Home

Avgangsfag vg2 studie

Velger du studiespesialisering med realfag på Vg2 og Vg3, er det størst mulighet til å få tatt de realfagene du trenger. Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3 Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AMBULANSEFAG VG2 (vgs-privatist).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 15 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen AMBULANSEFAG VG2 (vgs-privatist)

Studiespesialisering Videregående opplæring - vilbli

AMBULANSEFAG VG2 (vgs-privatist) - Skoler Studier

En har enkelte avgangsfag hvert år. Tror avgangsfaga i VG1 er engelsk, norsk, naturfag og samfunnskunnskap. EDIT: Leif. Endret 29. september 2008 av haal Hehe, kan bare snakke for meg selv, men jeg fikk faktisk så gode karakterer i år. Seks i samtlige avgangsfag! Det er imidlertid bare snakk om 5 standpunktkarakterer. At snittet til de som har skrevet karakterene sine her inne er relativt høyt, har vel kanskje noe å gjøre med hvem som gidder å stikke innom en slik tråd

Studiespesialisering gir studiekompetanse for studier ved høgskoler og universitet. I VG2 og VG3 skal du velge programfag Biologi 2 (Vg2 og Vg3) Samfunnsøkonomi 1. Psykologi 1 . Psykologi 2 (Vg2 og Vg3) Skriv inn din e-post adresse for kvittering: Kontaktpersonar. Kjell Palmar Røsvik. Ass. leiar 71 28 27 25 / Mob. 975 97 191 Send e-post. Ålesund videregående skole Øwregata 13 6004 Ålesund. Tlf: 71. Det kan godt være du har fått luft inn i systemet, og da må du nok åpne opp og skifte ut mineraloljen. Dette kalles å lufte systemet, eller bleeding på engelsk. Men jeg ville først gjort et nytt forsøk på å presse stemplene helt inn med en dekkspak e.l, og sentrere kalipperen. Sentrering gjøres v..

Hvilke fag er avsluttende for VG1 studiespes

Hvis du har hatt fremmedspråk som f.eks. fransk på ungdomsskolen er du etter Vg2 ferdig med den obligatoriske fremmedspråksundervisningen. Hvis du ikke har hatt språk, må du fortsette undervisningen også i tredje klasse. Fagene matematikk Vg2 og fremmedspråk - for elever som kun må ha to år, er avgangsfag Samfunnsfag Vg1 og Vg2 Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer politikk, kultur og arbeidsliv, om hvordan samfunnet fungerer og hvordan du selv kan bidra til å forme samfunnet rundt deg Vg2 Studiespesialisering. På Vg2 kan du velge programfag etter evner og interesser med tanke på yrker i framtida. Andre året har klassen også flere fellesfag som fremmedspråk, historie, kroppsøving, Alle disse er avgangsfag og blir en del av vitnemålet Avsluttende fag på studiespesialisering. Engenbreen Tine Bergmo Steinvei. Oversikt over når de enkelte fag avsluttes, og når de blir ført på vitnemålet. Vg1. Karakterene i følgende fag blir stående på det endelige vitnemålet Tar du Elenergi Vg2 via NKI Nettstudier kan du jobbe i ditt eget tempo. Eksamen tar du på nærmeste videregående skole. Du kan starte i dag

Videregående - For elever - NR

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2: Nordsamisk: Giella, servodatfága ja ekonomiija Jo2: Engelsk: Languages, Social Sciences and Economics Studies Vg2: Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv. Se Om fagvalg for Vg2 eller Om fagvalg for Vg3 for hvilke fag vi tilbyr og hvilke kombinasjoner som er mulige. Om eksamen og karakterer på studiespesialisering Vg2 De avsluttende fagene får du standpunktkarakter i, de kommer på vitnemålet og du kommer opp i eksamen i ett av dem Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk; vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engels Andre året - Vg2. På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål

