Home

Samnorsk debatten

Samnorsk - språket som aldri vart - Det hadde vore ein fordel med berre éin måte å skrive norsk på, seier Arne Torp i Landslaget for språklig samling. Han meiner samnorsken fekk ein pangstart med 1917-reforma, men vart knekt av eit nasjonalt stemningsskifte etter krigen Samnorsk, også kalt fellesnorsk, var et framtidig, tenkt felles norsk skriftspråk som skulle oppstå ved sammensmelting av bokmål og nynorsk. Å nå fram til et samnorsk skriftspråk var å anse som offisiell norsk språkpolitikk fra 1919, da Stortinget godtok endringene i 1917-rettskrivninga. Fra da av var det gitt at nye språkreformer skulle avgjøres i Stortinget

I denne oppgava skal du sette deg inn i debatten om samnorsk og lage en reportasje fra foreldreaksjonen mot samnorsk med utgangspunkt i to videoklipp. Sist oppdatert. 24.10.2018. Tekst: Ragna Marie Tørdal, Oddvar Engan og Heidi Mobekk Solbakken (CC BY-SA) Retningslinjer for bruk Kopier lenke til siden Går mot samnorsk. Lomheim mener også at språket har beveget seg mot samnorsk de siste ti årene. - Ordbruken har blitt langt mer samnorsk nå enn den var for 20-30 år siden Foreldreaksjonen mot samnorsk var en aksjon som ble startet i 1951 i protest mot de norske myndighetenes språkpolitikk. Stortinget hadde bestemt å opprette Norsk språknemnd, og aksjonen protesterte mot dette. De var både mot måten språknemnda var satt sammen på og formålet med nemnda, som var å arbeide for et felles norsk skriftspråk Samnorsk var en tenkt, fremtidig norsk skriftnorm der nynorsk og bokmål skulle være smeltet sammen til ett språk «på norsk folkemåls grunn». Den såkalte tilnærmingspolitikken, som hadde som formål å skrittvis avskaffe forskjellene mellom bokmål og nynorsk, dominerte norsk språkpolitikk fra ca. 1917 til 1966. På grunn av massiv motstand, først og fremst fra riksmålssiden på. Språkdebatt og språkpolitikk er på mange måter to sider av samme sak. Den offentlige debatten er ofte knyttet til politiske ambisjoner - ønsker om innflytelse og medbestemmelse. I den norske språkdebatten på slutten av 1800-tallet sto partiene Høyre og Venstre på hver si side

Tilbake til episodelisten Debatten. Torsdag - Trump tar valget til retten. Torsdag - Trump tar valget til retten; 1. Delta i debatten! Nordnorsk debatt er åpent for alle. Vi ønsker innlegg fra deg. @ NN debatt. Kontakt oss. Rådhusgata 3 boks 2515 9272 Troms.

I 1951 beslutter Stortinget å opprette en språknemnd som skal arbeide for å tilnærme nynorsk og bokmål til et samnorsk skriftspråk. Dette vekker heftig debatt, og vi får høre en motstander. Samnorsk kan det bli visst folk skriver dei ordene ein har lyst til uavhengig om det er bokmåls eller nynorsk, Gjentatte postinger av samme innlegg (såkalt spamming), forsøk på avsporing av debatten eller på annen måte ødelegger debatten. Innlegg er ikke skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk Eventyrleg samnorsk på vidaregåande skule Debatt: No er det på tide å rydde opp og la sidemål bli valfritt for dei interesserte. Helge A. Kyvik Lektor, Haugesund. Publisert torsdag 17. oktober 2019 - 10:02 Sist oppdatert torsdag 17. oktober 2019 - 13:43

