålevern er på branntomta ved Oslo Sentralstasjon for å sjekke om det har lekket ut radioaktive stoffer etter brannen i ettermiddag
 2. Ioniserende stråling er den sterkeste formen for stråling. Cellene i kroppen kan skades av ioniserende (radioaktiv) stråling og gi uopprettelig skade. På arbeidsplasser hvor ansatte og besøkende kan bli utsatt for stråling må man sette opp fareskilt som er godt synlige og i tilstrekkelig antall
 3. Radioaktiv stråling er et annet eksempel på ioniserende stråling. Strålingen kommer fra radioaktive stoffer som fins i naturen, og som hele tiden gir oss små mengder stråling. Den radioaktive strålingen vi er mest redd for, kommer fra utslipp fra kjerneenergiverk
 4. Radioaktiv stråling. I motsetning til konvensjonelle våpen frigir atomvåpen ioniserende radioaktiv stråling: partikler og stråling fra radioaktivt materiale. Ved høye doser dreper radioaktiv stråling celler, ødelegger organer og fører til en hurtig død. Ved lave doser kan celler bli skadet og utvikle kreft, genetisk skade og mutasjoner
 5. 10.1 Stråling fra radioaktive stoffer. 10.1.1 Antoine Henri Becquerel var den første til å oppdage radioaktivitet. Han oppdaget radioaktivitet i 1896 i uransalt som det ble tilfeldigvis lagt noen fotografiske plater i
 6. 3 Radioaktivitet > 3.1 Radioaktiv stråling. Gyldendal Norsk Forlag © Gyldendal Norsk Forlag AS | Kontakt oss | Systemkrav © Gyldendal Norsk Forlag AS | Kontakt oss.

Hvorfor er radioaktiv stråling så farlig? illvit

 1. strålekilder: Radioaktive stoffer, varer eller utstyr inneholdende slike stoffer, samt anlegg, apparater eller utstyr som kan avgi stråling. e) medisinsk strålebruk: Anvendelse av stråling på mennesker ved medisinsk undersøkelse og behandling, i forskning og ved undersøkelser i rettslig sammenheng
 2. Ukjent kilde til radioaktiv stråling i Finnmark. Statens stråleverns målestasjon på Svanhovd ved Passvikelva hvor det tas normalt sett tas luftprøver en gang i uka. Her fra 2000 da det hadde vært et uhell på den russiske ubåten «Kursk». Arkivfoto Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
 3. Radioaktiv eller ioniserende stråling påvirker levende organismer sterkt. Folk blir stadig utsatt for stråling i små mengder som ikke gir alvorlig helsefare. Sterkere radioaktive stråling fører imidlertid til alvorlig sykdom og trussel mot livet. Derfor er det utviklet et spesielt system av koeffisienter for å måle stråledosen
 4. Lave nivåer med radioaktiv stråling er påvist i Tsjekkia og Europa, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i en pressemelding.. De små mengdene med de radioaktive partiklene Jod.
 5. Å blokkere all stråling er eit totalt meiningslaust utsagn. Hugs på at du er radioaktiv, og at alle materialer rundt oss er radioaktive, inkludert betong. Spørsmålet er heller kva utgangspunktet er, og kva målet er
 6. Visse organismer tåler radioaktiv stråling bedre. Ifølge Brown lader det til, at nogle organismer tåler radioaktiv stråling bedre end andre. »Nåletræer virker, som om de er særligt sensitive over for stråling, mens græs tåler det bedre. Det er komplicerede mekanismer, der styrer modstandskraften over for stråling,« forklarer Brown

En radioaktiv sky kan også bestråle mennesker direkte. Radioaktiv sky kan stråle gennem vægge. En sky med indhold af radioaktive stoffer er usynlig, og strålingen herfra stoppes ikke af hud, stof eller vægge. Men hvis man bliver indenfor, reduceres den dosis af stråling fra de radioaktive stoffer, kroppen udsættes for radioaktiv stråling (også: stråling, utstråling) volume_up. radiation {subst.} NO infrarød stråling {hankjønn/hunkjønn} volume_up. infrarød stråling. volume_up. infrared {subst.} (infrared radiation) Eksempler. Eksempler av stråling på engelsk. Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil

Naturfag Påbygg - Introduksjon – Lys og bølger - NDLA

Hvor farlig er radioaktiviteten vi har rundt oss

 1. Radioaktiv stråling sendes ut i rommet og treffer denne en gasskilde vil denne bli positivt ladet og trekkes mot en negativt ladet plate i røykdetektoren. Når gassen treffer platen sendes det strøm igjennom røykvarsleren og alarmen går
 2. radioaktiv stråling på engelsk. Vi har én oversettelse av radioaktiv stråling i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 3. SI-enheten för radioaktiv intensitet är becquerel (Bq). 1 Bq innebär 1 kärnsönderfall per sekund. En äldre enhet är curie (Ci), 1 Ci = 3,7·10 10 Bq. Dessa enheter anger antal sönderfall och inte vilken typ av sönderfall som sker. Varningsskylta
 4. I dag fant jeg ut at bananer er naturlig radioaktive. Dette kommer fra det faktum at de inneholder relativt høye mengder kalium. Spesielt inneholder de Kalium-40, som er en radioaktiv isotop av kalium. Det faktum at bananene er radioaktive har faktisk gitt opphav til stråleenheten: Banan-ekvivalent dose (BED); Dette er den gjennomsnittlige mengden stråling du blir utsatt for ved å spis
 5. eksempler på ioniserende partikkelstråling. Dette kjenner vi også som radioaktiv stråling. Alfastråling består av alfapartikler ( − ) som er heliumkjerner (to nøytroner og to protoner, 4He2+). Alfastråling kan oppstå når en tung atomkjerne henfaller til en lettere atomkjerne - radioaktiv prosess
radioaktivitet – Store norske leksikonSenit SF | Bildearkiv

Utslippet av radioaktiv stråling er beregnet til rundt 17 prosent av utslippene etter Tsjernobyl-katastrofen i 1986 - historiens verste atomulykke. 120.000 evakuerte har fortsatt ikke fått flytte hjem. Over 1.000 evakuerte fra Fukushima-området døde i fjor av sykdommer som kan skyldes forholdene de nå lever under Aktiviteten til radioaktive stoffer måles i becquerel (Bq). 1 Bq tilsvarer 1 omdannelse av en atomkjerne per sekund. Skadepotensialet per Bq varierer mellom forskjellige radioaktive stoffer, bl.a. utfra hvilken type stråling det sender ut. F.eks. er det større risiko knyttet til 1 Bq av polonium-210 enn 1 Bq av cesium-137 Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort

Video: Radioaktiv stråling - Radon Tryggerehverdag

Dette trenger du å vite om stråling - Tu

Jeg liker ioniserende stråling, det er fascinerende. Ioniserende stråling kalles ofte, feilaktig, for radioaktiv stråling. Den korrekte betegnelsen er ioniserende stråling, og det betyr at det er stråling som kan slå løs elektroner fra et atom. Strålingen kommer inn med en viss energi og slår løs elektronet, litt som når vi spiller biljard eller bowling fortsett å lese. Bluetooth-apparater sender ut elektromagnetisk stråling i mikrobølgespekteret, og dette er også ikke-ioniserende stråling, og ingen kjent skadelig effekt er påvist. Hvor mye energi som sendes ut varierer mellom klasser av Bluetooth-apparater, men selv det kraftigste strålenivået et Bluetooth-apparat kan avgi, er mindre enn det laveste strålenivået fra en mobiltelefon Stråling, udbredelse af energi i form af bølger eller en strøm af partikler. Fx udstråler et varmt legeme energi i form af elektromagnetisk stråling. Radioaktive henfald er kilde til alfa-, beta-, gamma- og røntgenstråling, se radioaktivitet; alfa- og betastråling er partikelstråling, mens gamma- og røntgenstråling er elektromagnetisk stråling med høj energi