Studiespesialisering (Fag- og timefordeling

I Vg2 velger du fordypning innenfor enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Realfag. Med programfag innen realfag har du muligheten til å studere realfag og teknologifag videre og bli med å utvikle samfunnet vårt. Du får også muligheten til å ta realfag som kreves for enkelte studier, som ingeniør, medisin etc Historie Vg2 og Vg3. Historie er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer om verdens- og Norgeshistorien frem til i dag. Finner du ikke kurs der du bor? Meld din interesse! Jeg ønsker e Medier og kommunikasjon VG2 AVGANGSFAG VG2 * Fremmedspråk 1+2 fortsetter med språk i VG3. Hovedemner i mediefag 2MK (Mediesamfunnet og Medieuttrykk) • Journalistikk (TV, radio og avis) • Kampanje • Underholdning • Foto • Programvareopplæring. Programvareopplæring 2M

I Vg2 velger du fordypning innenfor enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Realfag. Med programfag innen realfag har du muligheten til å studere realfag og teknologifag videre og bli med å utvikle samfunnet vårt. Du får også muligheten til å ta realfag som kreves for enkelte studier, som ingeniør, medisin etc. Biologi 5 t/ Muligheter til videre studie Felles for alle helse- og oppvekstfag på høyskoler og universitet er at de krever generell studiekompetanse . Dette kan du ta direkte etter vg2 (Da må du gå påbygg VG3), men vi anbefaler at du heller fullfører fagutdanninga og tar fagbrevet eller får autorisasjon først Studiespesialisering Vg2 og Vg3 Ved Kuben kan du velge mellom en rekke ulike valgfrie programfag på Vg2 og Vg3. Alle er innenfor det som ofte omtales som studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) og realfag

Avgangsfag Vg2 Studie

21.9.2020: Til foresatte i Vg1 og Vg2. Flere nyheter. Våre verdier Bjerke i bilder 12 A inngangen. Bjerke. Bjerke. Bjerke. Følg Bjerke vgs på Instagram Nytt fra Osloskolen Strengere smitteverntiltak på videregående 6.11.2020 Husk. Fagvalg for Vg2 (deg som skal begynne på Vg3) Du som er elev i Vg2 år skal velge de programfagene du skal ha i Vg3. Les mer om hvordan du gjør dette i denne artikkelen. De fleste må velge 3 programfag; Dersom du må ha språk på Vg3 kan det holde med to programfag Vg2, Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi . Er du glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag? Har du interesse for andre språk og kulturer, samfunnsfag og økonomi? Da bør du velge språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg2 og Vg3 har elevene både fellesfag og programfag. Det er 15/20** timer undervisning i uken i fellesfagene både på Vg2 og Vg3 På Vg2 og Vg3 kan du velje programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.Elevar som vel denne retninga, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Dei bør og like språk og finne historisk og samfunnsrelatert kunnskap interessant Studiespesialisering Vg2 Skoleåret 2020-21 Fellesfag Fag Tittel ISBN År Historie Tidslinjer 1 : verden og Norge : historie vg2 978-82-03-33404-7 2007 Kroppsøving Spinn : kroppsøving for den videregående skolen (lånes ved behov) 978-82-03-33746-8 2008 Norsk Grip teksten : norsk vg2 : studieforberedende utdanningsprogram 978-82-03-34784-9 201 IT1 (Vg2 og Vg3) Internasjonal engelsk (Vg2) Spansk 1+2. Tysk 1+2. Valgblokk 4. Markedsføring og ledelse 2 . Biologi 2 (Vg2 og Vg3) Psykologi 2. Psykologi 1. Samfunnsøkonomi 1 (Vg2) Skriv inn din e-post adresse for kvittering: * Gi tilbakemeldinger om hva som er ditt problem: Ålesund videregående skol

Sinus 2P 2014 er skrevet etter læreplanen for matematikkurset 2P for Vg2 og bygger på Sinus 1P. Sinus 2P 2014-utgaven har med alle endringer i planen som direktoratet har gjort i ettertid. Sinus 2P er godt tilpasset en todelt eksamen På studiespesialisering velger du fordypning i enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning Fellesfag/obligatoriske fag på VG2. Norsk: 4 timer Historie: 2 timer Kroppsøving: 2 timer Fremmedspråk: Nivå: 1 tysk. Nivå 2: tysk, fransk og spansk - karakter på vitnemål Matematikk/2P/2T: karakter på vitnemål (bortfaller dersom matematikk R1 eller S1 er valgt). Fellesfag totalt: 15 timer (12) Det er obligatorisk med matematikk på vg2, men du kan velge mellom matematikk 2P, R1 eller. Samfunnsgeografi (Vg2) Sosialkunnskap (Vg3) Politikk, og menneskerettigheter (Vg3) Rettslære 1 (Vg2) og 2 (Vg3) Samfunnsøkonomi 1 (Vg2) og 2 (Vg3) Kontaktpersonar. Anne Midtsæter. Avdelingsleder samfunnsfag, engelsk og mediefag 71 28 31 05 Send e-post. Molde videregående skole Øvre veg 23. Vg2 Studiespesialisering. På Vg2 vel du fordjuping innan tre fag på ditt eige programområde. Det fjerde fordjupingsfaget kan du velje frå andre programområde. Du kan velje i blokker. Forklaring til skjemaet: Du skal velje eitt fag frå kvar kolonne. Vg2 STUDSP skal velje frå blokk 1, 2, 3 og 4, altså 4 ulike fag total