Det to frontane stifta snart kvar sin kamporganisasjon; Noregs Mållag (1906) og Riksmålsforbundet (1907). Midt i denne striden grodde det også fram ein tredje part, tilhengarane for samnorsk. Det var dei som ønskte å reformere begge skriftspråka i retning av ei felles samling. Landsmål og riksmål skulle ein gong i framtida gå opp i ei høgare eining, det vil seie eit samnorsk språk La oss få samnorsk, så vil alle stilla likt. DEBATT: Etter å ha lese Anne Elise Winterhus sin kronikk 26. mars under tittelen «Rogalandsmålet er nynorsk», synest eg mykje av det ho skriv er interessant. Likevel har eg eit anna syn på mangt av det Gjer greie for debatten rundt samnorsk. Kven deltok? kva gjekk argumentasjonen ut på? Bruk tekstane på side 418 og 42 vedlagte teksten er et innlegg i debatten om samnorsk. Gjør greie for noen av synspunktene i teksten, og forklar kort den språkhistoriske sammenhengen. Drøft deretter denne påstanden fra teksten: «Sprogutviklingen er en naturlig prosess. Den lar seg hverken hindre eller påskynde.» Kommentar: Oppgaven er todelt Samnorsk debatten. Tidsrommet mellom 1910 og 1960 blir ofte kalt tilnærmingslinja. Da var hovedfokuset at de to skriftmålene skulle nærme seg hverandre, og at man skulle få et felles skriftspråk - samnorsk. i 1938 ble den samnorske språkreformen vedtatt, og møtte imidlertid sterk motstand, særlig blant riksmålsforkjemperne

Samnorsk - språket som aldri var

samnorsk - Store norske leksiko

 1. Skal skrive en artikkel om samnorsktanken og hvordan arbeidet mot samnorsk ble drevet på 1900-tallet. Kunne trenge noen tips om hva jeg kan og bør ha med i denne teksten. Har noe stoff, men hadde vært fint om jeg kunne få andre synspunkt og tanker rundt dette temaet.. På forhånd takk
 2. gspolitikken hadde som føremål å avskaffa skilnadane mellom bokmål og nynorsk på lengre sikt. Det vart blant anna sett på som upraktisk å ha det same språket uttrykt i.
 3. Debatt. Ja til felles språk for hele Norge. Debatt > <forf . Det er tre muligheter, vi kan velge bokmål, nynorsk eller samnorsk. Skal vi diskutere dette i årevis, eller skal vi vise litt handlekraft, slik Dagfinn Høybråten gjorde det med røykeloven? Honnør til Helga Pedersen,.
 4. Bakgrunnen for debatten var 1938-reformen, som gikk ut på at bokmål og nynorsk nå fikk flere like, og obligatoriske, former. De som hadde den dannede dagligtalen som morsmål, ble nå provosert, fordi bokmålet nå hadde krysset grensen og trådd inn i folkemålet. I 1917-reformen kunne man, hvis man ville, krysse grensa, i 1938 måtte man
 5. skriftspråkene. I dag er ikke lenger debatten om samnorsk noen trussel, nå er det i stedet flere andre faktorer som truer språket vårt. For eksempel blir språket influert av engelsk og fremmedord som man i Norge ikke har ord for enda. Nynorsken er også på vei ut, ford
 6. g mellom dei to skriftspråka. Nemnda hadde til oppgåve på vitskapleg grunnlag å gje styresmaktene og ålmenta råd og rettleiing i språkspørsmål og i dette arbeidet «fremja tilnær

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1900 til 1960 - NDL

I 1951 vekket forsøket på å etablere et samnorsk skriftspråk debatt. I forkant av stortingsdebatten gjorde Landskomiteen for foreldreaksjonen mot samnorsk det kjent at de allerede hadde fått inn 92 500 protester mot den språkpolitiske linjen og appellerte til Stortinget om å utsette behandlingen av saken Ordet samnorsk blev lanceret af Moltke Moe i artiklen Nationalitet og kultur i Samtiden i 1909.Ifølge Moe drejede det sig om et sprog, der var vokset op av de levende talemål, byenes som bygdenes.Da den nye retskrivningskomité trådte sammen i 1916, fik den i opdrag at realisere tanken om samnorsk.I 1907-reformen havde man bygget på et ensartet, landsgyldigt talesprog, hvor man i. Denne videoen handler om Min film. This video is unavailable. Watch Queue Queu I dag er debatten mellom nynorsk og bokmål svært aktuell. Alle har høyrt om desse to målformene. Men visste du at fra 1917 til 1966 gikk den norske språkpolitikken ut på å innføre et felles norsk språk, dette vart kalla samnorsk. Ordet samnorsk blei først brukt av Arne Garborg i 1877. Tenk over dette, vill