ioniserende stråling - Store norske leksiko

Radioaktivitet er spontan omdannelse (henfald) af en atomkerne ledsaget af energirig stråling. Ved processen forvandles den radioaktive atomkerne (moderkernen) til en datterkerne, som kan tilhøre et andet grundstof. Datterkernen vil ofte selv være radioaktiv og henfalde spontant til en ny datterkerne osv., indtil den radioaktive henfaldsserie afsluttes med en stabil kerne Radioaktive Stråling T-skjorter fra Spreadshirt Unike motiver 30 dagers returrett Bestill Radioaktive Stråling T-skjorter på nett nå Radioaktive stoffer sender ut ioniserende stråling, så vi kan også kalle den radioaktivitet. Det er faktisk noe som heter radioaktiv stråling også, men det er når man tar et radioaktivt stoff, for eksempel uran, og lager en stråle av dette. Så selv om dette også har med radioaktivitet å gjøre, så er det noe annet Formålet med forsknings- prosjektet var å finne ut om moderate doser med radioaktiv stråling kan ha en skadelig effekt på fosterets mentale utvikling.To grupper med 18-åringer er undersøkt:84 hadde mødre som opp- holdt seg Oppland og Nord-Trøndelag, som hadde relativt stor grad av radioaktivt nedfall.94 hadde mødre som oppholdt seg i Oslo og Akershus, som ikke var spesielt utsatt for. Nematoder påvirkes negativt av kronisk eksponering for radioaktiv stråling Alle organismer blir utsatt for lave nivåer av radioaktiv stråling hver dag. Vanligvis har dette små eller ingen merkbare effekter eller skadevirkninger

Atomer - Fysik kemi

Beskyttende tiltak - Folkets Strålever

Radioaktiv stråling af Søren Lundberg 1. Hvilke typer? 1.1. Hvilke typer findes der? 1.2. Hvor kommer de fra? 1.3. Forsøg med radioaktive kilder 1.4. Hvilke har størst gennemtrængingsevne Radioaktiv stråling i melk og spinat. Det er funnet avvikende mengder radioaktiv stråling i melk og spinat fra områder nær det ulykkesrammede kjernekraftverket i Fukushima, opplyser japanske myndigheter 1989: - Kaninene er store som griser og kuene har to hode Radioaktive stoffer er farlige, fordi de udsender stråling med så høj energi, at strålingen kan rive elektroner af atomer og molekyler, så de bliver elektrisk ladede - såkaldte ioner. Hvis hele kroppen, et organ, eller nogle celler udsættes for radioaktiv stråling, kan der opstå skader

Stråling i rummet – Niels Bohr Institutet - KøbenhavnsTilmeld Stråling i brand isoleret på sort baggrund | stockSunnivaRose: StrålingGammakilde UN2911den franske revolusjon – Studieweb

Hva er radioaktivitet? - Bellona

Gavekjernekraftig radioaktiv stråling Premium hettegenser barn Grenseløse kombinasjoner av farger, størrelser og stiler Oppdag Gensere & hettegensere av internasjonale designere nå

pH-værdi i hverdagen - Fysik/kemi
 • Spencer reid mutter.
 • Weinfest neustadt an der weinstraße 2018.
 • Apple tv 4 generation vs 3rd.
 • Horoskop jungfrau märz 2017.
 • Dnt hytte norefjell.
 • Priser drikke rccl.
 • Test czasowniki rozdzielnie złożone.
 • Sella ronda pistenplan.
 • 90er party stadthalle verden.
 • Trondheim katedralskole festsal.
 • Inneha kryssord.
 • Amfi orkanger butikker.
 • Ludwig van beethoven humanistiske ideer.
 • Golf 3 2l.
 • Ku opac.
 • Fjernstyrt traktor.
 • Raka marginaler word 2010.
 • Köln wiki.
 • Trær med nøtter.
 • Best movies 2013.
 • Kjønn baby ultralyd.
 • T skjorte dame.
 • Prolaps i korsryggen.
 • Navn på forskjellige kaker.
 • Hva er airprint skriver.
 • Rmv studenten.
 • Habibi restaurant og kafé oslo.
 • Get boks pris.
 • Kylling creme fraiche.
 • Kalorier i lakris.
 • Adhd symptomer voksne kvinner.
 • Hvor kan man kjøpe malurt.
 • Dodge dakota forum.
 • Human nose.
 • Smart fortwo cabrio.
 • 6 mnd gammel valp.
 • Rapportere svindel.
 • Blackjack odds calculator.
 • Findling zeitung saarbrücken.
 • Språklige virkemidler nynorsk.
 • Könskorrigering kvinna till man bilder.