For å få vitnemål og generell studie- kompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 30 skoletimer per uke over tre år, totalt 2 523 årstimer. Av disse timene er 60 skoletimer obligatoriske fellesfag med 30 skoletimer fellesfag i Vg1, 15 skoletimer fellesfag i Vg2 og 15 skoletimer fellesfag i Vg3 Vg2 og Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi - Nordkapp. På Vg2 og Vg3 velger du språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag. To av fagene må være de samme på Vg2 og Vg3. Dere har fellesfagene sammen og i programfagene er klassen delt. Språk åpner dører og Norge er et lite land, og vi trenger ungdommer som kan flere språk

Fagtilbudet i Vg2 og Vg3 er avhengig av elevenes valg og ønsker. Kontaktpersonar. Ragnhild Mork. Assisterende rektor 71 28 20 03 / Mob. 922 59 214 Send e-post. Ruth Wenche Hebnes Vinje. Lektor/Yrkes - og utdanningsrådgiver 71 28 21 11 Send e-post. Hvert år får noen elever sjansen til å gjennomføre vg2 i London. Vår skole kan i samarbeid med Hammersmith & West London College tilby elevene å ta vg2 studiespesialiserende i London. På denne måten kan du få ett års utenlandsopphold i en av verdens mest spennende storbyer På Vg2 skal du ha 3 programfag i tillegg til matematikk. Ut fra fagvalget ditt får du tildelt et programområde, enten språk-samfunnsfag-økonomi eller realfag. Programområde realfag for studiespesialisering Programområde realfag Vg2 Vg3 Matematikk, realfag 5 5 Matematikk, samfunnsfag 5 5 Fysikk 5 5 Biologi 5 5 Kjemi 5 5 Geofag 5 5 Informasjonsteknologi 5 5 Teknologi og forskninglæ. Studiespesialisering gir studiekompetanse slik at du kan ta høyere utdanning. I tillegg til de obligatoriske fagene, velger du for vg2 og vg3 å fordype deg innen realfag eller språk og samfunnsfag

Avgangsfag vg2: hvilke karakterer fikk dere? - Generell

Vg2: 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi og forskningslære 1 og/eller IKT1. Vg3: 1 poeng for matematikk R2 og fysikk 2; 0,5 poeng for fagene matematikk S2, kjemi 2, biologi 2, teknologi og forskningslære 2 og/eller IKT2. Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2. Fagvalg VG2 og VG3. Elever som går VG2 og VG3 har både obligatoriske og valgfrie programfag. Hvilke fag du må ta og hvilke du kan velge mellom kan du lese mer om i Infoheftet Infoheftet 2020-2021. Info-hefte skoleåret 2020-2021. Valgskjema for 2ST. Valgskjema 2ST.