Samnorsk er eit tenkt skriftspråk der nynorsk og bokmål er semlta saman til eit felles skriftspråk. Denne tanken blei presentert tidleg på 1900-talet og tilnærminga mellom dei to skriftspråka var på sitt største like før andre verdskrig. Mellom presentasjonen og høgdepunktet blei fleire reformasjonar satt ut i live i Noreg, og det er særleg 191 Eventyrleg samnorsk på vidaregåande skule. Debatt: No er det på tide å rydde opp og la sidemål bli valfritt for dei interesserte. Debatt: No er det. Les mer. Utdanning. Boks 9191 Grønland. 0134 OSLO. Tlf 24 14 20 00. Faks - redaksjonen@utdanningsnytt.no. utdanningsnytt.no. Antall lesere 218 000 Samnorsk er ein lform som blandar både (det vi i dag kallar) bokmål og nynorsk til ein, samla lform. Idéen var den at dette skulle foreine det norske folk gjennom språket. Men, før vi kan snakke meir om samnorsk, vi sjå nærare på språkutviklinga frå 1900 og utover Debatt : Språk Norsk språk nynorsk kultursentrum akademiet for språk og litteratur språknorm motinnlegg språkdebatt bokmål 0 språkrådet samnorsk kunnskapsminister ord venstre målform.

Fakta om teksten«Nationalitet og kultur» Forfatter: Moltke Moe Årstall: 1909 Sjanger: artikkel Kontekst: artikkelen er et innlegg i debatten om hvorvidt landsmål og riksmål burde smelte sammen til et felles språk: samnorsk Bakgrunnskunnskap om samnorsk. På starten av 1900-tallet eksisterte det to skriftspråk i Norge, landsmål og riksmål (dagens nynorsk og bokmål) I denne oppgava skal du sette deg inn i debatten om samnorsk og lage en reportasje fra foreldreaksjonen mot samnorsk med utgangspunkt i to videoklipp. Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale. Dette var stortingsflertallets ønske og vilje helt til 1971, og motstanden mot denne linjen var Riksmålsforbundets viktigste oppgave, med en særlig intens periode fra slutten av 1940- til. Selv en kortfattet oversikt over hva André Bjerke har gjort for riksmålssaken må bli temmelig lang. Ser man på omfanget, kunne man tro at det periodevis var et heldagsarbeid han var beskjeftiget med. Men han gjorde jo også så mye annet - hvor mye og hva vil vi kunne lese om i en biografi av Peter Normann Waage som utkommer senere i år, og i oversikter over hans livsverk Samnorsk kroppspleie Debutboken Fitta og havet rommer dikt som går rett på sak, men som også risikerer å bli sittende fast i sitt eget klister av griseprat. Heftige bilder: Maja Anette Flønes Monsens debutbok Fitta og havet rommer poetiske bilder som bikker mot det våte heller enn det tørre

Samnorsk debatten var en viktig del av den norske språkdebatten og normeringen på starten av 1900-tallet. Språkdebattens hovedmål var til å starte med å samle de to skriftspråkene til ett. Dette medførte samtlige skriftspråkreformer. 1901: Modernisering av Aasen's skriftspåk mal. Gradvis tilnærming til riksmål Etter århundreskiftet, spesielt etter 1905: En ny gruppe kom med i debatten: Arbeiderklassen, representert ved DNA . Problem: Riksmålet var overklassens språk, Landsmålet bøndenes, i hovedsak bygd på vestnorsk. Østnorske dialekter, inkludert østkantnorsk ble sett ned på. DNAs mål Samnorsk Det er Koht og «hans kumpaner» som ville lage eit nytt skriftspråk på norsk folkemåls grunn - «det vil si at vår tradisjonelle skriftkultur skulle erstattes av samnorsk, et blandingsspråk av dialekter, nynorsk og bokmål»

-Samnorsk styrker språket - NRK Kultur og underholdnin

Og oppi alt dette våknet selvfølgelig debatten om hvilket skriftspråk Norge skulle ha. I denne tiden gikk man gradvis bort i fra tanken om samnorsk. Det var ikke like mye gnissing mellom nynorsktilhengere og bokmålstilhengere som før krigen, og debattene begynte å foregå innad i de ulike gruppene DEBATT: Etter å ha lese Anne Elise Winterhus sin kronikk 26. mars under tittelen «Rogalandsmålet er nynorsk», Når ein nå er ferdig med nasjonsbygginga, tykkjer eg tanken om samnorsk kan bli vekt til liv igjen. Eg trur det for alle parter ville vore bra med eitt norsk skriftspråk Debatt Samnorsk Tom Egeland, forfatter I Klassekampen slår professor emeritus Øyvind T. Gulliksen et velment slag - forhåpentigvis i løse luften - for å vekke samnorsk til live igjen. Å sause de særpregede skriftspråkene bokmål og nynorsk sammen til samnorsk, er like vellykket som å blande rødvin og hvitvin og innbille seg at resultatet blir en velsmakende rosé

Foreldreaksjonen mot samnorsk - Store norske leksiko

Derfor har elevar sidemål Debatt: Målet med sidemålsundervisninga er ikkje å gjere elevane glade i nynorsk og bokmål. Det er å gi dei den kompetansen samfunnet treng i begge språka Samnorsk (gemeinsames Norwegisch) bezeichnet eine geplante Sprache und eine Sprachpolitik in Norwegen, die vor allem in den 1950er und 1960er Jahren vorherrschend war.. Ziel war die Schaffung einer gemeinsamen norwegischen Sprache durch die Mischung der beiden offiziellen Sprachen Bokmål und Nynorsk.. Das Samnorsk wurde jedoch von der Bevölkerung massiv abgelehnt, und Gegner der. I 1951 ble «Foreldreaksjonen mot samnorsk», som tok initiativ til å rette barnas skolebøker fra samnorsk til riksmål, startet. Her demonstrerer de foran Stortinget i desember samme år. Foto: NTB scanpi I all hovudsak er dette debatten riksmål/landsmål, eller fra 1929 bokmål/nynorsk. Denne debatten vart til tider ganske livlig, og bestod av: · Dei som ville ha konservativt riksmål · Dei som ville ha landsmål · Dei som ville ha samnorsk. Relativt ofte vart nye rettskrivingsnormer vedteke, og det ikkje utan strid Samnorsk språkreform Folkemålsformer blir innført som obligatorisk grunnlag for skriftlig bokmål. Den samnorske språkreformen møter mye kritikk og motstand, særlig blant riksmålforkjempere. Etter 2. verdenskrig blir dette tonet mere ned. Period: 1950 to 1969. Språkformen i.