Vg1 Studiespesialisering utdanning

 1. istrative fag («allmennfaglig linje») i fra 2006. Det første kullet med denne studieretningen ble uteksa
 2. Studiespesialisering Vg2 og Vg3; VGS Narvik - Studiespesialisering (vg2 og vg3) I tillegg til fellesfagene norsk, historie og kroppsøving velger du fordypning innen ett av programområdene: - Realfag - Språk, samfunnsfag- og økonomi
 3. Internasjonal vidaregåande skule er eit av undervisningstilboda til Møre og Romsdal fylkeskommune på Vg2-nivå, og kan søkjast av alle elevar busett i Noreg. Føresetnaden er at søkjarane er Vg1-elevar på utdanningsprogram for studie-spesialisering. Eit viktig mål for akkurat dette skuleåret, er at elevane får vere i eit miljø som fremjar læring av engelsk i tillegg til deira.
 4. Norsk Vg1-Vg2-Vg3 kveld Haugesund høst 2020. Haugesund Norsk Vg1-Vg2-Vg3 kveld Haugesund høst 2020. Informasjon. Forkunnskaper Fullført grunnskole eller tilsvarende. Finansiering. Statens lånekasse for utdanning Faget er godkjent for lån i Lånekassen under forutsetning av at din totale studiebelastning er tilstrekkelig
 5. En studie fra 2012 viser at elevene har mange begrunnelser for å velge påbygging. Ønsket om å oppnå studiekompetanse for å gå videre med studier ble oppgitt av mange elever, I delutredningen viser utvalget at antallet søkere til påbygging etter Vg2 er redusert etter at denne retten ble innført

Nettstudier Studere På Net

Språk, samfunnsfag og økonomi. Dette er et program med 30 timer i uka som gir deg generell studiekompetanse. På Vg2 og Vg3 kan du velge mellom programfag innenfor språk, samfunnsfag og økonomi. To av fagene må være de samme på Vg2 og Vg3 Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp Skoleåret 2017/2018 tilbyr Vadsø vgs. følgende programfag på Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi: Rettslære 1 Sosiologi og sosialantropologi Psykologi 1 Internasjonal engelsk Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Foreldresamtaler studie Vg1 og Vg2. Gå direkte til. Det er foresatte-konferanser for Vg1 og Vg2 studiespesialisering i uke 46 og 47. Se oversikter! Vi kaller med dette inn til foresatte-konferanser for Vg1 og Vg2 studiespesialisering høsten 2019 Mange muligheter: Les mer om veien videre. Fagoversikt NATUR­BRUK STUDIE­KOMPETANSE. Programfag. Felles programfag: Naturforvaltning: 5 t (inkludert en utenlandstur, med reisemål Madagaskar - frivillig tur) Alle må ha ett programfag i tillegg: Kjemi 1 og 2 Geofag Biologi 1 og 2 R1 Fysikk 1(fra høsten 2021), Sosiologi og sosialantropologi De som har gjort seg ferdig med naturfag i Vg1, må. Informasjon Forkunnskaper Fullført grunnskole eller tilsvarende. Dersom du er minoritetsspråklig og ikke har bestått norsk nivå B1 skriftlig og muntlig må du ta Norsk Vg1, Vg2, Vg3 for minoritetsspråklige. Kurset inngår i følgende programpakker Studiekompetanse 23/5-regelen dagtid Finansiering Statens lånekasse for utdanning Faget er godkjent for lån i Lånekassen under forutsetning.

 • Sykkel herre.
 • Pandora halskjede.
 • Rense egr ventil vw.
 • Planteskole rogaland.
 • Kondensator oppbygging.
 • Høy tetthet lipoprotein.
 • Sparkassen immobilien erkelenz.
 • Das wunderbare bild von guadalupe.
 • Cocktail trondheim.
 • Guns n roses youtube.
 • Pro art design.
 • Curazink immunsystem.
 • Eminem walking on water lyric.
 • Juliane snekkestad instagram.
 • Komposisjonsprinsipper musikk.
 • Parmenides.
 • Avhengig av tyggegummi.
 • Kirchzarten bike marathon 2018.
 • Emerginc toner.
 • Emo klær.
 • Jonah hill halloween costume.
 • 1995 serbian war.
 • Usa gjeld til norge.
 • Nanatsu no taizai imashime no fukkatsu episode 12.
 • Julegardiner roll up.
 • Lånord fra tysk.
 • Hekle babyklær oppskrift.
 • Ordinary world 2016.
 • Best tourist area tokyo.
 • Hotel seewirt österreich.
 • Hjerneskade etter hjerteinfarkt.
 • 24 zoll fahrrad.
 • Vi unge test kæreste.
 • Diskothek mannheim.
 • 50 cent net worth forbes.
 • Skamløs pris.
 • Redigeringsprogram mac free.
 • Die kogge norderney.
 • Rense egr ventil vw.
 • Innflytningsgave venninne.
 • Sellerirotpure kylling.