Fra 1907 hadde vi to skriftspråk: Riksmål (bokmål) og landsmål (nynorsk). Mange mente fremdeles at riksmålet ikke var norsk nok noe som måtte forbedres. Det nasjonale spilte derfor en viktig rolle i drivkraften bak språkreformarbeidet. Det norske språkpolitiske temaet i Norge på begynnelsen av 1900-tallet var kampen mellom de to skriftspråkene Journalist, kritiker, forfatter og teatersjef. Foreldre: Rådmann Jacob Vilhelm Rode Heiberg (1860-1946; se NBL1, bd. 5) og Christiane Jeanette Aimée (Kekki) Dedichen (1872-1959). Gift 1) 1929 med cand.oecon. Alette Elisabeth (Letten) Wiland (9.7.1903-29.8.1941), datter av fabrikkeier Rasmus Kornelius Wiland (f. 1872) og Alida Olinda Brækkan (1872-1945); 2) 1942 med. Samnorsk; Ingebret Moltke Moe, folklorist og språktenkjar. Debatten og arbeidet gjekk vidare i åra som kom, og i 1906 fekk Moe, Hjalmar Falk og Johan Nicolaisen i oppgåve å gå igjennom det endelege forslaget frå Marius Nygaard og Jonathan Aars..

Samnorsk - Wikipedi

Samnorsk; Arnulf Øverland mot modernistane; Eit sitat av Georg Brandes (1842-1927) Mine tankar om debatten; Hello world! Recent Comments Archives. March 2016; January 2016; September 2015; August 2015; Categories. Uncategorized; Meta. Register; Log in; Entries feed; Comments feed; WordPress.co Debatt. Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne. Under språkstriden på 1950-tallet var samnorsk, ikke nynorsk «fienden». Bergen er en bokmålskommune

Samnorsk er eit tenkt skriftspråk der nynorsk og bokmål er semlta saman til eit felles skriftspråk. Diktsamlingane hans selde i store opplag og han var nå blitt ein etablert diktar og politikar. I seinare debatter blei han også hørt når han deltok med brennande engasjement Samnorsk - Det store prosjektet var å samle de to skriftspråkene i landet til én målform, og det var språkreformene i 1917 og 1938 som viste dette i praksis. - Venstrepolitikeren Ernst Sars mente Norge bestod av to nasjoner, to ulike kulturarver, pga. dansketiden I løpet av 1900-talet var det ein heftig språkdebatt i Noreg. Det vart store usemjer om ein skulle halde seg til to forskjellige skriftspråk, riksmål og landsmål, eller om ein skulle prøve å slå saman desse til eit fellesmål, kaldt samnorsk. Denne diskusjonen har påverka språkdebatten og språkpolitikken heilt fram til 2002. Det ha vært preget av debatter rundt språket vårt. Noe vi la merke til etter å ha lest utallige nyhetsartikler på søken etter meninger rundt tema, var at det i de siste årene virker som om det kan ha dabbet av med diskusjoner, i hvert fall innenfor populær kulturen. Kan dette komme a Spesielt var han opptatt av landsmålets framgang, og han engasjerte seg sterkt på motstandernes side i debatten om samnorsk-idéen. Jeg har spesielt konsentrert meg om fire store avisartikler, som fikk en del motstand og medhold i form av nye artikler

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

Vil laga ny nynorsk Språkrådet vil gjera nynorsken «enklare». Målungdomen er redd det berre betyr «likare bokmål». Dei fryktar at resultatet blir samnorsk Husk debatten mellom nynorsk, bokmål og samnorsk. EDIT: Kranglevoren link med særnorske tegn på macen. Kopier og lim inn linken, jeg får en ikke klikkbar. Vidkun Quisling hadde sterke meninger om hvordan norsk skulle være. Han innførte rettskrivingsregler som ikke er særlig populære. Det vil være svært relevant for problemstillingen din 1820 Språkstriden i Norge. Krav om et eget norsk skriftspråk. Man ønsket ikke å beholde dansk som språk etter frigjøringen. Knud Knudsen innførte bokmål. Det norske folkesprogs gramatik utgitt i 1848 første boken som Ivar aasen ga ut om nynorsk. Mange regner dette som starten på det nynorske skriftspråket. 1885 Jamstillingsvedtaket Av Rebecca Boxler Ødegaard Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. André Bjerkes posisjon, enorme produksjon og nettverk gjenspeiles i rundt 5000 brev, dusinvis av manuskripter, private papirer og fotografier bevart i Nasjonalbibliotekets samlinger. Snart kommer den første omfattende biografien om forfatteren, der arkivmaterialet etter ham spiller en sentral rolle. André Bjerke ble. Dette endret seg på begynnelsen av 1960-tallet. Plutselig tok det fyr i debatten om norsk språk. Det handlet om samnorsk, en sammenblanding av nynorsk og bokmål. - Vi hadde et veldig engasjement. Vi tok vel i bruk en del ungdommelige virkemidler som vi ikke ville brukt som voksne, sier Bernt Albert. - Hva reagerte dere på

NRK TV - Debatten

I Norge har vi siden norrøn tid hatt et trekjønnsystem med hankjønn, hunkjønn og intetkjønn på substantiv, formidlet av den ubestemte artikkelen vi setter foran, som en fisk, ei bok og et pinnsvin. I Bergen begynte de alt for flere hundre år siden å fravike dette logiske mangfoldet. Der har selv opplagte hunkjønnsord som kone og hytte fått grotesk hankjønnsform i konen og hytten. I dag er debatten mellom nynorsk og bokmål svært aktuell. Alle har høyrt om desse to målformene. Men visste du at fra 1917 til 1966 gikk den norske språkpolitikken ut på å innføre et felles norsk språk, dette vart kalla samnorsk

Nordnorsk Debat

Radikalt bokmål blir ofte sett på som samnorsk og det har fått en litt dårlig klang. Men samnorsk har vært navnet på ei målsetting, nemlig målsettinga om at vi en gang skal komme fram til et fellesnorsk skriftspråk, som skal erstatte nynorsk og bokmål. Dette var faktisk offisiell norsk språkpolitikk i størsteparten av 1900-tallet Debatt; Språkspalte; Annonse. Annonse - Jeg synes jeg formulerer meg best når jeg skriver nærmest mulig slik jeg prater. Radikalt bokmål har bakgrunn i samnorsk-politikken fra 1930-årene og utover. Målet var å skape en felles form for bokmål og nynorsk, med trekk fra dialekter Samnorsk var en planlagt fremtidig norsk skriftnorm, hvor de to konkurrerende skriftsprog nynorsk og bokmål skulle smelte sammen til ét fælles sprog på norsk folkemåls grund. Tanken om et fælles sprog. Professor Kohts vei i Bærum blev opkaldt efter Halvdan Koht i 1967

hestemarked.no - Norges største hesteside! E M N E H I S T O R I K K: Lene. Postet - 26/05/2005 : 13:27:48: Ser det er en veldig fokus på rettskriving her på forumet....noe som kan være vel og bra.. Planen om å smelte saman nynorsk og bokmål, er no formelt gravlagd. Målfolket jublar

Østlandsk reisning argumenterte prinsipielt for samnorsk, og var først med det. Samnorsktanken stod sterkt helt fram til rett etter krigen. Den hadde solid flertall i Stortinget fra cirka 1915. En viktig grunn var at det var for dyrt å ha to skriftlige uttrykk for norsk. Mange frykta også at nasjonen skulle bli språklig kløyvd Hun snakker samnorsk. Ingerid Stenvold er et typisk eksempel på at norsk talemål utvikler seg raskt i retning av samnorsk. Denne normalen oppstår ikke ved å smelte sammen to skriftspråk gjennom byråkratiske forordninger. Den oppstår heller ikke på norsk folkemåls grunn, slik samnorskideologene en gang drømte om

Striden om samnorsk - NR

Reaksjonane frå riksmåls-/bokmålssida var størst. Arnulf Øverland var den tydelegaste stemma i debatten, og han reagerte sterkt på alle dei obligatoriske a-endingane og ord som språk, etter og snø. Særleg sterk var motstanden i Oslo, der skulestyret hadde vedteke at skulebøkene skulle ha berre radikale former Ordet samnorsk ble først brukt i 1877 av Arne Garborg, men det er Moltke Moe som regnes som samnorskens opphavsmann. Men samnorsken ble som nevnt over aldri innført. Tanken levde lengde videre, men ble lagt dødt så seint som 2002 i sammenheng med opphevelsen av en paragraf i norsk språklov

Samnorsk - Språk - VG Nett Debat

'Samnorsk' etter 1938-reformen. Nei, ikke helt. Ulike språkreformer har svingt fra å forsøke å lede de to skriftspråkene i bestemte retninger, til å gi dem mye valgfrihet. Størst debatt skapte 1938-reformen og at Oslo vedtok å bruke 'radikalt bokmål', eller 'samnorsk' i lærebøkene i skolen Han hevdet at «riksmålet er i ophav og grunnlag eit overklassemål.» I 1933 kom «arbeid for et samnorsk skriftspråk på folkemålets grunn» inn i Arbeiderpartiets program. Samnorskpassusen ble stående like til 1953, da den ble fjernet. På dette tidspunkt var samnorsk blitt en belastet term

Eventyrleg samnorsk på vidaregåande skul

Norsk språkhistorie 1900 til i dag - Daria

Read more Samnorsk. Arnulf Øverland. Posted on January 25, 2016 by odahapnes. Det at en litteratur i våre dager lever, viser seg i at den setter problemer under debatt Den danske litteraturkritikaren Read more Litteraturens program. Politisk debatt. Posted on August 28, 2015 August 28, 2015 by odahapnes Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia Daglig utsettes vi i etermedier for et forvirrende konglomerat av dialektord, utvannet nynorsk, klosset samnorsk, moteord, svesismer, anglisismer, slang og slurv, som våre norske TV-kanaler slipper igjennom med velsignelse fra Språkrådet, som gjør lite for å rydde opp i rotet. Noen forslag til forbedring samnorsk som ga debatten en ny retning, og kastet lys over den historiske vankunne som hadde ført til at at raddiser med post mortem glød og iver forsvarte det som Arbeiderbladet på lederplass i 1938 kalte ein flokk heil-og halvfascistar ( se nedenfor) Jeg vet ikke om denne debatten har vært tatt her inne før? Uansett synes jeg det er interessant å diskutere dette med nynorsk og bokmål, fordi landet er omtrent delt i to angående synet på disse målformene. Bør barn få velge ett målføre til norsken på skolen, og slippe det andre? Hva er dine argu..

 • Amcar trondheim.
 • Netgear ex3800 bruksanvisning.
 • Sosialisering psykologi.
 • Hp printer power.
 • Gas turbine.
 • Champions league grupper 17/18.
 • Blitzboks leie.
 • Fillers hake.
 • Keukenhof blomstring.
 • Garden route südafrika karte.
 • Vichy solkrem test.
 • Design ditt eget bankkort sparebank1.
 • Bio oil gravid.
 • Https www reddit hiphopheads.
 • Keukenhof blomstring.
 • Klarinette bilder zum ausmalen.
 • Japan befolkning 2017.
 • Bilsenteret mandal.
 • Kattenetting.
 • Sirenene kor.
 • Grave ned lekestativ.
 • Stone island jacket.
 • Blitzer app.
 • Quereinstieg polizei bayern.
 • Hjemmelaget ost oppskrift.
 • Rsa ski.
 • Kneipen lüneburg stint.
 • Kizomba party bern.
 • 30 seconds to mars tour.
 • Sandro norge.
 • Dana elcar dane elcar.
 • Landratsamt eichstätt baugenehmigung.
 • Reisefeber kundeservice.
 • Hvordan trene nakke baby.
 • Volkswagen tiguan 2018.
 • Stranghöner gmbh mülheim an der ruhr.
 • Generell studiekompetanse påbygg.
 • Tysk grammatikk kasus.
 • Gratis tegneprogram arkitekt.
 • Neckermann reisebüro leipzig.
 • Harley service site.